Tweede Briefing: Waarom de Interventie plaatsvindt

Aanvankelijk vraag je je misschien af: “Waarom wordt onze wereld bezocht? Waarom is er een Interventie?” Er zijn verschillende antwoorden op deze fundamentele vragen, sommige daarvan zijn duidelijk, sommige niet. Jullie leven duidelijk in een prachtige wereld met een grote biologische diversiteit. Het is een wereld die niet vernietigd is door exploitatie, hoewel ze dat gevaar wel loopt. Het is een wereld die immense biologische rijkdommen bevat, leven schenkende hulpbronnen, grondstoffen die zeldzaam en moeilijk te vinden zijn in een Grotere Gemeenschap van kale werelden. Jullie realiseren je natuurlijk nog niet de waarde van jullie eigen wereld. Omdat jullie nooit buiten jullie grenzen hebben gewoond kunnen jullie het wonder van de wereld waarin jullie leven niet naar waarde schatten en waarom ze zo waardevol is voor anderen. Maar neem dit in overweging: Jullie leven in een wereld met een opmerkelijk gematigde leefomgeving en een enorme biologische schoonheid en diversiteit. Jullie leven in een wereld die enorme watervoorraden heeft. Jullie leven in een wereld die grote stukken bewoonbaar land heeft voor die rassen die in jullie atmosfeer kunnen ademen. Jullie hebben nu een wereld die een menselijke tegenwoordigheid en infrastructuur heeft die ingelijfd kan worden bij buitenaardse technologieën. Jullie behoren tot een ras mensen dat intelligent is, maar wel bijgelovig en onwetend over het leven in het universum en daardoor zijn jullie kneedbaar en gevoelig voor overreding en verleiding. Jullie leven in een virtueel paradijs. Zo wordt jullie wereld gezien.

Toen wij voor het eerst naar jullie wereld kwamen en haar van dichtbij observeerden waren we verbluft. Ze is nog veel mooier en rijker dan we ons hadden voorgesteld. Hoewel we nooit op het oppervlak van jullie wereld zijn geweest, kunnen wij zelfs vanuit ons uitzichtpunt zien wat een heerlijke plek ze moet zijn. We hebben interventies zoals die nu in jullie wereld plaatsvindt gezien in werelden van veel minder waarde en verdienste. Dus jullie wereld is beslist een soort beloning. De vraag is of jullie haar willen verdedigen, beschermen en onderhouden. Als jullie dat niet doen zullen anderen haar zeker van jullie afnemen. Hebben jullie dit niet reeds gezien in de geschiedenis van jullie eigen wereld toen stammen en inheemse volkeren overwonnen werden door vreemde machten die hun voordeel zochten, en hoe de grote rijkdom die deze inheemse volkeren bezaten, zelfs die hen onbekend was, hun land en hun wereld zo waardevol maakte voor anderen? Hebben jullie dat niet gezien? Is dit niet talloze keren gedemonstreerd in jullie wereld? Zelfs op dit moment wordt het gedemonstreerd.

Jullie wereld is als een prijs. De vraag is of jullie haar willen verdedigen, beschermen en onderhouden. Als jullie dat niet doen zullen anderen haar zeker van jullie afnemen.
Nu zijn jullie de inheemse volkeren. En machtige, interveniërende groeperingen komen nu in jullie wereld om met subtiele middelen te proberen zichzelf te vestigen, om te proberen zich geestelijk en lichamelijk met de mensheid te verenigen en hier een basis te vinden van waaruit zij hun eigen autoriteit en superioriteit kunnen vestigen. Jullie wereld is zo aantrekkelijk, natuurlijk kunnen jullie als je erover nadenkt inzien dat zo’n Interventie kan plaatsvinden.

Voor de Collectieven, die meestal in technologische omgevingen leven, is zo’n wereld geweldig, spectaculair en nuttig. Toch worden ze niet gedreven door kunstzinnige waardering van jullie wereld. Ze worden gedreven door de grondstoffen van jullie wereld. Ze zien het als een beloning, de best mogelijke. Ze zijn haar op dit moment zelfs aan het inventariseren.

