Üçüncü Brifing: Mühim Bir Uyarı

Dünyanızın işleriyle ilgili olarak sizinle daha fazla konuşmak ve mümkünse görüş noktamızdan ne görüyorsak sizin de gelip bu noktadan görmenize yardımcı olmak için istekliyiz. Bunun zor olduğunu ve kaygı ve endişeye yol açacağının farkındayız, ama sizin  bilgilendirilmeniz gerekiyor.

Durum bizim bakış açımızdan çok kasvetli ve insanların doğru şekilde bilgilendirilmemesi durumunda bunun büyük bir felaket olacağını düşünüyoruz. Dünyada ve diğer birçok dünyalarda, içinde yaşadığınız çok açık bir aldatmaca var, açık ve net görünse de, tanınmıyor, işaretleri ve haberleri farkedilmiyor. Bu nedenle, varlığımızın resmi netleştirmeye yardımcı olabileceğini ve gerçekte orada olanı görmeniz için size ve başkalarına yardım edebileceğini umuyoruz. Bu tavizler algımızda yoktur, çünkü anlattığımız şeylere tanıklık etmek için gönderildik.

Zamanla, belki bu şeyleri kendi başınıza da bilebilirsiniz, ama bu tür bir zamanınız yok. Şu an vakit az. İnsanlığın, Büyük Camia’dan gelen güçlerin ortaya çıkması ile gereken hazırlığı çok geride kalmış. Birçok önemli insan cevap vermedi. Ve dünyaya izinsiz girişler, başlangıçta mümkün olabileceğinden çok daha süratli bir şekilde hızlandı.

Yeterli zaman olmadığı halde geldik, ancak bu bilgiyi paylaşmanız için teşvik ediyoruz. Daha önceki mesajlarımızda belirttiğimiz gibi, dünyaya sızılmış durumda ve Zihinsel Çevre şartlandırılıyor ve hazırlanıyor. Amaç, insanları yok etmek değil, onları işe almak, daha büyük bir “kolektif” için işçi olmalarını sağlamaktır. Dünyadaki kuruluşlar ve elbette doğal çevre değerli olarak görülüyor, ve ziyaretçiler kendi kullanımları için korunmalarını tercih ediyorlar. Burada yaşayamazlar ve böylece bağlılığınızı kazanmak için tarif ettiğimiz tekniklerin çoğunu kullanıyorlar. Bu şeyleri açıklığa kavuşturmak için açıklamaya devam edeceğiz.

Buraya gelişimiz, en az doğrudan ulaşmamız gerekenlerin hazır bulunmamasının eksikliği olan pek çok faktör tarafından engellenmiştir. Bu kitabın yazarı olan konuşmacımız, sağlam bir iletişim kurabildiğimiz tek kişiydi. Söz veren birkaç kişi daha var, ancak konuşmacımıza temel bilgileri vermeliyiz.

Ziyaretçilerinizin bakış açısından, öğrendiğimiz gibi, Birleşik Devletler dünya lideri olarak kabul edilir ve bu nedenle burada en fazla vurgu yapılacaktır. Ancak, diğer büyük uluslarla da temasa geçilecek, çünkü onların da iktidarı elinde tuttukları kabul ediliyor ve iktidar ziyaretçiler tarafından anlaşılıyor, çünkü kendileri iktidarı sorgulamadan ve dünyanızda görünenden çok daha büyük ölçüde takip ediyorlar.

En güçlü ulusların liderlerini, ziyaretçilerin varlığına karşı duyarlı olmaları ve karşılıklı yarar vaadiyle ve hatta bazılarına dünyaya hakim olma vaadiyle işbirliği yapmak için hediyeler ve teşvikler almaya ikna etmek için girişimlerde bulunulacaktır. Dünyada iktidar koridorlarında yürüyen ve bu teşviklere cevap verecek olanlar olacak, çünkü burada insanlığı nükleer savaş hayaletinin ötesinde, yeni bir topluma, kendi amaçları için liderlik edecekleri dünyadaki bir topluma götürmek için büyük bir fırsat olduğunu düşünecekler. Oysa bu liderler aldatıldı, çünkü bu alemin anahtarları onlara verilmez. Onlar sadece iktidarın geçişinde arabulucu olacaklar.

