A TREIA INFORMARE: Un avertisment major

Suntem nerăbdători să vorbim mai multe cu voi privind chestiunile ce țin de lumea voastră și să vă ajutăm să ajungeți să vedeți, dacă e posibil, ceea ce vedem noi din punctul nostru de observare. Conștientizăm că aceste informații sunt dificil de primit și că vor crea considerabilă anxietate și îngrijorare, dar trebuie să fiți informați. Situația este foarte gravă din perspectiva noastră și credem că ar fi o nenorocire fantastică dacă oamenii nu ar fi informați corect. Există atât de multă înșelăciune în lumea în care trăiți, dar și în multe alte lumi, încât adevărul, deși aparent și evident, trece nerecunoscut, iar semnele și mesajele sale trec nedescoperite. Noi, așadar, sperăm că prezența noastră poate ajuta la clarificarea imaginii și că vă poate ajuta pe voi și pe alte persoane să vedeți ce există în mod real în ea. Noi nu avem aceste compromisuri în percepția noastră, căci am fost trimiși să fim martori la înseși lucrurile pe care le descriem.

În timp, poate că ați putea cunoaște aceste lucruri pe cont propriu, dar nu aveți acest gen de timp. Timpul acum este scurt. Pregătirea umanității pentru apariția forțelor din Marea Comunitate a fost întârziată foarte mult. Mulți oameni importanți nu au răspuns. Iar intruziunea în lume a accelerat într-un ritm mult mai rapid decât s-a crezut posibil inițial.

Venim cu puțin timp de pierdut, și totuși venim și vă încurajăm să împărtășiți aceste informații. Așa cum am indicat în mesajele noastre anterioare, lumea este infiltrată iar mediul mental este în curs de condiționare și pregătire. Intenția nu este eradicarea ființelor umane ci întrebuințarea lor, să fie transformate în muncitori pentru un „colectiv” mai mare. Instituțiile lumii și cu siguranță mediul natural sunt prețuite, iar preferința vizitatorilor urmărește ca acestea să fie păstrate pentru a fi folosite. Ei nu pot trăi aici iar astfel, pentru a vă câștiga loialitatea, întrebuințează multe din tehnicile pe care vi le-am descris. Vom merge mai departe în descrierea noastră pentru a clarifica aceste lucruri.

Sosirea noastră aici a fost contracarată de câțiva factori, printre care, nu în ultimul rând, este o lipsă a stării de pregătire a celor la care trebuie să ajungem direct. Vorbitorul nostru, autorul acestei cărți, este singurul cu care am putut stabili un contact ferm, așadar trebuie să-i dăm vorbitorului nostru informațiile fundamentale.

Vor fi făcute încercări de a convinge conducătorii celor mai puternice națiuni să devină receptivi la prezența vizitatorilor și să primească daruri și stimulente pentru cooperare cu promisiunea beneficiului mutual, ba chiar cu promisiunea dominației planetare pentru unii.

Din perspectiva vizitatorilor voștri, după cum am aflat, Statele Unite ale Americii sunt considerate a fi conducătorul global, iar astfel accentul va fi pus în cea mai mare măsură acolo. Dar și alte națiuni majore vor fi contactate, căci sunt recunoscute ca deținând putere, iar puterea este înțeleasă de vizitatori, căci ei urmează dictatele puterii fără întrebări și într-o mult mai mare măsură decât este până și aparent în lumea voastră.

Vor fi făcute încercări de a convinge conducătorii celor mai puternice națiuni să devină receptivi la prezența vizitatorilor și să primească daruri și stimulente pentru cooperare cu promisiunea beneficiului mutual, ba chiar cu promisiunea dominației planetare pentru unii. Vor exista aceia din coridoarele puterii în lume care vor răspunde la aceste stimulente, căci vor crede că există o mare oportunitate aici să ducă umanitatea dincolo de spectrul războiului nuclear într-o nouă comunitate pe pământ, o comunitate pe care ei o vor conduce în scopuri proprii. Însă acești conducători sunt înșelați, căci nu li se vor da cheile acestui tărâm. Ei vor fi pur și simplu arbitri în tranziția puterii.

