Трети Документ: Свобода във Вселената

Сега ще ви дадем гледна точка за това какво представлява свободата, след като е установена. За да бъде свободен, един свят трябва да има обединено правителство. Той може да включва представители от различни групи и региони на даден свят, но трябва да бъде с единно правителство. Това не може да бъде смесица от враждуващи племена или дори велики нации, защото това ще доведе до намеса и манипулация. Свободните нации насърчават индивидуалното творчество и стойността на Знанието в индивида, но това Знание трябва да бъде насочено там, където може да служи на по-големите интереси на света, а не само на интересите на индивида. Истинският талант тук е високо ценен и признат, но трябва да бъде насочен. Това не е само пръстът на провидението за личността. Това е част от богатството на нацията.

За разлика от несвободните нации, където животът на индивидите е просто каталогизиран и насочен, където индивидуалният талант рядко се използва, където репутацията в обществото се основава само на семейна линия или на регионални нужди, в свободните нации индивидите са ценени, а техните умения и тяхната мъдрост се култивират, защото тази мъдрост и умения са необходими за стабилността и благополучието на този свят. Те са изпращани да служат там, където могат да бъдат най-полезни. Но това се базира на нуждите на цялото, а не само на желанията на отделния индивид.

Свят на заблудени индивиди никога няма да може да установи свобода във Великата Общност. Тук индивидуалността трябва да служи, но тя служи според индивида и това е едно от нещата, които отличават свободната нация от нацията, която не е свободна.

В свободната нация разногласията се толерират, но само до определен момент. Ако има постоянни бунтове или протести, нацията никога не може да бъде стабилна; никога не може да наметне по-голямата мантия на свободата и да защити свободите, които предлага на своите граждани. Тя трябва да получи тази стабилност и тази сигурност отвън.

Вие все още не осъзнавате, че живеете във Великата Общност и че сте подложени на нейните влияния, а това може би ви изглежда много различно от мястото, където се намирате в този момент. Но това е нещо, което трябва да започнете да разбирате и приемате. За да бъдете обединена сила, вие трябва да имате разбиране за голямата нужда, която изисква тази свобода, както и желание да участвате и дори да жертвате определени лични свободи заради нея.

Свободните общества трябва да поддържат родните си ресурси колкото е възможно повече и да се включват в търговия за основни неща само с други свободни нации.

Свободата, на която се радвате сега, до голяма степен е само, за да служи на капризите и желанията на индивида, но във Великата Общност това не е значението на свободата.

Свободните общества трябва да поддържат своите ресурси колкото е възможно повече и да търгуват с други свободни нации само за основните неща. Следователно, ограбването на техните светове не може да се случи и не може да бъде позволено, ако трябва да има някаква стабилност и сигурност занапред.

Тук е нужна голяма сдържаност, защото мъдростта винаги изисква голяма сдържаност, а свободата винаги означава, че трябва да сте наясно с онези неща, които наистина не сте свободни да правите.

Тук свободните нации трябва да бъдат до голяма степен самодостатъчни. Те трябва да са много обединени. И трябва да са много дискретни. Това са трите големи изисквания за свобода във Вселената.

Това е свободата на света. Свободата на цялата нация по света е тази, която гарантира правата на индивидите във Великата Общност. Но тези права ще бъдат ограничени поради необходимостта.

За да останат свободни, отделните нации трябва да могат да осуетят и да устоят на всички изкушения, на които ще бъдат подложени, особено ако техните светове са високо ценени от другите. Трябва да разберете, че свободата се разглежда като голяма заплаха за несвободните нации. Те се страхуват, че свободите, които имат свободните нации, могат да повлияят по някакъв начин на собственото им население, което да доведе до бунт, недоволство и разногласия.

Такива неща като изкуство, музика и танци, на които се радвате днес, ще се разглеждат като голяма заплаха за несвободните общества. Индивидуалните свободи, които свободната нация може да осигури на своите граждани, ще се разглеждат като заплаха за онези нации, които не са свободни.

В резултат на това, свободните нации не излъчват във Вселената. Те не разкриват какъв е животът в техните светове, ако могат да го избегнат. Те не участват в по-големи търговски мрежи, които винаги са много контролиращи и манипулативни, и правят собствения им свят уязвим за силите на убеждаване в много по-голям мащаб.

