Alle Menneskehedens Allieredes Briefinger er tilgængelige gratis online. Indled rejsen med de Allieredes Bog Et.

For mere end 20 år siden samledes en gruppe af individer fra flere forskellige verdener på et diskret sted i vores solsystem nær Jorden, med det formål at observere den fremmede intervention, der finder sted her. Fra deres skjulte udsigtspunkt, kunne de bestemme disse væsners identitet og organisation og hensigter og overvåge deres aktiviteter. Denne gruppe af observatører kalder sig for ”Menneskehedens Allierede.”

Få et eksemplar af bogen:


Begynd at Læse Briefingerne Online Nu!

Indholdsfortegnelse:

Første briefing: Den Udenjordiske Tilstedeværelse i Verden i Dag

Anden Briefing: Udfordringen for Menneskelig Frihed

Tredje Briefing: En Stor Advarsel

Fjerde Briefing: Manipulation af Religiøse Traditioner og Overbevisninger

Femte Briefing: Tærskel: Et Nyt Løfte for Menneskeheden

Sjette Briefing: Spørgmål og Svar

Slutord

The Society for Det Nye Budskab leverer nu alle Menneskehedens Allieredes fire bind, uden omkostninger for dig. Det gør vi for at dette budskab kan nå så mange mennesker som muligt, både på græsrodsniveau og i politiske, økonomiske og religiøse magtstillinger.