Bunu anlamalısınız. O kadar da karmaşık değil. Bizim açımızdan ve bakış açımıza göre bu çok açık. Bunun başka yerlerde olduğunu gördük. Kendi kollektiflerine sahip ve yerleşmiş organizasyonları olan ırk örgütlerinin sizinki gibi gelişmekte olan dünyaları üye alma yollarından birisi budur. Onlar planlarının erdemli olduğuna ve dünyanızın iyileştirilmesi için gerekli olduğuna inanıyor, çünkü insanlığa çok saygı duyulmuyor. Onların perspektifinden bazı konularda erdemli olmanıza rağmen, yükümlülükleriniz kendi potansiyelinize göre ağır bastığı düşünülüyor. Bu görüşü kabul etmiyoruz, etseydik bulunduğumuz konumda olmazdık ve size İnsanlık Müttefikleri olarak hizmetlerimizi sunamazdık.

Bu nedenle, şimdi ayırt etme konusunda büyük bir mücadele, büyük bir zorluk var. Buradaki zorluk, insanlığın müttefiklerinin gerçekte kim olduğunu anlamalarını ve onları potansiyel rakiplerinden ayırt edebilmelerini sağlamaktır. Bu konuda tarafsız parti yok. Dünya çok değerlidir, kaynakları eşsiz ve dikkate değerdir. İnsan işlerine karışmış tarafsız parti yoktur. Yabancı Müdahalesinin gerçek doğası, etki ve kontrol uygulamak ve sonunda burada egemenlik kurmaktır.

Biz ziyaretçi değiliz. Biz gözlemciyiz. Dünyanız üzerinde hiçbir hak iddia etmiyoruz ve kendimizi burada yerleştirmek için bir gündemimiz yok. Bu nedenle isimlerimiz gizlidir, çünkü danışmanlığımızı bu şekilde sağlama yeteneğimizin ötesinde sizinle ilişkiler kurmuyoruz. Sonucu kontrol edemeyiz. Size yalnızca bu büyük olayların ışığında yapmanız gereken seçimler ve kararlar hakkında öneride bulunabiliriz.

En güçlü devletlerin liderlerini ziyaretçilerin varlığına karşı kabullenici olmaya ve karşılıklı fayda vaadiyle işbirliği için hediyeler ve özendirici teşvikler almaya ikna etmek için girişimlerde bulunulacaktır.

İnsanlığın büyük bir vaadi vardır ve zengin bir manevi mirasa sahip olmuştur, ancak içinde ortaya çıktığı Büyük Camia hakkında eğitimden yoksundur. İnsanlık kendi içinde bölünmüş ve çekişmelidir, bu durum onu manipülasyona ve sınırlarınızın ötesinden izinsiz girişlere karşı savunmasız hale getirir. Halklarınız günün endişeleriyle meşgul, ancak yarının gerçekliği tanınmıyor. Dünyanın büyük hareketini görmezden gelerek ve bugün gerçekleşmekte olan Müdahalenin sizin yararınıza olduğunu varsayarak hangi faydayı elde edebilirsiniz? Elbette, gerçeği görseniz aranızdaki bunu söyleyebilecek bir kişi bile olmaz.

Bir bakıma, bu bir bakış açısı meselesidir. Biz görebiliyoruz ve siz göremiyorsunuz, çünkü bakış açınız yok. Gördüklerimizi görmek için, dünyanızın etkisinin dışında, dünyanızın ötesinde olmalısınız. Yine de ne gördüğümüzü görmek için gizli kalmalıyız çünkü keşfedilirsek, kesinlikle yok ediliriz. Ziyaretçileriniz için buradaki görevlerini son derece değerli olarak kabul ediyorlar ve Dünya’yı diğerlerinin yanı sıra en büyük beklentileri olarak görüyorlar. Bizim yüzümüzden durmayacaklar. Dolayısıyla değer vermeniz ve savunmanız gereken kendi özgürlüğünüzdür. Bunu sizin için biz yapamayız.

