Пети Документ: Зов за Действие

Нашата мисия е да наблюдаваме извънземната Интервенция на света днес и да ви осигурим нашите коментари и нашата гледна точка. Това е трудна задача и трудно съобщение. Ние разбираме проблемите, които хората могат да имат при получаването на тази комуникация. Те могат да поставят под въпрос начина ни на комуникация. Те могат да поставят под въпрос реалността, идентичността и надежността на нашите думи. Те могат да поставят под въпрос действителността, която ви разкриваме и разбира се някои от тях ще изпитат голямо желание да отрекат тези неща.  Но това, което ще ви помогне да чуете нашите думи и да разберете тяхната автентичност, е възможността ви да отговорите с голямото знание във вас. Чрез нашите беседи, ние се позоваваме на реалността на Знанието, на Духовната Интелигентност, която живее във вас. Говорихме за основното му значение в подготовката ви за Великата Общност. Говорихме за него като за истинската сила, която ви дава възможност да надникнете отвъд всички измами и манипулации на Интервенцията. Говорихме за него, като за присъща сила, която Колективите не използват и не признават – Знанието. Това познание не е като военната сила. То не е нещо, което можете да използвате, за да придобиете неща със сила, да надвиете някого или да доминирате над другите. Това е по-голямото Духовно Познание, което споделяте с Твореца. Човечеството е изправено пред голямо предизвикателство и пред голям риск, заради присъединяването си към Великата Общност. Ето защо, то трябва да намери сили да обедини хората и да заеме мястото си на свободна и самоопределяща се раса във Великата Общност. Тази сила трябва да дойде от хората и да бъде подсилена от по-големи сили за добро, които съществуват както във вашия свят, така и във Великата Общност. 

Вероятно ще има хора, които ще отхвърлят думите и съветите, който ви представяме. Те могат да имат свои собствени предпочитания по този въпрос. Те могат да имат собствени страхове и чувство за неадекватност. Те може би са жертва на убежденията на Интервенцията и не желаят да признаят, че могат да грешат. Може би са твърде уплашени, за да се изправят срещу това голямо предизвикателство. Те може би искат да избягат в собствените си лични грижи и притеснения. Но това, което наистина се изисква тук, е силата и присъствието на този Духовен Интелект, който наричаме Знание и който е източник на вашата истинска съвест. Вие вероятно не осъзнавате, че това е източника и връзката на цялата духовност във Вселената. Изразите  и ритуалите на духовността, великите Учители и емисари на духовността са твърде много, за да бъдат изброени във Вселената. Философиите и методологиите са уникални за културите и за техните истории. Но в центъра, е тази мистериозна и дълбока сила, която ви позволява да виждате, да знаете и да действате в хармония със Създателя на живота.

Разбира се, нашето присъствие и нашите думи могат да бъдат отхвърлени и отречени. Но със Знанието, това няма да се случи. Защото ние сме уверени, че представяме истината до колкото можем. Вашите съюзници ни пратиха тук на мисия в служба на човечеството. Почтеността на нашата мисия, както и нашето представяне са истински и действителни. Това не е просто гледна точка или възприятие.

Ние трябва да разчитаме на тази Духовна Сила във вас, читателят и получателят на нашето послание. Наистина, ние разкриваме повече, отколкото нашите думи могат да предадат. Ние разкриваме цяла реалност на живота във Вселената.

Ние трябва да разчитаме на Духовната Сила във вас, читателите и получателите на нашето съобщение. Ние естествено, разкриваме повече, отколкото нашите думи могат да предадат. Ние разкриваме цялата същност на живота във вселената. Ние отваряме врата за големи мистерии, в които човечеството все още не е проникнало и в някои случаи, дори не е обмислило. 

Въпреки че сме много различни от вас и въпреки че практикуваме нашата духовност по начини, които са уникални за нас и които вие не бихте могли да приемете, това, което подчертаваме, е абсолютно фундаментално за вашето същество, за вашата природа и за вашата реалност.

Знанието не е само голям потенциал във вас. То е най- съществения елемент, който може да осигури и поддържа вашата свобода сега и в бъдеще. Имате свобода да живеете според ума си и имате свобода да откриете Знанието във вас. Имате свобода да живеете според съвестта си и имате свобода да откриете Знанието в себе си. Докато нямате първата свобода, ще ви бъде много по-трудно да откриете втората. Първо, трябва да оцелеете и да останете свободни и след това ще имате възможност да приближите по-висшата Духовна Интелигентност, която живее във вас. Ако откриете тази свобода и това Знание, вие ще можете да отправите взор към реалността и значението на живота във вселената. Това ще ви осигури голямо обещание – Знание, свобода, сила. Това са нещата, които трябва да култивирате сега.