Acest lucru trebuie să-l înțelegeți. Nu este atât de complex. Din perspectiva și punctul nostru de observare,­­ este evident. Am văzut acest lucru având loc în altă parte. Reprezintă una din căile prin care organizațiile existente de rase care au propriile colective recrutează rase emergente precum rasa voastră. Ele cred cu tărie că agenda lor este virtuoasă și că urmărește progresul lumii voastre, căci umanitatea nu este foarte respectată și, deși sunteți virtuoși în anumite feluri, tendințele voastre riscante sunt mult mai mari decât potențialul vostru, din perspectiva lor. Noi nu susținem această părere, sau nu am fi în poziția în care ne aflăm și nu v-am oferi serviciile noastre numindu-ne Aliații Umanității.

Așadar, acum există o dificultate majoră în discernământ, o provocare majoră. Provocarea constă în faptul că umanitatea trebuie să înțeleagă cine-i sunt aliații în mod real și să fie capabilă să-i diferențieze de potențialii adversari. Nu există părți neutre în această privință. Lumea este mult prea valoroasă, resursele sale fiind recunoscute ca fiind unice și de-o valoare considerabilă. Nu există părți neutre care să fie implicate în treburile umane. Adevărata natură a Intervenției nepământene caută să exercite influență și control și să pună stăpânire pe această planetă, în cele din urmă.

Vor fi făcute încercări de a convinge conducătorii celor mai puternice națiuni să devină receptivi la prezența vizitatorilor și să primească daruri și stimulente pentru cooperare cu promisiunea beneficiului mutual, ba chiar cu promisiunea dominației planetare pentru unii.

Noi nu suntem vizitatorii. Suntem observatori. Nu pretindem niciun drept asupra lumii voastre și nu avem niciun plan de a ne stabili aici. Din acest motiv, numele noastre sunt ascunse, căci nu căutăm relații cu voi dincolo de abilitatea de a ne oferi sfaturile în acest fel. Nu putem controla rezultatul. Nu putem decât să vă sfătuim în privința alegerilor pe care rasa voastră trebuie să le facă și a deciziilor pe care trebuie să le ia în lumina acestor evenimente mai mari.

Umanitatea promite foarte mult și și-a cultivat o moștenire spirituală bogată, dar nu are educație în ceea ce privește Marea Comunitate în care apare. Umanitatea e divizată și plină de controverse în sinea ei, fiind astfel vulnerabilă la manipulare și la intruziune de dincolo de hotarele voastre. Popoarele voastre sunt preocupate cu grijile zilei, dar realitatea zilei de mâine nu este recunoscută. Ce câștig ați putea avea ignorând marea mișcare a lumii și presupunând că Intervenția care are loc în prezent este în beneficiul vostru? Cu siguranță nu există nici măcar unul printre voi care ar putea spune acest lucru dacă doar ați vedea realitatea situației.

Într-un fel, este o chestiune de perspectivă. Noi putem vedea iar voi nu puteți, căci nu aveți poziția necesară. Ar trebui să fiți dincolo de lumea voastră, în afara sferei de influență a lumii voastre, pentru a vedea ceea ce vedem noi. Și totuși, ca să vedem ceea ce vedem, trebuie să rămânem ascunși pentru că dacă am fi descoperiți, am pieri cu siguranță. Căci vizitatorii voștri își consideră misiunea aici de-o valoare supremă și consideră Pământul ca fiind cea mai mare mină neexploatată a lor printre alte câteva. Nu se vor opri din cauza noastră. Așa că trebuie să vă prețuiți și să vă apărați propria libertate. Noi nu putem face asta pentru voi.

Deja există indivizi care pășesc pe Pământul vostru, care sunt născuți din conștiința și eforturile colective ale vizitatorilor.

Fiecare lume, dacă urmărește să-și întemeieze propria unitate, libertate și autodeterminare în Marea Comunitate, trebuie să-și întemeieze această libertate și să o apere dacă este necesar. Altfel, în mod sigur va avea loc dominația și va fi totală.

De ce vor vizitatorii lumea voastră? Este atât de evident. Nu de voi sunt interesați în mod special. Sunt interesați de resursele biologice ale lumii voastre. Sunt interesați de poziția strategică a acestui sistem solar. Le sunteți folositori numai atât cât aceste lucruri sunt prețuite și pot fi folosite. Vor oferi ceea ce vreți și vor spune ceea ce vreți să auziți. Vor oferi stimulente și vă vor folosi religiile și idealurile religioase pentru a cultiva certitudinea și încrederea că ei, mai mult decât voi, înțeleg nevoile lumii voastre și că vor putea să servească aceste nevoi spre crearea unui nivel mai înalt de calm aici. Din cauză că umanitatea pare incapabilă să-și creeze unitate și ordine, mulți oameni își vor deschide mințile și inimile față de cei pe care-i cred mai capabili să facă asta.

