Birinci Brifing: Bugün Yeryüzündeki Dünya Dışı Mevcudiyet

Bu bilgiyi, bu mesajı duyacak kadar şanslı olan herkese sunabilmemiz bizim için büyük bir onurdur. Biz İnsanlığın Müttefikleriyiz. Bu aktarım, hem dünyanızda hem de Büyük Dünyalar Topluluğu’ndaki akıllı yaşamın gelişimini denetleyen manevi danışmanlar, Görünmeyenler’in varlığıyla mümkün olmaktadır.

Herhangi bir mekanik cihaz aracılığıyla değil, müdaheleden uzak bir manevi kanal üzerinden iletişim kuruyoruz. Sizin de olduğunuz gibi fiziksel olarak hayatta olmamıza rağmen, sizinle paylaşmak zorunda olduğumuz bilgileri iletmek için bu şekilde iletişim kurma ayrıcalığına sahibiz.

Dünyanızın olaylarını gözlemleyen küçük bir grubu temsil ediyoruz. Büyük Camia’dan (akıllı yaşam ile dolu olan evrenden) geliyoruz. İnsan ilişkilerine karışmıyoruz. Burada kuruluşlarımız yok. Çok özel bir amaç için gönderildik – dünyanızda meydana gelen olaylara tanıklık etmek ve fırsat verildiğinde, gördüklerimizi ve bildiklerimizi size iletmek için. Çünkü dünyanızın yüzeyinde yaşıyor ve onu çevreleyen olayları göremiyorsunuz. Bu zamanda, dünyanızda gerçekleşen ziyareti veya geleceğiniz için neyi ifade ettiğini net bir şekilde göremiyorsunuz.

Buna tanıklık etmek istiyoruz. Bunu, Görülmeyenlerin isteği üzerine yapıyoruz, çünkü bu amaç için gönderildik. Size vermek üzere olduğumuz bilgiler çok zor ve şaşırtıcı görünebilir. Bu mesajı duyan birçok kişi tarafından belki de beklenmeyen bir durumdur. Bu zorluğu anlıyoruz, çünkü kendi kültürlerimizde bununla yüzleşmek zorunda kalmıştık.

Bu bilgiyi duyduğunuzda, ilk başta kabul etmek zor olabilir, ancak dünyaya katkıda bulunmak isteyen herkes için hayati öneme sahiptir.

Yıllardır, dünyanızın işlerini inceliyoruz. İnsanlık ile ilişki aramıyoruz. Diplomatik bir görevde değiliz. Açıklamak üzere olduğumuz olayları gözlemlemek için Görünmeyenler tarafından dünyanızın yakınında yaşamak için gönderildik.

İsimlerimiz önemli değil. Zaten sizin için anlamsız olurlardı. Onları kendi güvenliğimiz için vermeyeceğiz, çünkü hizmet edebilmemiz için gizli kalmalıyız.

Başlangıç için, her yerdeki insanların, insanoğlunun daha büyük bir akıllı yaşam topluluğuna girdiklerini anlamaları gerekir. Dünyanız birkaç yabancı ırk ve çeşitli farklı ırk örgütleri tarafından “ziyaret ediliyor”. Bu aktif olarak bir süredir devam ediyor. İnsanlık tarihi boyunca ziyaretler yapıldı, ama bu büyüklükte değildi. Nükleer silahların ortaya çıkışı ve dünyanızın doğasının yok olması bu güçleri kıyılarınıza getirdi.

Anlıyoruz ki, bugün dünyada bunun gerçekleştiğini anlamaya başlıyan birçok insan var. Ve bu ziyaretlerin ne anlama gelebileceğinin ve ne önerebileceğinin birçok şekilde yorumlandığını,  anlıyoruz. Ve bu şeylerin farkında olan insanların çoğu bunların umut verici olduğunu düşünmekte ve bunlardan insanlık için büyük faydalar beklemektedir. Anlıyoruz. Bunu beklemek doğaldır. Umutlu olmak doğaldır.

Şimdi, dünyanızdaki ziyaret çok geniş ölçüde yapılmaktadır, o kadar ki dünyanın her yerinden insanlar buna tanık oluyor ve etkilerini doğrudan yaşıyorlar. Bu “ziyaretçileri” Büyük Camia’dan, bu farklı varlık örgütlerini getiren şey, insanlığın ilerlemesini ya da insanlığın ruhsal eğitimini teşvik etmek değildir. Bu güçleri kıyılarınıza bu kadar büyük sayılarda ve belli niyetlerle getiren şey dünyanızın kaynaklarıdır.

