Dördüncü Brifing: Dini Gelenek ve İnançların Manipülasyonu

Bugün ziyaretçilerin dünyadaki faaliyetlerini anlamak için, ziyaretçilerin dünyadaki dini kurumlar ve değerler üzerindeki etkileriyle ve Büyük Camia’nın birçok yerindeki akıllı yaşam için de yaygın olan temel manevi dürtüleriniz üzerindeki etkileri hakkında daha fazla bilgi sunmalıyız.

Ziyaretçilerin dünyada şu anda yürüttükleri etkinliklerin, daha önce Büyük Camia’da birçok farklı yerde, bir çok farklı kültüre daha önce yapıldığını söyleyerek başlamalıyız. Ziyaretçileriniz bu faaliyetlerin yaratıcısı değil, yalnızca onların bu tür etkinliklerden haberdar oldukları ve daha önce kullandıkları için kendi takdirleri doğrultusunda kullanmaktadırlar.

Nüfuz ve manipülasyondaki becerilerin Büyük Camia’da çok yüksek bir işlevsellik düzeyinde geliştirildiğini anlamanız önemlidir. Irklar teknolojik olarak daha usta ve gelişmiş hale geldikçe, birbirleri üzerinde daha ince ve daha yaygın etki türleri uygularlar. İnsanlar sadece şimdiye kadar birbirleriyle rekabet edebilmek için evrimleşmişlerdir, dolayısıyla henüz bu uyarlanabilir avantaja sahip değilsiniz. Bu tek başına bu materyali size sunma nedenlerimizden birisidir. Yeni becerilerin öğrenilmesinin yanı sıra, doğal yeteneklerinizin geliştirilmesini gerektiren yepyeni bir koşul kümesine giriyorsunuz.

İnsanlık benzersiz bir durumu temsil etse de, Büyük Camia’da ortaya çıkma, diğer ırklarla daha önce defalarca gerçekleşti. Bu nedenle, size yapılanlar daha önce yapıldı. Oldukça gelişmiş bir durumdur ve şimdi yaşamınıza ve durumunuza göreceli kolaylığı olduğunu düşündüğümüz bir durumla adapte ediliyor.

Ziyaretçiler tarafından uygulanan Pasifize Etme Programı, kısmen bunu mümkün kılıyor. Barışçıl ilişkilere olan doğal eğilim ve savaş ve çatışmadan kaçınma arzusu takdire şayandır, ancak gerçekten de size karşı kullanılıyor. En asil dürtüleriniz bile başka amaçlar için kullanılabilir. Bunu kendi tarihimizde, kendi doğamızda ve kendi toplumumuzda gördük. Barış ancak bilgeliğin, işbirliğinin ve gerçek kabiliyetin sağlam bir temeli üzerine kurulabilir.

İnsanlık, doğal olarak kendi kabileleri ve ulusları arasında barışçıl ilişkiler kurmakla ilgilenmiştir. Ancak şimdi, daha büyük bir sorun ve zorluk kümesi var. Bunları gelişiminiz için bir fırsat olarak görüyoruz, çünkü yalnızca Dünyayı birleştirecek ve bu birliğin gerçek, güçlü ve etkili olması için size temel oluşturacak şey Büyük Camia’da ortaya çıkma mücadelesi olacaktır.

Bu nedenle, dini kurumlarınızı veya en temel dürtülerinizi ve değerlerinizi eleştirmek değil, dünyanıza müdahale eden yabancı ırkların bunları size karşı nasıl kullanıldığını göstermek için geldik. Ve eğer gücümüz dahilindeyse, Büyük Camia bağlamında bir ırk olarak dünyanızın, özgürlüğünüzün ve dürüstlüğünüzün ve haklarınızın korunması amacı ile, kabiliyetlerinizin ve başarılarınızın doğru bir şekilde kullanılmasını teşvik etmek istiyoruz.

