Bài Tóm Tắt Thứ Năm: Ngưỡng Cửa: Một Hi Vọng Mới cho Nhân Loại

Để chuẩn bị cho sự hiện diện của người ngoài hành tinh đang ở trong thế giới, đó là cần thiết để học thêm về sự sống trong Cộng Đồng Vĩ Đại, sự sống mà sẽ bao trùm thế giới của bạn trong tương lai, sự sống mà bạn sẽ là một phần. Định mệnh của nhân loại đã luôn là để trỗi vào một Cộng Đồng Vĩ Đại của sự sống thông minh. Điều này là không tránh khỏi và diễn ra trong tất cả các thế giới nơi mà sự sống thông minh đã được gieo giống và đã phát triển. Cuối cùng thì, bạn sẽ nhận ra rằng bạn đã sống trong một Cộng Đồng Vĩ Đại. Và, cuối cùng thì, bạn sẽ thấy rằng bạn đã không cô độc trong thế giới riêng của bạn, rằng sự viếng thăm đã luôn xảy ra và rằng bạn sẽ phải học cách để đối phó với những chủng loài, những thế lực, những niềm tin và những thái độ khác nhau mà phổ biến trong Cộng Đồng Vĩ Đại nơi bạn sống.

Việc trỗi vào Cộng Đồng Vĩ Đại là định mệnh của bạn. Sự cô lập của bạn bây giờ đã hết. Mặc dù thế giới của bạn đã được viếng thăm nhiều lần trong quá khứ, tình trạng cô lập của bạn đã chấm dứt. Bây giờ đó là cần thiết để bạn nhận ra rằng bạn không còn cô lập nữa – trong vũ trụ hay ngay cả trong thế giới của riêng bạn. Sự hiểu biết này được trình bày đầy đủ hơn trong Giáo Huấn về Thánh Linh trong Cộng Đồng Vĩ Đại mà đang được trình bày trong thế giới ngày hôm nay. Vai trò của chúng tôi ở đây là để mô tả sự sống như là nó tồn tại trong Cộng Đồng Vĩ Đại để mà bạn có thể có một hiểu biết sâu sắc hơn về tầm rộng vĩ đại của sự sống mà bạn đang trỗi vào. Điều này là cần thiết để bạn có thể tiếp cận thực tế mới này với sự khách quan, hiểu biết và sự khôn ngoan to lớn hơn. Nhân loại đã sống trong sự cô lập tương đối quá lâu mà đó là tự nhiên để bạn nhìn nhận rằng toàn thể vũ trụ còn lại hoạt động theo như những ý tưởng, quy luật và khoa học mà bạn xem là linh thiêng và bạn dựa những hoạt động và những nhận thức của bạn về thế giới trên đó.

Việc trỗi vào trong Cộng Đồng Vĩ Đại là định mệnh của bạn. Sự cô lập của bạn bây giờ đã kết thúc. Mặc dù thế giới của bạn đã được ghé thăm nhiều lần trong quá khứ, trạng thái cô lập của bạn đã kết thúc. Bây giờ đó là cần thiết để bạn nhận ra rằng bạn không còn cô đơn -trong vũ trụ hoặc thậm chí bên trong thế giới của riêng mình.

Cộng Đồng Vĩ Đại thì bao la. Những vùng rìa xa nhất của nó chưa từng được khám phá. Nó vĩ đại hơn bất kỳ chủng loại nào có thể hiểu được. Trong tạo hoá tuyệt vời này, sự sống thông minh tồn tại ở tất cả mọi mức độ của quá trình tiến hoá và trong vô số biểu hiện. Thế giới của bạn tồn tại trong một phần của Cộng Đồng Vĩ Đại mà khá được cư ngụ nhiều. Có nhiều nơi trong Cộng Đồng Vĩ Đại mà chưa bao giờ được khám phá và những nơi khác mà những chủng loài sống trong bí mật. Mọi thứ tồn tại trong Cộng Đồng Vĩ Đại trong sự hiển hình của sự sống. Và mặc dù sự sống mà chúng tôi đang mô tả có vẻ khó khăn và đầy thử thách, Đấng Tạo Hoá hoạt động ở mọi nơi, giành lại những loài bị phân ly thông qua Tri Thức.