Anlıyoruz ki bunu ilk başta kabul etmek zor olabilir, çünkü dünyanızın ne kadar güzel olduğunu, nelere sahip olduğunu ve kıraç dünyaları ve boş uzayı ile dolu olan Büyük Camia’da ne kadar nadir bir mücevher olduğunu anlayamazsınız. Sizinki gibi dünyalar çok nadir görülür. Büyük Camia’da çoğu yer çoktan sömürgeleştirildi ve teknoloji bunu mümkün hale getirdi. Ancak, teknolojinin yardımı olmadan, hayatın doğal olarak geliştiği sizinki gibi dünyalar, tahmin edebileceğinizden çok daha nadirdir. Diğerleri bunun farkında, tabii ki, dünyanızın biyolojik kaynakları binlerce yıldır birçok ırk tarafından kullanılıyor. Bazıları için depo olarak kullanıldı. Ve yine de insan kültürünün ve tehlikeli silahların gelişimi ve bu kaynakların tehlikeye atılması bu yabancı Müdahale’sine neden oldu.

Dünyanız çeşitli uzaylı ırklar ve ırkların farklı örgütleri tarafından "ziyaret ediliyor". Bu bir süredir aktif olarak devam ediyor.

Belki de insanlığın liderleriyle temas kurmak için neden diplomatik çabaların kurulmadığını merak edebilirsiniz. Bunu sormak makul, ancak buradaki zorluk, insanlığı temsil edecek kimsenin olmaması, halkınızın bölünmüş olması ve milletlerin birbirine karşı çıkmasıdır. Bu bahsettiğimiz ziyaretçiler tarafından ayrıca savaşçı ve saldırgan olduğunuz ve iyi niteliklerinize rağmen etrafınızdaki evrene zarar ve düşmanlık getireceğiniz varsayılıyor.

Bu nedenle, söylemimizde size neler olup bittiği, insanlık için ne anlama geleceği ve bunun manevi gelişiminiz, sosyal gelişiminiz ve dünyadaki ve Büyük Dünyalar Topluluğundaki geleceği ile ilgili ne olduğu ile ilgili bir fikir vermek istiyoruz.

İnsanlar, kendi çıkarları için insanlıkla ittifak isteyen yabancı güçlerden, kaynak arayıcılarının varlığından habersizler. Belki de buraya, kıyılarınızın ötesinde hayatın nasıl bir şey olduğu hakkında bir fikir vererek başlamalıyız, çünkü uzaklara yolculuk etmediniz ve bu şeyleri kendiniz açıklayamazsınız.

Galaksinin tamamen yaşamla dolu olan bir bölgesinde yaşıyorsunuz. Galaksinin bütün bölümleri bu kadar yaşam dolu değildir. Keşfedilmemiş büyük bölgeler var. Birçok gizli ırk var. Dünyalar arasındaki ticaret ve takas sadece belirli alanlarda devam eder. Ortaya çıktığınız bu çevre çok rekabetçi bir ortamdır. Kaynaklara duyulan ihtiyaç her yerde yaşanıyor ve birçok teknolojik toplum, dünyalarının doğal kaynaklarını tamamen tüketti ve ihtiyaç duydukları şeyi elde etmek için ticaret yapmalıdır, takas ve seyahat etmelidir. Bu çok karmaşık bir durum. Birçok ittifaklar kuruldu ve çatışmalar da meydana gelir.

Belki de bu noktada, içinde bulunduğunuz Büyük Camia’nın çetin ve zorlu bir çevre olduğunun ancak yine de bunun insanlık için büyük fırsat ve harika olanaklar getirdiğini farkına varmanız gerekir. Bununla birlikte, bu olasılıklar ve gerçekleşecek bu avantajlar için, insanlık, evrendeki yaşamın nasıl bir şey olduğunu öğrenmek ve buna hazırlanmak zorundadır. Ve, Zeki Yaşam dolu Büyük Camia içinde maneviyatın ne anlama geldiğini de anlamalıdır.

Kendi tarihimizden, bunun herhangi bir dünyanın karşılaşabileceği en büyük eşik olduğunu anlıyoruz. Ancak, bu kendiniz için planlayabileceğiniz bir şey değil. Kendi geleceğiniz için tasarlayabileceğin bir şey değil. Zira buradaki Büyük Camia gerçeğini getirecek güçler, dünyada zaten var. Koşullar onları buraya getirdi. Onlar burada.

Belki de bu size hayatın sınırlarının ötesinde nasıl bir şey olduğu hakkında bir fikir verir. Korkulu bir fikir yaratmak istemiyoruz, ancak kendi iyiliğiniz ve geleceğiniz için dürüst bir değerlendirmenizin olması ve bunları açıkça görmeniz gerekiyor.

Büyük Camia’daki yaşama hazırlanma gereğini, bugün dünyanızdaki en büyük ihtiyaç olduğunu düşünüyoruz. Ve yine de, gözlemimizden, insanlar kaderlerini değiştirecek ve geleceklerini etkileyecek daha büyük kuvvetlerin farkında olmadan, kendi işleriyle ve günlük yaşamlarındaki kendi problemleriyle meşgul oluyorlar.

