Bài Tóm Tắt Thứ Sáu: Lời Kêu Gọi để Hành Động

Đó đã là nhiệm vụ của chúng tôi để quan sát Sự Can Thiệp của người ngoài hành tinh trong thế giới ngày hôm nay và để cung cấp cho bạn những bài bình luận của chúng tôi và quan điểm của chúng tôi. Đó là một nhiệm vụ khó khăn và một thông điệp khó khăn. Chúng tôi hiểu được những vấn đề mà con người có thể có khi nhận lãnh sự truyền tải này. Họ có thể nghi ngờ cách truyền tải của chúng tôi. Chắc chắn họ có thể nghi ngờ về thực tế và danh tính của chúng tôi và sự đáng tin cậy của lời nói của chúng tôi. Họ có thể nghi ngờ về thực tế mà chúng tôi đang trình bày. Và có lẽ sự cám dỗ để phủ nhận những điều này sẽ là rất lớn đối với một số người. Tuy nhiên điều sẽ thật sự sẽ giúp bạn nghe được lời nói của chúng tôi và biết được tính xác thực của chúng sẽ là khả năng của bạn để đáp lại với sự hiểu biết sâu thẳm bên trong bản thân bạn. Trong suốt các bài thảo luận của mình, chúng tôi đã đề cập đến thực tế của Tri Thức, Trí Tuệ Thánh Linh đang sống bên trong bạn. Chúng tôi đã nói về tầm quan trọng trung tâm của nó trong quá trình chuẩn bị của bạn cho Cộng Đồng Vĩ Đại. Chúng tôi đã nói về nó như quyền lực chân thật giúp bạn có thể nhìn qua khỏi mọi lừa dối và thao túng của Sự Can Thiệp. Chúng tôi đã nói về nó như quyền lực vốn có mà Các Tập Đoàn không sử dụng và không nhận biết — Tri Thức. Tri Thức này không giống như một sức mạnh quân sự. Nó không phải là thứ gì đó mà bạn có thể sử dụng để đạt được nhiều thứ bằng vũ lực hoặc để áp đảo hoặc thống trị người khác. Nó là Trí Tuệ Thánh Linh vĩ đại mà bạn chia sẻ với Đấng Tạo Hóa.

Nhân loại có thử thách vĩ đại phía trước nó và đang đối mặt với nguy cơ vĩ đại trong việc trỗi lên của nó vào trong Cộng Đồng Vĩ Đại. Vì vậy, cần thiết để tìm thấy sức mạnh mà sẽ giúp bạn thống nhất các dân tộc của mình và giành vị thế của bạn trong Cộng Đồng Vĩ Đại như một chủng loài tự do và tự quyết. Quyền lực này phải đến từ bên trong con người và phải được củng cố bởi các thế lực vĩ đại cho điều tốt mà đang tồn tại cả trong thế giới của bạn và trong Cộng Đồng Vĩ Đại.

Có lẽ sẽ có những người sẽ từ chối lời nói và lời khuyên của chúng tôi và từ chối hoàn toàn những gì chúng tôi đang trình bày. Họ có thể có ưu tiên riêng trong vấn đề này. Họ có thể có nỗi sợ hãi và cảm giác không thoả đáng của riêng họ. Có lẽ họ đã là nạn nhân rồi của sự thuyết phục của Sự Can Thiệp và không muốn nhìn nhận rằng họ có thể đang sai lầm. Có lẽ họ quá sợ hãi khi phải đối mặt với thử thách vĩ đại này. Có lẽ họ muốn trốn thoát vào trong những mối quan tâm và bận tâm cá nhân của họ. Nhưng điều thật sự đang được kêu gọi ở đây chính là quyền lực và sự hiện diện của Trí Tuệ Thánh Linh này mà chúng tôi gọi là Tri Thức, mà là cội nguồn của lương tâm chân thật của bạn. Tuy nhiên điều mà bạn có thể không nhận ra đó là đây chính là cội nguồn và sự kết nối của mọi thánh linh trong vũ trụ. Các biểu hiện của thánh linh và các nghi lễ về thánh linh, những Giáo Viên vĩ đại và những sứ giả của thánh linh là quá nhiều để đếm được trong vũ trụ. Các triết lý và phương pháp là độc nhất cho các nền văn hóa và lịch sử của họ. Nhưng ở trung tâm là quyền lực bí ẩn và sâu sắc này mà cho phép bạn nhìn, biết và hành động hài hòa với Đấng Tạo Hóa của mọi sự sống.