Свободните нации трябваше да сключат споразумения за ненамеса с по-големите нации около тях, за да държат тези по-големи нации извън сферата и дейностите на свободните нации.

Свободните нации трябва да бъдат до голяма степен самодостатъчни. Те трябва да са много обединени. Трябва също така да са много дискретни. Това са трите големи изисквания за свобода във Вселената. Не можете да избягате от тях. Тук няма изключения.

Свободните нации, тъй като са дискретни, не обикалят вселената, за да поставят своите знамена или да упражняват своето влияние, или да се намесват в делата на другите. Те могат да насърчават свободата и отговорността, както правим ние чрез тези Брифинги, но не се намесват. Защото да се намесите означава да погазите нечия друга дискретност. Да се намесите означава да станете известни в по-голямата вселена, а свободните нации не желаят да правят това. Тяхната изолация е от решаващо значение за уникалните им постижения.

В свободните нации силата на Знанието в индивида се оценява и подкрепя, дори в рамките на ограниченията на тяхното общество. В несвободните нации това е или неизвестно, или брутално потискано. Заради това, събиранията на Мъдрите в несвободните нации трябва да се осъществяват в голяма тайна, за да оцелеят, както често се случва.

Хората смятат, че Вселената трябва да бъде по-добра от вашия свят – по-извисена, по-свободна, по-духовна, по-етична – за да бъде търсена, да бъде насърчавана и поканена в този свят. Това вероятно е нормалното очакване на расите, живеещи в изолация. Така беше и в нашите светове, докато не започна появата ни във Великата Общност и трябваше да се изправим пред Интервенцията.

Ние ви казваме тези неща, защото трябва да разберете какво всъщност представлява пътуването към свободата. Тук не става дума за индивидуално щастие. Тук става дума за свободата на вашата раса. Тук не става въпрос за заниманията или привилегиите на отделния индивид. Става дума за стабилността и сигурността на вашия свят. Свободата тук не е право във Вселената. Тя е голяма привилегия и голямо постижение, което трябва да бъде искрено и методично заслужено и постоянно защитавано от всякакви предизвикателства.

Не можете да имате романтична представа за живота във Вселената, ако се надявате да оцелеете в нея. Такава е голямата трезвост, която носи мъдростта. Не се отдавайте на фантастични представи за значението на Контакта или какво други раси могат да ви научат за свободата чрез намесата си във вашия свят, защото това е фатална и трагична грешка.

Чрез Мрежите на Мъдрите, ние знаем колко много е дадено на този свят, за да осигурява и поддържа нишките на свободата и мъдростта, които все още съществуват тук. Много е инвестирано във вашия свят с тази цел. Дори като ускорявате и напредвате в технологичното си развитие, има голям акцент върху вашия свят за неговия потенциал тук, неговия потенциал да бъде свободна раса във вселената, потенциал, който трябва да се използва и развива чрез собствена воля и сътрудничество един с друг.

Нито ние, нито която и да е друга раса във вселената, не може да ви даде тази свобода, нито да дойде тук и да я установи за вас. Всяка раса, която обещава това, наистина ви мами и е тук за свои собствени цели.

В наша полза обаче е да има още една свободна раса в този сектор на космоса. Бихме приветствали това, въпреки че не търсим официални отношения с вас. Вие не сте готови за официални отношения и може да не сте готови още дълго време. Вие не сте достатъчно силни. Не сте достатъчно обединени. Не сте достатъчно зрели и все още се отдавате на конфликти, войни и разрушителна конкуренция.

Ако можем да подкрепим появата на Знанието в светове като вашия, ние ще направим това според предписанията на Божественото, чрез Мрежите на Знанието, а не чрез мрежите на правителствата. Дори нашите собствени правителства не знаят какво правим тук. Въпреки че те биха подкрепили на теория нашите дела, не е разумно да знаят за тях, защото тогава ще трябва да носят отговорност за нашите действия.

Защото в повечето случаи свободните нации трябва да сключат споразумения за ненамеса с по-големите нации около тях, за да държат тези по-големи нации извън сферата и дейностите на свободните нации. Ние нарушаваме това с нашето присъствие в услуга на вашия свят. Защото сме управлявани от Висшите Сили, за които знаете малко и за които трябва да се образовате. Ще говорим по-нататък за това.