Ziyaretçiler yaklaşımlarında temel olarak pratikdirler. Bu hem güç hem de zayıflıktır. Onları hem burada hem de başka yerlerde gözlemlediğimiz gibi, planlarından sapmalarının zor olduğunu görüyoruz. Değişime iyi adapte değiller ve karmaşıklıkla çok etkin bir şekilde başa çıkamazlar. Bu nedenle planlarını neredeyse dikkatsizce yerine getiriyorlar, çünkü haklı olduklarını ve avantajları olduğunu düşünüyorlar. İnsanlığın onlara karşı direniş göstereceğine inanmıyorlar – en azından onları büyük ölçüde etkileyecek direnişe. Ve sırlarının ve gündemlerinin iyi korunmuş ve insan anlayışının ötesinde olduğunu düşünüyorlar.

Bu ışığında, bu materyali size sunma konusundaki faaliyetimiz, kesinlikle bizleri onların gözünde düşmanları yapar. Bununla birlikte, bizim görüşümüze göre, yalnızca etkilerine karşı koymaya ve ihtiyaç duyduğunuz anlayışı ve bir ırk olarak özgürlüğünüzü korumak ve Büyük Camia’nın gerçekleriyle başa çıkmak için güvenmeniz gereken perspektifi vermeye çalışıyoruz.

Yaklaşımlarının pratik doğası gereği, amaçlarını mümkün olan en yüksek verimlilikle gerçekleştirmek istiyorlar. İnsanlığı birleştirmeyi ancak dünyadaki kendi katılım ve faaliyetlerine uygun olarak birleştirmek istiyorlar. Onlara göre, insan birliği nesnel bir endişedir. Kültürlerdeki çeşitliliğe değer vermiyorlar; kesinlikle kendi kültürleri içinde buna değer vermiyorlar. Bu nedenle, etkilerini harcadıkları her yerde, kültürel çeşitliliği ortadan kaldırmaya veya mümkünse en aza indirmeye çalışacaklardır.

Buraya dini kurumlarınızı ya da en temel dürtü ve değerlerinizi eleştirmeye değil, bunların dünyanıza müdahale eden yabancı ırklar tarafından size karşı nasıl kullanıldığını göstermeye geldik.

Önceki söylemimizde, ziyaretçilerin yeni maneviyat biçimleri üzerindeki etkisinden – bu zamanda sizin dünyanızda bulunan yeni ilahi ve doğasının yeni ifadelerindeki etkisinden bahsettik. Şimdiki tartışmamızda, ziyaretçilerinizin bugün etkilemek istediği ve etkilediği geleneksel değerler ve kurumlara odaklanmak istiyoruz.

Tekdüzelik ve uyum arayışı içinde olan ziyaretçiler kullanımları için en istikrarlı ve pratik olduğunu düşündükleri bu kurumlara ve değerlere güveneceklerdir. Gündemlerini daha da ilerletebilecekleri durumlar dışında fikirlerinizle ve değerlerinizle ilgilenmiyorlar. Kendilerinde olmadığı için sizin maneviyatınıza ilgilendiklerini düşünerek kendinizi kandırmayın. Bu aptalca ve belki de ölümcül bir hata olur. Hayatınızla ve merak uyandırıcı bulduklarınızla tutkun olduklarını düşünmeyin. Çünkü sadece nadir durumlarda onları bu şekilde etkileyebilirsiniz. Ziyaretçilerin tüm doğal merakları genetik olarak dışarıda tutulmuştur ve onun çok az kalıntısı kalmıştır. Aslında, “Ruh” dediğiniz şeyin ya da bizim  “Varne” ya da “İçgörü Yolu” olarak adlandırdığımız şeylerin onlarda çok azı vardır.  Sıkıca kurulmuş ve sıkı bir şekilde pekiştirilmiş düşünce ve davranış kalıplarını kontrol etmekte, takip etmekte ve bunlar tarafından kontrol edilmektedirler. Fikirlerinizle empati kuruyor gibi görünebilirler, ancak bunu yalnızca bağlılığınızı kazanmak için yapıyorlar.

Dünyanızdaki geleneksel dini kurumlarda, gelecekte onlara hizmet edebilecek temel inançları ve değerleri kullanmaya çalışacaklar. Hem kendi gözlemlerimizden hem de Görünmeyenlerin bize zaman içinde verdiği içgörüden doğan bazı örnekler verelim.