Her dünya, Büyük Camia’da kendi birliğini, özgürlüğünü ve kendi kaderini tayin etmek istiyorsa, bu özgürlüğü oluşturmalı ve gerekiyorsa savunmalıdır. Aksi takdirde,yabancı hakimiyeti kesinlikle gerçekleşecek ve tamamlanacaktır.

Ziyaretçileriniz neden dünyanızı istiyor? Bu çok çok açık. Özellikle ilgilendikleri sizler değilsiniz. İlgilendikleri dünyanızın biyolojik kaynaklarıdır. Bu güneş sisteminin stratejik konumudur. Onlara yalnızca, bu şeyler değerli ve kullanılabildiği ölçüde yararlısınız. Size istediklerinizi teklif edecekler ve duymak istediklerinizi söyleyecekler. Teşvikler sunacaklar ve dinlerinizi ve dini ideallerinizi, dünyanızın ihtiyaçlarını sizden daha fazla anladıklarını iddia edecekler ve burada barış ve huzur sağlamak için ve bu ihtiyaçlara hizmet edebilmeleri için sizlerin güvenini kazanmak için çalışacaklar. İnsanlık, birliği ve düzeni tesis edemez gibi gözüktüğü için, birçok insan zihinlerini ve kalplerini, bunu yapma ihtimalinin yüksek olacağına inandıklarına açacak.

İkinci söylemde, melezleme programdan kısaca bahsettik. Bazıları bu fenomeni duymuş ve bununla ilgili bazı tartışmaların olduğunu biliyoruz. Görünmeyenler bize böyle bir programın var olduğuna dair artan bir farkındalığın olduğunu söylediler, ancak inanılmaz derecede, insanlar bu konuda bir müdahalenin ne anlama gelebileceğini ele almak için donanımlı değiller, konuyla ilgili tercihleri yüzünden açıkça ortaya çıkan sonuçları göremiyorlar. Açıkçası, melezleme program, insanlığın fiziksel dünyaya uyumunu ziyaretçilerin grup zihni ve kollektif bilinci ile birleştirme girişimidir. Bu programın çocukları, insanlığa ziyaretçilerin niyetlerinden ve ziyaretçilerin kampanyasından doğan bir liderlik, yeni liderlik sağlamak için mükemmel bir konumda olacaktır. Bu bireylerin dünyada kan bağı olur ve böylece diğerleri onlarla akraba olur ve varlıklarını kabul edebilir.  Size karşı ve içinizde bulunduğunuz duruma karşı sempati duyabilseler de, Büyük Camia İlmi ve Anlayışı ile eğitimedikleri için size yardım etmek ya da onları besleyen ve onlara hayat veren ziyaretçilerin kollektif bilincine karşı gelmek gücüne sahip olamazlar.

Görüyorsunuz ya, bireysel özgürlük ziyaretçiler tarafından değerli olarak görülmüyor. Onun pervasız ve sorumsuz olduğunu düşünüyorlar. Sadece imtiyazlı ve kutsanmış olarak gördükleri kendi kollektif bilinçlerini anlarlar. Yine de onlar, evrende İlim denilen gerçek maneviyata erişemezler, çünkü İlim, bir bireyin kendini keşfetmesinden doğar ve yüksek çapta bir ilişki yoluyla ortaya çıkar. Bu fenomenlerin hiçbiri de ziyaretçilerin sosyal yapısında mevcut değil. Kendileri için düşünemezler. Onların iradesi yalnız onların değil. Doğal olarak, dünyanızda bu iki büyük olguyu geliştirme umutlarına saygı gösteremezler ve kesinlikle bu tür şeyleri teşvik edecek konumda değildirler. Sadece uyum ve bağlılık ararlar. Ve dünyada geliştirecekleri manevi öğretiler, daha önce kazanılmamış bir güveni kazanmak için insanları itaatkar, açık ve şüphesiz yapmalarına hizmet edecektir.

