Alla Budskap från Mänsklighetens Bundsförvanter finns tillgängliga gratis online. Börja resan med Mänsklighetens Bundsförvanter, Bok Ett.

Första budskapet — Den utomjordiska närvaron i världen idag

Andra budskapet — En utmaning för mänsklig frihet

Tredje budskapet — En skarp varning

Fjärde budskapet — Manipuleringen av religiösa traditioner och trosuppfattningar

Femte budskapet — Utmaning: Ett nytt hopp för mänskligheten

Sjätte budskapet — Frågor och Svar

Slutord

The Society for The New Message is now providing all four volumes of The Allies of Humanity online at no cost. We do this so that this message can reach as many people as possible, both at the grass roots and in positions of political, economic and religious power.