Dünyanızın çoğu Hıristiyan inancını takip ediyor. Bunun, manevi kimlik ve yaşamdaki amaç hakkındaki temel sorulara kesinlikle tek yaklaşım olmamakla birlikte, takdire değer olduğunu düşünüyoruz. Ziyaretçiler, amaçlarına bağlılık yaratmak için tek bir liderin temel bağlılık fikrini kullanacaklardır. Bu din bağlamında, İsa Mesih kimliğinden büyük ölçüde yararlanılacaktır. Dünyaya dönüşünün ümidi ve vaadi, ziyaretçilerinize özellikle binyılın bu dönüm noktasında mükemmel bir fırsat sunuyor.

Anladığımız şey, gerçek İsa’nın dünyaya geri dönmeyeceğidir, çünkü Görünmeyenler ile birlikte çalışıyor ve insanlığa ve diğer ırklara da hizmet ediyor. İsa Mesih olduğunu talep etmeye gelecek olan kişi Büyük Camia’dan gelecek. Bugün dünyada olan kolektifler tarafından bu amaç için doğmuş ve yetişmiş biri olacaktır. İnsan olarak görünecek ve şu anda başarabileceklerinizle karşılaştırıldığında önemli yeteneklere sahip olacaktır. Tamamen fedakar görünecek. Korku ya da büyük saygıya yarayacak eylemler gerçekleştirebilecek. Meleklerin, şeytanların görüntülerini ya da üstlerinin sizi maruz bırakmak istediği şeyleri yansıtabilecek. Ruhsal güçleri var gibi görünecek. Yine de Büyük Camia’dan gelecek ve kolektifin bir parçası olacak. Ve onu takip edenleri ortaya çıkaracak. Sonunda, onu takip etmeyenlerin, yabancılaştırılmasını veya imhasını teşvik edecek.

Ziyaretçiler, çoğunluk arasında temel bir bağlılığa sahip oldukları sürece, kaç insanın yok edileceğini umursamıyor. Bu nedenle, ziyaretçiler bu otorıteyi ve nüfuzu veren temel fikirlere odaklanacaktır.

İsa’nın ikinci gelişi, o zaman, ziyaretçileriniz tarafından hazırlanıyor. Bunun kanıtı, anlıyoruz, zaten dünyada mevcut. İnsanlar, Büyük Camia’dan gelen ziyaretçileri veya Büyük Camia gerçekliğini, varlığını farketmezler ve bu nedenle doğal olarak önceki inançlarını sorgulamadan kabul edeceklerdir, Kurtarıcılarının ve Öğretmenlerinin geri dönüşü için zamanın geldiğini hissederek. Fakat gelecek olan cennetten gelmeyecek, İlimi veya Görünmeyenleri temsil etmeyecek ve Yaratan’ı veya Yaradan’ın isteğini temsil etmeyecektir. Bu planı dünyada açık ve kesin bir şekilde gördük. Başka dünyalarda da benzer planlar gerçekleştiğini gördük.

İsa Mesih ile özdeşleşmeden büyük ölçüde yararlanılacaktır. Onun dünyaya geri döneceği umudu ve vaadi ziyaretçilerinize mükemmel bir fırsat sunmaktadır.

Diğer dini geleneklerde, tekdüzelik ziyaretçiler tarafından teşvik edilecektir – sizin geçmişe dayanan, otoriteye bağlılık ve kuruma uygunluğa dayanan temel türden bir din dediğiniz şey. Bu ziyaretçilere hizmet eder. Dini geleneklerinizin ideolojisi ve değerleri ile ilgilenmezler, yalnızca yararları ile ilgilenirler. İnsanlar aynı şekilde düşünebildikçe, aynı şekilde davranabildiklerinde ve öngörülebilecek şekilde yanıt verebildiklerinde, kolektifler için daha faydalı olur. Bu uyum birçok farklı geleneklerde desteklenmektedir. Buradaki amaç, hepsini aynı yapmak değil, kendi içinde basit olmalarını sağlamak.