Bunları daha önce başka yerlerde gördük. Bütünüyle dünyaların bu kolektiflerin kontrolüne geçtiğini gördük. Evrende bu türden bir çok kolektifler var. Bu tür kolektifler gezegenler arası ticaretle uğraştığı ve geniş bölgelere yayıldığı için sapma olmadan katı bir uyuma bağlı kalırlar. Aralarında bireysellik yoktur, en azından sizin tanıyabileceğiniz hiçbir şekilde yoktur.

Kendi dünyanızda bunun nasıl olabileceğine dair bir örnek verebileceğimizden emin değiliz, ancak bize dünyanızdaki ticari amaçlarla yayılan, muazzam gücü elinde bulunduran ve sadece birkaç kişi tarafından yönetilen organizasyonlar olduğu söylendi. Bu belki de tarif ettiklerimiz için iyi bir benzetmedir. Ancak tarif ettiğimiz şey, dünyada iyi bir örnek olarak sunabileceğiniz her şeyden çok daha güçlü, yaygın ve iyi kurulmuş bir şeydir.

Böyle bir nesil, insanlığa yeni bir liderliği, ziyaretçilerin hedeflerinden ve ziyaretçilerin misyonundan doğan bir liderliği sağlamak için mükemmel bir konumda olacaktır.

Her yerde zeki yaşam, korkunun yıkıcı bir güç olabileceği doğrular. Yine de korku, doğru algılandığında sizi tehlikenin varlığından haberdar etmek gibi tek bir amaca hizmet eder. Endişeliyiz ve bu korkumuzun doğasıdır. Neyin risk altında olduğunu anlıyoruz. Endişemizin doğası budur. Korkunuz neden doğduğunu ve ne olduğunu bilmiyorsunuz, bu yüzden yıkıcı bir korku. Sizi güçlendirebilen veya dünyanızda neler olup bittiğini kavramak için ihtiyacınız olan algıyı veremeyen bir korku. Bilgilenirseniz, korku kaygıya, kaygı da yapıcı eyleme dönüşür. Bunu tarif etmenin başka bir yolu olmadığını biliyoruz.

Melezleme program çok başarılı oluyor. Şimdiden, dünyanızda yürüyen, ziyaretçilerin bilincinden ve kolektif çabalarından doğanlar bireyler vardır. Uzun süre burada kalamazlar, ancak sadece birkaç yıl içinde, dünyanızın yüzeyinde kalıcı olarak yaşayabilecekler. Genetik mühendisliğinin mükemmelliği ile, sizden sadece biraz farklı görünecekler, fiziksel görünümlerinden ziyade, kendi tarzları ve varlıkları farklı olacak, muhtemelen farkedilmeyecekleri ve tanınmayacakları bir noktaya gelecekler. Ancak, daha büyük zihinsel kabiliyetlere sahip olacaklar. Ve bu onlara Kavrama Yolu’nda eğitim almadıkça, sizin eşleştiremeyeceğiniz avantajlar sağlayacaktır.

Bu, insanlığın ortaya çıktığı gerçek gerçekliktir – harikalar ve dehşetlerle dolu bir evren, bir etki dünyası, bir rekabet dünyası, aynı zamanda Lütuf ile dolu bir evren, aynı kendi dünyanız gibi. Aradığınız cennet burada değil. Ancak, mücadele etmeniz gereken kuvvetler burada. Bu, ırkınızın karşılaşacağı en büyük eşiktir. Grubumuzdaki her birimiz, kendi dünyalarımızda bununla karşı karşıya kaldık ve büyük bir başarısızlık yaşadık, sadece bir miktar başarı vardı. Özgürlüklerini ve izolasyonlarını koruyabilen ırkları güçlü ve birlik haline gelmeli ve bu özgürlüğü korumak için Büyük Camia ile etkileşimlerinden büyük ölçüde geri çekilmelidir.