Trong Cộng Đồng Vĩ Đại, không thể có một tôn giáo, một hệ tư tưởng hay một hình thức chính quyền mà có thể được áp dụng cho tất cả mọi chủng loài và tất cả mọi dân cư. Do đó, khi chúng tôi nói về tôn giáo, chúng tôi nói về thánh linh của Tri Thức, bởi vì đây là quyền lực và sự hiện diện của Tri Thức cư ngụ trong tất cả mọi sự sống thông minh – bên trong bạn, bên trong những vị khách của bạn và bên trong những chủng loài khác mà bạn sẽ chạm trán trong tương lai.

Do đó, thánh linh vũ trụ trở thành một điểm trọng tâm. Nó đem đến với nhau những hiểu biết và những ý kiến khác biệt mà phổ biến trong thế giới của bạn và trao cho thực tế thánh linh riêng của bạn một nền tảng chung. Nhưng việc học về Tri Thức không chỉ soi sáng thức, nó là thiết yếu cho sự tồn tại và sự tiến bộ trong Cộng Đồng Vĩ Đại. Để bạn có thể thiết lập và giữ gìn tự do và sự độc lập của bạn trong Cộng Đồng Vĩ Đại, bạn phải có khả năng vĩ đại này được phát triển giữa đủ người trong thế giới của bạn. Tri Thức là phần duy nhất của bạn mà không thể bị thao túng hay ảnh hưởng. Nó là cội nguồn của tất cả những hiểu biết và hành động khôn ngoan. Nó trở thành một điều cần thiết trong môi trường Cộng Đồng Vĩ Đại nếu tự do được xem trọng và nếu bạn muốn thiết lập định mệnh của riêng bạn và không bị hội nhập vào một tập đoàn hay một xã hội khác.

Do đó, trong khi chúng tôi trình bày về một tình trạng nghiêm trọng trong thế giới ngày hôm nay, chúng tôi cũng trao cho một món quà vĩ đại và một lời hứa hẹn vĩ đại cho nhân loại, bởi vì Đấng Tạo Hoá sẽ không để bạn chưa sẵn sàng cho Cộng Đồng Vĩ Đại, điều là lớn nhất trong tất cả mọi ngưỡng cửa mà chủng loài của bạn sẽ đối mặt. Chúng tôi cũng đã được ban ơn lành với món quà này. Nó đã ở trong tay chúng tôi trong nhiều thế kỷ của bạn. Chúng tôi đã phải học về nó bởi chọn lựa và bởi sự cần thiết.

Thật vậy, đó là sự hiện diện và quyền lực của Tri Thức mà giúp chúng tôi phát ngôn như là Những Đồng Minh của bạn và để trao thông tin mà chúng tôi đang đưa trong những bài chỉ dẫn này. Nếu chúng tôi chưa bao giờ tìm thấy khải huyền vĩ đại này, chúng tôi sẽ bị cô lập trong những thế giới riêng của chúng tôi, không thể hiểu được những thế lực to lớn hơn trong vũ trụ mà sẽ định hình tương lai của chúng tôi và định mệnh của chúng tôi. Bởi vì món quà đang được trao cho thế giới của bạn ngày hôm nay đã được trao cho chúng tôi và cho nhiều chủng loài khác mà đã biểu lộ sự hứa hẹn. Món quà này đặc biệt quan trọng cho những chủng loài đang trỗi lên như chủng loài của bạn, những chủng loài mang sự hứa hẹn như vậy nhưng cũng rất dễ bị tác động trong Cộng Đồng Vĩ Đại.

Do đó, trong khi không thể chỉ có một tôn giáo hay hệ tư tưởng trong vũ trụ, có một nguyên lý, hiểu biết và thực tế thánh linh thuộc về vũ trụ được dành cho tất cả mọi loài. Nó quá trọn vẹn mà nó có thể nói với những loài rất khác biệt so với bạn. Nó nói với sự đa dạng của sự sống trong tất cả những hữu hình của nó. Bạn, sống trong thế giới của bạn, bây giờ có cơ hội để học về một thực tế vĩ đại như vậy, để tự trải nghiệm quyền lực và ơn lành của nó. Thật vậy, cuối cùng đây là món quà mà chúng tôi muốn củng cố, bởi vì điều này sẽ bảo tồn tự do và quyền tự quyết của bạn và sẽ mở cánh cửa đến một sự hứa hẹn vĩ đại hơn trong vũ trụ.