Bugün burada bulunan güçler ve gruplar birkaç farklı ittifakı temsil ediyor. Bu farklı ittifaklar girişimlerinde birbirleriyle birleşmiş değiller. Her ittifak, dünyanızın kaynaklarına erişim sağlamak ve bu erişimi sürdürmek amacıyla işbirliği yapan birkaç farklı ırk grubunu temsil eder. Bu farklı ittifaklar özünde birbirleriyle savaşmamış olmalarına rağmen birbirleriyle rekabet ediyorlar. Dünyanızı büyük bir ödül olarak görüyorlar,ve bu kendileri için istedikleri bir şey.

Bu, insanlarınız çok büyük bir zorluk yaratıyor, çünkü sizi ziyaret eden kuvvetler sadece ileri teknolojiye sahip değil, aynı zamanda güçlü bir sosyal uyuma sahip ve Zihinsel Ortamda düşünceyi etkileyebiliyorlar. Görüyorsunuz ya, Büyük Camia’da teknoloji kolayca elde edilir bir şey ve bu nedenle rakip toplumlar arasındaki en büyük avantaj düşünceyi etkileme yeteneğidir. Bu çok karmaşık gösterimlere sahiptir ve insanlığın keşfetmeye yeni başladığı bir takım becerileri temsil etmektedir.

Sonuç olarak, ziyaretçileriniz büyük silahlarla ya da ordularla ya da gemi filolarıyla gelmiyorlar. Nispeten küçük gruplar halinde gelirler, ancak insanları etkileme konusunda önemli bir beceriye sahiptirler. Bu, Büyük Camia’da gücün daha sofistike ve olgun bir kullanımını temsil eder. Diğer ırklarla başarılı bir şekilde mücadele etmek istiyorsa, insanlığın gelecekte geliştirmesi gerekecek olan yetenek budur.

Ziyaretçiler, insanlığın sadakatini kazanmak için buradalar. İnsan kurumlarını veya insan varlığını yok etmek istemiyorlar. Bunun yerine, bunları kendi çıkarları için kullanmak istiyorlar. Amaçları istihdamdır, yıkım değil. Doğru olduklarını düşünüyorlar çünkü dünyayı kurtardıklarına inanıyorlar. Hatta bazıları insanlığı kendisinden kurtardıklarına inanıyor. Ancak bu bakış açısı sizin çıkarlarınıza hizmet etmez, insanlık ailesinde bilgeliği veya kendi kaderini tayin etmeyi teşvik etmez.

Yine de, Büyük Dünyalar Topluluğu içinde iyi güçler olduğu için müttefikleriniz var. Biz müttefiklerinizin sesini, İnsanlığın Müttefiklerini temsil ediyoruz. Kaynaklarınızı kullanmak veya sahip olduğunuz şeyi sizden almak için burada değiliz. İnsanlığı, bir uydu devleti olarak ya da kendi kullanımlarımız için bir koloni olarak kurmaya çalışmıyoruz. Bunun yerine, insanlık içindeki gücü ve bilgeliği arttırmak istiyoruz çünkü biz bunu Büyük Camia’da destekliyoruz.

O zaman bizim rolümüz çok önemli ve bilgilerimize çok ihtiyaç var çünkü şu anda ziyaretçilerin varlığının farkında olan insanlar bile onların niyetlerinin henüz farkında değiller. İnsanlar ziyaretçilerin yöntemlerini anlamıyor. Ve ziyaretçilerin ahlakını veya törelerini anlamıyorlar. İnsanlar ziyaretçilerin ya melek ya da canavar olduğunu düşünüyor. Fakat gerçekte, ihtiyaçları konusunda aynı sizin gibiler. Dünyayı onların gözleriyle görebilseydiniz, bilinçlerini ve motivasyonlarını anlardınız. Ama bunu yapmak için, kendinizin ötesine geçmek zorunda kalacaksınız.

Ziyaretçiler dünyanızda nüfuz sahibi olmak için dört temel faaliyete katılıyorlar. Bu faaliyetlerin her biri benzersizdir, ancak hepsi birlikte koordine edilmiştir. Bunlar yapılıyorlar çünkü insanlık uzun süredir inceleniyor. İnsan düşüncesi, insan davranışı, insan fizyolojisi ve insan dini bir süredir çalışılmaktadır. Bunlar ziyaretçileriniz tarafından iyi anlaşılmaktadır ve bunlar kendi amaçları için kullanılacaktır.

Ziyaretçilerin ilk faaliyet alanı, güç ve otorite konumlarındaki bireyleri etkilemektir. Ziyaretçiler dünyadaki hiçbir şeyi tahrip etmek istemedikleri veya dünyanın kaynaklarına zarar vermek istemedikleri için, öncelikle hükümet ve din dahilinde iktidarda olduğunu düşündükleri kişilerin üzerinde etki kazanmaya çalışırlar. Temasa geçerler, ancak sadece belirli kişilerle. Bu teması kurma güçleri ve ikna güçleri var. Temasa geçtiklerinin hepsi ikna edilmeyecek, ancak çoğu ikna olacak. Daha fazla güç, daha fazla teknoloji ve dünyaya hükmetme vaadi, pek çok kişiyi etkileyecek ve teşvik edecektir. Ziyaretçilerin bir irtibat kurmak için arayacağı bireyler bunlardır.