Chắc chắn rằng sự hiện diện của chúng tôi và lời nói của chúng tôi có thể bị từ chối và phủ nhận. Nhưng với Tri Thức, điều này sẽ không xảy ra. Bởi vì chúng tôi chắc chắn rằng chúng tôi đang trình bày sự thật với khả năng tốt nhất của mình. Các đồng minh bên ngoài của bạn đã cử chúng tôi đến đây trong sứ mệnh của phụng vụ vĩ đại cho nhân loại. Tính chính trực của sứ mệnh của chúng tôi và của trình bày của chúng tôi là thật và chân thật. Nó không chỉ là vấn đề về quan điểm hay nhận thức.

Chúng tôi phải dựa vào Quyền Lực Thánh Linh này bên trong bạn, độc giả và người nhận lãnh thông điệp của chúng tôi. Vì thật sự, chúng tôi đang tiết lộ nhiều hơn lời nói của chúng tôi có thể truyền đạt. Chúng tôi đang tiết lộ toàn bộ thực tại của sự sống trong vũ trụ.

Chúng tôi phải dựa vào Quyền Lực Thánh Linh này bên trong bạn, độc giả và người nhận lãnh thông điệp của chúng tôi. Vì thật sự, chúng tôi đang tiết lộ nhiều hơn lời nói của chúng tôi có thể truyền đạt. Chúng tôi đang tiết lộ toàn bộ thực tại của sự sống trong vũ trụ. Chúng tôi đang mở cánh cửa đến với những bí ẩn vĩ đại mà nhân loại vẫn chưa thâm nhập, và trong một số trường hợp thậm chí còn chưa xem xét đến.

Mặc dù chúng tôi rất khác với bạn và mặc dù chúng tôi thực hành thánh linh của mình theo những cách độc nhất đối với chúng tôi và bạn không thể thật sự thích ứng, những gì chúng tôi nhấn mạnh là hoàn toàn căn bản đối với con người bạn, đối với bản chất của bạn và đối với thực tế của bạn.

Tri Thức không chỉ đơn giản là một tiềm năng vĩ đại đang sống bên trong bạn. Nó là yếu tố quan trọng nhất mà có thể bảo đảm sự tự do của bạn và duy trì nó, cả bây giờ và trong tương lai. Có sự tự do để sống theo lương tâm của bạn, rồi thì có sự tự do để tìm kiếm Tri Thức bên trong bản thân bạn. Trừ khi bạn có sự tự do đầu tiên, sẽ khó khăn hơn nhiều để tìm thấy sự tự do thứ hai. Đầu tiên bạn phải tồn tại và duy trì sự tự do, và rồi cơ hội có đó để bạn tiếp cận với Trí Tuệ Thánh Linh vĩ đại đang sống bên trong bạn. Việc tìm được sự tự do này và Tri Thức này trao cho bạn cái nhìn sâu sắc vào trong thực tế và ý nghĩa của sự sống trong vũ trụ. Điều này trao cho bạn lời hứa vĩ đại, và chúng tôi phải nhấn mạnh vào điều trao cho bạn lời hứa vĩ đại này — Tri Thức, tự do, sức mạnh. Đây là những thứ mà bây giờ bạn phải trau dồi.

Trong tương lai, sự khác biệt giữa bạn như những con người sẽ ngày càng trở nên ít quan trọng hơn. Hai thứ sẽ làm lu mờ chúng. Thứ nhất sẽ là các thế lực từ Cộng Đồng Vĩ Đại, mà sẽ thách thức quyền thiết yếu của bạn để ở trong thế giới như một chủng loài tự do. Điều này đặt mọi người vào trong cùng một tình cảnh. Điều thứ hai sẽ là thực tế của Tri Thức bên trong bạn, mà sẽ tìm cách hợp nhất bạn với những người khác để trao cho bạn Tri Thức này, sự tự do này và sức mạnh này. Việc khám phá Tri Thức này không chỉ đơn thuần là một lựa chọn và không chỉ đơn thuần là mục tiêu của các cá nhân xuất chúng. Nó thể hiện bản chất của sự đấu tranh của bạn cho tự do.

