Anden Briefing: Hvorfor Interventionen finder Sted

Du kan i udgangspunktet meget vel spørge, ”Hvorfor bliver vores verden besøgt? Hvorfor finder en Intervention sted?” Der er flere svar på disse grundlæggende spørgsmål, hvoraf nogle er meget indlysende og nogle ikke er. Det er tydeligt, at du lever i en smuk verden, med stor biologisk diversitet. Det er en verden, der ikke er ødelagt af overudnyttelse, skønt den er i fare for at blive det. Det er en verden, der rummer umådelige biologiske ressourcer, livgivende ressourcer, ressourcer, der er sjældne og vanskelige at finde i et Større Fællesskab af golde verdener. Naturligvis erkender I endnu ikke selv, hvor meget jeres egen verden er værd. Uden nogensinde at have levet udenfor den, kan I endnu ikke påskønne det vidunder af en verden, I lever i, og hvorfor andre værdsætter den så højt. Men tænk på dette: I lever i en verden med et bemærkelsesværdigt tempereret miljø og en utrolig biologisk skønhed og diversitet. I lever i en verden, der har enorme vandressourcer. I lever i en verden, der har store områder af beboeligt land for de racer, der kan trække vejret i jeres atmosfære. Nu har I en verden, der har en menneskelig tilstedeværelse og infrastruktur, der kan inkorporeres i fremmedes teknologier. I tilhører en intelligent menneskerace, selvom den er overtroisk og uvidende om livet i universet, hvilket gør jer formbare og modtagelige for overtalelse og lokkemidler. I lever i et virtuelt paradis. Det er sådan jeres verden opfattes. Vi var benovede, da vi først kom til verden og observerede den fra et sted i nærheden. Den er langt smukkere og rigere, end vi havde forestillet os. Selvom vi aldrig har været på jeres verdens overflade, kan vi, selv fra vores udsigtspunkt, se, hvilket pragtfuldt sted den må være. Vi har set interventioner finde sted i verdener, der er af langt mindre værdi og langt færre fordele. Så, jeres verden er bestemt som en skat. Spørgsmålet er, om I vil forsvare den, beskytte den og opretholde den. Hvis I ikke gør, vil andre afgjort tage den fra jer. Har I ikke allerede set dette i jeres egen verdenshistorie, idet stammer og oprindelige folk blev overvundet af fremmede kræfter, der søgte fordele, og hvordan den store rigdom, som disse oprindelige folk besad, omend ukendt for dem selv, gjorde deres land og deres verden så meget værd for andre? Har I ikke set dette? Er det ikke blevet demonstreret utallige gange i jeres verden? Det bliver således demonstreret, selv i dette øjeblik. Nu er I det indfødte folk. Og magtfulde, intervenerende kræfter kommer til jeres verden, søger at etablere sig selv på subtile måder, søger at forene sig med menneskeheden i ånd og kød, og søger at vinde et fundament her, hvorfra de kan etablere deres egen autoritet og forrang. Jeres verden er så attraktiv, så I kan helt sikkert se, at sådan en Intervention kan finde sted, hvis I tænker jer om.

For Kollektiverne, der for det meste lever i teknologiske miljøer, er sådan en verden storslået, spektakulær og anvendelig. Men de er ikke drevet af en kunstnerisk påskønnelse af jeres verden. De er drevet af behovet for jeres verdens ressourcer. De betragter den som en skat, den største blandt mange. De besigtiger den, selv i dette øjeblik.

Det var indtoget af kernevåben i jeres verden, der var den udløsende faktor for Interventionen at gå ind i sin modne fase, for de indser, at skulle I blive stærkere og få større teknologisk magt, vil Intervention blive vanskeligere at opnå. De vil have jer til at tro, at de intervenerer for at redde jer fra jeres egen selvdestruktion, men i virkeligheden søger de at intervenere før situationen bliver for vanskelig. I er blevet magtfulde, men endnu ikke magtfulde nok. De ser jeres verdens miljø blive ødelagt, og de synes ikke, at de kan vente.

Jeres verden er bestemt som en skat. Spørgsmålet er, om I vil forsvare den, beskytte den og opretholde den. Hvis I ikke gør, vil andre afgjort tage den fra jer.

Disse ting er måske de indlysende grunde til, at der finder en Intervention sted i jeres verden. Men hvad med de mindre indlysende grunde? Lad os nu tale om dem.