În al doilea discurs, noi am vorbit pe scurt despre programul de hibridizare. Unele persoane au auzit despre acest fenomen și înțelegem că au existat unele discuții pe această temă. Cei Nevăzuți ne-au spus că are loc o creștere a gradului de conștientizare în privința faptului că un astfel de program există, dar, în mod incredibil, oamenii nu pot înțelege implicațiile evidente, fiind atât de predispuși să vadă această chestiune într-o lumină preferabilă și atât de slab echipați să se ocupe de ceea ce ar putea însemna această Intervenție. În mod clar, un program de hibridizare este o încercare de a îmbina adaptarea umanității la lumea fizică cu mintea de grup și conștiința colectivă a vizitatorilor. Asemenea descendenți ar fi în poziția perfectă să ofere noua conducere pentru umanitate, o conducere care se naște din intențiile vizitatorilor și din campania vizitatorilor. Acești indivizi ar avea rude de sânge în lume, iar astfel alte persoane ar fi înrudite cu ei și le-ar accepta prezența. Și totuși mințile lor nu ar fi alături de voi, nici inimile lor. Și deși v-ar putea compătimi pentru condiția voastră și pentru ceea ce s-ar putea să ajungă condiția voastră, nu ar avea autoritatea individuală, ei înșiși nefiind antrenați în Calea Cunoașterii și a Pătrunderii, de a vă sprijini sau de a se împotrivi conștiinței colective care i-a crescut aici și care le-a dat viață.

În acest moment, există mai multe colective ce concurează pentru avantaje în acest loc. Aspectul acesta plasează umanitatea în mijlocul unui set de împrejurări foarte neobișnuit dar totuși revelator.

Vedeți voi, libertatea individuală nu este prețuită de vizitatorii voștri. Ei o consideră imprudentă și iresponsabilă. Ei nu-și înțeleg decât propria conștiință colectivă, pe care o văd ca fiind privilegiată și binecuvântată. Și totuși ei nu pot accesa adevărata spiritualitate, care se numește Cunoaștere în univers, căci Cunoașterea se naște din descoperirea de sine a unei persoane și este transpusă în realitate prin relații de înaltă calitate. Niciunul dintre aceste fenomene nu este prezent în alcătuirea socială a vizitatorilor. Ei nu pot gândi singuri. Voința lor nu este numai a lor. Astfel că, bineînțeles, ei nu pot respecta perspectivele necesare dezvoltării acestor două mari fenomene din lumea voastră și cu siguranță nu sunt în poziția de a cultiva asemenea lucruri. Ei caută numai conformism și supunere. Iar învățăturile spirituale pe care le vor cultiva în lume vor servi doar pentru a-i face pe oameni ascultători, deschiși și nebănuitori cu scopul de a acumula un nivel de încredere care nu a fost câștigat niciodată.

Noi am mai văzut aceste lucruri în alte locuri. Am văzut lumi întregi căzând sub controlul unor asemenea colective. Există multe astfel de colective în univers. Din cauză că astfel de colective se ocupă de comerțul interplanetar și se întind pe regiuni vaste, ele aderă la o conformitate strictă fără abatere. Nu există nicio individualitate printre ei, cel puțin nu în felul pe care l-ați putea recunoaște.

Nu suntem siguri că vă putem da un exemplu din propria voastră lume despre cum ar arăta această organizare, dar ni s-a spus că există interese comerciale care cuprind culturi întregi în lumea voastră, care exercită o putere formidabilă și totuși care sunt guvernate numai de câțiva. Poate că aceasta e o bună analogie pentru ceea ce descriem. Însă, ceea ce descriem este mult mai puternic, mai întins și mai bine întemeiat decât orice lucru pe care l-ați putea da ca bun exemplu în lumea voastră.

Un aspect adevărat în ceea ce privește formele de viață inteligente de pretutindeni este că frica poate fi o forță distructivă. Însă frica servește doar un singur scop dacă e percepută corect iar acela este să te informeze cu privire la prezența pericolului. Suntem îngrijorați, iar aceasta este natura temerii noastre. Înțelegem care sunt riscurile. Aceasta este natura îngrijorării noastre. Temerea voastră se naște din cauză că nu știți ce se petrece, așa că este o formă de teamă distructivă. Este o formă de teamă care nu vă poate da putere și care nu vă poate oferi percepția de care aveți nevoie să cuprindeți ce se petrece în lumea voastră.