Dünyanın bir yerinde, belirli bir dini ideoloji hakim olacak; dünyanın farklı bir yerinde, farklı bir dini ideoloji hakim olacak. Bu, ziyaretçileriniz için tamamen kullanışlıdır, çünkü düzen, uygunluk ve bağlılık olduğu sürece birden fazla dinin olması umrlarında değildir. İzleyebileceğiniz veya tanımlayabileceğiniz bir türde dine sahip olmadıklarından, sizin değerlerini yaratmak için sizinkileri kullanırlar. Çünkü sadece amaçlarına ve kolektiflerine olan hepten bağlılığa değer veriyorlar ve onların belirlediği bir biçimde hepten bağlılıkla sizi onlara katılmanızı istiyorlar. Bunun, dünyada barış ve kurtuluş yaratacağını ve dünyada önemli olarak kabul edilen dini görüntü veya şahsiyetin geri döneceğini size temin edecekler.

Bu, temel dinin dünya dışı güçler tarafından yönetildiğini söylemek değildir, çünkü biz temel dinin sizin dünyanızda iyi bir şekilde yerleştiğini anlıyoruz. Burada söylediğimiz şudur ki, bu dürtüler ve bu mekanizmalar ziyaretçiler tarafından desteklenecek ve kendi amaçları için kullanılacaktır. Bu nedenle, bu etkileri ayırt etmek ve mümkünse onları telafi etmek için geleneklerine gerçek inanan herkes tarafından büyük özen gösterilmelidir. Burada ziyaretçilerin ikna etmek istedikleri dünyadaki ortalama insan değildir; ama liderliktir.

O halde, ziyaretçileriniz tarafından bir İkinci Geliş hazırlanmaktadır. Anladığımız kadarıyla bunun kanıtı zaten dünyadadır.

Ziyaretçiler, zamanında müdahale etmemeleri halinde insanlığın kendisini ve dünyayı yok edeceğine inanıyor. Bu gerçeğe dayanmaz; bu sadece bir varsayımdır. İnsanlık kendini yok etme riski altında olsa da, bu sizin mutlak kaderiniz değil. Ancak kolektifler bunun böyle olduğuna inanıyor, ikna programlarına büyük önem veriyorlar ve bu yüzden acele ile hareket etmeliler. İkna edilebilir olanlar, faydalı olarak değerlendirilecektir; İkna edilemeyen olanlar atılacak ve yabancılaştırılacaktır. Ziyaretçiler dünyayı tam olarak kontrol edebilecek kadar güçlendiğinde, uymayanlar yok edilecektir. Ancak ziyaretçiler imha etmeyeceklerdir. Bu ikna altında tamamen giren dünyadaki diğer bireyler aracılığıyla gerçekleşecek.

Bu, çok kötü bir senaryo, anlıyoruz, ancak size iletilerimizde ifade ettiğimiz şeyi anlamanız ve almanız durumunda bir karışıklık olmamalıdır. İnsanlığın imhası değil, ziyaretçilerin başarmaya çalıştığı insanlığın onlara katılmasıdır. Bu amaç için sizinle melezlenecekler. Dini dürtülerinizi ve kurumlarınızı bu amaçla yönlendirmeye çalışacaklar. Bu amaçla kendilerini dünyada gizlice yerleştirecekler. Bu amaç için hükümetleri ve hükümet liderlerini etkileyecekler. Bu amaçla dünyadaki askeri güçleri etkileyecekler. Ziyaretçiler başarılı olabileceğinden eminler, çünkü bugüne dek insanlığın henüz önlemlerini almak ya da gündemlerine karşı koymak için yeterince direnç göstermediklerini görüyorlar.

Buna karşı koymak için, Büyük Camia İlim Yolu’nu öğrenmelisiniz. Evrendeki her bir serbest ırk, kendi kültürlerinde nasıl tanımlanıyorsa, İlim Yolu’nu öğrenmelidir. Bireysel özgürlüğün kaynağı budur. Bu, bireylerin ve toplumların gerçek bir doğruluğa sahip olmalarını ve hem kendi dünyalarında hem de Büyük Camia içinde İlim ile mücadele eden etkilerle başa çıkmak için gerekli bilgeliğe sahip olmalarını sağlar. Bu nedenle, yeni yollar öğrenmek gerekir, çünkü yeni güçler ve etkilerle yeni bir duruma giriyorsunuz. Aslında, bu gelecekteki bir beklenti değil, acil bir mücadeledir. Evrendeki yaşam sizin hazırlığınızı beklemez. Hazırlanmış olsanız da olmasanız da etkinlikler gerçekleşecek. Ziyaret, anlaşmanız olmadan ve izniniz olmadan gerçekleşti. Ve temel haklarınız henüz sizin bildiğinizden çok daha büyük bir oranda ihlal ediliyor.