Dünya hükümetlerinde bu kadar etkilenen çok az insan var, ancak sayıları artıyor. Ziyaretçiler, iktidar hiyerarşisini anlıyorlar çünkü kendileri de kendi komuta zincirlerini takip ederek yaşıyorlar. Çok örgütlü ve çabalarına çok odaklanmış durumdalar ve özgür düşünen bireylerle dolu kültürlere sahip olma fikri büyük ölçüde onlara yabancıdır. Bireysel özgürlüğü anlamıyor veya kavrayamıyorlar. Onlar, hem kendi dünyalarında hem de uzayın geniş alanına yayılmış teknolojik olarak gelişmiş birçok topluluk gibi çok iyi kurulmuş ve katı bir hükümet ve örgütlenme biçimi kullanarak yaşıyorlar. İnsanlığın karmakarışık ve asi olduğuna inanıyorlar ve kendilerinin anlayamadıkları bir duruma düzen getirdiklerini düşünüyorlar. Bireysel özgürlük onlar tarafından bilinmiyor ve onu değer olarak görmüyorlar. Sonuç olarak, dünyada kurmaya çalıştıkları şey bu özgürlüğü onurlandırmayacaktır.

Bu nedenle, ilk çalışma alanları, iktidar ve etki pozisyonlarındaki bireylerin bağlılıklarını kazanmak ve onları ilişkilerinin ve ortak amaçlarının yararlı yönleriyle ikna etmektir.

Belki de sizin açınızdan düşünülmesi en zor olan ikinci aktivite yolu, dini değerlerin ve dürtülerin manipülasyonudur. Ziyaretçiler, insanlığın en büyük yeteneklerinin aynı zamanda en büyük savunmasızlığını temsil ettiğini anlıyor. İnsanların kefarete, bireysel kurtulmaya olan özlemi, insan ailesinin, hatta Büyük Camia’da bile, sunabileceği en büyük değerlerden birini temsil eder. Ancak bu aynı zamanda sizin zayıflığınızdır. Ve bu dürtüler ve değerler onlar tarafından kullanılacaktır.

Ziyaretçilerin çeşitli grupları, Zihinsel Ortamda nasıl konuşacaklarını bildikleri için kendilerini manevi temisilciler olarak konuşlandırmak isterler. İnsanlarla doğrudan iletişim kurabilirler ve ne yazık ki, dünyada bir manevi ses ile ziyaretçilerin sesi arasındaki farkı ayırt edebilecek çok az insan olduğundan, durum çok zorlaşır.

Bu nedenle, ikinci faaliyet alanı, insanların dinsel ve ruhsal motivasyonlarıyla bağlılıklarını sağlamaktır. Aslında, bu oldukça kolay bir şekilde yapılabilir çünkü insanlık Zihinsel Ortamda henüz güçlü değildir veya gelişmemiştir. İnsanların bu dürtülerin nereden geldiğini ayırt etmesi zordur. Birçok insan daha büyük bir sese ve daha büyük bir güce sahip olduğunu düşündüğü her şeye kendilerini vermek ister. Ziyaretçileriniz, dünyanızda sevgili ve kutsal tutulan görüntüleri yansıtabilir – azizlerin, öğretmenlerinizin, meleklerin görüntüleri -. Bu yeteneği, yüzyıllarca birbirlerini etkilemeye çalışmakla ve Büyük Camia’da birçok yerde uygulanan ikna etme yollarını öğrenerek geliştirdiler. Sizi ilkel olarak görüyorlar ve bu etkiyi uygulayabileceklerini ve bu yöntemleri sizin üzerinizde kullanabileceklerini düşünüyorlar.

Burada hassas, alıcı ve doğuştan kooperatif olarak kabul edilen bireylerle iletişim kurmaya çalışılmaktadır. Birçok insan seçilecek, ancak birkaçı bu özel niteliklere göre seçilecek. Ziyaretçileriniz bu bireylerle bağlılık kazanmaya, güvenlerini kazanmaya ve özveri kazanmaya çalışacak, alıcılara ziyaretçilerin burada insanlığı manevi olarak yükseltmek, insanlığa yeni umutlar, yeni nimetler ve yeni güç vermek için geldiklerini söyleyecekler, gerçekten de ümit vaat eden ve insanların çok candan istedikleri ama kendilerinin henüz bulamadıları şeyleri vaat edecekler. Belki de “Böyle bir şey nasıl olabilir?” diye merak edebilirsiniz. Ancak, bu becerileri ve yetenekleri öğrendikten sonra bunun zor olmadığını garanti edebiliriz.

