Beşinci Brifing: Eşik: İnsanlık İçin Yeni Bir Umut

Dünyadaki dünya dışı varlığa hazırlanmak için, parçası olacağınız ve dünyanızı saracak olan Büyük Camia’daki yaşam hakkında daha fazla bilgi edinmek gerekir.

İnsanlığın kaderi her zaman daha büyük bir akıllı yaşam ile dolu olan Büyük Camia’da ortaya çıkmaktı. Bu kaçınılmazdır ve akıllı hayatın tohumlarının ekildiği ve geliştiği tüm dünyalarda meydana gelir. Eninde sonunda, Büyük Camia içinde yaşadığının farkına varacaktınız. Ve sonunda, kendi dünyanızda yalnız olmadığınızı, ziyaretin gerçekleştiğini ve içinde bulunduğunuz Büyük Camia’da yaygın olan farklı ırklar, kuvvetler, inançlar ve tutumlarla mücadele etmeyi öğrenmek zorunda kalacağınızı keşfedeceksiniz.

Büyük Camia’da ortaya çıkmak sizin kaderinizdir. İzolasyonunuz artık bitti. Dünyanız geçmişte birçok kez ziyaret edilmiş olsa da, izole durumunuz sona ermiştir. Evrende veya hatta kendi dünyanızda artık yalnız olmadığınızı fark etmeniz gerekiyor. Bu anlayış, bugün dünyada sunulan Büyük Camia Maneviyatı Öğretisinde daha ayrıntılı bir şekilde sunulmuştur. Buradaki rolümüz, yaşamı Büyük Camia’da olduğu gibi tanımlamaktır, böylece ortaya çıktığınız daha büyük yaşam panoramasını daha iyi anlayabilirsiniz. Bu yeni gerçekliğe nesnellik, anlayış ve bilgelikle yaklaşabilmeniz için gereklidir. İnsanlık, dünyadaki aktiviteleri ve idrakine göre temel aldığı, evrenin geri kalanının kutsal tuttuğu fikirlere, ilkelere ve bilime göre işlediğini düşündüğü için doğal olarak göreceli bir izolasyon içinde yaşadı.

Büyük Camia çok geniş. En uzak bölgeleri hiç keşfedilmedi. Herhangi bir ırkın anlayabileceğinden daha büyük. Bu muhteşem yaratılışta, akıllı yaşam sayısız derecede ve her evrim seviyesinde ifade bulur. Dünyanız, Büyük Camia’nın oldukça kalabalık bir kesiminde bulunuyor. Büyük Camia’da hiç keşfedilmemiş birçok alan ve ırkların gizlice yaşadığı diğer alanlar vardır. Büyük Camia’da yaşamın tezahürleri açısından her şey vardır. Ve anlattığımız gibi hayat zor ve zor görünüyor olsa da, Yaratıcı her yerde çalışır, İlim ile ayrılanları geri çağırır.

Büyük Camia’da, tüm ırklara ve tüm insanlara uyarlanabilecek tek bir din, bir ideoloji veya tek bir hükümet şekli olamaz. Bu nedenle, dinden bahsettiğimizde, İlmin maneviyatından söz ediyoruz, çünkü bu, sizin içinizdeki, ziyaretçilerinizdeki ve gelecekte karşılaşacağınız diğer ırkların içindeki tüm akıllı yaşamda yaşayan İlmin gücü ve varlığıdır.

Böylece, evrensel maneviyat büyük bir odak noktası haline gelir. Dünyanızda yaygın olan farklı anlayış ve fikirleri bir araya getirir ve kendi manevi gerçekliğinize ortak bir temel sunar. Oysa İlim öğrenimi sadece yüksek değerlere ulaşmak değil aynı zamanda Büyük Camia’da hayatta kalmak ve ilerlemek için de önemlidir. Büyük Camia’da özgürlüğünüzü ve bağımsızlığınızı kurabilmeniz ve sürdürebilmeniz için, dünyanızda yeterince insan arasında bu büyük yeteneğin gelişmiş olması gereklidir. İlim, manipüle edilemeyen veya etkilenemeyen tek parçanızdır. Tüm bilge anlayış ve eylemlerin kaynağıdır. Bir kolektif veya başka bir topluma entegre olmadan kendi kaderinizi oluşturmak istiyorsanız ve eğer özgürlüğe değer veriyorsanız, Büyük Camia ortamında bu bir zorunluluk haline gelir.

