Birinci Brifing: Temasın Gerçeği

Sizlere şimdi çok uzaktan selamlar veriyoruz. Sizinle ilk iki iletişim setimizde, güneş sisteminizdeki gizli bir yerde dünyanızın yakınında bulunabilmiştik. Fakat şimdi kaçmaya zorlandık, çünkü ifşalarımız halka açık hale geldi. Zayıf ve bölünmüş bir insanlıktan faydalanmak isteyen dünya dışı ırklar tarafından dünyanızda meydana gelen Müdahale, bizi araştırmaya, bizi bulmaya ve yok etmeye çalışarak dünyadaki faaliyetlerini rapor etmemizi ve böylece gizli planlarını ve motivasyonlarını ortaya çıkarmamızı istemiyor. Dünyanızdaki insanlar, şimdi hakkında hiçbir şey bilmediğiniz ve henüz uyum sağlamadığınız akıllı yaşam ile dolu olan Büyük Camia’da ortaya çıktığınızı bilmelidir. Bu, gelişmiş dünyalardan oluşan Büyük Camiadır, çünkü sizler, büyük milletlerin birbirleriyle karmaşık ve uzun süreli ticaret anlaşmalar kurdukları, tüm ticaretin yapılacağı davranış ve angajman kurallarının olduğu, ve tüm bu kuralların ticaret yapan milletler tarafından riayet edildiği, evrenin gelişmiş ve kalabalık bir kesiminde yaşıyorsunuz.

Hala dünyanızda izole olduğunuz için elbette bu şeylerden hiçbirini bilmiyorsunuz. Ancak dünyanız, burada avantajlar ve kaynaklar arayan küçük gruplar (küçük askeri olmayan gruplar, ticari güçler, diyebilirsiniz) tarafından ziyaret ediliyor. Onlar şu anda insanlığın zayıf ve bölünmüş bir ırk olduğunu ve her zaman içinde yaşadığınız Büyük Camia işleriyle ilgili olarak batıl inançlı ve eğitimsiz olduğunuzu kabul ediyorlar.

Zayıf ve bölünmüş bir insanlıktan faydalanmak isteyen dünya dışı ırklar tarafından dünyanızda bir Uzaylı Müdahalesi gerçekleşiyor.

Bugün bu dünyada meydana gelen dünya dışı Müdahaleyi gözlemlemek, faaliyetlerini rapor etmek ve onun gizli amaçlarını ve gündemini ortaya çıkarmak için, insan ailesinin temasın gerçeğinden haberdar olabilsin ve buna hazırlanabilsin diye, uzayın bu alanının çeşitli dünyalarından gözlemciler olarak gönderildik. Anlayışınız için gerekli olan Temas gerçeği budur.

Dünyanız bir ödül. Ona başkaları tarafından büyük değer veriliyor. Şüphelenmedeniğiniz için belki de varsayımda bulunduğunuz için belki de ileri teknolojik ırkların manevi olarak da gelişmiş olduğunu düşünebilirsiniz. Ama ne yazık ki, durum bu değil. Teknolojik gelişme yolu, çoğu zaman, tüm akıllı canlılarda tezahür eden özgürlükten ve maneviyatın gerçek doğasından uzaklaşır.

Bu, insan ailesi yabancı ziyaretçilerin varlığını açıklıkla, bilgelikle ve anlayışla dikkate alacaksa ve dünyanızda şu anda gerçekleşen ve gelecekte gerçekleşecek yabancı ziyaretler için kendi angajman kurallarını koymanın çok önemi ihtiyacının farkına varacaksa, şimdi insan ailesinin alması gereken önemli derslerden birini temsil eder. Bu tür kurallar henüz oluşturulmamıştır. İnsanlık, evrende çırılçıplak duruyor, yerel evrende seyahat eden ve kendileri için ve müşterileri için avantajlar ve fırsatlar arayan, küçük ve kurnaz kaynak keşif grupları ve ekonomik Kollektiflerin müdahalesine ve iknalarına açıktır.

