Bài Tóm Tắt Thứ Tư: Quyền Năng Cao Cả

Có hai thực tại trong vũ trụ; chồng chéo lên nhau. Cái đầu tiên và thiết yếu nhất trong trải nghiệm của bạn là thực tại của Sự Tách Biệt và sự thay đổi tiến hóa, sự thay đổi hành tinh — từ sự sống nguyên thủy, các tổ chức xã hội nguyên thủy, các quốc gia sơ khai, các quốc gia lớn hơn, các quốc gia thế giới và cuối cùng là việc trỗi vào trong Cộng Đồng Vĩ Đại của các quốc gia lớn hơn. Chồng chéo lên điều này là việc làm của Thần Thánh khắp cả vũ trụ, được thực hiện bởi các Quyền Năng Cao Cả, các Lực Lượng Thiên Thần đang trông coi mọi chủng loài, ngay cả trong các quốc gia không tự do, tìm kiếm cơ hội để nuôi dưỡng Tri Thức trong những cá nhân mà đủ tự do và đủ khả năng để đáp lại . Điều này tạo ra Mạng Lưới vĩ đại của Những Nhà Thông Thái, mà khi đó có thể hỗ trợ sự trỗi lên của các quốc gia tự do, mà vẫn có tiềm năng cho thành tựu vĩ đại này. Trong vũ trụ vật chất, chỉ có những thế lực đã được đặt chuyển động vào lúc đầu thời gian. Không có Kế Hoạch Thần Thánh nào đang tổ chức mọi thứ, kiểm soát mọi thứ, bởi vì vũ trụ vật chất phần lớn là hỗn loạn và được điều khiển bởi các thế lực thiên thể, lực lượng địa chất và các thế lực sinh học trong các thế giới mà sự sống đã có thể thiết lập. Tất cả điều đó đã được đặt chuyển động vào lúc đầu thời gian bởi Thần Thánh, và nó đang tự vận hành vào lúc này.

Sự Can Thiệp Thần Thánh là thông qua các Quyền Năng Cao Cả, thông qua các Mạng Lưới của Những Nhà Thông Thái và thông qua các quốc gia đã có thể giữ cho nhận thức cá nhân và Tri Thức tồn tại, mặc cho tất cả các mối nguy hiểm và xung đột thường tồn tại trong quá trình tiến hóa và phát triển xã hội của thế giới.

Sự Can Thiệp Thần Thánh là thông qua các Quyền Năng Cao Cả, thông qua các Mạng Lưới của Những Nhà Thông Thái và thông qua các quốc gia đã có thể giữ cho nhận thức cá nhân và Tri Thức tồn tại.

Như chúng tôi đã nói, không có chủng loài giác ngộ nào trong vũ trụ mà chúng tôi biết, nhưng có những chủng loài tự do, và bên trong các chủng loài tự do, Những Nhà Thông Thái có thể hướng dẫn các quốc gia của họ. Họ sẽ đông hơn so với trong những quốc gia không tự do.

Thần Thánh có tiền đồn ở nhiều, nhiều nơi. Và có những nhóm Những Nhà Thông Thái đang làm việc trong nhiều, nhiều nơi, thậm chí rất bí mật. Các quốc gia tự do cho phép các nhóm này tái xuất hiện và trở nên hiệu quả trong xã hội. Nhưng những nhà thật sự thông thái là những cá nhân được kết nối trong các nhóm nhỏ, được kết nối trong quốc gia của họ hoặc được kết nối giữa các quốc gia, được kết nối thông qua các Quyền Năng Cao Cả.

Vì vậy đừng nghĩ rằng có một chủng loài giác ngộ sẽ đến và khai sáng nhân loại, hoặc bản thân nhân loại sẽ trở thành một chủng loài giác ngộ. Điều đó vượt xa khả năng của nó. Nhưng để trở thành một chủng loài tự do nơi Tri Thức có thể được nuôi dưỡng và hỗ trợ một cách công khai, đó là thành tựu vĩ đại. Đó là thách thức và yêu cầu vĩ đại được đặt trước bạn vào lúc này.

