התדריך השני: מדוע ההתערבות מתרחשת

בקרוב

העולם שלכם הוא כמו פרס. השאלה היא האם תגנו עליו ותשמרו עליו ותֶשמרו אותו. אם לא, אחרים בוודאי יקחו את זה מכם.

במשך אלפי שנים עולמכם היה מקלט בטוח לאחסון חפצים קדושים ועוצמתיים. יש כאלה בהיררכיה של הקולקטיבים שיודעים על כך.