Tuy nhiên, bạn có tai họa và một thử thách to lớn lúc đầu. Điều này đòi hỏi bạn học về một Tri Thức sâu thẳm hơn và một nhận thức vĩ đại hơn. Nếu bạn có thể đáp lại thử thách này, bạn trở thành người hưởng lợi không chỉ cho bản thân, nhưng cho toàn thể chủng loài của bạn.

Giáo huấn về Thánh Linh trong Cộng Đồng Vĩ Đại đang được trình bày trong thế giới ngày hôm nay. Nó chưa từng được trình bày ở đây trước kia. Nó đang được trao thông qua một người, người phục vụ như một trung gian và người phát ngôn cho Truyền Thống này. Nó đang được gửi vào thế giới vào thời điểm nguy cấp này khi nhân loại phải học về sự sống của nó trong Cộng Đồng Vĩ Đại và về những thế lực to lớn hơn đang định hình thế giới ngày hôm nay.

Chỉ một giáo huấn và sự hiểu biết từ bên ngoài thế giới mới có thể đưa cho bạn lợi thế này và sự chuẩn bị này.

Bạn không cô lập trong việc thực hiện một trách nhiệm vĩ đại như vậy, bởi vì có những loài khác trong vũ trụ đang thực hiện điều này, ngay cả ở mức độ phát triển của bạn. Bạn chỉ là một trong nhiều chủng loài đang trỗi vào Cộng Đồng Vĩ Đại vào lúc này. Mỗi loài mang hứa hẹn nhưng mỗi loài dễ bị tác động bởi những khó khăn, thử thách và ảnh hưởng đang tồn tại trong môi trường to lớn hơn này. Thật vậy, nhiều chủng loài đã đánh mất tự do của họ trước khi nó từng được đạt lấy để chỉ trở thành một phần của những tập đoàn hay những liên đoàn thương mại hay những chính quyền thân chủ cho những quyền lực to lớn hơn.

Chúng tôi không muốn thấy điều này xảy ra cho nhân loại, bởi vì điều này sẽ là một sự mất mát to lớn. Đó là cho lý do này mà chúng tôi đang ở đây. Đó là cho lý do này mà Đấng Tạo Hoá đang hoạt động trong thế giới ngày hôm nay, đem đến một hiểu biết mới cho gia đình loài người. Đây là thời điểm cho nhân loại để chấm dứt những mâu thuẫn vô tận của nó với bản thân và để chuẩn bị cho sự sống trong Cộng Đồng Vĩ Đại.

Bạn sống trong một khu vực có rất nhiều hoạt động bên ngoài phạm vi của hệ mặt trời nhỏ xíu của bạn. Trong khu vực này, giao dịch được diễn ra trên những đại lộ nhất định. Những thế giới tiếp xúc, cạnh tranh và đôi khi mâu thuẫn với nhau. Những cơ hội đang được tìm kiếm bởi tất cả những loài quan tâm về thương mại. Họ tìm kiếm không chỉ những nguồn tài nguyên nhưng cũng đồng minh từ những thế giới như thế giới của bạn. Một vài là một phần của những tập đoàn lớn hơn. Những loài khác có đồng minh riêng của họ nhưng ở quy mô nhỏ hơn nhiều. Những thế giới có thể trỗi vào Cộng Đồng Vĩ Đại một cách thành công đã phải giữ quyền tự chủ mà khả năng tự cung cấp của họ ở một mức độ cao. Điều này giải phóng họ khỏi sự tiếp xúc với những thế lực khác mà chỉ sẽ bóc lột và thao túng họ.

Nó thật chính là khả năng tự cung cấp của bạn và sự phát triển của sự hiểu biết của bạn và sự thống nhất mà sẽ trở thành thiết yếu nhất cho phúc lợi của bạn trong tương lai. Và tương lai này không còn xa nữa, bởi vì ảnh hưởng của những vị khách của bạn đang trở nên lớn hơn trong thế giới của bạn. Nhiều cá nhân đã quy phục theo họ rồi và ngay lúc này phục vụ như những phái viên và người trung gian của họ. Nhiều cá nhân khác đơn giản phục vụ như nguồn nguyên liệu cho chương trình gene của họ. Điều này đã xảy ra, như chúng tôi đã nói, nhiều lần ở nhiều nơi. Đó không phải là điều bí ẩn với chúng tôi mặc dù đó có vẻ là không thể hiểu được đối với bạn.