Bu nedenle, sadece bakış açımızı ve cesaretlendirme sağlamak için değil, aynı zamanda bir çağrıyı, alarmı çalmak, bir farkındalığa ve bağlılığa ilham vermek için gönderildik. Daha önce de söyledik ki, ırkınızı askeri müdahale ile kurtaramayız. Bu bizim rolümüz değil. Ve bunu yapmaya teşebbüs etsek ve böyle bir gündem gerçekleştirme gücümüzü toplasaydık bile, dünyanız yok olurdu. Size sadece tavsiyelerde bulunabiliriz.

Gelecekte, şiddet içeren yollarla ifade edilen, uyuşmayan insanlara karşı, daha az güçlü olan milletlere karşı ve bir saldırı ve yıkım silahı olarak kullanılan bir dini inanç sıkıntısı göreceksiniz. Ziyaretçiler, dini kurumlarınızın ulusları yönetmelerinden daha iyi bir şey istemezler. Buna direnmelisiniz. Ziyaretçiler, herkesin paylaşılan dini değerlere sahip olmasından daha iyi bir şey istemezler, çünkü bu onların işgücüne katkıda bulunur ve görevlerini kolaylaştırır. Tüm tezahürlerinde, böyle bir etki temelde razı olma ve boyun eğme- iradenin itaati, amacın itaati, kişinin yaşamının ve yeteneklerinin itaatine indirgenir. Oysa bu, insanlık için büyük bir başarı, toplumda büyük bir ilerleme, insan ırkı için yeni bir birleşme, barış ve eşitlik için yeni bir umut, insan içgüdülerine karşı insan ruhunun zaferi olarak ilan edilecek.

Bu nedenle, size nasihatimiz, makul olmayan kararlar vermekten kaçınmanız, anlamadığınız şeylere, anlayışınıza ve takdirinize karşı gelen şeylere ve söz verilen ödüllerin hatırına hayatınızı teslim etmekten kaçınmanızdır. Ve sizi, içinde olan ve şu anda tek ve en büyük vaat olan manevi zekâ İlim’e ihanet etmemenizi teşvik etmeliyiz.

Belki de bunu duyduğunuzda, evreni Lütufun olmadığı bir yer olarak görüyorsunuz. Belki de aç gözlülüğün evrensel olduğunu düşünerek alaycı ve korkmuş olacaksınız. Ancak bu durum böyle değil. Şimdi ihtiyaç duyduğunuz şey, sizin daha güçlü, şu andan ve öncesinden daha güçlü olmanızdır. Bu güce sahip olana kadar dünyanıza müdahale edenlerle iletişimi hoş karşılamayın. Zihninizi ve kalbinizi dünyanın ötesindeki ziyaretçilere açmayın, çünkü buraya kendi amaçları için gelirler. Dini vahiylerinizi veya en büyük ideallerinizi yerine getireceklerini sanmayın, çünkü bu bir hayaldir.

Büyük Camia’da büyük manevi güçler var – insanlığın şimdiye dek göstermiş olduklarının çok ötesinde, çok yüksek beceri durumlarına ulaşmış bireyler ve hatta uluslar var. Fakat gelip diğer dünyaların kontrolünü ele geçirmiyorlar. Evrendeki politik ve ekonomik güçleri temsil etmiyorlar. Kendi temel ihtiyaçlarını karşılamanın ötesinde ticaretle uğraşmazlar. Acil durumlar dışında nadiren seyahat ederler.

Bizler gibi elçiler Büyük Camia’da ortaya çıkan ırklara yardım etmek için gönderilir. Üstelik manevi elçiler de var – Görünmeyenlerin gücü, onları almaya hazır olanlar ve iyi yürekli ve umut vaadedenler. Tanrı, evrende böyle çalışır.