Tri Thức sẽ tiết lộ điều này cho bạn và sẽ xác nhận lời nói của chúng tôi. Vượt qua khỏi những sở thích và niềm tin của bạn, điều này chắc chắn đúng. Chúng tôi có lòng tin ở đây, bởi vì đây là nơi chúng tôi đặt lòng tin của chúng tôi — vào lòng tốt thiết yếu và sự khôn ngoan tiềm ẩn đang nằm bên trong gia đình con người. Nếu không, nỗ lực lớn lao của chúng tôi để gióng lên hồi chuông báo động và để mang nhận thức về Cộng Đồng Vĩ Đại vào trong thế giới sẽ thất bại. Nó sẽ không có hiệu lực ở đây. Thất bại này có những hậu quả trầm trọng, bởi vì nhân loại chưa hiểu được tình trạng khó khăn của mình, cũng như nó không hiểu được những gì nó phải dựa vào để đạt được thành công. Đấng Tạo Hóa muốn rằng nhân loại là một chủng loài tự do trong vũ trụ, nhưng điều đó tùy thuộc vào bạn. Điều đó phụ thuộc vào những gì bạn chọn để tin vào, những gì bạn chọn để làm và những gì bạn chọn để nhấn mạnh.

Sự Can Thiệp là rất bí mật và rất giấu giếm. Chỉ những người đã bị tác động trực tiếp bởi nó hoặc đã bị tiếp xúc trực tiếp mới biết về sự hiện diện của nó, và họ phải chịu sự thuyết phục và thao túng đáng kể, như chúng tôi đã mô tả. Do đó, ai đang ở trong vị trí để thật sự biết dựa trên mong muốn của họ? Chúng tôi cung cấp một quan điểm mà nếu không bạn sẽ không thể có. Chúng tôi cung cấp cái nhìn sâu sắc vào trong những thực tế quan trọng về sự sống trong Cộng Đồng Vĩ Đại mà bạn không thể tiếp cận. Và chúng tôi làm chứng cho những người trong số các bạn mà đã bắt đầu cảm nhận được những điều này bên trong bản thân bạn. Thông điệp của chúng tôi đóng vai trò như sự xác nhận cho những nhận biết sâu sắc này. Nhưng câu hỏi vẫn còn đó, liệu bạn có thể biết những gì bạn biết, liệu bạn có thể đi theo những gì bạn biết và liệu bạn có thể đáp lại từ phần sâu thẳm này của mình và chia sẻ điều này với những người khác?

Chẳng bao lâu nữa chúng tôi sẽ phải rời khỏi vùng lân cận của thế giới bạn, bởi vì khi loạt các bài thảo luận đầu tiên được tiết lộ, Sự Can Thiệp đã biết về sự hiện diện của chúng tôi ở đây và đã bắt đầu việc tìm kiếm kỹ lưỡng và kiên quyết cho chúng tôi. Chúng tôi phải chạy trốn trước khi điều này xảy ra, và ngay cả ở đây cuộc chạy trốn của chúng tôi mang kèm với nó những nguy hiểm vĩ đại cho chúng tôi. Việc ra đi của chúng tôi sẽ bị chú ý. Và sẽ có nỗ lực để đi theo chúng tôi và để tìm chúng tôi bất cứ nơi nào chúng tôi đi. Chúng tôi không thể trở về những thế giới mẹ của mình bởi vì điều đó sẽ dẫn đến việc phát hiện ra chúng. Chúng tôi phải tìm cách ẩn nấp ở một khoảng cách xa hơn. Từ vị trí đó, chúng tôi sẽ không thể chứng kiến ​​các hoạt động đang diễn ra của Sự Can Thiệp.