Bunları düşünürseniz, belki de kendi dünyanızda neticeler göreceksiniz. Görünmeyenler bize manevi gelişiminiz ve bunun vaadleriyle ilgili olarak bize çok şey anlattılar, ancak bize aynı zamanda ruhsal eğilimlerinizin ve ideallerinizin şu anda büyük ölçüde manipüle edildiğini de bildirmişlerdir. Şu an dünyaya, insanların uyumlu ve uysal olmasını isteyen, insanların eleştirel yeteneklerini kısıtlamayı ve önemli değerlerini askıya güden sadece zevki ve rahatı teşvik eden öğretiler sunulmaktadır. Bu öğretiler, insanların tanımlayamadıkları daha büyük kuvvetlere tamamen bağımlı olduklarını düşündükleri bir noktaya ulaşana kadar insanların kendi içindeki İlime erişme kabiliyetlerini devre dışı bırakmaları için verilmiştir. Bir noktadan sonra onlara yapmaları söylenen her şeyi takip edecekler ve bir şeyin yanlış olduğunu hissetseler bile, artık direnme gücüne sahip olmayacaklar.

İnsanlık uzun süredir tecrit edilmiş olarak yaşadı. Belki de böyle bir Müdahalenin gerçekleşemeyeceğine ve her insanın kendi bilinci ve aklı üzerinde mülkiyet haklarına sahip olduğuna inanılmaktadır. Ancak bunlar sadece varsayımlardır. Yine de, dünyanızdaki Bilgelerin bu varsayımların üstesinden gelmeyi öğrendiği ve kendi Zihinsel Ortamlarını kurma gücü kazandığı söylendi.

Şimdiden Dünya'nızda ziyaretçilerin bilincinden ve ortak çabalarından doğmuş olanlar dolaşıyor.

Sözlerimizin çok geç olduğundan ve çok az etkisi olabileceğinden ve bizi kabul etmeyi seçen kişinin bu bilgiyi yaymak için çok az yardım ve destek alacağından korkuyoruz. O inanmama ve alay etme ile karşılaşacak, çünkü ona inanılmayacak ve konuştukları birçok kişinin doğru olarak kabul ettiği ile ters düşecek. Yabancıların ikna ağına düşenler, özellikle de ona karşı çıkacaklar, çünkü konuyla ilgili başka bir seçeneğe sahip değiller.

Bu kasvetli duruma karşın tüm yaşamın Yaratıcısı bir hazırlık, manevi yetenek ve ayırt etme, güç ve başarı öğretisi göndermiştir. Biz evrende diğerlerinin olduğu gibi, böyle bir öğretinin öğrencileriyiz. Bu öğreti bir İlahi müdahale şeklidir. Dünyadaki kimseye ait değil. Herhangi bir ırkın mülkü değildir. Herhangi bir kahraman, kadın kahraman veya herhangi bir bireyin etrafında toplanmamıştır. Böyle bir hazırlık şimdi mevcuttur. Bu gerekli olacak. Bizim açımızdan, şu an için İnsanlığa Büyük Camia’da yeni yaşamınızla ilgili bilge ve anlayışlı olma fırsatı verebilecek tek şey bu.

Dünyanızda kendi tarihinizde olduğu gibi, yeni topraklara ilk ulaşan kaşifler ve fatihlerdir. Başkalarını düşünen sebeplerden dolayı gelmezler. Güç, kaynaklar ve egemenlik arayışı içinde gelirler. Bu hayatın doğasıdır. İnsanlık, Büyük Camia işlerinde iyi eğitilmiş olsaydı, daha önce karşılıklı bir anlaşma yapılmadığı sürece, dünyanızın ziyaretine karşı koyardınız. Dünyanızın bu kadar savunmasız kalmasına izin vermeyecek kadar bilginiz olurdu.

Şu anda, burada avantaj sağlamak için yarışan birden fazla kolektif var. Bu, insanlığı alışılmadık ama aydınlatıcı bir koşulların ortasına yerleştirir. Bu nedenle ziyaretçilerin mesajlarının çoğu zaman tutarsız görünecek. Aralarında çelişki var, ancak karşılıklı yararın tanınması halinde birbirleriyle müzakere edecekler. Ancak, hala rekabet halindedirler. Onlara göre, bu sınır. Onlar için, sadece faydalı olarak değerlisiniz. Artık yararlı olarak tanınmıyorsanız, sizden kurtulacaklardır.