Ukendt for alle, undtagen for nogle få i denne verden i dag, er der vigtige hemmelige depoter i jeres verden, for jeres verden er blevet brugt, selv af nådige samfund, til at gemme værdifulde ting dybt inde i den. I årtusinder har jeres verden været en sikker havn til opbevaring af hellige og magtfulde genstande. Der er nogle i Kollektivernes hierarki, der kender til dette. Og det er derfor, de giver jeres verden særlig betydning. Derfor forsøger de at bruge enkeltpersoner i jeres verden, der har psykiske evner, til at få adgang til de personer, der har et medfødt kendskab til disse vigtige, skjulte skatte.

Når alt kommer til alt er jeres verden, med sine enorme biologiske ressourcer, et udsøgt sted at gemme ting, små ting, ting, der kan begraves dybt under jorden, på steder, der vil være meget svære at finde. Og da de indfødte folk var overtroiske og kun har befolket jorden tyndt så længe, er mange ting af værdi opbevaret her.

Skulle I opdage dem, ville de måske forekomme kun at have liden værdi eller anvendelse for jer, for I har hverken færdigheden eller Kundskaben til at bruge dem. Men skulle de blive opdaget af jer, ville det gøre jer ekstremt sårbare i det Større Fællesskab, for på et øjeblik, havde I noget, som mange andre ønsker sig. I ville ikke have evnen eller midlerne til at beskytte de ting, I lige havde fundet, og jeres verden ville tiltrække sig enorm opmærksomhed, opmærksomhed, som I ikke ønsker jer.

Af denne grund forbliver de Vise skjulte i universet. Af denne grund må magtfulde genstande, endda Visdom selv, beskyttes og værnes om. Det er helt bestemt det samme i jeres verden. De Viseste er de mest skjulte. De individer, der har den største Kundskab, er de sværeste at finde, undtagen af dem, som er beregnet til at finde dem.

Nogle af disse depoter er blevet ødelagte gennem jeres jords naturlige evolutionscyklusser. De er ødelagte af naturlige begivenheder. Men andre eksisterer endnu. Og fordi Interventionen finder sted, kan de individer, der har gemt disse ting for længe siden, for deres egen sikkerheds skyld, ikke vende tilbage.

I årtusinder har jeres verden været en sikker havn til opbevaring af hellige og magtfulde genstande. Der er nogle i Kollektivernes hierarki, der kender til dette.

Derfor er det sandt, at menneskeheden er blevet besøgt gennem meget lang tid. Men der har aldrig før fundet en intervention sted af denne størrelsesorden eller af denne natur. Det kan være forvirrende for nogle mennesker, for de tænker, at Interventionen blot er endnu et udtryk for en løbende visitation og en løbende fremmed tilstedeværelse i verden, men det er ikke helt sandt. I har endnu ikke evnen til at skelne ven fra fjende, jeres allierede fra jeres modstandere, undtagen hvis det blev demonstreret for jer, og selv da kræver det en dybere indsigt at træffe denne afgørelse. Nogle mennesker vil tænke, at vi er menneskehedens modstandere, og at de væsner, der intervenerer, er menneskehedens allierede. Det er så indlysende usandt, men det er ikke indlysende for jer. For I har ingen Visdom eller bevidsthed om disse ting, hvilket er grunden til, at vi er kommet.

Så jeres verden indeholder store skatte – store skatte med sin biologiske mangfoldighed, med sine vandressourcer, med sit tempererede miljø, samt med sine skjulte skatte. Men der er endnu en grund til, at verden er meget værd. Den vil ikke være indlysende for jer, for I vil ikke kunne se den, fra jeres udsigtspunkt. Og den er, at verden har en strategisk beliggenhed, som andre racer sætter pris på.

For at forstå det, vil I være nødt til at have et overblik over den konkurrence, der foregår mellem Kollektiver og de økonomiske og politiske instanser i den region, I lever i. Der er mange deltagere. Der finder konflikter sted, skønt krig sjældent presser sig på. Konkurrencen foregår på mere subtile og opfindsomme måder, da teknologi kan deles, kopieres og anskaffes. Det er magt i det Mentale Miljø, overtalelsesmagten og indsigtens magt, der er de største fordele her. Menneskeheden erkender endnu ikke dette, for den er stadig brutal i sin magtudøvelse. Men jeres uddannelse om det Større Fællesskab må begynde på et tidspunkt. Og tidspunktet er afgjort kommet!