Büyük Camiaya katılmak sizin kaderinizdir. İzolasyonunuz artık sona erdi. Dünyanız geçmişte birçok kez ziyaret edilmiş olsa da, izole durumunuz sona erdi. Artık evrende ve hatta kendi dünyanızda bile yalnız olmadığınızı idrak etmeniz gerekiyor.

Bu nedenle, bugün dünyada ciddi bir durum sunarken, aynı zamanda büyük bir umut ve insanlık için de büyük bir armağan sunuyoruz, çünkü Yaratıcı bir ırkın karşılaşacağı en büyük eşik olan Büyük Camia’ya çıkma hususunda sizi hazırlıksız bırakmaz. Biz de bu hediye ile kutsandık. Bu yüzyıllardır bizimle. Hem kendi seçimimizle hem de zorunluluktan öğrenmek zorunda kaldık.

Aslında, Müttefikleriniz olarak konuşmamızı ve bu söylemlerde verdiğimiz bilgileri vermemizi sağlayan İlmin varlığı ve gücüdür. Bu büyük Vahiy’i hiç bulmasaydık, kendi dünyalarımızda tecrit edilirdik, evrendeki geleceğimizi ve kaderimizi şekillendirecek daha büyük güçleri kavrayamazdık. Çünkü bugün dünyanızda verilen hediye bize ve umut veren diğer ırklara verildi. Bu hediye, kendiniz gibi umut veren ve Büyük Camia’da bu kadar savunmasız olan, yeni ortaya çıkan ırklar için önemlidir.

Bu nedenle, evrende tek bir din veya ideoloji olmamasına rağmen, herkes için geçerli olan evrensel bir ilke, anlayış ve manevi gerçeklik vardır. Bu öyle bütündür ki, sizden çok farklı olanlarla konuşabiliyor. Tüm tezahürlerinde yaşamın çeşitliliği ile konuşur. Siz, dünyanızda şimdi kendiniz bunun gücünü ve zerafetini yaşamaya, böyle büyük bir gerçeği öğrenme fırsatına sahipsiniz. Aslında, sonuçta bu, güçlendirmek istediğimiz bir hediyedir, çünkü bu sizin özgürlüğünüzü ve özgür iradenizi koruyacak ve evrendeki daha büyük bir vaat için kapıyı açacaktır.

Ancak, başlangıçta sıkıntı ve büyük bir zorluk var. Bu, daha derin bir İlim ve daha fazla farkındalık öğrenmenizi gerektirir. Bu zorluğa cevap verirseniz, sadece kendiniz için değil, tüm ırkınız için faydalı olursunuz.

Büyük Camia Maneviyatı öğretisi bugün dünyaya sunulmaktadır. Daha önce hiç burada sunulmamıştı. Bu geleneğin aracı ve sözcüsü olarak görev yapan tek kişi aracılığıyla verilmektedir. Bu kritik zamanda, insanlığın Büyük Camiadaki yaşamını ve bugün dünyayı şekillendiren daha büyük güçleri öğrenmesi gerektiği için dünyaya gönderiliyor.

Sadece dünyanın ötesinden bir öğreti ve anlayış size bu avantajı ve bu hazırlığı sağlayabilir.

Böyle büyük bir görevi üstlenmekte yalnız değilsiniz, çünkü evrende sizinle aynı gelişim aşamasında bunu yapan başkaları da var. Siz, şu anda Büyük Camia’da ortaya çıkan birçok ırktan birisiniz. Her biri umut vadediyor ve yine de her biri Büyük Camia’da var olan zorluklara, meydan okumalara ve etkilere karşı savunmasızdır. Gerçekten de, birçok ırk, özgürlüklerini daha kazanamadan kaybetti, kolektiflerin, ticari loncaların bir parçası oldu veya büyük güçlerin parçası bir devlet haline geldi.