Dacă puteți deveni informați, atunci frica se transformă în îngrijorare iar îngrijorarea se transformă în măsuri constructive. Nu cunoaștem niciun alt mod de a descrie acest lucru.

Programul de hibridizare începe să aibă foarte mult succes. Deja există indivizi care pășesc pe Pământul vostru, care sunt născuți din conștiința și eforturile colective ale vizitatorilor. Ei nu pot locui aici perioade lungi de timp, dar numai în câțiva ani, vor fi capabili să trăiască pe suprafața lumii voastre permanent. Perfecțiunea lor genetică va atinge un nivel la care vor părea doar ușor diferiți de voi, mai mult în maniera lor și în prezența lor decât în aparența lor fizică, până în punctul în care vor trece probabil neobservați și nerecunoscuți. Cu toate acestea, vor avea facultăți mentale superioare. Iar acest lucru le va da un avantaj pe care nu l-ați putea egala decât dacă ați fi antrenați în Căile Pătrunderii.

Așa arată marea realitate în care umanitatea își face apariția – un univers plin de minuni și orori, un univers plin de influențe, un univers plin de concurență, dar și un univers plin de Grație, foarte asemănător propriei voastre lumi dar infinit mai mare. Raiul pe care îl căutați nu este aici. Însă, forțele pe care trebuie să le înfruntați sunt. Acesta este cel mai mare prag pe care rasa voastră îl va înfrunta vreodată. Fiecare dintre noi din grupul nostru a înfruntat acest prag în propria-i lume respectivă și a existat mult eșec, numai cu puțin succes. Rasele de ființe care-și pot menține libertatea și izolarea trebuie să devină puternice și unite și probabil se vor retrage din interacțiunile ce au loc în Marea Comunitate într-o foarte mare măsură, cu scopul de a proteja acea libertate.

Dacă vă gândiți la aceste lucruri, poate veți vedea corolare în propria voastră lume. Cei Nevăzuți ne-au spus multe lucruri cu privire la dezvoltarea voastră spirituală și la marea posibilitate a acesteia, dar ei ne-au sfătuit de asemenea că predispozițiile și idealurile voastre spirituale sunt manipulate foarte mult la ora actuală. Există întregi învățături care sunt introduse în lume în prezent care predau acceptare umană tacită și suspendarea abilităților critice și prețuiesc numai ceea ce este plăcut și confortabil. Aceste învățături sunt date pentru a slăbi abilitatea oamenilor de a avea acces la Cunoașterea din sinea lor până când oamenii ajung în punctul în care se simt total dependenți de forțe superioare pe care nu le pot identifica. În acel punct, vor urma orice le este dat să facă, și chiar dacă ar simți că ceva nu e în regulă, ei nu vor mai avea puterea să se împotrivească.

Umanitatea a trăit multă vreme în izolare. Poate că se crede că o asemenea Intervenție nu e posibil să aibă loc și că fiecare persoană are drepturi de proprietate asupra propriei conștiințe și minți. Dar acestea sunt doar presupuneri. Însă ni s-a spus că înțelepții din lumea voastră au învățat să depășească aceste presupuneri și au dobândit puterea de a-și crea propriul mediu mental.

Ne temem că ar putea fi prea întârziate cuvintele noastre și că vor avea prea puțin impact și că cel pe care l-am ales să ne primească are prea puțin sprijin și prea puțină susținere pentru a face aceste informații disponibile. El va întâlni scepticism și derâdere, căci nu va fi crezut, iar lucrurile de care va vorbi vor contrazice ceea ce mulți presupun că este adevărat. Cei care au căzut sub puterea de convingere extraterestră, ei în special i se vor opune, căci nu au de ales în această privință.

În această situație gravă, Creatorul tuturor formelor de viață a trimis o pregătire, o învățătură despre abilitate spirituală și discernământ spiritual, despre putere și reușită spirituală. Noi suntem studenți ai unei astfel de învățături, precum și mulți alții pe tot cuprinsul universului. Învățătura aceasta este o formă de intervenție Divină. Nu aparține niciunei lumi anume. Nu este proprietatea niciunei rase anume. Nu este centrată în jurul niciunui erou sau eroine, în jurul niciunui individ anume. O astfel de pregătire este acum accesibilă. Va fi necesară. Din perspectiva noastră, este singurul lucru în prezent care îi poate da umanității o șansă să devină înțeleaptă și pătrunzătoare în ceea ce privește noua voastră viață în Marea Comunitate.