Elbette, bu etkinliklere tanıklık etmek ve evrenin bu bölümündeki etkileşimlerin ve ticaretin doğasını öğrenmek için yeterince uzağa hiç gitmemiş olduğunuz için, bunu anlamanızın bir yolu yok. Yani ne bekleyeceğinizi bilmiyorsunuz ve bilgeliğin, belirginliğin ve haberdar edilmenin yokluğunda, Müdahalenin farkında olan birçok kişi onun varlığını yanlış anlıyor ve yanlış yorumluyor, onların insanlığın yararına burada olduğuna inanıyor.

Bunun nedeni, insanlığın bu Müdahaleye bilgelikle doğru şekilde cevap vermemesidir, biz, sizin yakınınızdaki özgür ulusların temsilcileri olarak, bu Müdahaleyi gözlemlemek, dünyanızdaki faaliyetlerini öğrenmek ve bu faaliyetlerin amaçlarını ve bu tür Müdahalelerin asıl niteliğini size açıklamak için buraya gönderildik, çünkü Büyük Camia’da her yerde bu Müdahaleler sık sık görülür.

Uzayda çok rekabetçi bir ortama, karmaşık bir ortama, kurumları Dünyada kurulmuş olan her şeyden çok daha eski olan milletler ve dünyalar arasında istikrarı korumak için uzun süredir devam eden kuralların oluşturulduğu bir ortama giriyorsunuz.

Bu bağlamda, genç ve düşüncesiz bir genç ırktan başka bir şey değilsiniz – teknolojik gücün faydalarını ve yükümlülüklerini yeni deneyimlemeye başlayan genç bir ırk; başkaları tarafından değer verilen bir gezegen olan güzel bir gezegeni yok eden genç bir ırk; bilgeliği ve öngörüsü olmadığı için kendi kendine yeterliliğini ortadan kaldıran genç bir ırk, gelişmekte olan her bir ırkın evrendeki özgürlüğünü ve kendi kaderini tayin etmesi için her zaman gerekli olan kendi kendine yeterliliğini ortadan kaldıran genç bir ırk.

Şimdi insanlığın öğrenmesi ve yapması gereken çok şey var. Büyük eylemler gerçekleştirilmelidir, ancak ortaya çıktığınız evrenin açık bir şekilde anlaşılmasıyla – yani ulusların nasıl ticaret ve faaliyette bulundukları, onları sınırlayan, onları teşvik eden, sizinki gibi bir dünyaya müdahale etmelerine izin veren haklar; ve belirli faaliyetlerde bulunmalarını önleyen kısıtlamalar gibi.

Şimdi bile, biz sizin dünyanızdan uzak olsak da, bu şeyleri rapor edebilir ve size evrenin bu yoğun nüfuslu bölgesinde galaksinin bir bölümündeki etkileşimin, ticaretin ve işlerin doğası ile ilgili anlayış sunabiliriz. Bununla, insan ailesinin kendi yerel bilgeliğini kullanması, güçlü yanlarını geliştirmesi ve bu gibi eşiklerde her zaman büyük bir risk olan ikna edilmeye ya da aldatılma tuzağına düşmemesi için büyük bir teşvik sunabileceğimizi umuyoruz.

Büyük Camia’da ortaya çıkmak, herhangi bir ırkın karşılaşabileceği en büyük eşiktir. Yabancı güçlerin ikna ve egemenliğinin altına düşen pek çok ırk bu eşikte başarısız oluyor. Pek çok millet başarısızlıkla karşılaşıyor, çünkü kendi kendine yeten kaynaklarını yok ediyorlar ve baskı yoluyla ve ticari manipülasyon yoluyla bu genç, yeni ortaya çıkan ırkların kontrolünü ele geçiren diğerlerine karşı çaresiz ve bağımlı hale geldiler.