Do đó, trong hai bộ Tóm Tắt này, chúng tôi phải cung cấp cho bạn mọi thứ mà bạn sẽ cần để tự mình tiến bước. Tuy nhiên sự hỗ trợ của chúng tôi như những người quan sát sắp kết thúc. Ngay cả khi chúng tôi trình bày những lời này, chúng tôi sẵn sàng để rời đi. Do đó, chúng tôi giao tiếp rất vội vàng với cảm giác cấp bách. Nhưng chúng tôi phải tự hỏi, ai có thể thật sự nghe chúng tôi và ghi nhớ những gì chúng tôi đang nói? Và ai sẽ hành động theo những lời này với sự tin chắc nội tâm của chính họ? Chúng tôi không ở đây để dẫn dắt bạn hoặc để trở thành những nhà lãnh đạo cho nhân loại. Nhân loại phải có những nhà lãnh đạo của riêng mình. Tuy nhiên ai sẽ đảm nhận trách nhiệm này? Ai sẽ có sự tin chắc nội tâm? Ai đủ mạnh với Tri Thức để nhìn thấy, để biết và để cảm nhận thực tế của những gì chúng tôi đang trình bày đến mức mà họ có thể hành động và bắt đầu lên tiếng chống lại Sự Can Thiệp?

Chúng tôi không thể trả lời những câu hỏi này. Chỉ bạn mới có thể trả lời chúng. Chúng tôi có thể cung cấp cho bạn cái nhìn thoáng vào trong sự sống trong vũ trụ và một hiểu biết cơ bản về bản chất và hoạt động của Sự Can Thiệp và về những loài đang can thiệp ở đây. Nhưng chúng tôi không thể trả lời mọi câu hỏi và thật sự đó không phải là câu trả lời mà bạn cần nhiều như niềm tin bên trong để nhìn thấy, để biết và để hành động. Mong muốn lớn nhất của chúng tôi là rằng chúng tôi có thể kích thích điều này trong đủ số người để một phong trào sẽ phát sinh để chống lại Sự Can Thiệp và để thể hiện sự không hài lòng của nhân loại đối với những vị khách không mời của nó. Đây sẽ là một khởi đầu có ích. Nhưng đó mới chỉ là khởi đầu, bởi vì phải có nhận thức về thực tế của Cộng Đồng Vĩ Đại. Và phải có sự hiểu biết tỉnh táo và sâu sắc về những gì nhân loại phải làm để đảm bảo tự do của nó và phúc lợi của nó trong phạm vi rộng lớn hơn và phức tạp hơn nhiều này của sự sống thông minh.

Mong muốn của chúng tôi không phải là để trao cho một ám ảnh đen tối hoặc đầy sợ hãi về sự sống trong vũ trụ, vì thật sự có nhiều sáng tạo tuyệt vời và kỳ diệu, và có nhiều xã hội đã đạt được trạng thái nhận thức rất cao. Nhưng những xã hội này vẫn ở trong thiểu số của biểu hiện của sự sống thông minh khắp thiên hà này đến mức mà chúng tôi nhận thức được, và chúng tôi đã gặp nhiều loài khác mà đã nhìn thấy những điều mà chúng tôi chưa từng thấy.

Để nhân loại có thể bước vào bức tranh mới này của sự sống, bạn phải có định hướng về những gì tồn tại ở đó và những gì để mong chờ và cách bạn phải vận hành và ứng xử. Không ai trong thế giới được chuẩn bị để trao cho bạn lời khuyên này, vì làm sao ai có thể biết được? Cần các đồng minh của bạn, Đồng Minh của Nhân Loại, phải cung cấp quan điểm này và định hướng này. Nếu không, bạn sẽ cảm thấy đơn độc và dễ bị ảnh hưởng đến mức bạn có thể mất lòng tin và đầu hàng trước sự thuyết phục của những loài đang tìm cách giành quyền kiểm soát bạn và thế giới của bạn.

Bây giờ chúng tôi muốn nói vài điều về cá nhân mà đang nhận lãnh sự truyền tải này. Marshall Vian Summers không chỉ đơn giản là người vô tình được chọn cho một nhiệm vụ vĩ đại. Ông ấy đã được gửi vào trong thế giới cho mục đích này. Ông ấy là người đã được cử với một sứ mệnh Thiêng Liêng, để giúp chuẩn bị nhân loại cho sự chạm trán của nó với Cộng Đồng Vĩ Đại và để đại diện cho Giáo Lý của Cộng Đồng Vĩ Đại trong thế giới, một giáo lý trong Con Đường của Tri Thức trong Cộng Đồng Vĩ Đại.