Bunun insanlık için gerçekleştiğini görmek istemiyoruz, çünkü bu büyük bir kayıp olur. Biz bu nedenle buradayız. Bu nedenle Yaratıcı bugün dünyada aktif, insan ailesine yeni bir anlayış getiriyor. İnsanlığın durmadan devam eden çatışmalarını sona erdirme ve Büyük Camia’da yaşama hazırlık zamanı geldi.

Minik güneş sisteminizin alanı dışında oldukça fazla aktiviteye sahip bir bölgede yaşıyorsunuz. Bu alanda ticaret, belli yollar boyunca sürdürülmektedir. Dünyalar etkileşir, rekabet eder ve bazen birbirleriyle çatışırlar. Ticari çıkarları olan herkes tarafından fırsatlar aranmaktadır. Sadece kaynakları değil, aynı zamanda sizinki gibi dünyalarda bağlılıkları da ararlar. Bazıları daha büyük kolektiflerin bir parçasıdır. Diğerleri ise kendi ittifaklarını çok daha küçük ölçekte sürdürüyor . Büyük Camia’ya başarıyla ortaya çıkan dünyalar büyük ölçüde özerklik ve kendine yeterlilik sağlamak zorunda kalmıştır. Bu, onları yalnızca onları sömürmeye ve manipüle etmeye yarayan başka güçlere maruz bırakmaktan kurtarır.

Gelecekte iyiliğiniz için en önemli hale gelen öz yeterlilik ve anlayışınızın ve birliğinizin gelişimi aslında. Ve bu gelecek uzak değildir, çünkü ziyaretçilerin etkisi dünyanızda daha da artmaktadır. Birçok kişi kendilerine çoktan razı oldu ve şimdi elçileri ve aracıları olarak hizmet ediyorlar. Diğer birçok birey genetik programları için kaynak olarak hizmet eder. Bu, dediğimiz gibi, birçok yerde birçok kez oldu. Sizin için anlaşılmaz görünmekle birlikte, bu bizim için bir sır değil.

Müdahale hem talihsizlik hem de hayati bir fırsattır. Eğer cevap verebiliyorsanız, hazırlayabilirseniz, Büyük Camia İlim ve Bilgeliğini öğrenebiliyorsanız, o zaman dünyanıza müdahale eden güçleri dengeleyebilir ve kendi halklarınız ve kabileleriniz arasında daha büyük bir birliktelik için temel oluşturabilirsiniz. Elbette, bunu teşvik ediyoruz, çünkü bu her yerde İlim’in bağını güçlendirir.

Büyük Camia’da, büyük çapta savaş nadiren meydana gelir. Kısıtlayıcı güçler var. Birincisi, savaş ticareti ve kaynak gelişimini aksatır. Sonuç olarak, büyük ulusların umursamaz davranmalarına izin verilmez, çünkü diğer tarafların, diğer ulusların ve diğer çıkarların amaçlarını engeller veya sekte eder. İç savaş periyodik olarak dünyalarda gerçekleşmektedir, ancak toplumlar arasında ve dünyalar arasında büyük çaplı bir savaş gerçekten nadirdir. Kısmen bu nedenle, Zihinsel Ortamdaki beceriler, uluslar birbirleriyle rekabet etmek ve birbirlerini etkilemeye çalışmak amacıyla geliştirilir. Hiç kimse kaynakları ve fırsatları yok etmek istemediğinden, bu daha fazla beceri ve yetenekler, Büyük Camia’daki birçok toplumda farklı derecelerde başarı ile yetiştirilir. Bu tür tesirler mevcut olduğunda, İlime olan ihtiyaç daha da artar.

