Документите на Съюзниците са представени, за да се подготвят хората за напълно нова реалност, която до голяма степен е скрита и непризната по света днес. Те осигуряват нова перспектива, която дава възможност на хората да се изправят пред най-голямото предизвикателство и възможност, които ние като раса, някога сме срещали.

Документите на Съюзниците съдържат няколко критични и дори алармиращи изказвания за нарастващата извънземна интервенция и интеграцията в човешката раса, за извънземните действия и потайни планове.

Целта на Документите на Съюзниците не е осигуряване на твърди доказателства за реалността на Извънземното Присъствие във вашия свят, което е добре документирано в много други чудесни книги и изследователски списания по темата. Целта на Документите на Съюзниците е справяне с драматичните и широкообхватни последици от това явление, за да се предизвикат нашите човешки склонности и предположения по отношение на него и да се алармира човешкото семейство за големия праг, пред който сме изправени сега.

Документите осигуряват бегъл поглед към реалността на интелигентния живот във Вселената и това, което Контакт наистина означава. За много читатели това, което се разкрива в Съюзниците на Човечеството , ще бъде напълно ново. За други, това ще бъде потвърждение на нещата, които отдавна са чувствали и знаели.

Въпреки че тези Документи осигуряват спешно съобщение, те също така се отнасят и до придвижване към по-високо съзнание, наречено ”Знание”, което включва по-големи телепатични възможности между хората и между расите. В светлината на това, Документите на Съюзниците бяха предадени на автора, Маршал Виан Самърс от мултирасова, извънземна група индивиди, които наричат себе си „“Съюзниците на Човечеството““.

Те описват себе си като физически същества от други светове, които са се събрали в нашата слънчева система близо до Земята, за да наблюдават комуникациите и дейностите на тези извънземни раси, които са тук в нашия свят и които се намесват в човешките дела. Те подчертават, че не са в нашия свят физически и осигуряват необходимата мъдрост, а не технология или намеса.

„“Документите на Съюзниците““ бяха дадени на автора за период от една година. Те предлагат перспектива и визия за един сложен въпрос, който въпреки десетилетия на събиране на доказателства продължава да озадачава изследователите. Но тази перспектива не е романтична, спекулативна или идеалистична в подхода си към тази тема. Напротив, тя е съвсем реалистична и безкомпромисна дотолкова, че може да бъде доста трудна, дори за читатели, които са добре запознати с този въпрос.

Затова, за да получите информацията, която тези брифинги трябва да предложат, е необходимо да загърбите поне малко вярванията, предположенията и въпросите, които може да имате за извънземен Контакт, и дори за това как са получени тези Документи. Съдържанието на Документите е като послание в бутилка, изпратена тук от отвъдното. Затова не трябва да сме толкова загрижени за бутилката, а за самото съобщение.

За да разберем наистина това предизвикателство, ние трябва да се изправим и да поставим под въпрос много от преобладаващите предположения и тенденции по отношение на възможността и реалността на Контакта. Това включва:

 • отричане;
 • надежда;
 • погрешно тълкуване на доказателствата, за потвърждаване на нашите вярвания;
 • желание и очаквания за спасение от „“посетителите““;
 • вярвания, че Извънземната Технология ще ни спаси; чувство на безнадеждност и покорност към това, което предполагаме, че е по-висша сила;
 • настояване за разкрития от правителството, но не и за Извънземно Разкриване;
 • осъждане на човешките лидери и институции, като същевременно се поддържа неоспоримо приемане на „“посетителите““;
 • приемане, че понеже не са ни атакували или завладели, те са тук за наше добро;
 • вяра, че напредналата технология, означава напреднала етика и духовност;
 • вяра, че това явление е една мистерия, докато то на практика е разбираемо събитие;
  вяра, че Извънземните по някакъв начин имат претенции към човечеството и към тази планета;
 • и вяра, че човечеството е непоправимо и не може да се справи само

Документите на Съюзниците оспорват подобни предположения и тенденции, и взривяват много от митовете, които имаме в момента за това кои ни посещават и защо са тук.

Документите на Съюзниците ни дават по-широка перспектива и по-дълбоко разбиране на нашата съдба в голямата панорама на интелигентния живот във Вселената. За да постигнат това, Съюзниците не говорят на аналитичния ни ум, а на Знанието, по-дълбоката част от нашето същество, където истината, дори затъмнена, може да бъде директно разкрита и изживяна.

”Съюзниците на Човечеството” ще поставят много въпроси, които ще изизкват допълнително изследване и проучвание. Техния фокус не е предоставяне на имена, дати и места, а осигуряване на перспектива за Извънземното Присъствие в нашия свят и на живота във Вселената, което ние като човешки същества не можем да имаме.

Докато все още живеем в изолация на повърхността на нашия свят, ние не можем да видим и да разберем какво се случва по отношение на интелигентния живот отвъд границите ни. Затова се нуждаем от помощ, от изключително необикновена помощ. Може да не разпознаваме или да приемем такава помощ в началото. И все пак е тук.

Целта на Съюзниците е да ни предупредят за рисковете от присъединяването ни към Великата Общност на интелигентния живот и да ни помогнат в успешното преминаване на този велик праг по такъв начин, че свободата, суверенитета и самоопределянето на хората да могат да бъдат запазени.

Съюзниците са тук, за да ни посъветват за необходимостта човечеството да установи свои собствени „“Правила и Задължения““ в това безпрецедентно време. Според Съюзниците, ако сме мъдри, подготвени и единни, тогава ще бъдем в състояние да заемем мястото си на зряла и свободна раса във Великата Общност.

С течение на времето, с появяването на тази поредица от документи, Съюзниците повториха някои ключови идеи, които чувстваха, че са жизненоважни за нашето разбиране. Ние запазихме тези повторения в Документите, за да запазим намерението и почтеността на тяхното общуване. Поради неотложния характер на посланието на Съюзниците и поради силите в света, които биха се противопоставили на това послание, има мъдрост и необходимост от тези повторения.

След публикуването на „“Съюзниците на Човечеството““ през 2001 г. Съюзниците осигуриха втори комплект Документи, за да завършат жизненоважното си послание към човечеството. „“Съюзниците на Човечеството Книга Втора““, публикувана през 2005 г., представя нова потресаваща информация за взаимодействията между расите в нашата местна Вселена и за природата, целта и най-скритите дейности на тези раси, които се намесват в човешките дела.

Съюзниците възобновиха комуникацията си през 2008 г., като допълнително описват сложната обстановка, към която се присъединява човечеството. Третият набор от Документи бе публикуван през 2012 г.

Благодарение на тези читатели, които са изпитвали неотложността на посланието на „“Съюзниците““ и са превеждали Документите на други езици, съществува нарастващо световно знание за реалността на Намесата.

Ние в Общността за Новото Съобщение смятаме, че тези три комплекта Документи съдържат едно от най- важните послания, които се съобщават на света днес.

”Съюзниците на Човечеството” не са просто поредната книга, която спекулира за явлението НЛО / Извънземен феномен. Това е истинско преобразяващо послание, насочено директно към основната цел на извънземната Намеса, за да се повиши осведомеността, че ще трябва да се изправим пред предизвикателствата и възможностите, които предстоят.

Общността на Новото Съобщение