Büyük risklere sahip bir eşik ve yine de büyük fırsatları da var. Büyük Camia karşısında bu genç ırklar kendi içlerinde birliklerini kurmalı, yıkıcı davranışlarını düzeltmeli ve dünyalarının güvenliğini ve uzayadaki sınırlarını korumaya odaklanmalılar.

Bizler, uzayın bu bölgesindeki farklı özgür uluslardan gözlemciler olarak, bugün dünyada meydana gelmekte olan dünya dışı Müdahaleyi gözlemlemek, faaliyetlerini rapor etmek ve insanlık ailesinin Temas gerçeğinin farkına varabilmesi ve buna hazırlanabilmesi için gizli amaçlarını ve gündemini ortaya çıkarmak üzere gönderildik.

Bunun üçüncü bildiride bunun bunun önemini gösterebileceğimize güveniyoruz ve insanlığın hala evrendeki özgür ve kendi kendine belirlenen bir ırk olmak için gereken temelleri atmak için gerekli olan büyük çabayı sarfedebilecek güce ve sağlamlığa hala sahip olduğuna olan inancımız ve teşviklerimizi size sunmak istiyoruz.

Bilmelisiniz ki, Büyük Camia’da özgürlük nadir olarak bulunur ve bir kez kurulduktan sonra dikkatlice korunması ve gözlenmesi gerekir. Özgür olmayan, vatandaşlarına özgürlük sağlamayan büyük milletler, özgür dünyaların ve ulusların varlığını her zaman büyük korku ve şüpheyle bakar. Bu nedenle, çok az istisna dışında, özgür uluslar özerkliklerini koruyorlar ve Büyük Camia’daki niteliği itibari ile karmaşık olan ve taviz talep eden ticaret ve işlere girmemeye çalışıyorlar.

Belki de bunu, ticaretin zayıf ulusların bütünlüğünü ve kendi kaderini tayin etme gücünü tehlikeye attığı bir dünya olan kendi dünyanızdandan doğan deneyimlerinizden anlayabilirsiniz. Bunun kanıtlarını aptalca herkesin görmesi için uzaya gönderdiğiniz iletişimlerinizde gördük.

Bu örneği öne sürüyoruz, böylece Dünya’daki kendi deneyimlerinize ve gözlemlerinize başvurabilirsiniz, çünkü Büyük Camia’daki ve Büyük Camia’nın gerçekliğindeki olaylar tavizleri ve zorlukları ile benzer güçleri temsil eder, ancak çok daha büyük bir ölçekte çok daha fazla katılımcıyla temsil edilir.

Burada, çocuklar gibi davranamazsınız, yani kaygısız, kaynaklarını boşa harcayan, birbirini karşı gelen, uzaydaki sınırları ile ilgilenmeyen, dünyanıza kimlerin müdahale ettiğinin farkında olmayan ve sizi ziyaret edebilecek kimselerden aptalca merhamet, erdem ve selamet bekliyor olamazsınız. Bunlar, sizin çıkarınıza uygun olmayan eylemler, safça kendinden yana iyiye yormaya dayalı düşüncelerle ve aptalca ve bilgisiz beklentilerle yönetilen eylemlerdir. Evrendeki yaşama böyle bir yaklaşım, alışkın olduğunuz ve henüz sizin için uygun bir karşı önlem seti geliştirmemiş olduğunuz aldatmaca ve manipülasyona açık kalmanızı sağlayacaktır.

Evrendeki yaşam çok zordur çünkü tüm gelişmiş uluslar dünyalarının kendilerini sürdürme kabiliyetlerini geride bırakmışlardır, bu yüzden onları ticaretle uğraşmaya zorlamakta ve büyük ölçüde ticari anlaşmalarını yapmak zorunda oldukları diğer ülkeler tarafından kontrol altına alınmaya zorlamaktadırlar.