Sự Can Thiệp là một bất hạnh và một cơ hội thiết yếu. Nếu bạn có thể đáp lại, nếu bạn có thể chuẩn bị, nếu bạn có thể học về Tri Thức và Minh Triết của Cộng Đồng Vĩ Đại, thì bạn sẽ có thể chống lại những thế lực đang can thiệp trong thế giới của bạn và xây dựng nền tảng cho sự thống nhất vĩ đại hơn giữa con người và những bộ tộc của bạn. Chúng tôi, dĩ nhiên, khích lệ điều này, bởi vì điều này củng cố mối liên kết của Tri Thức ở khắp nơi.

Khi thực tế của Cộng Đồng Vĩ Đại trở nên phổ biến hơn trong thế giới của bạn, và nếu thông điệp của chúng tôi có thể chạm đến đủ người, thì sẽ có sự đồng thuận ngày càng lớn rằng có một vấn đề vĩ đại đang đối mặt với nhân loại. Điều này có thể tạo ra một nền tảng mới cho sự hợp tác và đồng thuận.

Trong Cộng Đồng Vĩ Đại, chiến tranh trên một quy mô lớn hiếm khi xảy ra. Có những thế lực hạn chế. Một điều là, chiến tranh xáo trộn thương mại và sự phát triển tài nguyên. Bởi vậy, những quốc gia lớn không được phép hành xử một cách thiếu thận trọng, bởi vì nó cản trở hay chống lại mục tiêu của những nhóm khác, những quốc gia khác và những lợi ích khác. Nội chiến đôi khi xảy ra trong các thế giới, nhưng chiến tranh quy mô lớn giữa những xã hội và giữa các thế giới thì thật sự hiếm. Một phần vì lý do này mà kỹ năng trong môi trường tinh thần đã được thiết lập, bởi vì những quốc gia có cạnh tranh với nhau và cố gắng ảnh hưởng nhau. Bởi vì không ai muốn phá hủy những nguồn tài nguyên và những cơ hội, những kỹ năng và khả năng lớn hơn này được trau dồi với nhiều mức độ thành công khác nhau giữa nhiều xã hội trong Cộng Đồng Vĩ Đại. Khi những kiểu ảnh hưởng như vậy hiện diện, nhu cầu cho Tri Thức càng lớn hơn.

Nhân loại thì chưa hề chuẩn bị cho điều này. Nhưng bởi vì truyền thống thánh linh sâu đậm của bạn và mức độ tự do cá nhân tồn tại trong thế giới của bạn ngày hôm nay, có niềm hi vọng rằng bạn có thể tiến bước trong sự hiểu biết vĩ đại hơn này và do đó bảo đảm tự do của bạn và giữ gìn nó.

Có những hạn chế khác chống lại chiến tranh trong Cộng Đồng Vĩ Đại. Phần lớn các xã hội thuộc về những liên đoàn lớn mà đã thiết lập luật lệ và quy luật hành xử cho các thành viên của họ. Những thứ này hạn chế hoạt động của những loài tìm cách dùng vũ lực để giành quyền tiếp cận với những thế giới khác và những nguồn tài nguyên chủ quyền của chúng. Để cho chiến tranh nổ ra trên quy mô lớn, nhiều chủng loài sẽ phải tham gia, và điều này không xảy ra thường xuyên. Chúng tôi hiểu rằng loài người rất hiếu chiến và suy nghĩ về mâu thuẫn trong Cộng Đồng Vĩ Đại theo hướng chiến tranh, nhưng trong thực tế bạn sẽ thấy rằng điều này không được khoan dung và những cách thuyết phục khác được áp dụng thay cho vũ lực.

