Alle Menneskehedens Allieredes Briefinger er tilgængelige gratis online. Begynd rejsen med Allierede Bog Et.

For over 20 år siden, samledes en gruppe af enkeltpersoner fra adskillige forskellige verdener på et diskret sted i vort solsystem nær Jorden, med det formål at observere den fremmede Intervention, der foregår her. Fra deres skjulte udsigtspunkt, var de i stand til at afgøre identiteten, organisationen og hensigterne for de væsner, der besøger vor verden og overvåge deres aktiviteter. Denne gruppe af observatører kalder sig selv ”Menneskehedens Allierede.”

Get a copy of the book:


Begynd at Læse Briefingerne Online Nu!

Indholdsfortegnelse:

Første briefing: Den Extraterrestriale Tilstedeværelse i Verden i Dag

Anden Briefing: Udfordringen for Menneskelig Frihed

Tredje Briefing: En Stor Advarsel

Fjerde Briefing: Manipulation af Religiøse Traditioner og Overbevisninger

Femte Briefing: Tærskel: Et Nyt Løfte for Menneskeheden

Sjette Briefing: Spørgmål og Svar

Slutord

The Society for Det Nye Budskab leverer nu alle Menneskehedens Allieredes fire bind, uden omkostninger for dig. Det gør vi for at dette budskab kan nå så mange mennesker som muligt, både på græsrodsniveau og i politiske, økonomiske og religiøse magtstillinger.