Nhiều năm trước, chúng tôi đã cố gắng liên lạc trực tiếp với ông ấy. Ông ấy đã được gọi đến một địa điểm ở vùng núi và đã được chuẩn bị cho việc tiếp xúc của ông với chúng tôi. Một số thành viên trong nhóm của chúng tôi đã thực hiện cuộc hành trình nguy hiểm vào thế giới này, nhưng thật không may nhiệm vụ của họ đã không được hoàn thành. Một khi họ bị phát hiện bởi Sự Can Thiệp, họ đã phải tự hủy bản thân và con tàu của họ, không để lại bằng chứng nào về sự hiện diện của chúng tôi trong thế giới. Điều này đánh dấu một thất bại lớn lao. Và việc mất đi bốn cá nhân vô cùng quý giá. Chỉ còn lại năm người chúng tôi vào lúc này. Và chúng tôi một lần nữa đang đối mặt với nguy hiểm lớn lao.

Quá trình chuẩn bị cho sự tiếp xúc của chúng tôi với cá nhân này là lâu dài và với nhiều sự trì hoãn. Đầu tiên, ông ấy phải trở thành người nhận lãnh Giáo Lý của Cộng Đồng Vĩ Đại. Ông ấy phải trở thành học sinh đầu tiên của nó. Sau đó, ông ấy phải đảm nhận vị trí mà từ đó ông có thể đại diện cho ngưỡng cửa mới của hiểu biết này cho nhân loại. Một số người đã được kêu gọi để hỗ trợ ông, không phải tất cả đều có thể làm như vậy. Nhiều trong số những sự trì hoãn này, phần lớn nằm ngoài tầm kiểm soát của ông, đã làm trì hoãn sự trình bày của chúng tôi. Đây là lý do tại sao chúng tôi đã muộn trong việc trao cho bạn các bài thảo luận của chúng tôi và những bài tóm tắt của chúng tôi.

Đó đã là một thách thức lớn lao đối với cá nhân này để nhận lãnh và để chấp nhận một trách nhiệm như vậy. Ông ấy đã không yêu cầu nó. Nhưng ông ấy đã được sinh ra với nó. Và với tất cả sự trì hoãn, cơ hội thành công đã càng trở thành sự lo lắng đối với chúng tôi. Đó là lý do tại sao vào lúc này chúng tôi phải nói với sự nhấn mạnh lớn lao . Và chúng tôi phải lặp lại thông điệp thiết yếu của mình để chúng tôi có thể chắc rằng nó đang được lắng nghe và hiểu.

Mỗi tháng và mỗi năm bây giờ đều quý giá. Mỗi tháng và mỗi năm mà nhân loại vẫn chưa chuẩn bị cho Cộng Đồng Vĩ Đại, tình hình trở nên khó khăn hơn và nghiêm trọng hơn. Chúng tôi đã phải di chuyển hai lần trong vị trí của chúng tôi ở đây trong Hệ Mặt Trời của bạn. Chúng tôi không thể nói hơn cho bạn biết, bởi vì chúng tôi không muốn cung cấp bằng chứng về sự hiện diện của chúng tôi cho các đối thủ của bạn.

Trong những lịch sử của chính chúng tôi, cho những người còn lại của chúng tôi, cũng khó khăn không kém để trình bày một thông điệp rất giống vậy cho các nền văn hóa của chúng tôi. Chúng tôi đã đối mặt với sự hoài nghi, chế giễu, sốc. Ý tưởng rằng các thế giới của chúng tôi có thể bị can thiệp bởi những thế lực không thân thiện với chúng tôi là điều mà các chủng loài của chúng tôi đã hoàn toàn không được chuẩn bị. Chúng tôi đã tin, cũng như bạn, khi sống trong tình trạng cô lập, rằng chúng tôi có đặc quyền và có những ân sủng của các quyền năng Thần Thánh. Chúng tôi chỉ có thể giả định rằng những cuộc viếng thăm ban đầu, mà đã được thực hiện bí mật như trong thế giới của bạn, là cho lợi ích lớn lao. Đó đã là giả định của chúng tôi. Chỉ khi một nhóm như chúng tôi đã gặp và tư vấn cho một số cá nhân nào đó trong các thế giới của chúng tôi để đưa ra lời cảnh báo và nhận thức mà sự chuẩn bị thật sự đã có thể bắt đầu.