De komst van nucleaire wapens in jullie wereld zette de Interventie aan om de volwassen fase in te gaan, want zij beseffen dat als jullie sterker zouden worden en grotere technologische macht zouden hebben de Interventie moeilijker te realiseren zou zijn. Ze zouden jullie moeten laten geloven dat ze ingrijpen om jullie voor jullie eigen zelfvernietiging te behoeden, maar in werkelijkheid proberen ze te interveniëren voordat de situatie te moeilijk wordt. Jullie zijn machtig geworden, maar nog niet machtig genoeg. Ze zien dat het milieu van jullie wereld vernietigd wordt en vinden dat ze niet kunnen wachten.

Want duizenden jaren lang is jullie wereld een veilige haven geweest voor de opslag van heilige en krachtige voorwerpen. Enkelen binnen de hiërarchie van de Collectieven weten hiervan.

Dit zijn misschien de voor de hand liggende redenen waarom jullie wereld een Interventie ondergaat. Maar hoe zit het met de redenen die niet zo voor de hand liggen? Laat ons daar nu over spreken.

Slechts bij een paar mensen in de wereld is het bekend dat er belangrijke geheime opslagplaatsen in jullie wereld zijn, want jullie wereld is zelfs door verfijnde samenlevingen gebruikt om dingen van waarde diep onder de grond te verbergen. Want duizenden jaren lang is jullie wereld een veilige haven geweest voor de opslag van heilige en krachtige voorwerpen. Enkelen binnen de hiërarchie van de Collectieven weten hiervan. En daarom hechten ze speciaal belang aan jullie wereld. Daarom proberen ze personen in jullie wereld die paranormale gaven hebben te gebruiken om toegang te verkrijgen tot die personen die een intrinsieke kennis hebben van deze belangrijke verborgen schatten.

Tenslotte is jullie wereld, met haar enorme biologische rijkdommen, een uitgelezen plek om dingen te verbergen, kleine dingen, dingen die diep onder de grond begraven kunnen worden op plekken die erg moeilijk te vinden zouden zijn. En omdat de inheemse volkeren bijgelovig waren en zo lange tijd spaarzaam de aarde bevolkt hebben, zijn veel dingen van waarde hier opgeslagen.

Als jullie deze dingen zouden ontdekken, wel, dan zouden ze misschien van weinig waarde of nut voor jullie lijken, want jullie hebben niet de vaardigheid of de kennis ze te gebruiken. Maar mochten ze door jullie worden ontdekt dan zou het jullie buitengewoon kwetsbaar maken in de Grotere Gemeenschap, want in één klap zouden jullie iets hebben dat zoveel anderen zouden willen. Jullie zouden niet de vaardigheid of de middelen hebben om te beschermen wat jullie zojuist hadden ontdekt, en het zou enorme aandacht vestigen op jullie wereld, aandacht die jullie niet zouden willen.

De strategische positie van jullie wereld draagt bij aan haar belang. Verschillende Collectieven zijn op dit moment in concurrentie met elkaar om de superioriteit in jullie wereld.

Daarom moeten de wijzen verborgen blijven in het universum. Daarom moeten objecten van macht, zelfs wijsheid zelf, beschermd en bewaakt worden. Het is vast en zeker hetzelfde in jullie wereld. Zij die het meest wijs zijn zijn het meest verborgen. Zij die de grootste kennis hebben zijn het moeilijkst te vinden, behalve door hen die voorbestemd zijn hen te vinden.

Sommige van deze opslagplaatsen zijn vernield door de natuurlijke cycli van de evolutie van jullie aarde. Ze zijn vernield door natuurverschijnselen. Maar sommige zijn er nog. En omdat de Interventie gaande is kunnen zij die deze dingen lang geleden opgeslagen hebben voor hun eigen veiligheid niet terugkomen.