Jeres verdens strategiske beliggenhed får dens betydning til at stige. Der er adskillige Kollektiver, der konkurrerer om forrang i jeres verden. De konkurrerer med hinanden, skønt de ikke fører krig. Vi er sikre på, at du kan finde eksempler på dette i jeres egen verden. For eksempel kunne mange nationer i jeres verden konkurrere om et fattigere lands rigdomme. Sådan en konkurrence finder sted nu, og af denne grund har Interventionen mange ansigter. Af denne grund ser I mange forskellige slags rumfartøjer svæve over jeres land. I vil støde på forskellige racer, og det vil være meget forvirrende, og I vil tænke, ”Nogle er gode, og nogle er dårlige. Nogle er her for at hjælpe, og nogle er her måske ikke for at hjælpe.” Men det er kun gætteri. Og det er kun jeres håbefulde forventninger, der kunne få jer til at tænke, at enhver, der befinder sig på jeres verdens overflade, er her for jeres bedste.

Jeres Allierede vil ikke trænge sig på. Jeres Allierede ville ikke forsøge at manipulere med jer eller give jer en magt, som I endnu ikke kan påtage jer, eller give jer teknologi, som I endnu ikke kan bruge konstruktivt. Jeres Allierede forsøger ikke at erobre jer eller gøre jer til en del af deres associationer. Dem må I selv frit vælge. Men det er ikke den tærskel, I står ved nu.

Inden I kan avancere i det Større Fællesskab, må I overleve. Og for at overleve, må I forene jer og beskytte jeres verden mod interventioner, som den, der finder sted her nu. Hvis I kan sikre jeres frihed, vil Intervention være meget vanskelig at opnå, i det mindste på legale måder. Og I vil være nødt til at blive en magt, man kan regne med, snarere end en sølle race, der forvalter en smuk planet.

Vi tror på den store sandhed og magt, der findes i det menneskelige hjerte; ellers ville vi ikke have taget den lange rejse for at komme hertil, eller anbragt os selv i så stor fare, ved at bruge disse år på at observere Interventionen og dens aktiviteter. Jeres Allierede tror på menneskehedens løfte.

Jeres verdens strategiske beliggenhed får dens betydning til at stige. Der er adskillige Kollektiver, der konkurrerer om forrang i jeres verden.

Men I vil imidlertid sjældent finde den slags respekt i det Større Fællesskab. For, som sandt er så mange steder, vil jeres værdi og jeres værd blive afgjort ud fra, hvad I ejer, hvad I kan handle med, hvad I kan sælge, hvad I kan overdrage. Dette er livet. Dette er naturen. Det ændrer teknologi ikke på. Det må I lære. Hvis I tror, at teknologi er jeres frelse, vil I blive reddet for en anden races skyld, der teknologisk set er jer overlegne.

Hør venligst vore ord her. Vi taler fra indgående erfaring. Vi kan ikke bevise disse ting for dig, før du selv kan se dem. Og når du selv ser dem, vil det være så indlysende! Interventionen er så indlysende! Men, hvem kan se den? Fra dit udkigspunkt er den meget vanskeligere at se. Og, hvordan skulle du overhovedet kunne forstå det, før du har en Større Fællesskabs-uddannelse og et Større Fællesskabs-perspektiv og lærer om det Større Fællesskabs realiteter? Dit hjerte vil vide det, men kan du lytte?

Folk vil gerne have et lykkeligt udfald. Folk vil gerne undgå konflikter og udfordringer. Folk ønsker ikke nødvendigvis at forandre sig. Det er dog ikke, hvad livet bringer.

Menneskeheden må blive meget stærkere end den er i dag. Menneskelig frihed må være samlingsråbet. Så, når du spørger, ”Hvorfor vores verden?” må du erkende disse ting, vi har nævnt. Det, der er indlysende, vil du kunne se. Det, der ikke er indlysende, vil du ikke kunne se, men du kan alligevel forstå det. Du kan naturligvis vælge at have mistillid til vore ord. Du kan tro, at det er umuligt for os at kommunikere med jer på denne måde. Du kan betvivle hele den kommunikationsproces, hvormed vi kommunikerer. Du kan smide vort råd ud. Vi forstår det. Men for virkeligt at vide det, må du følge den Visdom, der lever i dig, og ved du det virkeligt, vil du vide, at vi er sande overfor dig.

Det er her, det virkelige bevis vil fremkomme. Hvis du kun søger bevis gennem bevisførelse, kan du overbevises af mange ting. Men kun Kundskab i dig kan overbevises af selve sandheden. Den kan ikke bedrages. Den er jeres stærkeste og bedste håb. Den er den største magt i universet, og jeres besøgende bruger den ikke. Den er nøglen. Hvis du lærer Kundskabens Vej, vil du have nøglen. Hvis du gerne vil have, at tingene bliver demonstreret for dig, vil du blive ledt på afveje. Du vil blive overtalt af andre magter. Du vil følge det, du ønsker, i stedet for det, du reelt ved. Verden vil blive givet bort. Og okkupationen vil blive fuldkommen.

