Budskapen

Mänsklighetens Bundsförvanter gav sin information till mänskligheten i fyra serier, samlade i fyra volymer.
Dessa genomgångar är resultatet av enorma bidrag och stora uppoffringar. Vi är tacksamma mot de individer som kom med denna viktiga rapport och även mot de civilisationer som skickade dem på detta stora och farliga uppdrag.