Dat is de reden waarom het waar is dat de mensheid gedurende zeer lange tijd bezoekers heeft gehad. Maar er is nooit eerder een Interventie van deze omvang of van deze aard geweest. Dit is misschien verwarrend voor sommige mensen, want zij denken dat de Interventie gewoon een nieuwe uiting is van een doorlopend bezoek en een doorlopende alien aanwezigheid in de wereld, maar het is niet echt waar. Jullie hebben niet de vaardigheid om vriend van vijand te kunnen onderscheiden, of jullie bondgenoten van jullie tegenstanders, behalve als het jullie getoond wordt, en zelfs hier zou het dieper inzicht vereisen om dit te kunnen bepalen. Sommige mensen zullen denken dat wij tegenstanders zijn van de mensheid en dat zij die nu interveniëren bondgenoten zijn van de mensheid. Dit is zo duidelijk niet waar, maar het is niet duidelijk voor jullie, want jullie hebben geen wijsheid of bewustzijn in deze zaken en daarom zijn wij gekomen.

Jullie wereld bevat dus grote schatten – grote schatten in haar biologische verscheidenheid, in haar waterbronnen, in haar gematigde leefomgeving en in haar verborgen schatten. Maar er is nóg een reden dat de wereld waardevol is. Dit is waarschijnlijk niet duidelijk voor jullie, want jullie zouden dit niet vanuit jullie gezichtspunt kunnen herkennen. En dat is dat de wereld zich op een strategische positie bevindt die waardevol is voor andere rassen.

Om dit te kunnen begrijpen zouden jullie een overzicht moeten hebben van de concurrentie tussen de Collectieven en de economische en politieke vestigingen in de regio waarin jullie leven. Er zijn vele deelnemers. Er zijn conflicten, hoewel het zelden tot een oorlog komt. Concurrentie wordt op subtielere en vernuftiger manieren uitgevoerd, want technologie kan gedeeld, nagemaakt en aangeschaft worden. Het is kracht in de Mentale Omgeving, de kracht van overtuiging en de kracht van inzicht die hier het grootste voordeel biedt. De mensheid beseft dit nog niet, want ze is nog steeds ruw in de uitoefening van haar krachten. Maar jullie onderricht over de Grotere Gemeenschap moet op een bepaald moment beginnen. En dit is nu zeker het moment!

De strategische positie van jullie wereld draagt bij aan haar belang. Verschillende Collectieven zijn op dit moment in concurrentie met elkaar om de superioriteit in jullie wereld. Ze concurreren met elkaar, hoewel ze niet in oorlog zijn. We zijn er zeker van dat jullie hiervan [ook wel] voorbeelden kunnen bedenken binnen jullie eigen wereld. Bijvoorbeeld, veel naties in jullie wereld zouden kunnen concurreren om de rijkdommen van een armer land. Zo’n concurrentie is nu gaande, en daarom heeft de Interventie vele gezichten. Daarom zullen jullie vele verschillende soorten vaartuigen boven jullie landen zien zweven. Jullie zullen verschillende rassen van wezens ontmoeten, en dat zal erg verwarrend zijn en jullie zullen denken: “Sommige zijn goed en sommige zijn slecht. Sommige zijn hier om te helpen, en sommige zijn hier misschien niet om te helpen.” Maar dat is alleen maar gissen. En het zijn slechts jullie hoopvolle verwachtingen die jullie zouden aanmoedigen te denken dat iedereen die zich bevindt op het oppervlak van jullie wereld hier is voor jullie welzijn.

Veel mensen plaatsen al hun hoop op gered te worden door een groter ras. Hoe gaan ze hun bondgenoten van hun tegenstanders onderscheiden? Ze zijn gewoon rijp voor de Interventie.

Jullie bondgenoten zullen niet binnendringen. Jullie bondgenoten zullen niet proberen jullie te manipuleren of jullie macht te geven die jullie nog niet kunnen dragen of jullie technologieën geven die jullie nog niet constructief kunnen gebruiken. Jullie bondgenoten proberen niet jullie te veroveren of deelgenoot van hun associaties te maken.

Voordat jullie vooruitgang kunnen boeken in de Grotere Gemeenschap moeten jullie eerst overleven. En om te overleven moeten jullie je verenigen en jullie wereld beschermen tegen interventies zoals hier nu gaande zijn. Als jullie jullie vrijheid veilig kunnen stellen zou de Interventie, tenminste op legale wijze, zeer moeilijk te verwezenlijken zijn. En jullie zullen een macht moeten worden waar rekening mee gehouden moet worden in plaats van een zwak ras dat een prachtige planeet beheert.