Așa cum s-a întâmplat în lumea voastră în propria voastră istorie, primii care să ajungă pe meleagurile noi sunt exploratorii și cuceritorii. Ei nu vin din motive altruiste. Vin în căutarea puterii, în căutare de resurse și în căutarea dominației. Aceasta este natura vieții. Dacă umanitatea ar fi fost bine versată în afacerile Marii Comunități, v-ați opune oricărei vizitări în lumea voastră dacă nu s-a stabilit anterior niciun acord mutual. Ați cunoaște destule încât să nu îi permiteți lumii voastre să fie atât de vulnerabilă.

În acest moment, există mai multe colective ce concurează pentru avantaje în acest loc. Aspectul acesta plasează umanitatea în mijlocul unui set de împrejurări foarte neobișnuit dar totuși revelator. De aceea mesajele vizitatorilor vor părea deseori contradictorii. Au existat conflicte în rândurile lor, însă vor negocia între ei dacă s-ar recunoaște vreun beneficiu mutual. Cu toate acestea, ei încă se află în concurență. Din perspectiva lor, aceasta este frontiera. Din perspectiva lor, nu sunteți prețuiți decât în măsura în care sunteți folositori. Dacă nu mai sunteți considerați folositori, veți fi pur și simplu înlăturați.

Aici există o provocare majoră pentru oamenii din lumea voastră și în mod special pentru cei care sunt în poziții de putere și responsabilitate, care constă în recunoașterea diferenței dintre o prezență spirituală și o vizitare din Marea Comunitate. Însă cum puteți avea contextul pentru a face această distincție? Unde puteți învăța astfel de lucruri? Cine din lumea voastră este în măsură să predea despre realitatea Marii Comunități? Numai o învățătură de dincolo de hotarele lumii vă poate pregăti pentru viața de dincolo de hotarele lumii, iar viața de dincolo de aceste hotare se află acum în lumea voastră, căutând să se stabilească în acest loc, căutând să-și extindă influența, căutând să câștige mințile și inimile și sufletele oamenilor de pretutindeni. Este atât de simplu. Și totuși atât de devastator.

Așadar, sarcina noastră în aceste mesaje este să aducem un avertisment major, dar avertismentul nu este suficient. Trebuie să fie o recunoaștere în rândul popoarelor voastre. Cel puțin în rândul unui număr suficient de oameni de aici, trebuie să existe o înțelegere a realității cu care vă confruntați acum. Acesta este cel mai mare eveniment din istoria umană – cea mai mare amenințare la libertatea umană și cea mai mare oportunitate pentru unitatea și cooperarea umană. Noi recunoaștem aceste avantaje și posibilități majore, dar pe zi ce trece speranța lor pălește – pe măsură ce tot mai mulți oameni sunt capturați iar conștiința lor este recultivată și reconstituită, pe măsură ce tot mai mulți oameni află despre învățăturile spirituale care sunt promovate de vizitatori și pe măsură ce tot mai mulți oameni devin mai obedienți și mai puțin capabili să discearnă.

Am venit la cererea Celor Nevăzuți pentru a servi în această capacitate ca observatori. Dacă vom avea succes, vom rămâne în proximitatea lumii voastre doar atât cât este necesar pentru a continua să vă dăm aceste informații. Dincolo de asta, ne vom întoarce la căminele noastre. Dacă dăm greș și dacă soarta se întoarce împotriva umanității și dacă marele întuneric cuprinde întreaga lume, întunericul dominației, atunci va trebui să plecăm, misiunea noastră neîndeplinindu-se. Oricum ar fi, nu putem sta cu voi, deși dacă vă arătați promițători, vom sta până când sunteți în siguranță, până când puteți să vă îngrijiți de voi. A vă îngriji de voi înseamnă, printre altele, să fiți autonomi. Dacă deveniți dependenți de comerțul cu alte rase, acest lucru creează un risc foarte mare de manipulare de dincolo, căci umanitatea încă nu este suficient de puternică pentru a se împotrivi puterii din mediul mental care poate fi exercitată aici și care este exercitată aici la ora actuală.

Vizitatorii vor încerca să creeze impresia că ei sunt „aliații umanității”. Vor spune că sunt aici să salveze umanitatea de ea însăși, că numai ei pot oferi marea speranță pe care umanitatea nu și-o poate oferi singură, că numai ei pot crea adevărata ordine și armonie pe pământ. Dar această ordine și această armonie va fi a lor, nu a voastră. Iar libertatea pe care o promit nu va fi a voastră de savurat.