За да ви помогнем да споделите Посланието и Брифингите на Съюзниците с други, ние включваме това резюме от 12 точки от четирите комплекта Брифинги. То представлява само общ преглед и не включва много от важните подробности, които правят възможно пълното разбиране на Брифингите на Съюзниците.
 1. Съдбата на човечеството е да се появи и да се ангажира с Великата Общност на интелигентния живот във вселената.
 2. Контактът с други форми на интелигентен живот представлява най-големият праг, пред който човечеството някога се е изправяло. Резултатите от този Контакт ще определят бъдещето на човечеството за бъдещите поколения. Този Контакт се осъществява сега.
 3. Човечеството не е подготвено за Контакт. Изследователите все още не могат ясно да видят кой и с каква цел посещава нашия свят. Правителствата не разкриват това, което знаят и повечето хора все още отричат, че това явление се случва.
 4. Поради тази липса на подготовка, истинските Съюзници на човечеството изпратиха представители в близост до Земята, за да наблюдават извънземното присъствие и дейности в нашия свят. Брифингите на Съюзниците на Човечеството представят техния доклад.
 5. Брифингите разкриват, че нашият свят е подложен на извънземна Интервенция от сили, които, както е показано от действията им, са тук, за да подкопаят човешката власт и да се интегрират в човешките общества за собствена полза. Тези сили представляват невоенни организации, които са тук, за да търсят човешки и биологични ресурси. Съюзниците наричат тези сили “Колективи“. Колективите не ценят човешката свобода.
 6. Тъй като Интервенцията се осъществява от малки групи от намесващи се сили, тя трябва да разчита предимно на измама и убеждаване, за да постигне целите си. Брифингите на Съюзниците описват подробно как се постига това и какво трябва да направим, за да го спрем.
 7. Тази извънземна Интервенция е фокусирана в четири арени:
  • Тя оказва влияние върху определени лица на власт и позиции в правителствата, търговията и религията, които да сътрудничат на Интервенцията чрез обещания за по-голямо богатство, власт и технологии.
  • Тя създава тайни бази по света, чрез които Интервенцията може да упражнява влияние в умствената среда, като се стреми да направи хората открити и отстъпчиви към нейната воля чрез “Програма за Умиротворение“.
  • Тя манипулира нашите религиозни ценности и духовни импулси, за да спечели човешка вярност за своята кауза.
  • Тя отвлича хора против тяхната воля и често без тяхното съгласие, за да подкрепят програма за кръстосване, предназначена да създаде хибридна раса и ново лидерство, което да бъде обвързано с “посетителите“.
 1. Извънземните посетители, които са били потенциално полезни за човечеството, са се оттеглили от Земята пред лицето на Интервенцията. Останалите са извънземни раси, които не са тук в наша полза. Това ни поставя в недвусмислена ситуация по отношение на намеренията и дейностите на извънземното присъствие. Това ни позволява ясно да видим с какво си имаме работа. В противен случай би било невъзможно да различим приятел от враг.
 2. Брифингите на Съюзниците подчертават сериозната опасност да приемем и разчитаме на извънземната технология, предлагана от Интервенцията. Това само ще ни направи зависими от “посетителите“ и ще доведе до загуба на нашата свобода и самодостатъчност. Никой истински съюзник на човечеството няма да ни предложи това. Съюзниците подчертават, че имаме наши собствени решения за всички проблеми, пред които сме изправени. Това, което ни липсва като раса, са единство, воля и сътрудничество.
 3. Въпреки голямото предизвикателство, пред което сме изправени сега, човечеството все още има достатъчно предимство, ако може да реагира навреме. Брифингите на Съюзниците разкриват както силните, така и слабите страни на Интервенцията. Една от слабостите на Интервенцията е, че тя разчита на човешкото съгласие и сътрудничество за постигане на своите цели. Съгласно правилата за поведение в космическия регион на Великата Общност, в който съществува нашият свят, намесата не е разрешена, освен ако не се докаже, че местните хора я приветстват и одобряват. Тук нашите гласове могат да имат сила във Великата Общност. В този момент Интервенцията има малко критици. Но ако достатъчно хора могат да осъзнаят ситуацията и да се изкажат против Интервенцията, тя ще бъде осуетена и ще трябва да се оттегли. Това е първата стъпка в подготовката на човечеството за справяне с реалностите на живота във вселената. Тази и всички следващи стъпки, дават на човечеството голям шанс да преодолее своите дългогодишни конфликти и да се обедини за собствената си защита и за опазването на света. Съюзниците подчертават, че ние като човешки същества имаме духовната и колективна сила да сторим това и трябва да го направим, ако искаме да оцелеем и да напредваме като свободна и независима раса във вселената.
 4. Подготовката за нашия контакт с Великата Общност започва с осъзнаване, образование и Знание, нашия духовен Ум.
 5. Изправяйки се пред Великата Общност, човечеството трябва да изгради единство, самодостатъчност и дискретност. Това са трите изисквания, които всички нации трябва да установят, за да бъдат свободни във вселената.