В бъдеще различията между вас като човешки същества ще стават все по-малко значими. Две неща ще ги засенчат. Първото са сили от Великата Общност, които ще предизвикат изконните ви права да съществувате на света като свободна раса. Това ще ви постави всички в една лодка. Второто, е реалността на Знанието във вас, което ще иска да ви обедини с другите, за да ви даде това Знание, тази свобода и тази сила. Откриването на това Знание не е само опция или цел за определени личности. Това е същността на борбата ви за свобода. 

Знанието ще ви разкрие това и ще потвърди нашите думи. Отвъд нашите предпочитания и вярвания, това наистина е така. Ние сме уверени, защото там е нашата вяра – в изконната доброта и потенциалната мъдрост на човешкото семейство. В противен случай нашите опити да бием камбаната, за да привлечем вашето внимание за Великата Общност, ще претърпят провал. Те няма да имат никакъв ефект. Този провал би имал огромни последици, защото човечеството още не е разбрало своето затруднение, нито  на какво трябва да разчита, за да постигне успех. Волята на Твореца е да бъдете свободна раса във вселената, но това зависи от вас. Зависи в какво ще предпочетете да вярвате, какво ще предпочете да правите и върху какво да наблегнете. 

Интервенцията е много потайна и подмолна. Само тези, които директно са повлияни или са били в контакт с нея, са съзнателни за нейното присъствие и са обект на значителна манипулация и убеждаване, както вече сме описали. Следователно, кой е в състояние наистина да знае по своя воля? Ние ви даваме перспектива, която не можете да имате по друг начин. Ние ви осигуряваме поглед към важни реалности за живота във Великата Общност, за който вие нямате входен билет. И ние следим за тези от вас, които започват да чувстват тези неща в себе си. Нашето съобщение потвърждава тези дълбоки прозрения. Въпросът обаче остава, можете ли да знаете това, което знаете, можете ли да последвате това, което знаете и можете ли да отговорите на дълбоката част от вас и да я споделите с другите хора?

Много скоро, ние ще трябва да напуснем нашето местоположение в близост до вашия свят, защото, когато ви предадохме първия набор от документи, Интервенцията разбра за нашето присъствие и започна основно и подробно претърсване, за да ни открие. Трябва да се оттеглим, преди да ни открият и да бъдем много внимателни при нашето отпътуване. Нашето заминаване няма да остане незабелязано и те ще се опитат да ни последват и открият, където и да отидем. 

Ние няма да можем да се завърнем веднага в нашите родни светове, защото ако го сторим, те ще бъдат открити. Ще трябва да се укрием на далечно място, а оттам няма да можем да наблюдаваме продължаващите действия на Интервенцията. 

Затова, в тези два набора от Документи, ние трябва да ви осигурим всичко, от което се нуждаете, за да продъжите сами напред. Нашето съдействие като наблюдатели скоро ще бъде прекратено. Дори в момента, в който ви говорим, ние се подготвяме за отпътуване. Затова комуникираме с голяма бързина и с чувство за спешност. В същото време се чудим, кой наистина може да чуе нашите думи и да ги вземе присърце? И кой също така ще действа съгласно тези думи с вътрешна убеденост? Ние не сме тук, за да бъдем ваши водачи или лидери на човечеството. Човечеството трябва да има свои водачи. Кой обаче ще приеме този плащ на отговорност? Кой ще има вътрешната убеденост за това? Кой ще бъде достатъчно силен със Знанието, за да види, да знае и да почувства действителността, която представяме, кой ще говори и ще действа срещу Интервенцията?

Ние нямаме отговор на тези въпроси. Вие сте тези, които можете да отговорите. Ние ще ви осигурим бегъл поглед за живота във вселената и начално разбиране за естеството и дейността на Интервенцията, както и за тези, които я осъществяват тук на Земята. Ние обаче не можем да отговорим на всеки въпрос и разбира се не отговорите са толкова важни в случая, а вътрешната убеденост да виждате, да знаете и да действате. Най-голямото ни желание е да стимулираме това в достатъчен брой хора, които да поставят началото на движение, което да отхвърли Интервенцията и да покаже недоволството на човечеството към неканените гости. Това би било едно успешно начало. Но това ще бъде само началото, защото трябва да има съзнателност към действителността на Великата Общност. Трябва също така да има ясно и истинско разбиране за това, какво трябва да прави човечеството, за да осигури свободата и щастието си в по-голямата и далеч по-сложна арена на интелигентния живот. 