Burada, dünyanızdaki insanlar için ve özellikle güç ve sorumluluk sahibi olanlar için manevi bir varlık ile Büyük Camia’dan gelen bir ziyaret arasındaki farkı tanımak konusunda büyük bir zorluk var. Ancak, bu ayrımı yapacak çerçeveye nasıl sahip olabilirsiniz? Böyle şeyleri nereden öğrenebilirsiniz? Sizin dünyanızda, Büyük Camianın gerçekliğini öğretebilecek konumda kim var? Sadece dünyanın ötesi bir öğreti, sizi dünyanın ötesi bir hayata hazırlayabilir ve dünyanın ötesindeki hayat şimdi sizin dünyanızda, kendini burada yerleştirmeye çalışıyor, etkisini genişletmek istiyor, insanların aklını, kalbini ve ruhlarını kazanmak istiyor. Bu çok basit. Ve yine de çok yıkıcı.

Bu nedenle, bu mesajlardaki görevimiz harika bir uyarı getirmektir, ancak uyarı yeterli değildir. Halkınız arasında bir tanıma olmalı. En azından burada yeterince insan arasında, şu anda karşı karşıya olduğun gerçeğin bir anlayışı olmalı. Bu, insanlık tarihindeki en büyük olay – insan özgürlüğüne en büyük tehdit ve insan birliği ve işbirliği için en büyük fırsat. Bu büyük avantajları ve olasılıkları kabul ediyoruz, ancak her geçen gün, umut kayboluyor; gittikçe daha fazla insan alıkonuldukça ve farkındalıkları yeniden kazanılıyor ve yeniden yapılandırılıyor; gittikçe daha fazla ziyaretçilerin yarattığı manevi öğretileri öğreniyor ve gittikçe daha fazla insan uysal hale geliyor, farkındalığını kaybediyor.

Görünmeyenlerin talebiyle, bu kapasitede gözlemci olarak hizmet etmeye geldik. Başarılı olmamız durumunda, size bu bilgiyi vermeye devam edecek kadar uzun süre dünyanızın yakınında kalacağız. Bunun ötesinde kendi evimize döneceğiz. Başarısız olursak ve rüzgar insanlığa karşı dönerse ve büyük karanlık dünyaya gelir, ve egemenliğini sağlarsa, o zaman ayrılmak zorunda kalacağız, görevimiz yerine getirilmediği halde. Her iki durumda da, sizinle kalamayız, ancak eğer umut verici olursanız, kendi himayenizi temin edene kadar, korunana kadar kalmalıyız. Buna, kendi kendine yeterli olmanız şartı da dahildir. Diğer ırklarla olan ticaretinize bel bağlarsanız, bu insanlık için dünyanın ötesinden çok büyük bir manipülasyon riski yaratır, çünkü burada uygulanabilecek ve şimdi uygulanmakta olan Zihinsel Ortamdaki güce direnecek kadar güçlü değilsiniz.

Şu anda burada avantaj elde etmek için yarışan birden fazla kolektif var. Bu da insanlığı çok sıra dışı ve bir o kadar da aydınlatıcı bir dizi durumun ortasına yerleştiriyor.

Ziyaretçiler, “insanlığın müttefikleri” olduğu izlenimini yaratmaya çalışacaklar. İnsanlığı kendisinden kurtarmak için burada olduklarını, insanlığın kendisi için sağlayamayacağı, dünyada gerçek düzen ve uyumu sadece kendilerinin kurabileceklerini ve bu büyük umutu  sunabileceklerini söyleyecekler. Fakat dünyada sunacakları gerçek düzen ve uyum onların düzen ve uyumu olacak, sizin değil. Fakat bu düzen ve bu uyum sizin olacak, sizin değil. Ve söz verdikleri özgürlük, sizin hoşlanacağınız bir özgürlük olmayacak.