Bạn phải hiểu rằng Công Việc của Thần Thánh trong thế giới của bạn được kết nối với Công Việc của Thần Thánh trong tất cả các thế giới.
Có hai loại tự do. Có sự tự do thực tiễn để sống cuộc sống của bạn mà không bị kiềm chế hoặc thống trị quá mức, tự do thực tiễn để sống với sự ổn định và an ninh, không có mối đe dọa thường xuyên của chiến tranh hoặc tham nhũng quá mức. Đây là sự tự do cơ bản, và nó rất quan trọng. Nó là điều đầu tiên phải được thiết lập.

Rồi thì có sự tự do tâm linh lớn lao của cá nhân để bắt đầu việc họ trở lại với Thần Thánh và tiếp cận với Tri Thức sâu thẳm mà Chúa đã tạo ra trong mọi cá nhân, trong mọi chủng loài trong vũ trụ, những loài đang sống trong Sự Tách Biệt trong thực tại vật chất.

Sự tự do lớn hơn này là sự kêu gọi của các cá nhân, và nó bị giới hạn bởi các quyền tự do cơ bản mà họ có thể có trong các thế giới và nền văn hóa của riêng họ. Nhưng sự tự do lớn hơn là sự tự do tối thượng bởi vì Quyền Năng của Thiên Đàng có thể di chuyển thông qua những cá nhân này để phục vụ những người khác và, thông qua các Mạng Lưới vĩ đại của Những Nhà Thông Thái, nuôi dưỡng tự do và Tri Thức trong toàn bộ Cộng Đồng Vĩ Đại.

Thế giới được điều hành bởi số lượng nhỏ người, dù kết quả ra sao. Trong trường hợp này, số ít người có thể cứu toàn bộ loài người khỏi sự sụp đổ và tan rã.

Bạn phải hiểu rằng Công Việc của Thần Thánh trong thế giới của bạn được kết nối với Công Việc của Thần Thánh trong tất cả các thế giới. Không có kế hoạch đặc biệt nào cho thế giới của bạn, thứ chỉ là một nơi nhỏ bé trong một vũ trụ to lớn. Kế Hoạch của Chúa là hợp nhất và lâu đời. Và Tri Thức sống bên trong cá nhân bạn, đó là cách bạn kết nối với Sự Hiện Diện và Quyền Năng Thần Thánh và cách bạn bắt đầu đạt được tự do nội tâm của mình, thậm chí vượt qua khỏi những kiềm hãm của môi trường bên ngoài của bạn.

Bất cứ nơi nào mà sự tự do cơ bản có thể được xây dựng và thiết lập và duy trì theo thời gian đều thể hiện cơ hội lớn hơn để sự tự do cao hơn được nuôi dưỡng và hỗ trợ, và sự tự do lớn hơn mà nó sẽ có khi được thể hiện trong thế giới đó, trong quốc gia đó, trong nền văn hóa đó. Bởi vì tự do trong vũ trụ không phải là tự do để tiếp tục Sự Tách Biệt của bạn. Nó là sự tự do để trở về với Cội Nguồn của bạn và để phục vụ trong thực tế vật chất này.

Như bạn có thể thấy ở đây, ngay cả những khái niệm cơ bản nhất của bạn về hòa bình, tự do và trách nhiệm bây giờ phải được định nghĩa lại trong một bối cảnh lớn hơn, nếu không bạn sẽ tiếp tục nghĩ rằng hòa bình của bạn và tự do của bạn và trách nhiệm của bạn là cho một mình bạn, hoặc cho một mình gia đình bạn. Đây không phải là ý nghĩa của những điều này trong Cộng Đồng Vĩ Đại, và những điều này sẽ không hiệu quả hoặc thậm chí không có ý nghĩa trong thế giới mà bạn đang bắt đầu bước vào, nơi mà sự suy thoái môi trường, mất sản lượng lương thực và sự thay đổi khí hậu của thế giới bạn sẽ khiến cho cuộc sống khó khăn hơn nhiều, đòi hỏi sự tham gia và hợp tác lớn hơn nếu bạn muốn thành công.