Zor bir yeni ortama giriyorsunuz. Dünyanız diğerleri için çok değerli. Onu korumanız gerekecek. Kaynaklarınızı, yaşamınızın temel gereklilikleri için diğer uluslarla ticarete ihtiyaç duymamak veya bunlara bağımlı kalmamak için korumanız gerekecektir. Kaynaklarınızı korumazsanız, özgürlüğünüzün ve kendi kendine yeterliliğinizin çoğundan vazgeçmek zorunda kalacaksınız.

Maneviyatınız sağlam olmalı. Değerler ve inançlar için gerçek deneyime dayanmalıdır, çünkü ritüeller ve gelenekler ziyaretçileriniz tarafından kendi amaçları için kullanılabilir ve kullanılmaktadır.

Burada, ziyaretçilerinizin belirli alanlarda çok savunmasız olduğunu görmeye başlayabilirsiniz. Bunu daha fazla araştıralım. Bireysel olarak, çok az iradeleri var ve karmaşıklıklarla başa çıkmakta zorluk çekiyorlar. Manevi doğanızı anlamıyorlar. Ve kesinlikle İlmin dürtüsünü anlamıyorlar. İlim ile ne kadar güçlüyseniz, o kadar açıklanamaz hale geliyorsunuz, kontrol edilmeniz zorlaşır ve onlara ve entegrasyon programlarına daha az faydalı olursunuz. Bireysel olarak, İlim ile ne kadar güçlüyseniz, onlara karşı o kadar çok zorluk haline gelirsiniz. İlim ile güçlenen birey sayısı arttıkça, ziyaretçilerin onları izole etmeleri zorlaşır.

Ziyaretçiler fiziksel güce sahip değiller. Güçleri Zihinsel Ortamda ve teknolojilerinin kullanımındadır. Sayıları sizinkine göre küçük. Onlar tamamen sizin uysallığınıza güveniyorlar ve başarabileceklerine çok güveniyorlar. Şimdiye kadarki deneyimlerine dayanarak, insanlık önemli bir direnç sunmadı. Yine de İlim ile ne kadar güçlüyseniz, müdahaleye ve manipülasyona karşı çıkan ve ırkınız için özgürlük ve sağlamlığı için o kadar büyük bir kuvvet haline gelirsiniz.

Belki de pek kimse mesajımızı duyamasa da, cevabınız önemlidir. Belki de varlığımıza ve gerçekliğimize inanmamak ve mesajımıza karşı tepki göstermek kolaydır, ancak İlim doğrultusunda konuşuruz. Bu nedenle, eğer bilmekte özgürseniz, söylediklerimiz sizin için bilinir.

Sunumumuz ile birçok inanç ve adete meydan okuduğumuzu anlıyoruz. Dış görünüşümüz bile anlaşılmaz görünecek ve birçok kişi tarafından reddedilecektir. Ancak sözlerimiz ve mesajımız sizler tarafından anlaşılabilir, çünkü İlim ile konuşuruz. Gerçeğin gücü, evrendeki en büyük güçtür. Onun özgür kılma gücü var. Aydınlatma gücü var. Ve ihtiyacı olanlara güç ve güven verme gücüne sahip.

Belki de nadiren uygulanıyor olsa da insan vicdanının çok değerli olduğu söyleniyor. İlim Yolu hakkında konuştuğumuzda konuştuğumuz şey budur. Gerçek manevi dürtülerinizin tümü için bu esastır. Zaten dinlerinizde ihtiva edilen bulunur. Bu sizin için yeni değildir. Ancak, değer verilmelidir, yoksa çabalarımız ve Görünmeyenlerin Büyük Camia için insanlığı hazırlama çabaları başarılı olmayacaktır. Çok az kişi cevap verecek. Ve gerçek onlar için bir yük olacak, çünkü etkin bir şekilde paylaşamayacaklar.