Wij geloven in de grote waarheid en kracht die in het menselijke hart ligt, anders zouden we niet de lange reis gemaakt hebben om hier te komen of onszelf aan zo’n groot risico blootgesteld hebben om deze jaren de Interventie en haar activiteiten te observeren. Jullie bondgenoten geloven in de belofte van de mensheid.

Echter, een zo groot respect zullen jullie zelden vinden in de Grotere Gemeenschap. Want zoals op zoveel plekken, jullie waarde en jullie nut zullen worden bepaald aan de hand van wat jullie bezitten, wat jullie kunnen verhandelen, wat jullie kunnen verkopen, wat jullie kunnen afdragen. Dit is het leven. Dit is de natuur. Technologie verandert dit niet. Jullie moeten dit leren. Als jullie geloven dat technologie jullie redding is zullen jullie bewaard worden voor een ander ras dat technologische superieur is aan jullie.

Luister alsjeblieft naar onze woorden. Wij spreken uit veel ervaring. We kunnen deze dingen niet bewijzen totdat jullie ze zelf kunnen zien. En als jullie ze zelf zien zal het zo duidelijk zijn! De Interventie is zo helder als wat! Maar kunnen jullie het zien? Van jullie oogpunt uit bekeken is het veel moeilijker te herkennen. En als jullie geen onderricht en perspectief hebben betreffende de Grotere Gemeenschap, als jullie nog niet geleerd hebben over de realiteiten van de Grotere Gemeenschap, hoe zouden jullie het ook kunnen begrijpen? Jullie hart zal het weten, maar kunnen jullie luisteren?

Mensen willen een gelukkige afloop. Mensen willen conflict en uitdaging vermijden. Als het niet hoeft willen mensen niet veranderen. Maar toch is dat niet wat het leven met zich mee brengt.

De mensheid moet veel sterker worden dan ze vandaag is. Menselijke vrijheid moet de slogan zijn. Dus als jullie vragen: “Waarom onze wereld?” moeten jullie deze dingen herkennen die wij genoemd hebben. Wat duidelijk is zullen jullie kunnen zien. Wat niet duidelijk is zullen jullie niet kunnen zien, maar zullen jullie nog wel begrijpen. Jullie mogen er natuurlijk voor kiezen om onze woorden te wantrouwen. Jullie geloven misschien dat het onmogelijk is dat wij op deze manier met jullie kunnen communiceren. Jullie twijfelen misschien aan het hele proces door middel waarvan wij met jullie communiceren. Jullie mogen onze raad weggooien. Wij begrijpen het. Maar jullie moeten de wijsheid die binnenin jullie woont volgen om het echt te weten en als jullie het echt weten zullen jullie weten dat we oprecht zijn naar jullie toe.

Daar zal het echte bewijs plaatsvinden. Als je alleen maar bewijs zoekt in demonstratie, nou, dan kunnen jullie overtuigd worden van veel dingen. Maar alleen Kennis binnenin jullie kan overtuigd worden door de waarheid zelf. Zij kan niet misleid worden. Dit is jullie krachtigste en grootste hoop. Dit is de grootste macht in het universum, en jullie bezoekers gebruiken haar niet. Dit is de sleutel. Leer De Weg van Kennis en je hebt de sleutel. Als jullie willen dat ze jullie dingen laten zien, nou, dan zullen jullie op een dwaalspoor gebracht worden.  Jullie zullen overtuigd worden door andere machten. Jullie zullen dan volgen wat jullie willen in plaats van wat jullie echt weten. De wereld zal worden weggegeven. En dan zal de bezetting een feit zijn.

Jullie leven op een cruciaal moment, misschien het belangrijkste moment in de geschiedenis van jullie wereld. Jullie zijn op een geweldige tijd gekomen. Is het toeval? Is het een vergissing? Of was het juist de bedoeling? Jullie die misschien onrustig zijn in jullie leven, die op zoek zijn naar een grotere realiteit en een grotere betekenis moeten dit zeer zeker overwegen. Jullie zijn de inheemse volkeren van een wereld die bezocht wordt met als doel verovering en overheersing. Hoe gaan jullie reageren?