İnsanlık bunun için hazırlıklı değil. Yine de, zengin manevi mirasınız ve dünyanızda bugün kişisel özgürlüğün var olduğu dereceden dolayı, bu daha geniş anlayışta ilerleyebileceğiniz ve dolayısıyla özgürlüğünüzü koruyacağınız ve muhafaza edeceğinize dair umut vadediyor.

Büyük Camia’da savaşa karşı başka kısıtlamalar da var. Ticari toplulukların çoğu, üyeleri için yasa ve davranış kuralları belirleyen büyük loncalar kurmuştur. Bunlar, diğer dünyalara ve onların özel kaynaklarına erişim sağlamak için güç kullanmaya çalışanların faaliyetlerini kısıtlamaya hizmet ediyor. Savaşın büyük çapta patlaması için birçok ırkın dahil olması gerekecektir ve bu pek sık olmaz. İnsanlığın özellik olarak çok savaşçı olduğunu ve Büyük Camia’daki çatışmaları savaş olarak algıladığını düşünmekteyiz, ancak gerçekte bunun hiç de tolere edilmediğini ve savaş yerine başka ikna yollarının güç olarak kullanıldığını göreceksiniz.

Böylece ziyaretçileriniz, düyanıza büyük silahlarla gelmezler. Büyük askeri güçler getirmiyorlar, çünkü onlara başka şekillerde hizmet eden becerileri kullanıyorlar – düşüncelerini, dürtülerini ve karşılaştıkları kişilerin duygularını manipüle etme becerileri. İnsanlık, şu anda dünyanızda yaygın olan batıl inanç, çatışma ve güvensizlik yüzünden bu tür iknalara karşı çok savunmasızdır.

Bu nedenle, ziyaretçilerinizi ve gelecekte karşılaşacağınız diğer kişileri anlamak için, güç ve etkinin kullanımına daha olgun bir yaklaşım getirmelisiniz. Bu, Büyük Camia eğitiminizin hayati bir parçasıdır. Bunun için hazırlığın bir kısmı, Büyük Camia Maneviyatı Öğretisi’nde verilecek, ancak doğrudan deneyim yoluyla da öğrenmelisiniz.

Şu anda, biz anlıyoruz ki, birçok insan arasında Büyük Camia hakkında çok fantazi bir görüş var. Teknolojik olarak gelişmiş olanların ruhsal olarak da gelişmiş olduğuna inanılmaktadır, ancak bunun böyle olmadığını temin edebiliriz. Siz kendiniz, şimdi daha önce olduğundan daha teknolojik olarak gelişmiş olmasına rağmen, ruhsal olarak çok büyük ölçüde ilerlemediniz. Daha fazla güce sahipsiniz, ama güçle daha fazla kısıtlama gerekiyor.

Büyük Camia’da, sizden teknolojik düzeyde ve hatta düşünce düzeyinde sizden çok daha fazla güce sahip olanlar var. Onlarla başa çıkmak için evrimleşeceksiniz, ancak silahlar sizin odak noktanız olmayacak. Gezegenler arası ölçekte savaş, herkesin kaybedeceği kadar yıkıcıdır. Böyle bir çatışmanın ganimetleri nelerdir? Hangi avantajları güvence altına alır? Aslında, böyle bir çatışma olduğunda, uzayda ve nadiren karasal ortamlarda meydana gelir. Serseri milletler ve yıkıcı ve saldırgan olanlar, özellikle ticaretin yoğun olduğu bölgelerde ise onlara çabucak karşılık verilir.

Bu nedenle, evrendeki çatışmanın doğasını anlamanız gerekir, çünkü bu size ziyaretçiler ve onların ihtiyaçları hakkında fikir verecektir – neden yaptıkları gibi işlev görürler, neden bireysel özgürlük aralarında bilinmez ve neden kolektiflere bel bağlıyorlar? Bu onlara istikrar ve güç verir, ancak aynı zamanda onları İlim konusunda yetenekli olanlara karşı savunmasız hale getirir.