Buradaki çaba, insanları ruhsal ikna ile sakinleştirmek ve terbiye etmektir. Bu “Yatıştırma Programı”, ideallerine ve mizacına bağlı olarak farklı dini gruplarla farklı şekilde kullanılmaktadır. Her zaman alıcı bireylere yöneltilmiştir. Burada, insanların ayırt etme duygularını yitirmeleri ve ziyaretçiler tarafından kendisine verildiğini düşündükleri daha büyük bir güce tamamen güvenmeleri umulmaktadır. Bu bağlılık kurulduktan sonra, insanların kendi içlerinde bildiklerini kendilerine söylenenden ayırt etmeleri giderek zorlaşıyor. Çok ince fakat çok yaygın bir ikna ve manipülasyon şeklidir. İlerlerken bu konuda daha fazla konuşacağız.

Şimdi, ziyaretçilerin dünyadaki varlığını kurmak ve insanların bu varlığa alışmalarını sağlamak için gerçekleştırdikleri üçüncü faaliyet alanından bahsedelim. Ziyaretçilerin fiziksel varlığına ve kendi Zihinsel Çevreniz üzerindeki etkisine alışmanız için insanlığın ortaya çıkan bu çok büyük değişime alışmalarını istiyorlar. Bu amaca hizmet etmek için, ortalıkda olmasa da bir takım kuruluşlar inşa edecekler. Bu tesisler gizlenecek, ancak yanlarındaki insan nüfusu üzerinde bir etki yaratmada çok güçlü olacaklar. Ziyaretçiler bu kuruluşların etkili olduğundan ve yeterince insanın onlara bağlı olduğundan emin olmak için büyük özen ve zaman harcayacaklar. Ziyaretçilerin varlığını koruyacak ve koruyacak olan bu insanlardır.

Bunlar tam olarak dünyanızda meydana gelen şeylerdir. Bu büyük bir zorluk ve maalesef büyük bir risk teşkil ediyor. Tarif ettiğimiz bu aynı şey, Büyük Camia’da birçok yerde çok defa gerçekleşti. Ve sizin gibi yeni gelişmekte olan ırklar her zaman en savunmasız olanlardır. Yeni gelişmekte olan bazı ırklar, bunun gibi dış etkenleri dengeleyebilecekleri ölçüde kendi farkındalıklarını, yeteneklerini ve işbirliklerini ortaya koyabilir ve Büyük Camia’da bir varlık ve konum inşa edebilir. Yine de birçok ırk, bu özgürlüğe kavuşmadan önce, yabancı güçlerin kontrolü ve etkisi altına girmiştir.

Bu bilginin kayda değer bir korku ve belki de inkar veya kafa karışıklığına neden olabileceğini biliyoruz. Ancak olayları gözlemlerken, durumun gerçekte olduğu gibi farkında olan çok az insan olduğunu fark ediyoruz. Yabancı güçlerin varlığından haberdar olan insanlar bile pozisyonda değiller ve durumu açıkça görebilecekleri noktalara sahip değiller. Ve her zaman umutlu ve iyimser olmak için, bu büyük olguya olabildiğince olumlu bir anlam vermeye çalışıyorlar.

Ancak, Büyük Topluluk, rekabetçi bir ortam, zor bir ortamdır. Uzay yolculuğuna katılanlar, manevi olarak gelişmiş olanları temsil etmemektedir, çünkü manevi olarak gelişmiş olan ırklar, Büyük Caima’dan izolasyon isterler. Ticaret etmek istemezler. Diğer ırkları etkilemeyi ya da karşılıklı ticaret ve fayda için kurulan çok karmaşık ilişkilere girmeyi istemezler. Bunun yerine, manevi olarak gelişmiş olan gizli kalmaya çalışır. Bu belki de çok farklı bir anlayıştır, ama insanlığın karşılaştığı büyük çıkmazı anlayabilmeniz için gerekli bir yaklaşımdır. Yine de bu çıkmazın sunduğu büyük olasılıkları var. Şimdi bunlar hakkında konuşmak istiyoruz.

Tarif ettiğimiz durumun ciddiyetine rağmen, bu koşulların insanlık için bir trajedi olduğunu düşünmüyoruz. Gerçekten, eğer bu şartlar tanınabiliyor ve anlaşılıyorsa ve şu anda dünyada var olan Büyük Camia için hazırlık yapılabiliyorsa, çalışılsa ve uygulanabiliyorsa, iyi vicdanı olan her yerdeki insanlar Büyük Camia İlmini ve bilgeliğini öğrenme yeteneğine sahip olacaklardır. Böylece, her yerdeki insanlar işbirliğinin temelini bulabilecek ve böylece insan ailesi daha önce burada hiç kurulmamış birliği kurabilecek. Zira İnsanlığın birleşmesi için Büyük Camia’nın gölgesi gerekecektir. Ve bu gölgelendirme şimdi gerçekleşiyor.

Akıllı yaşamla dolu olan Büyük Camia’da ortaya çıkmanız sizin evriminizdir. Hazır olsanız da olmasanız da bu gerçekleşir. Gerçekleşmesi gerekir. Hazırlık, daha sonra, kilit nokta haline gelir. Kavrayış ve netlik – bunlar, şu anda dünyanızda gerekli ve gerekli şeylerdir.