Tuy nhiên chúng tôi vẫn phải nhấn mạnh trong sự đảm bảo của chúng tôi rằng vẫn còn thời gian để nhân loại bù đắp và ngăn chặn Sự Can Thiệp. Tuy nhiên, để điều này xảy ra, cá nhân này phải được công nhận và hỗ trợ. Bạn phải tự mình lên tiếng thay cho thông điệp này mà chúng tôi đang trao, và bạn phải hỗ trợ ông ấy trong việc nói thay nó. Ông ấy có rất ít sự ủng hộ trên thế giới. Có những trở ngại lớn lao. Sự Can Thiệp nhận biết về ông và ngay vào lúc này đang tìm cách cản trở ông.

Thông điệp mà chúng tôi đang truyền tới bạn đã được giao phó cho cá nhân này để truyền tải đến bạn trong hình thức tinh khiết, hình thức tinh khiết nhất có thể đạt được. Chúng tôi tin tưởng rằng ông ấy đã có thể làm được điều này. Ông ấy cũng đã được trao cho Giáo Lý của Cộng Đồng Vĩ Đại, mà là sự chuẩn bị duy nhất trên thế giới để chuẩn bị con người theo Con Đường của Tri Thức trong Cộng Đồng Vĩ Đại.

Chúng tôi rất vinh dự để có thể trình bày thông tin này. Và chúng tôi rất tiếc vì nhiều sự trì hoãn đã khiến chúng tôi không thể cung cấp nó sớm hơn. Chúng tôi đang hoạt động chống lại các thế lực hùng mạnh và chúng tôi phải chờ đợi sự sẵn sàng của những người có thể tiếp nhận chúng tôi và những người có thể gieo những hạt giống mà chúng tôi đang trình bày ở đây trong những Bài Tóm Tắt này.

Chúng tôi đã truyền đạt điều mà chúng tôi cảm thấy là thiết yếu cho phúc lợi của bạn và sự sống còn của bạn. Chúng tôi đã bỏ ra nhiều thứ khác mà có lẽ bạn sẽ thấy rất thú vị, nhưng không phải là trọng tâm của nhu cầu của bạn. Chúng tôi rất quan tâm đến việc không làm mờ vấn đề thiết yếu với những chi tiết không thiết yếu. Và thật vậy quá nhiều chi tiết chỉ đơn giản khiến cho sự truyền tải của chúng tôi có vẻ khó giải thích hơn.

Chúng tôi nói thay mặt cho các đồng minh của bạn, những người quan trọng và đại diện cho nhiều chủng loài. Tất cả chín người chúng tôi đều đến từ các thế giới khác nhau, nhưng chúng tôi có chung sứ mệnh vì chúng tôi mạnh với Tri Thức. Chúng tôi muốn cho nhân loại những gì chúng tôi muốn cho bản thân, chính là khả năng tự cung tự cấp, sự sáng tạo, không bị xâm nhập và cuộc sống không có xung đột và chiến tranh. Quyền được sống để đạt được mục đích cao cả và đáp lại tiếng gọi cao cả mà Đấng Tạo Hóa đã ban cho tất cả mọi người như một tiềm năng — đây là điều chúng tôi tìm cách xác nhận cho bản thân và cho gia đình nhân loại. Nhưng cũng đúng trong thế giới của bạn, có những thế lực và sự thuyết phục mạnh mẽ đang cản đường của sự khám phá và thành tựu này. Và vì vậy chúng tôi làm việc đằng sau hậu trường để vận động cho tự do và Tri Thức trong tất cả chúng sinh, ngay cả trong các Tập Đoàn, ngay cả trong các đế chế hung hãn và phá hoại, ngay cả trong những cá nhân vô lương tâm và thủ đoạn.

