Briefingurile

Aliații Umanității au transmis informările lor pentru umanitate în patru serii, adunate în patru volume.
Aceste informări sunt rezultatul unei contribuții enorme și al unor mari sacrificii. Le suntem recunoscători indivizilor care au adus acest raport important și, de asemenea, civilizațiilor care i-au trimis în această misiune măreață și periculoasă.