Her yerdeki insanlar, açıkça görmelerini ve tanımalarını sağlayan harika manevi armağanlara sahiptir. Bu armağanlar şimdi gereklidir. Serbestçe tanınmaları, istihdam edilmeleri ve paylaşılmaları gerekir. Bunu yapmak, sadece dünyanızdaki harika bir öğretmen veya büyük bir azize kalmış değildir. Şimdi birçok kişi tarafından geliştirilmesi gerekiyor. Durum ihtiyacı beraberinde getirebiliyor ve eğer gerekliliği karşılayabiliyorsa, beraberinde büyük bir fırsat getiriyor.

Bununla birlikte, Büyük Camia hakkında bilgi edinme ve Büyük Camia Maneviyatını deneyimlemeye başlamaya yönelik gereksinimler çok büyüktür. Daha önce hiç bir zaman insanlar bu kadar kısa sürede böyle şeyleri öğrenmek zorunda kalmamıştı. Aslında, bu tür şeyler daha önce dünyanızdaki herhangi biri tarafından nadiren öğrenildi. Fakat şimdi ihtiyaç değişti. Koşullar farklı. Şimdi ortada, hissedebildiğiniz ve bilebildiğiniz yeni etkiler var.

Ziyaretçiler, kendi içlerinde sahip olmadıklarından, insanların bu vizyona ve bu İlme kendi içinde sahip olmalarını engellemeye çalışırlar. Bunun değerini görmüyorlar. Gerçekliğini anlamıyorlar. Bu bağlamda, bir bütün olarak insanlık onlardan daha gelişmiş durumdadır. Fakat bu sadece bir potansiyel, şimdi ekilmesi gereken bir potansiyel.

Dünyadaki yabancı varlığı büyüyor. Her yıl, her yıl büyüyor. Pek çok insan, ikna olmakta, bilme yeteneğini yitirmekte, kafaları karışmakta ve dikkatleri dağılmaktadır, onları yalnızca zayıflatabilecek ve kendi amaçları için kullanmaya çalışanlar karşısında iktidarsız kılan şeylere inanmaktadır.

İnsanlık gelişmekte olan bir ırktır. Savunmasızdır. Daha önce hiç karşılaşmadığı bir dizi koşul ve etki ile karşı karşıyadır. Sadece birbirinizle rekabet etmek için geliştiniz. Hiçbir zaman diğer zeki yaşam biçimleriyle rekabet etmek zorunda kalmadınız. Yine de, durumun açıkça görülmesi ve anlaşılması durumunda bu  en büyük niteliklerinizi ortaya koyacak ve sizi güçlendirecektir.

Bu gücü artırmak Görünmeyenlerin rolüdür. Haklı olarak melek diyeceğiniz Görünmeyenler, yalnızca insan kalbi ile değil aynı zamanda dinleyebilen ve dinleyebilme özgürlüğü kazanmış her yerdeki kalplerle konuşurlar.

Öyleyse biz zor bir mesajla, ancak bir umut ve umut mesajı ile geliyoruz. Bu belki de insanların duymak istediği bir mesaj değildir. Bu kesinlikle ziyaretçilerin destekleyeceği mesaj da değildir. İnsandan insana paylaşılabilecek bir mesajdır ve paylaşılması doğaldır çünkü bunu yapmak doğaldır. Bununla birlikte, ziyaretçiler ve ikna altında kalanlar böyle bir farkındalığa karşı çıkacaktır. Bağımsız bir insanlık görmek istemiyorlar. Bu onların amacı değil. Faydalı olduğuna bile inanmıyorlar. Bu nedenle, bu fikirlerin endişe duymadan, ancak ciddi bir zihinle ve burada haklı çıkarılan derin bir endişe ile ele alınması bizim samimi arzumuzdur.

Dünyadaki uzaylı varlığı büyüyor. Her gün, her yıl büyüyor. Çok daha fazla insan onun etkisi altına giriyor, bilme yetilerini kaybediyor, kafaları karışıyor ve dikkatleri dağılıyor, kendilerini sadece zayıflatabilecek şeylere inanıyorlar

Bugün dünyada birçok insan var, anlıyoruz ki, insanlık için büyük bir değişimin geldiğini düşünüyor. Görünmeyenler bize bunları anlattı. Birçok sebep bu değişim hissine bağlanır. Ve birçok sonuç tahmin edilmektedir. Bununla birlikte, insanlığın akıllı yaşamla dolu Büyük Camia’ya girmekte olduğu gerçeğini anlamaya başlayamazsanız, insanlığın kaderini veya dünyada meydana gelen büyük değişimi anlamak için henüz doğru bir içeriğe sahip olamazsınız.