İlim, herhangi bir şekilde düşünmenizi, spontane hareket etmenizi, gerçeği ortada olanın ötesinde algılamanızı ve geleceği ve geçmişi deneyimlemenizi sağlar. Bu yetenekler, yalnızca rejimlerinin ve kültürlerinin belirttiklerini takip edebilenlerin ulaşamayacağı kabiliyetlerdir. Teknolojik olarak ziyaretçilerin çok gerisindesiniz, ama İlim Edinme becerilerinde, ihtiyaç duyacağınız ve giderek daha fazla güvenmeyi öğrenmeniz gereken beceriler geliştirme konusunda umut veriyorsunuz.

Size Büyük Camia’daki yaşam hakkında bir şey öğretmeseydik, İnsanlığın Müttefikleri olmazdık. Bizler çok gördük. Birçok farklı şeyle karşılaştık. Dünyalarımız zayıf düştü ve özgürlüğümüzü yeniden kazanmak zorunda kaldık. Hatalarımızdan ve deneyimlerimizden bugün karşılaştığınız çatışma ve mücadelenin zorluklarını biliyoruz. Bu yüzden size verdiğimiz hizmette bu görev için çok uygunuz. Ancak, bizimle tanışmayacaksınız ve uluslarınızın liderleriyle tanışmaya gelmeyeceğiz. Bu bizim amacımız değil.

Gerçekten, mümkün olduğunca az müdaheleye, ancak çok büyük yardıma ihtiyacınız var. Geliştirmeniz gereken yeni beceriler ve kazanmanız gereken yeni bir anlayış var. İyi niyetli bir ırkın bile, dünyanıza gelmeleri durumunda, sizin üzerinize öyle bir etkiye sahip olacaklardır ki, buna bağımlı olacaksınız ve kendi gücünüzü, kendi iktidarınızı ve kendi kendine yeterliliğinizi belirlemeyeceğiniz bir hale geleceksiniz. Teknolojisine ve anlayışlarına o kadar bağımlı hale gelirsiniz ki, sizi bırakamazlar. Ve gerçekten, buraya gelmeleri sizi gelecekte müdahaleye karşı daha savunmasız hale getirecektir. Çünkü onların teknolojilerini arzulayacak ve Büyük Camia’daki ticaret koridorlarında seyahat etmek isteyeceksiniz. Henüz hazırlıklı olmadan ve bilge olmadan.

Bu yüzden gelecekteki arkadaşlarınız burada değil. Bu yüzden size yardımcı olmaya gelmiyorlar. Çünkü onlar burada olsaydı güçlü olmazdınız. Onlarla ilişki kurmak isterdiniz, onlarla ittifaklar kurmak isterdiniz, ama kendini koruyamayacak kadar zayıfsınız. Temelde, onların kültürlerinin bir parçası olurdunuz ki onlar bunu istemez.

Belki de birçok kişi burada ne dediğimizi anlayamayacak, ancak zamanla bu sizin için mükemmel bir anlam ifade edecek ve onun bilgeliğini ve gerekliliğini göreceksiniz. Şu anda, gelecekteki arkadaşlarınız olabileceklerle bile güçlü ittifaklar oluşturmak için fazla güçsüz, dikkatsiz ve çatışma halindesiniz. İnsanlık henüz tek bir ses olarak konuşamıyor ve bu yüzden de siz öteden gelen müdahaleye ve manipülasyona eğilimlisiniz.

Daha Büyük Camia’nın gerçekliği dünyanızda daha iyi anlaşıldığında ve mesajımız yeterli insana ulaşabilirse, insanlığın karşı karşıya kaldığı daha büyük bir sorun olduğu konusunda artan bir fikir birliği olacaktır. Bu, işbirliği ve fikir birliği için yeni bir temel oluşturabilir. Bütün dünya Müdahale tarafından tehdit edildiğinde, sizin dünyanızdaki bir milletin bir başkasına ne gibi üstünlüğü olabilir? Ve kim uzaylı güçlerin müdahale ettiği bir ortamda bireysel güç kazanmaya çalışabilir? Özgürlük dünyanızda gerçek olacaksa, paylaşılması gerekir. Tanınmalı ve bilinmelidir. Azınlığın imtiyazı olamaz ya da burada gerçek bir güç olmaz.