Do đó, những vị khách của bạn đến thế giới của bạn không với lực lượng vũ trang hùng mạnh. Họ không đến với những thế lực quân sự to lớn, bởi vì họ dùng những kỹ năng đã phục vụ cho họ theo cách khác – những kỹ năng trong việc điều khiển ý nghĩ, thôi thúc và cảm xúc của những người họ tiếp xúc. Loài người thì rất dễ bị ảnh hưởng bởi những sự thuyết phục như vậy bởi vì tình trạng của sự mê tín, mâu thuẫn và không tin tưởng đang phổ biến trong thế giới của bạn ngay lúc này.

Không có sự an toàn nào, không có nơi nào để trốn, không có nơi ẩn náu nào trong thế giới mà an toàn khỏi sự hiện diện của người ngoài hành tinh đang ở đây. Đó là lý do tại sao chỉ có hai lựa chọn: bạn có thể khuất phục hoặc bạn có thể đấu tranh cho tự do của mình.

Do đó, để hiểu những vị khách của bạn và để hiểu những loài khác mà bạn sẽ chạm trán trong tương lai, bạn phải thiết lập một cách thức chín chắn hơn về việc sử dụng quyền lực và sức ảnh hưởng. Đây là một phần thiết yếu của giáo dục về Cộng Đồng Vĩ Đại của bạn. Một phần của việc chuẩn bị cho điều này sẽ được trao cho trong Giáo Huấn về Thánh Linh trong Cộng Đồng Vĩ Đại, nhưng bạn cũng phải học thông qua việc trải nghiệm trực tiếp.

Ngay lúc này, chúng tôi hiểu được, có một cách nhìn rất hoà nhoáng về Cộng Đồng Vĩ Đại trong nhiều người. Nó được tin rằng những loài tiến bộ về công nghệ thì cũng tiến bộ về thánh linh, nhưng chúng tôi có thể đảm bảo cho bạn rằng nó không phải như vậy. Chính bản thân bạn, mặc dù tiến bộ hơn về công nghệ bây giờ so với trước kia, đã chưa tiến bộ về thánh linh ở mức độ cao. Bạn có nhiều quyền lực hơn, nhưng quyền lực đi với nhu cầu cho nhiều sự kìm chế hơn.

Có những loài trong Cộng Đồng Vĩ Đại mà có nhiều quyền lực hơn nhiều so với bạn trên mức độ công nghệ và ngay cả trên mức độ suy nghĩ. Bạn sẽ tiến hoá để đối phó với họ, nhưng vũ khí sẽ không là trọng tâm của bạn.

Bởi vì chiến tranh giữa các hành tinh thì quá đầy sức huỷ hoại nên mọi người sẽ thua cuộc. Cái gì là chiến lợi phẩm cho một mâu thuẫn như vậy? Lợi thế nào mà nó có thể bảo đảm? Đúng vậy, khi mâu thuẫn như vậy hiện diện, nó xảy ra trong không trung và hiếm khi trong mặt đất. Những quốc gia gian xảo và những loài đầy sức phá hoại và hung hăng thì được nhanh chóng chống lại, đặc biệt nếu chúng hiện diện trong những khu vực đông dân cư nơi mà thương mại diễn ra.

Do đó, đó là cần thiết để bạn hiểu được bản chất của mâu thuẫn trong vũ trụ bởi vì điều này sẽ đưa cho bạn cái nhìn thấu vào những vị khách và những nhu cầu của họ – tại sao họ hoạt động theo cách họ làm, tại sao tự do cá nhân không được biết giữa họ và tại sao họ dựa vào những tập đoàn của họ. Điều này trao cho họ sự ổn định và quyền lực, nhưng cũng khiến họ dễ bị tác động bởi những loài giỏi với Tri Thức.

Tri Thức giúp bạn suy nghĩ theo nhiều cách, để hành động tự phát, để nhận thức thực tế ngoài điều hiển nhiên và để trải nghiệm tương lai và quá khứ. Những khả năng như vậy vượt khỏi tầm với của những ai mà chỉ có thể đi theo chế độ và mệnh lệnh của những nền văn hoá của họ. Bạn thua xa những vị khách về công nghệ, nhưng bạn có sự hứa hẹn để phát triển những kỹ năng trong Con Đường của Tri Thức, những kỹ năng mà bạn sẽ cần và phải học để ngày càng dựa vào.