Bu nedenle, dini kurumlarınızı veya adetlerinizi eleştirmek için değil, yalnızca size karşı nasıl kullanılabileceğini göstermek için geldik. Onları değiştirmek veya inkar etmek için burada değiliz, gerçek dürüstlüğün size gerçek bir şekilde hizmet edebilmesi için bu kurumları ve adetlerde ne kadar yaygınlaşması gerektiğini göstermek için buradayız.

Büyük Camia’da, Maneviyat, İlim dediğimiz şeyde somutlaşmıştır, Ruhun zekâsı ve içinizdeki Ruhun hareketi İlim olarak adlandırılır. Bu sadece inanmaktan ziyade bilmenizi sağlar. Bu size ikna ve manipülasyondan bağışıklık kazandırır, çünkü İlim dünyadaki herhangi bir güç veya kuvvet tarafından manipüle edilemez. Bu, dinlerinize hayat verir ve kaderiniz için umut verir.

Temel olan bu fikirlere sadık kalıyoruz. Ancak kolektifler bundan yoksundurlar ve kolektiflerle veya hatta onların varlıklarıyla karşılaşırsanız ve kendi aklınızı koruyacak güce sahipseniz, bunu kendiniz de göreceksiniz.

Dünyada kendilerini teslim etmek isteyen, kendilerini yaşamda daha büyük bir güce vermek isteyen birçok insan olduğu söylendi. Bu, insanlık dünyasına özgü değildir, fakat Büyük Camia’da böyle bir yaklaşım köleleştirmeye yol açar. Kendi dünyanızda ziyaretçilerin bu kadar sayılarda gelmeden önce, böyle bir yaklaşımın genellikle köleleştirmeye yol açtığını biliyoruz. Ancak, Büyük Camia’da, daha savunmasızsınız ve daha akıllı, daha dikkatli ve daha kendine yeterli olmalısınız. Buradaki dikkatsizlik ağır bir bedel ve büyük bir talihsizlik getirir.

İlime yanıt verebilir ve Büyük Camia İlim Yolunu öğrenirseniz, bu şeyleri kendiniz görebileceksiniz. O zaman sadece onlara inanmak ya da inkar etmek yerine sözlerimizi kendiniz onaylayacaksınız. Yaratıcı, bunu mümkün kılar, çünkü Yaratıcı, insanlığın geleceği için hazırlanmasını ister. Bu yüzden geldik. Bu yüzden izliyoruz ve şimdi gördüklerimizi rapor etme fırsatına sahibiz.

Dünyanın dini gelenekleri, temel öğretilerinde sizin için iyi konuşur. Onlar hakkında Görünmeyenlerden öğrenmeye fırsatımız oldu. Fakat aynı zamanda potansiyel bir zayıflığı temsil ediyorlar. İnsanlık daha uyanık olsaydı ve Büyük Camia’daki yaşamın gerçeklerini ve erken ziyaretin anlamını anlasaydı, riskleriniz bugün olduğu kadar büyük olmazdı. Böyle bir ziyaretin büyük mükâfatlar getireceği ve sizin için bir tatmin olacağına dair umut ve beklenti var. Yine de, Büyük Camianın gerçekliğini veya dünyanızla etkileşime giren güçlü güçleri öğrenemediniz. Anlayış eksikliğiniz ve ziyaretçilere erken güven size hizmet etmiyor.

Bu nedenle, Büyük Camia genelinde Bilgeler gizli kalır. Büyük Camia’da ticaret yapmazlar. Loncaların veya ticaret kooperatiflerinin bir parçası olmayı istemiyorlar. Birçok dünyayla diplomasi aramıyorlar. Sadakat ağları daha gizemli ve doğası manevidir. Fiziksel evrendeki yaşam gerçekliklerine maruz kalmanın risklerini ve zorluklarını anlarlar. İzolasyonlarını korurlar ve sınırlarında tetikte kalırlar. Bilgeliklerini yalnızca daha az fiziksel olan yollarla genişletmeye çalışırlar.

Kendi dünyanızda, belki de, bunun tezahürünü görebilirsiniz en bilge, en yetenekli olanlar ticari mecralarda kişisel avantaj aramaz, fetih ve manipülasyonla uğraşmazlar. Kendi dünyanız size çok şey anlatıyor. Kendi geçmişiniz size çok şey anlatıyor ve burada, size sunduğumuz her şeyi daha küçük ölçekte gösteriyor.

