Alle Menneskehedens Allieredes Briefinger er tilgængelige gratis online. Indled rejsen med de Allierede Bog Fire.

Menneskehedens Allierede er en gruppe individer fra flere forskellige verdener, som er kommet til Jordens nærhed for at observere den fremmede Intervention, der finder sted i vores verden, og for at rapportere om i denne Interventions aktiviteter og dens implikationer for den menneskelige race.

Gennem deres Briefinger afslører de allierede virkeligheden i den kontakt, der finder sted i verden i dag – hvem de besøgende er, hvorfor de er her, og den større dagsorden bag deres aktiviteter. På den måde udfylder Briefingerne mange af de afgørende huller i vores forståelse af virkeligheden omkring udenjordiske besøg og UFO-fænomenet, som har været i forskningens og undersøgelsernes fokus i over syv årtier.

Disse Briefinger er en del af en større kommunikation fra de racer i vores lokale univers, som støtter menneskehedens frihed og suverænitet, idet den træder ind i et “Større Fællesskab” af liv. Dette er et autentisk budskab fra en udenjordisk kilde, der advarer os om farerne ved Intervention udefra og opfordrer os indtrængende til at forberede os på udfordringerne ved livet i universet.

Klik her for at diskutere Briefingerne på vores Fællesskabs Side.

Begynd at Læse Briefingerne Online Nu!

Indholdsfortegnelse:

Et Budskab fra Marshall Vian Summers

Første briefing: Hvem Vi Er og Hvad Vi Repræsenterer

Anden Briefing: Vigtigheden af Tilbageholdenhed

Tredje Briefing: Frihed i Universet

Fjerde Briefing: Højere Magter

Femte Briefing: Den Store Koordinering

Sjette Briefing: De Viises Netværk

12-Punkts Opsummering af Menneskehedens Allieredes Briefinger


The Society for det Nye Budskab leverer nu alle fire bind af Menneskehedens Allieredes online uden bekostning. Det gør vi, så dette budskab kan nå så mange mennesker som muligt, både på græsrodsniveau og i politiske, økonomiske og religiøse magtpositioner.