Chúng tôi sẽ không phải là Những Đồng Minh của Nhân Loại nếu chúng tôi không dạy cho bạn về sự sống trong Cộng Đồng Vĩ Đại. Chúng tôi đã thấy nhiều. Chúng tôi đã chạm trán nhiều điều khác nhau. Những thế giới của chúng tôi đã bị mất tự chủ và chúng tôi đã phải giành lại tự do của chúng tôi. Chúng tôi biết, từ sai lầm và từ kinh nghiệm, bản chất của mâu thuẫn và thử thách mà bạn đối mặt ngày hôm nay. Đó là tại sao chúng tôi thích hợp cho sứ mệnh này trong phụng vụ của chúng tôi cho bạn. Tuy nhiên, bạn sẽ không gặp chúng tôi, và chúng tôi sẽ không đến để gặp những nhà lãnh đạo của các quốc gia của bạn. Đó không phải là mục đích của chúng tôi.

Thật vậy, bạn cần ít nhất sự can thiệp, nhưng bạn cần rất nhiều sự hỗ trợ. Có những kỹ năng mới mà bạn phải phát triển và một sự hiểu biết mới mà bạn phải đạt được. Ngay cả một xã hội nhân từ, nếu họ đến thế giới của bạn, sẽ có một sức ảnh hưởng và sự tác động lớn lên bạn đến nỗi mà bạn sẽ trở nên lệ thuộc vào họ và sẽ không thiết lập sức mạnh của riêng bạn, quyền lực của riêng bạn và khả năng tự cung cấp của riêng bạn. Bạn sẽ trở nên quá phụ thuộc vào công nghệ của họ và vào sự hiểu biết của họ mà họ sẽ không thể rời bỏ bạn. Và thật vậy, sự có mặt của họ ở đây sẽ khiến bạn trở nên dễ bị ảnh hưởng hơn bởi sự can thiệp trong tương lai. Bởi vì bạn sẽ mong muốn công nghệ của họ, và bạn sẽ muốn du hành dọc theo những hành lang giao dịch trong Cộng Đồng Vĩ Đại. Nhưng bạn sẽ không được chuẩn bị, và bạn sẽ không thông thái.

Đó là tại sao những người bạn tương lai của bạn đang không ở đây. Đó là tại sao họ sẽ không đến để giúp bạn. Bởi vì bạn sẽ không trở nên mạnh mẽ nếu họ làm vậy. Bạn sẽ muốn liên kết với họ, bạn sẽ muốn có liên minh với họ, nhưng bạn sẽ trở nên quá yếu để có thể bảo vệ bản thân. Căn bản là, bạn sẽ trở thành một phần của nền văn hóa của họ, điều mà họ không muốn.

Có lẽ nhiều người sẽ không thể hiểu được điều chúng tôi đang nói ở đây, nhưng rồi bạn sẽ thấy điều này hoàn toàn có lý, và bạn sẽ thấy sự thông thái của nó và sự cần thiết của nó. Ngay thời điểm này, bạn quá yếu ớt, quá bị phân tâm và quá mâu thuẫn để tạo những liên minh mạnh, ngay cả với những loài mà có thể sẽ là những người bạn tương lai của bạn. Nhân loại chưa thể có một tiếng nói chung, và do đó bạn dễ bị tác động bởi sự can thiệp và điều khiển từ bên ngoài.

Khi thực tế của Cộng Đồng Vĩ Đại được biết nhiều hơn trong thế giới của bạn, và nếu thông điệp của chúng tôi có thể chạm đến đủ người, rồi thì sẽ có một sự nhất trí ngày càng tăng rằng có một vấn đề vĩ đại đang đối mặt với nhân loại. Điều này có thể tạo ra một nền tảng mới cho sự hợp tác và sự nhất trí. Bởi vì lợi thế nào mà một quốc gia trong thế giới của bạn có thể đạt được trên những quốc gia khác khi mà toàn thế giới bị đe dọa bởi Sự Can Thiệp? Và ai có thể tìm cách để đạt được quyền lực cá nhân trong một môi trường nơi mà những thế lực ngoài hành tinh đang can thiệp? Nếu tự do là chân thật trong thế giới, nó phải được chia sẻ. Nó phải được nhận ra và được biết đến. Nó không thể là đặc quyền của một vài người hay sẽ không thể có sức mạnh chân thật ở đây.