Görünmeyenlerden anlıyoruz ki çoktan dünya egemenliğini arayan insanlar var, çünkü ziyaretçilerin nimetlerine ve desteğine sahip olduklarına inanıyorlar. Ziyaretçiler tarafından güç arayışlarında destekleneceklerine dair güvenceleri var. Ve yine de, kendi özgürlüklerinin ve dünyalarının özgürlüğünün anahtarını onlara veriyorlar? Bilmiyorlar ve bilgisizler. Hatalarını göremezler.

Ziyaretçilerin burada manevi bir rönesansı ve insanlık için yeni bir umudu temsil etmek için burada olduğuna inananlar olduğunu da anlıyoruz, ancak Büyük Camia ile ilgili hiçbir şey bilmeyenler bunu nasıl bilebilirler? Beklentileri ve durumun bu olması arzularıdır ve bu tür dilekler ziyaretçiler tarafından bariz nedenlerle sağlanmaktadır.

Büyük Camianın gerçekliği dünyanızda daha iyi bilindikçe ve mesajımız yeterince insana ulaşabilirse, insanlığın karşı karşıya olduğu daha büyük bir sorun olduğuna dair artan bir fikir birliği olacaktır. Bu da işbirliği ve uzlaşma için yeni bir temel oluşturabilir.

Burada söylediğimiz şey, dünyada gerçek özgürlük, gerçek güç ve gerçek birlikten başka bir şey olamaz. Mesajımızı herkese açık hale getiriyoruz ve sözlerimizin ciddiye alınabileceği ve dikkate alınabileceğine güveniyoruz. Yine de cevabınız üzerinde kontrolümüz yok. Ve batıl inançlar ve dünyanın korkuları, mesajımızı birçoklarının ulaşamayacağı hale getirebilir. Ancak söz hala orada. Size daha fazlasını vermek için, dünyanızı ele geçirmek zorunda kalmalıyız ki bunu istemiyoruz. Bu nedenle işerinize müdahale etmeden verebileceğimiz her şeyi veriyoruz. Yine de müdahale isteyen birçok kişi var. Başka biri tarafından kurtarılmak istiyorlar. İnsanlık için ihtimallere güvenmiyorlar. İnsanlığın doğasında var olan güç ve yeteneklere inanmazlar. İsteyerek özgürlüklerini verecekler. Ziyaretçiler tarafından ne söyleniyorsa inanacaklar. Ve kendilerine verilecek olanın kendi kurtuluşları olduğunu düşünerek yeni sahiplerine hizmet edeceklerdir.

Özgürlük Büyük Camia’da değerli bir şeydir. Bunu asla unutmayın. Özgürlüğünüz, özgürlüğümüzdür. Ve özgürlük nedir? İlmi takip etme, Yaratıcı’ın size verdiği gerçeklik ve İlmi ifade etme ve İlmin tüm tezahürlerine katkıda bulunma yeteneğidir.

Ziyaretçileriniz bu özgürlüğe sahip değil. Onlar için bilinmiyor. Dünyanızın kargaşasına bakarlar ve burada getirecekleri düzenin sizin için yarar sağlayacağına ve sizi kendinizi imha etmenizden kurtaracağınıza inanırlar. Size tek verebilecekleri bu, çünkü tek sahip oldukları bu. Ve sizi kullanacaklar, ancak bunu uygunsuz bulmuyorlar, çünkü kendileri de kullanılıyor ve buna bir alternatif bilmiyorlar. Programlamaları, koşullanmaları, öyle derin ki, onlara daha derin maneviyat seviyesine ulaşmaları, yalnızca uzak bir ihtimaldir. Bunu yapacak gücünüz yok. Ziyaretçilerinizi etkilemek için bugün olduğunuzdan çok daha güçlü olmanız gerekir. Yine de, uyumları Büyük Camia’da çok sıradışı değil. Bu özellikle uzayın geniş alanlarda işleyen tekdüzelik ve uyumluluğun verimli işleyiş için gerekli olduğu büyük kolektiflerde çok yaygındır.