Du lever i et afgørende øjeblik, måske det største øjeblik i jeres verdens historie. Du er kommet på et fantastisk tidspunkt. Er det et uheld? Er det en fejltagelse? Eller var det meningen, det skulle være sådan? Du, der endnu ikke har fundet din plads i livet, du, der søger en større realitet og en højere mening, du må afgjort overveje disse ting. I er denne verdens indfødte folk, en verden, der bliver besøgt, med henblik på erobring og dominans. Hvordan vil du reagere?

Valget er dit. Vi kan kun rådgive. Ingen i det Større Fællesskab vil komme og redde jer. Det gør de vise ikke. Måske sætter du spørgsmålstegn her og spørger, ”Hvorfor ikke?” I dette må du stole på os, for skulle vi blande os på militær vis, skulle vi samle styrken til at gøre det, ville vore verdener komme i fare. Vi ville virke udenfor vores jurisdiktion og overtræde denne jurisdiktions adfærdskodeks. Kan du se dette?

Selv sådan, hvis menneskeheden skal blive stærk og uafhængig i universet, må den finde sin egen styrke og selv etablere sin uafhængighed. Den kan ikke blive reddet. Det, der konfronterer jer, er livets realitet i universet. Det er ikke en ond magt. Det er ikke en ildevarslende kraft. Det er blot den stærke, der drager fordel af den svage, hvis den stærke kan. Det er naturen. Det er livet. Indtil du når en større åndelig forståelse, en Kundskabens forståelse, er det det liv, der er virkeligt. Kundskab er lige så sjælden i universet, som den er i jeres verden.

Mange mennesker lægger hele deres håb i at blive reddet af en stærkere race. Hvordan vil de skelne deres allierede fra deres modstandere? De er ikke andet end parate til Interventionen. De vil søge at forene sig med Interventionen, idet de tror, at det vil redde menneskeheden fra sig selv, tror på det, jeres besøgende selv tror på, idet de er overbeviste om, at menneskeheden er alt for uregerlig, uorganiseret og uværdig til at leve et sted af så stor værdi.

Det går ikke at have et fantasifuldt, romantisk syn på livet i universet, hvis man vil forstå det og forberede sig på det. Man må være vis og nøgtern. Der må intet selvbedrag være i denne sag. I lever i et miljø, der består af stærke overtalelseskræfter, ikke kun mellem mennesker, men fra kræfter i det Større Fællesskab, der befinder sig i jeres midte. Hvordan vil du overvinde og afbøde denne påvirkning i dit liv? Vi må understrege og gentage det, vi lægger vægt på, fordi vi gerne vil assistere jer, med henblik på at overvinde disse påvirkninger, der vil bevare jer i en tilstand af forvirring eller ambivalens, med hensyn til de kræfter, der truer selve jeres velbefindende på dette tidspunkt.

I har aldrig før befundet jer i en situation som denne. I har afgjort aldrig været udsat for en Intervention af denne størrelsesorden. Folk vil fornægte dens eksistens. De vil le af det. De vil spotte det. De ønsker ikke, at det skal være sandt. De ønsker ikke, at det er reelt. Men det ændrer ikke på virkeligheden.

Vi forstår, at mange har spurgt til vores navne og vores identiteter, hvor vi kommer fra og så videre, efter vores første række af briefinger, som om de må vide disse ting for at stole på vores ord. Men vi kan ikke meddele disse ting, for vi bliver nødt til at forblive skjulte, ellers vil vi være i stor fare, og jeres allierede, som har sendt os hertil for at opholde os nær jeres verden, vil ligeledes være i stor fare.

Mange mennesker lægger hele deres håb i at blive reddet af en stærkere race. Hvordan vil de skelne deres allierede fra deres modstandere? De er ikke andet end parate til Interventionen.

Tilliden må komme fra en dybere forståelse. Det er ikke så meget information, I har brug for, som perspektiv. Hvis I ikke kan se situationen klart, hvad godt vil mere information så gøre? Hvis du ikke kan kende sandheden i dit eget hjerte, hvad vil informationen så give dig? Du har brug for lidt information. Du har brug for en masse perspektiv. Og du har brug for en masse mod.

Hvorfor bliver jeres verden besøgt? Hvorfor finder der en Intervention sted? Hvis du tænker over disse ting, vil du se det klart. Det er så indlysende.