Chúng tôi hiểu từ Những Người Vô Hình rằng đang có những người tìm kiếm sự thống trị thế giới bởi vì họ tin rằng họ có lời chúc phúc và sự ủng hộ của những vị khách. Họ có sự bảo đảm của những vị khách rằng họ sẽ được hỗ trợ trong hành trình tìm kiếm quyền lực của họ. Nhưng rồi, họ đang cho đi cái gì ngoài chìa khoá cho tự do riêng của họ và tự do của thế giới của họ? Họ không biết và không thông thái. Họ không thể thấy sai lầm của họ.

Chúng tôi cũng hiểu rằng có những người tin rằng những vị khách đang ở đây để đại diện cho sự phục hưng thánh linh và một niềm hi vọng mới cho nhân loại, nhưng làm sao họ có thể biết, họ-những người không biết gì về Cộng Đồng Vĩ Đại? Đó là niềm hi vọng của họ và khao khát của họ rằng đây sẽ là trường hợp, và những mong ước như vậy được thích nghi bởi những vị khách, bởi vì những lý do rất hiển nhiên.

Điều chúng tôi đang nói ở đây là có tự do chân thật trong thế giới, quyền lực chân thật và sự thống nhất chân thật. Chúng tôi đưa thông điệp của chúng tôi đến mọi người, và chúng tôi tin rằng lời nói của chúng tôi có thể được nhận lãnh và được xem xét một cách nghiêm túc. Nhưng chúng tôi không có sự điều khiển trên phản ứng của bạn. Và những mê tín dị đoan và những nỗi sợ hãi của thế giới có thể khiến thông điệp của chúng tôi ngoài tầm với của nhiều người. Nhưng sự hứa hẹn vẫn ở đó. Để trao thêm cho bạn, chúng tôi sẽ phải tiếp quản thế giới của bạn, điều chúng tôi không muốn làm. Do đó, chúng tôi trao cho tất cả những gì chúng tôi có thể trao mà không can thiệp vào những vấn đề của bạn. Nhưng có nhiều người muốn sự can thiệp. Họ muốn được giải cứu và cứu rỗi bởi người nào khác. Họ không tin vào những khả năng của loài người. Họ không tin vào sức mạnh và khả năng vốn có của loài người. Họ sẽ trao đi tự do của họ một cách tự nguyện. Họ sẽ tin vào điều họ được bảo bởi những vị khách. Và họ sẽ phục vụ những chủ nhân mới của họ, nghĩ rằng điều họ đang được đưa là sự giải phóng của riêng họ.

Tự do là một điều quý giá trong Cộng Đồng Vĩ Đại. Đừng bao giờ quên điều này. Tự do của bạn, tự do của chúng tôi. Và điều gì là tự do ngoài khả năng đi theo Tri Thức, thực tế mà Đấng Tạo Hoá đã trao cho bạn, và để thể hiện Tri Thức và để đóng góp Tri Thức trong tất cả những biểu hiện của nó?

Những vị khách của bạn không có tự do này. Họ không hề biết đến nó. Họ nhìn vào sự hỗn loạn của thế giới của bạn, và họ tin rằng trật tự mà họ sẽ áp đặt ở đây sẽ là cứu rỗi cho bạn và sẽ cứu bạn khỏi sự tự huỷ hoại bản thân của bạn. Điều này là tất cả những gì họ có thể đưa, bởi vì đây là tất cả những gì họ có. Và họ sẽ dùng bạn, nhưng họ không xem điều này là không đúng, bởi vì chính họ đang bị dùng và không biết lựa chọn nào khác cho việc này. Chương trình của họ, ảnh hưởng xã hội của họ, thì rất thấu đáo do đó để chạm đến nơi thánh linh sâu hơn của họ chỉ là một khả năng hi hữu. Bạn không có khả năng để làm việc này. Bạn sẽ phải trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều so với bản thân ngay lúc này để có ảnh hưởng nhằm giúp cứu rỗi những vị khách của bạn. Nhưng mà, sự tuân thủ của họ thì không quá bất thường trong Cộng Đồng Vĩ Đại. Nó rất phổ biến trong những tập đoàn lớn, nơi mà sự đồng nhất và sự tuân thủ là cần thiết cho hoạt động hiệu quả, đặc biệt trên những khu vực rộng lớn.