Bu nedenle, Büyük Camia’ya korku ile bakmayın, nesnellik ile bakın. Tanımladığımız koşullar, dünyanızda zaten var. Bunları anlayabilirsiniz. Manipülasyon sizin tarafınızdan bilinir. Nüfuz sizler tarafından bilinir. Onlarla bu kadar büyük bir ölçekte hiç karşılaşmadınız ve de diğer zeki yaşam biçimleriyle rekabet etmek zorunda kalmadınız. Sonuç olarak, henüz bunu yapacak becerilere sahip değilsiniz.

İlimden bahsediyoruz, çünkü bu sizin en büyük yeteneğinizdir. Zaman içinde hangi teknolojiyi geliştirebileceğinize bakmaksızın, İlim en büyük umudunuzdur. Teknolojik gelişiminizde ziyaretçilerin yüzyıllarca gerisindesiniz, bu nedenle İlme güvenmelisiniz. Bu, evrendeki en büyük güçtür ve ziyaretçileriniz onu kullanmaz. Bu sizin tek umudunuz. Bu nedenle, Büyük Camia Maneviyatı Öğretisi İlmin Yolunu öğretir, İlime Giden Adımları sağlar ve Büyük Camia Bilgeliğini ve Kavrayışını öğretir. Bu hazırlık olmadan, ikileminizi anlama veya etkin bir şekilde karşılık verme becerisine ya da bakış açısına sahip olamazsınız. Bu çok büyük. Bu çok yeni. Ve bu yeni şartlara adapte değilsiniz.

Ziyaretçilerin etkisi her geçen gün artıyor. Bunu duyan, bunu hisseden ve bunu bilen her insan, İlim Yolu, Büyük Camia İlim Yolunu öğrenmelidir. Bu bir çağrı. Bu bir hediye. Bu bir meydan okuma.

Daha hoş koşullar altında, ihtiyaç büyük görünmüyor olabilir. Fakat ihtiyaç muazzamdır, çünkü güvenlik yoktur, saklanacak yer yoktur, dünyadaki burada bulunan yabancı varlığından güvenli bir inziva alanı yoktur. Bu yüzden sadece iki seçenek var: boyun eğebilir veya özgürlüğünüzü koruyabilirsiniz.

Bu her insanın önüne konulan bu büyük karar. Bu önemli bir dönüm noktası. Büyük Camia’da aptal olamazsınız. Çok fazla talepkar bir ortamdır. Mükemmellik, kararlılık gerektirir. Dünyanız çok değerli. Buradaki kaynaklar başkaları tarafından imreniliyor. Dünyanızın stratejik konumuna büyük önem veriliyor. Eğer uzak bir dünyada, herhangi bir ticaret yolundan uzakta, tüm ticari uğraşlardan uzakta yaşıyor olsaydınız bile, sonunda birileri tarafından keşfedilirdiniz. Bu olasılık şimdi sizin için gerçekleşti. Ve çoktan başlamıştır.

O zaman cesur olun. Bu, kararsızlık değil, cesaret zamanı. Karşınıza çıkan durumun ağırlığı, sadece yaşamınızın önemini değil ve buna olan cevabınızı ve dünyaya verilen hazırlığın önemini teyit eder. Bu sadece aydınlatma ve geliştirme için değil. Sizin korunmanız ve hayatta kalmanız içindir.

Dünyada güvenli bir yer yok, saklanacak bir yer yok, burada bulunan yabancı varlığa karşı güvenli bir sığınak yok. İşte bu yüzden sadece iki seçenek var: ya teslim olacaksınız ya da özgürlüğünüz için direneceksiniz.