Ngay cả những thứ đe dọa bạn từ bên ngoài, nơi chúng có thể làm suy yếu bạn ở đây trên thế giới này, cũng có thể nuôi dưỡng sự tự do lớn hơn theo nghĩa chân thật nhất nếu cơ hội này được công nhận và có được bởi đủ người. Thử thách càng lớn, cơ hội càng lớn.

Bởi vì vào lúc này nhân loại là quá yếu ớt, quá chia rẽ, quá lộn xộn để có thể duy trì bản thân như một chủng loài tự do và có chủ quyền trong vũ trụ. Điều sẽ xây dựng sức mạnh này, sự hợp tác này, tự do này và trách nhiệm này là những thách thức vĩ đại đang đối mặt với bạn vào lúc này: thách thức của sự suy thoái và sụp đổ từ bên trong và thách thức của Sự Can Thiệp và chinh phục từ bên ngoài. Chỉ những thách thức vĩ đại và áp đảo này sẽ tạo ra yêu cầu cho tự do, sức mạnh và trách nhiệm mà chúng tôi đang nói đến ở đây.

Không phải tất cả mọi người sẽ có thể đáp lại thử thách này, nhưng ngay cả khi số ít người trong thế giới của bạn có thể làm được điều này, thì nó có thể dẫn đến một kết quả lớn lao. Thế giới được điều hành bởi số lượng nhỏ người, dù kết quả ra sao. Trong trường hợp này, số ít người có thể cứu toàn bộ loài người khỏi sự sụp đổ và tan rã.

Vâng, đó là một thách thức khổng lồ. Vâng, nó có vẻ như không công bằng đối với hiểu biết của bạn. Nó thậm chí có vẻ như tàn nhẫn đối với hiểu biết của bạn. Nhưng đây là ý nghĩa của việc lớn lên trong vũ trụ: trở thành một chủng loài trưởng thành chứ không phải một chủng loài thiếu niên mà đấu tranh và vật lộn với nhau cho đặc quyền, sự giàu có và cơ hội.

Chúng tôi đã phải lớn lên trong nỗi đau và thách thức của Sự Can Thiệp và sự suy thoái của thế giới chúng tôi. Đó là một phần của cuộc sống, trở thành người lớn, trở thành có trách nhiệm, không chỉ cho bản thân mà còn cho phúc lợi của thế giới của mình – bây giờ được thúc đẩy bởi sự cần thiết, bây giờ được thúc đẩy bởi thách thức, bây giờ được thúc đẩy bởi mối đe dọa vĩ đại. Tất cả những điều này là nền tảng cho sức mạnh, sự khôn ngoan, sự hợp tác mà bạn sẽ cần cho sự thay đổi vĩ đại đang đến với thế giới.

Do đó, chúng tôi không mang lại hòa bình, như bạn định nghĩa nó. Chúng tôi mang đến thử thách. Chúng tôi mang đến trách nhiệm. Chúng tôi mang đến sự rõ ràng. Chúng tôi mang đến sự khôn ngoan. Chúng tôi mang đến sức mạnh. Chúng tôi mang đến tiếng gọi cho tất cả những điều này.

Nếu bạn có thể nhìn thấy hoặc nhận thức về nơi cuộc sống của bạn đang đi và mức độ của Sự Can Thiệp trong thế giới của mình ngày hôm nay, thì nó hoặc sẽ đánh bại bạn hoặc bạn sẽ trỗi lên để đáp ứng nó. Đó là cơ hội không được nhìn thấy ở đây.

Chúa biết đây là ngưỡng cửa vĩ đại nhất cho gia đình loài người, ngưỡng cửa vĩ đại nhất mà bạn từng phải đối mặt và có thể từng đối mặt — một thế giới đang suy tàn và sự trỗi vào trong Cộng Đồng Vĩ Đại, hai việc thường đồng hành với nhau. Chúa đã gửi một Thông Điệp Mới vào trong thế giới. Chúng tôi biết về điều này. Đó là một phần của thứ đã kêu gọi chúng tôi đến đây để khích lệ gia đình nhân loại. Chúng tôi sẽ nói về điều này tiếp theo, vì nó là thiết yếu cho thành công của bạn và cho tự do của bạn.