Chúng tôi biết về nhiều chủng loài trong vũ trụ mà thể hiện Tri Thức và sự thiếu hụt Tri Thức. Bạn sẽ có cơ hội tìm hiểu về những điều này trong tương lai nếu bạn có thể đảm bảo quyền tự do của mình vào lúc này. Nhân loại đang ở trong giai đoạn đầu của những thành tựu lớn lao của nó. Nhưng sự liều lĩnh hiện tại của nó, những xung đột bộ lạc của nó và sự suy thoái môi trường của nó đều đe dọa khả năng rằng bạn sẽ có cơ hội đạt được một trạng thái cuộc sống lớn hơn cho người dân của mình.

Sự Can Thiệp lúc này có vẻ như là sự xâm nhập thô lỗ vào trong một tình huống vốn đã khó khăn. Nhưng như vẫn thường xảy ra, những biểu hiện vĩ đại của thiên nhiên chứng tỏ là có thể cứu chuộc nếu chúng có thể được nhận biết và sử dụng một cách phù hợp. Điều có vẻ như áp đảo nhân loại chính là điều có thể đoàn kết nhân loại và chấm dứt xung đột bộ tộc. Mỗi người trên thế giới phải học về Cộng Đồng Vĩ Đại và sự thật về Sự Can Thiệp trong thế giới. Họ phải học về Sự Can Thiệp trước khi nó hoàn thành sự chiếm đóng của mình. Bất kỳ tiến bộ nào về mặt này là một ơn lành. Bất kỳ thất bại nào về mặt này làm tổn hại đến mọi sự sống trong thế giới của bạn.

Mặc dù một cá nhân đã được trao gánh nặng và đặc quyền để mang thông điệp của chúng tôi vào trong thế giới và để nhận lãnh Giáo Lý của Cộng Đồng Vĩ Đại, sẽ tuỳ vào nhiều người trong nhiều nền văn hóa để chia sẻ sự hiểu biết này và sự chuẩn bị này và dịch nó sang nhiều ngôn ngữ khác nhau trong thế giới của bạn. Nhu cầu cho tự do và khát khao cho tự do được chia sẻ khắp vũ trụ. Về cơ bản thông điệp của chúng tôi và Con Đường của Tri Thức là về tự do — tự do để sống một cách tự do trong thế giới của riêng bạn mà không bị ràng buộc bởi chủng loài khác và không bị xâm phạm hoặc sự can thiệp từ chủng loài khác, và tự do để tìm Tri Thức và để toại nguyện bản thân bạn trong hành trình vĩ đại của bạn ở đây trong cuộc sống vật chất. Nó đều là về tự do.

Khi các nhà lãnh đạo tôn giáo của thế giới và các nhà lãnh đạo chính trị của thế giới nhận ra rằng họ có lợi ích cơ bản chung và sứ mệnh chung để bảo vệ gia đình nhân loại, thì họ có thể sử dụng tất cả tài sản của mình một cách hiệu quả về mặt này. Điều này hầu như sẽ che phủ những bất đồng của họ và sự thù địch của họ đối với nhau.

Câu hỏi đặt ra cho bạn là, bạn có tự do để biết những điều mà chúng tôi đang nói đến này không? Bạn có tự do để đáp lại không? Bạn có tự do để lên tiếng chống lại Sự Can Thiệp không? Bài học về tự do bắt đầu ngay bây giờ. Đây là bước đầu tiên.

Đây không phải là lúc cho sự mâu thuẫn hay sự tự mãn. Đây không phải là lúc để chỉ đơn giản thể hiện sự bất bình và ngờ vực của ai đó lên thế giới. Ở mức độ mà nhân loại bị chia rẽ và không nhận thức về sự sống bên ngoài biên giới của mình, nó dễ bị tổn thương và không có sự an toàn thật sự. Việc đối lập với nhau của bạn bị đặt không đúng chỗ. Sự thật là, bạn không có biện pháp phòng thủ nào chống lại bên ngoài.

Nếu bạn có thể bảo vệ thành công quyền của bạn để là chủng loài ưu việt trong thế giới này và để sống với tự do và để vun đắp tự do bên trong gia đình loài người và bên trong xã hội loài người, thì bạn sẽ có cơ hội để gặp và biết các đồng minh của mình. Điều đó sẽ là một mặc khải vĩ đại và sự trở về nhà đối với bạn. Trong thời gian chờ đợi, có công việc vĩ đại phải làm. Và mỗi người đều có khả năng để làm công việc vĩ đại này.