Нашето желание е, не да хвърлим тъмен и страшен призрак за живота във Вселената, защото в нея има много чудесни и прекрасни създания, както и много осъзнати и високо напреднали общества. Те обаче са по-малката част от проявленията на интелигентния живот в тази галактика, доколкото знаем, а ние сме срещали други, които са виждали неща, които ние не сме виждали. 

За да може човечеството да навлезе в тази нова панорама на живота, вие трябва да имате представа какво има в нея, какво да очаквате, как да функционирате и как да действате. Никой на света не може да ви съветва за това, защото как някой може да го знае? Нужно е вашите съюзници, Съюзниците на Човечеството, да ви осигурят тази перспектива и тази ориентация. В противен случай, вие ще се почувствате самотни и уязвими, и може да се предадете на убеждаванията на тези, които се опитват да си осигурят контрол върху вас и върху вашия свят. 

Сега, ние бихме искали да кажем няколко думи за личността и получателя на тази комуникация. Маршал Виан Самърс не е просто човек, който е избран неволно за тази голяма задача. Той е пратен на света с тази цел. Той е пратен с Божествена мисия да подготви човечеството за неговите срещи с Великата Общност и да представи Ученията от Великата Общност и Пътят на Знанието от Великата Общност на света. 

Преди много години, ние се опитахме да се свържем директно с него. Той беше повикан в планинска местност и беше подготвен за контакт с нас. Няколко от членовете на нашата експедиция осъществиха рисковано пътуване до Земята, но не можаха да осъществят своята мисия. Те бяха разкрити от Интервенцията и трябваше да унищожат своя кораб и себе си, за да не оставят доказателство за своето присъствие на Земята. Това беше голям провал и огромна загуба на много ценни личности. Само петима от нас останаха и в момента ние също сме изправени пред голяма опасност. 

Нашата подготовка за контакт с тази личност беше дълга и съпътствана с много отлагания. Първо, Маршал трябваше да получи Ученията от Великата Общност. Той стана техен пръв ученик. След това той трябваше да заеме позиция, от която да представи този нов праг на разбиране за човечеството. Определени хора бяха призовани да му помагат, но не всички успяха да сторят това. Много причини, част от които отвъд неговия контрол, отложиха нашата презентация. Затова закъсняваме да ви предадем нашите курсове и брифинги. 

За този човек беше изключително предизвикателство да получи и приеме такава отговорност. Той не беше инициатор за това. Но той е роден с него. Поради тези отлагания, шансовете за успех на нашата мисия намаляха. Затова сега, ние трябва да акцентираме върху нашите думи. Затова трябва да повторим нашето съобщение, за да сме сигурни, че то е чуто и разбрано. 

Сега, всяка година и всеки месец са важни. С всеки месец и година, в които човечеството не се готви за Великата Общност, ситуацията става все по-трудна и по-съдбовна. Ние трябваше да се преместваме на два пъти във вашата Слънчева Система. Не можем да ви разкрием повече за това, защото не искаме да даваме на вашите противници доказателства за нашето съществуване.

В нашите светове, на тези от нас, които оцеляхме, беше еднакво трудно да представим подобно съобщение.  Бяхме посрещнати с недоверие, с подигравка, с шок. Идеята, че в нашите светове биха могли да се осъществят интервенции от неприятелски и недобронамерени сили беше нещо, за което нашите раси бяха напълно неподготвени. Ние, както и вие,  живеехме в изолация и си мислехме, че сме привилигеровани и че имаме благодатта на Божествените сили. Можехме само да предполагаме, че посещенията, които се осъществяваха тайно, точно както и във вашия свят, бяха извършвани в наша полза. Такива бяха нашите предположения. Тогава група подобна на нашата, се срещна с определени личности в нашите светове, за да предаде своите съобщения и да ни предупреди да започнем нашата подготовка. 

И все пак, трябва да останем категорични в увереността си, че човечеството все още има време да компенсира забавянето и да спре Интервенцията. За да се случи това обаче, тази личност трябва да бъде разпозната и подкрепяна. Вие самите трябва да говорите от името на посланието, което даваме и трябва да му помогнете да говори от негово име. Този човек има много малко поддръжници на света. Той се сблъсква с големи трудности в момента. Интервенцията знае за него и дори в този момент се опитва да му попречи. 