De keuze is aan jullie. Wij kunnen alleen maar adviseren. Niemand in de Grotere Gemeenschap zal jullie komen redden. Wijzen doen dat niet. Misschien betwijfel je dit en zeg je: “Waarom niet?” Jullie moeten ons in deze zaak vertrouwen want als we op militaire wijze zouden interveniëren, als we de kracht zouden verzamelen om dat te doen, zouden onze werelden in gevaar komen. Wij zouden buiten onze jurisdictie functioneren, en daarbij de gedragsregels van die jurisdictie schenden. Kunnen jullie dit begrijpen? Op dezelfde manier moet de mensheid, als zij sterk en onafhankelijk wil worden in het universum, haar eigen kracht en onafhankelijkheid opbouwen. Ze kan niet worden gered. Waar jullie mee geconfronteerd worden is de realiteit van het leven in het universum. Het is geen kwade macht. Het is geen duistere kracht. Het zijn gewoon de sterken die profiteren van de zwakken als hen dat lukt. Dat is de natuur. Dat is het leven. Het is pas het ware leven als jullie een groter spiritueel begrip krijgen, een begrip van Kennis. Kennis is net zo zeldzaam in het universum als ze in jullie wereld is.

Veel mensen plaatsen al hun hoop op gered te worden door een groter ras. Hoe gaan ze hun bondgenoten van hun tegenstanders onderscheiden? Ze zijn gewoon rijp voor de Interventie.  Ze zullen proberen zich aan te sluiten bij de Interventie en geloven dat die de mensheid van zichzelf zal redden, geloven wat jullie bezoekers zelf geloven, want die zijn ervan overtuigd dat de mensheid veel te ongeregeld, ongeorganiseerd en onwaardig is om ook maar te leven op zo’n waardevolle plek.

Jullie mogen geen fantastische, romantische kijk hebben op het leven in het universum als jullie het willen begrijpen en je er naar behoren op willen voorbereiden. Jullie moeten wijs en nuchter zijn. Jullie moeten jezelf niet bedriegen in deze kwestie. Jullie leven in een omgeving vol enorme overtuigingskracht, niet alleen overtuigingskracht tussen mensen maar ook van krachten uit de Grotere Gemeenschap die in jullie midden verkeren. Hoe zullen jullie deze invloed in jullie leven overwinnen en neutraliseren? Wij moeten stellig zijn en steeds maar herhalen waar we de nadruk op leggen omdat we jullie willen helpen bij het overwinnen van deze invloeden die jullie in staat van verwarring of tweeslachtigheid zouden houden met betrekking tot de krachten die jullie welzijn op dit moment bedreigen.

Jullie hebben nooit eerder in een situatie als deze verkeerd. Zeker, jullie hebben nooit tegenover een Interventie van deze omvang gestaan. Mensen zullen het bestaan ervan ontkennen. Ze zullen erom lachen. Ze zullen er de spot mee drijven. Ze willen niet dat het waar is. Ze willen niet dat het echt is. Maar dat verandert de realiteit niet.

Na onze eerste set briefings begrijpen we dat veel mensen hebben gevraagd naar onze namen en onze identiteit, waar we vandaan zijn gekomen enz., alsof ze deze dingen moeten weten om onze woorden te kunnen vertrouwen. Maar die kunnen we niet delen, want wij moeten verborgen blijven anders zijn we in groot gevaar, en jullie bondgenoten die ons hier naartoe gestuurd hebben om in de nabijheid van de wereld te zijn zullen eveneens in groot gevaar zijn.

Het vertrouwen moet komen van een dieper begrip. Het is niet zozeer informatie die jullie nodig hebben als wel een perspectief. Als jullie de situatie niet helder kunnen zien, wat helpt dan meer informatie? Als jullie de waarheid in jullie eigen hart niet kennen, wat zal de informatie jullie dan opleveren? Jullie hebben een beetje informatie nodig. Jullie hebben een heleboel perspectief nodig. En jullie hebben veel moed nodig.