Evrendeki yaşam, tedbirsiz olanlar için tehlikelidir. Yine de, içinde doğmakta olduğunuz Büyük Camia geniş ve fevkaladedir, öğrenme ve eğitim için muazzam fırsatlar ve kendini keşfetme ve daha büyük bir beraberliğin kurulması ve etkili bir şekilde kurulabileceği bir dünyanın temelini atmak için gereken muazzam fırsatlar sunar.

Evrende bu konuda, insanlığın burada Dünya üzerinde kurduğu her şeyin ötesinde çok gelişmiş ırklar var. Ancak uzay keşiflerine çıkmıyolar. Kaynak edinme ya da insan ailesi gibi genç ve habersiz ırkları ikna etmeye ya da manipüle etmeye çalışmakla uğraşmazlar, çünkü bu etik değildir ve talihsiz sonuçlara yol açar.

Bilgeler, evrende çok uzun zaman boyunca birçok şey öğrendi, insanlığın henüz keşfetmediği veya yeni öğrenmeye başladığı birçok şey. Bilgeler, bütün milletlerin kaynaklara ihtiyaç duyduğunu ve kendi kendine yeterlilik geliştirmeleri ve çok güvendikleri partnerleri ile ticaret yapmaları gerektiğini, ya da çok büyük ve talihsiz riskler alarak her zaman bütünlüklerini ve kendi kendini yönetme haklarını tehlikeye atan büyük ticaret ve kaynak edinme ağlarının bir parçası olacaklarını öğrendi. bütünlük ve kendini belirleme. İhtiyacınız olan şeyler için başkalarına bağımlıysanız, o zaman onlar sizden bile daha fazla, sözleşmenin niteliğini ve bu tür bir sözleşmenin yerine getirilmesi gereken şartları belirler.

Kendi dünyanızda, daha küçük ulusların, onları kontrollerinin dışında büyük uluslara bağımlı kılan ve boyun eğmeye zorlayan, fiziksel güç kullanmadan, içlerindeki zayıflık ve anlaşmazlıklar kullanılarak diğer ulusların kapsayıcı ikna edici iktidarı altına girdiğini gördünüz.

Bununla ilgili öğrenmeniz gereken çok şey var ve elbette pek çok sorunuz var. Bu konularla ilgili eğer cevaplanabilirlerse, bazı sorularınızı cevaplamaya çalışacağız. Yine de bazı soruların bir Yüce Güç tarafından cevaplanması gerekir, onu her insanın ve evrendeki zeki yaşamın içinde bir potansiyel olarak ortaya koyan, tüm yaşamın Yaratıcısının Yüce Gücü İlim tarafından cevaplanması gerekir. Ancak böyle bir potansiyel henüz insan ailesi tarafından henüz büyük ölçüde keşfedilmedi ve keşfettikçe bunun, Büyük Camia’daki birçoklarının, özellikle de erken zamanlarda güç, ticaret ve teknolojiye hizmet etmek için dinsel geleneklerini terk eden ve büyük teknolojik gücü elinde tutanların erişemeyeceği ve farkındalığının ötesinde kaldığını göreceksiniz.

Evrende, bilgelerin bilge kalabilmek için gizli kalması gerektiği ve özgürlüğün üç temel gerçekliğe dayandığı doğrudur; birincisi bir dünyanın insanları evrenler bir millet olarak yüzleşebilecek kadar birleşmiş olmalıdır; iki, bu insanlar kendine yeterliliklerini kurmalı ve sürdürmelidir ki onlarla aynı özgürlük anlayışını ve değerlerini paylaşmayan yabancı güçlere bağımlı ve bağlı hale gelmesinler; üç gene bu insanlar aktiviteleri ve davranışları hakkında son derece tedbirli ve gizli davranmalılar çünkü bu insanlardan faydalanmak isteyenler ve onların sahip olduğu özgürlükten korkanlar onları çok sıkı bir inceleme altına almaktadırlar.