Bizim açımızdan insanlar o zamana hizmet etmek için kendi zamanlarında doğarlar. Bu, bizim de öğrencisi olduğumuz Büyük Camia Maneviyatında olan bir öğretidir. O özgürlük ve ortak amaçların gücünü öğretir. Bireye ve başkalarıyla katılabilen bireylere otorite kazandırır – ki bu fikir Büyük Camia’da nadiren kabul edilen veya benimsenen fikirdir, çünkü Büyük Camia cennetsel bir durumda değildir. Hayatta kalmanın zorlukları ve bunun içerdiği her şey ile birlikte fiziksel bir gerçekliktir. Bu gerçeklik dahilindeki tüm varlıklar, bu ihtiyaçlar ve gereksinimlerle mücadele etmelidir. Bu konuda ziyaretçileriniz sizin düşündüğünüzden daha fazla size benzemektedirler. Onlar anlaşılmaz değil. Anlaşılmaz olmak isterler, ancak anlaşılabilirler. Bunu yapacak gücünüz var, ama açık gözlerle görmelisiniz. Daha büyük bir vizyonla görmelisiniz ve kendi kendinize geliştirme olanağınız olan daha büyük bir zeka ile bilmelisiniz.

Şimdi, ikinci etki alanı ve ikna alanı hakkında daha fazla konuşmamız gerekiyor, çünkü bunun büyük önemi var ve bu şeyleri anlamanız ve bunları kendiniz için düşünmeniz bizim samimi arzumuzdur.

Dünyadaki dinler, hükümetlerden çok, diğer kurumlardan daha fazla insan bağlanımı ve insan bağlılığının anahtarıdır. Bu, insanlığı iyi yansıtır, çünkü bu gibi dinlerin Büyük Camia’da bulunması genellikle zordur. Dünyanız bu açıdan zengin, bu gücünüzdür ancak ayrıca zayıf ve savunmasız olduğunuz yerde burasıdır. Birçok kişi daha büyük bir manevi gücün onları ilahi olarak yönlendirmesini ve görevlendirmesini, kendi hayatlarını yönetmesini ve yönlendirmesini, onlara rehberlik etmesini ve korumasını ister. Bu samimi bir arzudur, ancak Büyük Camia bağlamında, bu arzunun yerine getirilmesi için kayda değer bir bilgelik geliştirilmelidir. İnsanların otoritelerini nasıl bu kadar kolay verebileceklerini görmek bizim için çok üzücü – hiç tam olarak sahip olmadıkları bir şeyi, kendileri için bilinmeyenlere isteyerek verecekler.

Bu mesaj daha büyük bir manevi yakınlığa sahip insanlara ulaşmak için yazılmıştır. Bu nedenle, bu konuya odaklanmamız gerekiyor. Uluslar, hükümetler veya siyasi ittifaklar tarafından yönetilen maneviyatı değil, doğal maneviyatı – bilme, görme ve hareket etme becerisini, Büyük Camia’da öğretilen bir maneviyatı savunuyoruz. Ancak bu, ziyaretçileriniz tarafından vurgulanmıyor. İnsanların ziyaretçilerin aileleri, ziyaretçilerin yuvaları, ziyaretçilerin kardeşleri, anneleri ve babaları olduğuna inanması için çaba harcarlar. Birçok insan inanmak ister ve bu yüzden inanır. İnsanlar kişisel otoritelerini vermek istiyorlar ve bu yüzden veriyorlar. İnsanlar ziyaretçilerde arkadaşlarını ve kurtuluşlarını görmek isterler ve bu yüzden onların da gösterdikleri şey budur.

Bu aldatmacaları ve bu zorlukları görebilmek için büyük bir ağırbaşlılık ve tarafsızlık gerekecektir. İnsanlığın Büyük Camia içinde başarılı bir şekilde ortaya çıkması ve özgürlüğünü korunması ve daha büyük etkilere ve daha büyük güçlere sahip bir ortamda kendi kaderini belirlemesini sürdürmesi gerekiyorsa, insanların bunu yapması gerekecektir. Bu noktada, dünyanız bir mermi bile atmadan ele geçirilebilir, çünkü şiddet ilkel ve kaba olarak kabul edilir ve bu gibi durumlarda nadiren kullanılır.

Belki de “Bu, dünyamızın istila edildiği anlamına mı geliyor?” Diye sorabilirsiniz. Bunun cevabının “evet, en ince türden bir istila” olduğunu söylemeliyiz. Bu düşünceleri aklınızda bulundurur ve ciddiye alırsanız, bunları kendiniz de görebileceksiniz. Bu istilanın kanıtı heryerde. İnsan yeteneğinin, mutluluk, barış ve güvenlik arzusuyla nasıl dengelendiğini, insanların görme ve bilme yeteneklerinin kendi kültürleri dahilindeki etkilerden nasıl etkilendiğini görebilirsiniz. Bu etkiler Büyük Camia ortamında ne kadar da büyük olacaktır.