Bu nedenle, yalnızca durumunuzun ciddiyeti hakkında sizi uyarmak değil, eğer yapabilirsek, ihtiyaç duyacağınız şekilde hayatı daha iyi algılamayı ve anlamanızı sağlamak da bizim niyetimizdir. Ve bu kelimeleri duyan ve İlimin büyüklüğüne yeteri kadar cevap verebileceklerin olacağına inanıyoruz. Mesajlarımızın korku ve panik uyandırmak için burada olmadığını ve dünyanızdaki özgürlüğün ve iyiliğin korunmasına yönelik bir kararlılık ve sorumluluk doğurmaya yönelik olduğunu anlayacak kişilerin olacağını umarız.

İnsanlık Müdahaleye karşı çıkmada başarısız olursa, bunun ne anlama geldiğinin bir resmini çizebiliriz. Bunu başka yerlerde gördük, çünkü her birimiz çok yaklaştık, kendi dünyalarımızda. Kolektifin bir parçası olarak, Dünya gezegeni kaynakları için kazılacak, halkı çalışmaya zorlanacak ve isyancıları ve karşı koyan herkes ya yabancılaştırılacak ya da yok edilecek. Dünya, tarım ve madencilik faydaları yüzünden korunacaktır. İnsan toplulukları var olacak, ancak yalnızca dünyanızın dışındaki güçlere bağlı olarak. Ve dünya faydasını tüketmiş, kaynakları tamamen alınmışsa, o zaman terk edilecek, yoksun bırakılacak. Dünyanızdaki destekleyici yaşam sizden alınmış olacak; hayatta kalmanın yolu sizden çalınmış olacak. Bu daha önce başka yerlerde de oldu.

Bu dünyada, kolektifler, stratejik bir karakol ve biyolojik depo olarak sürekli kullanım için dünyayı korumayı seçebilirler. Ancak insan nüfusu böyle baskıcı bir yönetim altında korkunç derecede acı çekecektir. İnsanlığın sayısı azaltılacaktır. İnsanlığın yönetimi, insan ırkına yeni bir düzen içinde liderlik etmek için yetiştirilenlere verilecektir. Bildiğiniz gibi insan özgürlüğü artık var olmayacak ve sert ve titiz olan bir yabancı egemenliğin altında ezileceksiniz.

Büyük Camia’da birçok kolektif var. Bazıları büyük; bazıları küçük. Bazıları taktiklerinde daha etik; çoğu değil. Kendi dünyanızın üstünlüğü gibi fırsatlar için birbirleriyle rekabet ettikleri ölçüde, tehlikeli faaliyetler yürütebilirler. Bu resmi size vermeliyiz ki ne dediğimize dair hiçbir şüpheniz olmasın. Önünüzdeki seçimler çok sınırlı ama çok temel.

Bu nedenle, ziyaretçilerinizin bakış açısından, ziyaretçilerin çıkarlarına hizmet etmek için hepinizin yönetilmesi ve kontrol edilmesi gereken aşiretler olduğunuzu anlayın. Bunun için dinleriniz ve belirli bir ölçüde toplumsal realiteniz korunacaktır. Ama çoğunu kaybedeceksiniz. Sizden ne alındığını anlamadan önce ve çoğunu kaybedeceksiniz. Bu nedenle, Büyük Camia’da yaşam hakkında bilgi edinmek, kendi kültürünüzü ve kendi realitenizi daha büyük bir çevrede korumayı öğrenmek ve burada kimin size hizmet edeceğini ve kimin etmeyeceğini ayırt etmek için sadece bir ihtiyat, bir mesuliyet ve öğrenme zorunluluğunu savunuyoruz. Dünyada kendi zorluklarınızın çözülmesi için bile bu daha büyük idraka ihtiyaç duyulmaktadır. Ancak, Büyük Camia’daki hayatta kalma ve esenliğinizle ilgili olarak, bu kesinlikle esastır.

Bu nedenle, cesur olmanızı öneririz. Sizinle paylaşacak daha çok şeyimiz var.