Do đó, đừng nhìn vào Cộng Đồng Vĩ Đại với sự sợ hãi, nhưng với sự khách quan. Những tình trạng mà chúng tôi đang mô tả ở đây tồn tại trong thế giới của bạn. Bạn có thể hiểu những điều này. Bạn biết về sự thao túng. Bạn biết về sự ảnh hưởng. Bạn chỉ chưa từng chạm trán những điều đó trên một mức độ to lớn như vậy, bạn cũng chưa từng phải cạnh tranh với những hình dạng khác của sự sống thông minh. Do đó, bạn chưa có những kỹ năng để làm như vậy.

Chúng tôi nói về Tri Thức bởi vì đó là khả năng vĩ đại nhất của bạn. Bất kể công nghệ nào mà bạn có thể phát triển trong tương lai, Tri Thức là hứa hẹn vĩ đại nhất của bạn. Bạn thua xa những vị khách trong sự phát triển công nghệ của bạn, do đó bạn phải dựa vào Tri Thức. Đó là thế lực vĩ đại nhất trong vũ trụ, và những vị khách của bạn không sử dụng nó. Nó là hi vọng duy nhất của bạn. Đó là tại sao Giáo Huấn về Thánh Linh trong Cộng Đồng Vĩ Đại dạy về Con Đường của Tri Thức, trao cho Những Bước Đi đến Tri Thức và dạy về Minh Triết và Sự Sáng Suốt trong Cộng Đồng Vĩ Đại. Không có sự chuẩn bị này, bạn sẽ không có kỹ năng hay tầm nhìn để hiểu được vấn đề của bạn hay để đáp lại nó một cách hiệu quả. Nó là quá lớn. Nó là quá mới. Và bạn chưa thích nghi với những hoàn cảnh mới này.

Ảnh hưởng của những vị khách đang lớn lên với từng ngày trôi qua. Mỗi người mà có thể nghe điều này, cảm nhận điều này và biết điều này phải học Con Đường của Tri Thức, Con Đường của Tri Thức trong Cộng Đồng Vĩ Đại. Đó là một tiếng gọi. Đó là một món quà. Đó là một thử thách.

Dưới những hoàn cảnh dễ chịu hơn, nhu cầu sẽ không có vẻ to lớn như vậy. Nhưng nhu cầu này là rất lớn, bởi vì không có sự an toàn, không có chỗ nào để trốn, không có chỗ lánh nạn nào trong thế giới mà an toàn khỏi sự hiện diện từ ngoài hành tinh mà đang ở đây. Đó là tại sao chỉ có hai lựa chọn: bạn có thể quy phục hay bạn có thể trỗi dậy cho tự do của bạn.

Đây là quyết định to lớn đối mặt với mỗi người. Đây là điểm ngoặt to lớn. Bạn không thể khờ khạo trong Cộng Đồng Vĩ Đại. Nó là một môi trường rất đòi hỏi. Nó đòi hỏi sự xuất sắc, cam kết. Thế giới của bạn quá có giá trị. Những nguồn tài nguyên ở đây được ham muốn bởi những loài khác. Ngay cả khi bạn sống ở một thế giới hẻo lánh tách xa khỏi bất kỳ con đường giao dịch nào, tách xa khỏi bất kỳ liên kết thương mại nào, cuối cùng thì bạn cũng sẽ bị khám phá bởi ai đó. Tình huống có thể xảy ra này đã đến với bạn ngay lúc này. Và nó đã diễn ra lâu rồi.

Do đó, hãy vững tin. Đây là thời điểm cho lòng can đảm, không phải sự lưỡng lự. Tầm nghiêm trọng của tình cảnh đang đối mặt bạn chỉ xác định sự quan trọng của cuộc sống của bạn và phản ứng của bạn và sự quan trọng của sự chuẩn bị đang được trao cho thế giới của bạn ngày hôm nay. Nó không chỉ cho sự soi sáng tri thức và sự tiến bộ của bạn. Nó cũng là cho sự bảo vệ của bạn và sự sinh tồn của bạn.