Bu sunmamız gereken zor bir mesaj. Bu söylenmesi gereken mesaj, söylenmesi gereken gerçek, hayati olan ve bekleyemeyen gerçek. İnsanların şimdi daha fazla İlim, daha fazla bilgelik ve daha büyük bir maneviyat öğrenmesi gerekiyor, böylece gerçek yeteneklerini bulabilsinler ve bunları etkin bir şekilde kullanabilsinler.

Özgürlüğün tehlikede. Dünyanızın geleceği tehlikede. Bu yüzden buraya, İnsanlığın Müttefikleri adına konuşmak üzere gönderildik. Evrende İlim ve Bilgeliliği canlı tutan ve daha Büyük Camia Maneviyatını uygulayanlar var. Farklı dünyalar üzerinde etki yaratacak şekilde seyahat etmiyorlar. İnsanları kendi isteklerine karşı alıkoymazlar. Hayvanlarını ve bitkilerini çalmazlar. Sizin hükümetleriniz üzerinde nüfuz sahibi değiller. Burada yeni bir liderlik yaratmak için insanlık ile üremek istemiyorlar. Müttefikleriniz insan işlerine karışmak istemiyor. İnsan kaderini manipüle etmeye çalışmıyorlar. Uzaktan izliyorlar ve kendimiz gibi elçileri, büyük risk alarak, danışmanlık ve cesaret vermek ve gerekli olan işleri netleştirmek için gönderiyorlar. Bu nedenle, hayati bir mesajla barış içerisinde geliyoruz.

Şimdi, ziyaretçilerinizin kendilerini yerleştirmek için çalıştığı dördüncü alandan bahsetmeliyiz ve bu da melezlemedir. Onlar doğanızda yaşayamazlar. Fiziksel dayanıklılığınıza ihtiyaçları var. Dünya ile doğal yakınlığınıza ihtiyaçları var. Üreme yeteneklerinize ihtiyaçları var. Ayrıca sizinle bağlantı kurmak istiyorlar çünkü bunun bir bağlılık yarattığını biliyorlar. Bu, bir şekilde burada varlıklarını ortaya koyuyor, çünkü böyle bir melez programın çocukları dünya ile kan ilişkilerine sahip olacak, ancak ziyaretçilere sadık kalacaktır. Belki bu inanılmaz görünüyor, ama çok gerçek.

Ziyaretçiler üreme kabiliyetlerini sizden uzaklaştırmak için burada değiller. Kendilerini buraya yerleştirmek için buradalar. İnsanlığın onlara inanmasını ve onlara hizmet etmesini istiyorlar. İnsanlığın onlar için çalışmasını istiyorlar. Bunun için her şeyi söz verecek, her şeyi teklif edecek ve bu hedefe ulaşmak için her şeyi yapacaklar. Oysa ikna güçleri büyük olsa da sayıları az. Ancak onların etkileri artıyor ve birkaç kuşaktır sürmekte olan melezleme programları da sonuçta etkili olacak. Daha büyük zekaya sahip, ancak insan ailesini temsil etmeyen insanlar ortaya çıkacak. Bu tür şeyler mümkündür ve Büyük Camia’da sayısız kereler olmuştur. Kültürlerin ve ırkların birbirleri üzerindeki etkisini görmek ve bu etkileşimlerin ne kadar baskın ve ne kadar etkili olabileceğini görmek için yalnızca kendi geçmişinize bakmak zorundasınız.

Bu yüzden size önemli haberleri, ciddi haberleri getiriyoruz. Ama cesur olun, çünkü bu çelişik duygularda olma zamanı değil. Bu kaçış aramak için bir zaman değil. Bu, kendi mutluluğunuzla kendinizi ilgilendirdiği zamanı değil. Bu, dünyaya katkıda bulunmanın, insan ailesini güçlendirmenin ve insanlarda var olan doğal yetenekleri ortaya koymanın, görme, tanıma ve birbiriyle uyum içinde hareket etmenin zamanıdır. Bu yetenekler şu anda insanlık üzerine atılan etkiyi dengeleyebilir, ancak bu yetenekler büyümeli ve paylaşılmalıdır. Bu son derece önemlidir.

Bu bizim nasihatımız. İyi niyetlerle geliyor. Büyük Camia’da müttefikleriniz olduğuna sevin çünkü buna ihtiyacınız var. Henüz nasıl karşı koyulacağını öğrenemediğiniz güç ve etkilerle dolu daha büyük bir evrene giriyorsunuz. Daha büyük bir yaşam panoramasına giriyorsunuz. Ve bunun için hazırlanmalısınız. Sözlerimiz sadece hazırlığın bir parçası. Şimdi dünyaya bir hazırlık gönderiliyor. Bizden gelmiyor. Tüm yaşamın Yaratıcısından gelir. Doğru zamanda geliyor. Çünkü bu, insanlığın güçlü ve bilge olma zamanıdır. Bunu yapabilme yeteneğiniz var. Ve hayatınızın olayları ve koşulları buna büyük bir ihtiyaç yaratır.