Tanrı’nın Kadim Evini Büyük Camia ile karıştırmayın. Çünkü Büyük Camia, fiziksel bir gerçekliktir ve içindeki herkes hayatta kalmak için mücadele etmeli ve rekabetin gerçeği ve tüm tehlikeleri ile yüzleşmelidir. Yine de her ırkın evrimleşme, özgürleşme ve bilge olma umudu vardır. Bu fırsat hala her yerde, tüm varlıklar ve evrendeki tüm milletlerde mevcuttur.

Burada umutlu beklentilerle veya korku veya dehşet ile değil, daha büyük bir ağırbaşlılık ve zihnin netliği ile gelmelisiniz. Büyük Camia’dan karşılaşacağınız kişilerin sizin için bunları sağlayacağına dair ümit ederek ve inanarak kendiniz için bir şeyler istemeyin. Çünkü bu akıllıca değildir ve sizi net bir şekilde görmek zorunda olduğunuz ve yalnızca makul gibi görünen fırsatlardan yararlanabilecek fırsatları ayırt edebilme kabiliyetinizden alıkoyacaktır. Bu, kişinin kendi dünyasında kullanması gereken bilgeliktir, çünkü bu evrensel bir gerçektir.

Bizim görevimiz, bugün dünyada gerçekleşen Müdahalenin gerçek doğasını ortaya koymak, sizi uyarmak ve sizi evrendeki yaşamın gerçeklerine hazırlamak, size insan birliği ve işbirliği için daha büyük bir ivme kazandırmak ve dünyanızdaki anlaşmazlığın sona ermesine olan büyük ihtiyacı size göstermektir. Bunu yapıyoruz çünkü insanlığa bir ırk olarak değer veriyoruz. Ancak bunu kendi kişisel korumamız için de yapıyoruz, uzayda komşumuz olan başka bir özgür ulus olması bizim için büyük önem arz ediyor. Bunu tüm ırklar için bir fikir olarak destekliyoruz. Ancak, yerel uzay bölgemizde sizinki gibi bir ırkın yabancı egemenlikten arındırılmış ve sınırlarınızın ötesindeki yaşamın gerçekleri hakkında eğitilmiş olması durumu, bütünlüğümüzün ve özerkliğimizin korunmasında bize yardımcı olacaktır.

Bu Brifinglerde, daha büyük bir yaşam arenası hakkında konuşacağız. Sizin ihtiyacınız olan bilgileri vereceğiz ancak isteklerinize cevap vermeyen ve isteseniz de doğrulayamayacağınız ve faydalı bir amaca hizmet etmeyecek olan belirli isimler, tarihler ve yerler değil.

İhtiyacınız olan daha büyük bir perspektif ve daha büyük bir vizyon. Vereceğimiz şey size garip ve yabancı olmayacak. Birçok yönden, dünyanızda gördüklerinize ve doğa ve tarih anlayışınızla tanıyabileceklerinize benzer olacaktır.

Evrendeki yaşam birçok farklı biçime bürünmüştür. Birçok ırk mevcut teknolojilerinizin ötesinde teknolojiler kullanıyor olsa da, herkes hala yaşamın zorluklarıyla yüzleşmelidir. Herkes özgürlük ve teslimiyet arasında farklılaşan seçimler yapmak zorundadır. Ve herkes hala kaynaklar ve istikrar ihtiyacı ile ilgilenmelidir. Bu herkesin yüzleşmesi gereken bir gerçek. Teknoloji sayesinde hiç kimse yaşamın büyük gerekliliklerinden muafiyet kazanmamıştır.

Büyük Camia yolculuğuna yeni başlayanlar artık daha büyük bir eğitim almalı. Bu daha büyük eğitim, gücünüze, farkındalığınıza ve yüreğinizde ve dünyanızda yaşayan herkesin gönlünde yaşayan her türlü bilgeliğe dayanacaktır. Çünkü bu bilgeliğe, şimdiye kadar hiç olmadığı kadar çok ihtiyacınız var.