Посланието, което ви предаваме, е поверено на този човек, за да ви го достави в чиста форма, толкова чиста, колкото е възможно. Ние сме убедени, че той може да стори това. Дадено му е и Учението на Великата Общност, което е единствената подготовка за хората на света по Пътя на Знанието на Великата Общност. 

За нас е голяма чест, че можем да представим тази информация. И съжаляваме за многото закъснения, които ни попречиха да го сторим по-рано. Ние работим срещу мощни сили и трябва да изчакаме готовността на онези, които могат да ни приемат и да посадят семената, които представяме в тези Брифинги.

Предадохме това, което смятаме, че е от съществено значение за вашето благополучие и оцеляване. Пропуснахме много други неща, които биха били завладяващи за вас, но които не са съществени за нуждата ви в момента. Не искахме да забулваме важните проблеми с маловажни детайли. И наистина твърде многото подробности, правят комуникацията ни да изглежда по-необяснима.

Ние говорим от името на вашите съюзници, които са реални и представляват много раси. Всички девет от нас дойдохме от различни светове с една и съща мисия, защото сме силни със Знанието. Ние искаме за човечеството това, което желаем и за себе си: самодостатъчност, креативност, свобода от нашествие и живот без война и конфликти. Правото на живот за постигане на по-висша цел и за отговор на по-висок зов, който Творецът е осигурил за нас – това искаме да заявим за нас и за човешкото семейство. Но във вашия свят има мощни сили и убеждения, които пречат на тези разкрития и постижения. Затова ние работим зад сцената и защитаваме свободата и Знанието във всички съзнателни същества, дори и в Колективите, дори и в агресивните и разрушителни империи, дори и в безкрупулните и нечестни индивиди. 

Ние знаем, че във вселената има много раси, които демонстрират Знание, както и такива, които не притежават Знание. Вие ще можете да учите за тези неща в бъдещето, ако съумеете да осигурите свободата си сега. Човечеството е едва в началото на големите си постижения. Сегашната му безрасъдност, племенните му конфликти и унищожаването на природната среда застрашават възможността ви да постигнете по-висш етап на живота за вашите хора. 

Интервенцията изглежда като груба намеса във вече съществуваща трудна ситуация. Но както често се случва, големите демонстрации на природата са доказано изкупителни, ако бъдат разпознати и използвани навреме и по подходящ начин. Това, което изглежда ще затъмни човечеството, може да го обедини и да прекрати племенните му конфликти. Всеки човек на Земята трябва да учи за Великата Общност и за истината за Интервенцията на света. Хората трябва да учат за Намесата преди тя да осъществи окупацията. При това положение, всеки напредък е благословия. Всеки неуспех и провал ще нарани живота във вашия свят. 

Въпреки че бремето и привилегията да донесе това съобщение и да получи Учението на Великата Общност, са дадени на една личност, ще са нужни много, много хора от различни общества, за да споделят това разбиране и тази подготовка, и да го преведат на много различни езици по целия свят. Нуждата и желанието за свобода са универсални. По същество, нашето послание и Пътят на Знанието са за свобода – свобода на живота във вашия свят без окупация, без намеса или интервенция от чужда раса, свобода да откриете Знанието и да осъществите себе си във вашето пътешествие във физическия живот. Всичко е свързано със свободата. 

Когато религиозните и политически лидери на Земята разберат, че всички те имат един и същ основен интерес и мисия да защитят човешкото семейство, те ще могат да включат всички свои ресурси в името на това. Това ще затъмни техните разногласия и тяхната враждбност един към друг. 

Въпросът към вас е: свободните ли сте да знаете тези неща, за които ви говорим? Свободи ли сте да отговорите? Свободни ли сте да говорите срещу Интервенцията? Учението за свободата започва сега. Това е първата стъпка. 

Сега не е време за противоричие или самодоволство. Сега не е време просто да проектирате вашите оплаквания и недоверие върху света. Поради това, че човечеството е разделено и не знае за живота извън своите граници, то е уязвимо и без реална сигурност. Вашето противопоставяне един на друг е неуместно. Истината е, че нямате защита срещу външната намеса.

Ако успешно защитите правото си да бъдете най-важната раса на този свят, да живеете със свобода и да култивирате свободата в човешкото семейство и в човешките общества, вие ще имате възможност да се срещнете и да се запознаете с вашите съюзници. Това ще бъде голямо откровение и завръщане у дома за вас. Междувременно имате много работа за вършене. И всеки има възможността да върши тази страхотна работа.