“De afgelopen 35 jaar ben ik ondergedompeld geweest in een religieuze ervaring. Dit heeft ertoe geleid dat ik een groot aantal geschriften heb ontvangen over de aard van de menselijke spiritualiteit en de bestemming van de mensheid binnen een groter panorama van intelligent leven in het Universum.

Deze geschriften, vervat in de Leer van De Nieuwe Boodschap, bevatten een theologisch kader dat rekenschap geeft van het leven en de aanwezigheid van God in de “Grotere Gemeenschap”, de enorme uitgestrektheid van ruimte en tijd die wij kennen als ons Universum.

De kosmologie die ik heb ontvangen bevat vele boodschappen, waarvan er één is dat de mensheid opkomt in een Grotere Gemeenschap van intelligent leven en dat we ons hierop moeten voorbereiden. Inherent aan deze boodschap is het begrip dat de mensheid niet alleen is in het Universum of zelfs alleen binnen onze eigen wereld. En dat binnen deze Grotere Gemeenschap, de mensheid vrienden, concurrenten en tegenstanders zal hebben.

Deze grotere werkelijkheid werd op dramatische wijze bevestigd door de plotselinge en onverwachte uitzending van de eerste reeks van de “Briefings van de Bondgenoten van de Mensheid” in 1997. Drie jaar eerder, in 1994, had ik het theologische kader voor het begrijpen van de Briefings van de Bondgenoten ontvangen in mijn boek Spiritualiteit uit de Grotere Gemeenschap – Een Nieuwe Openbaring.

Op dat moment, als gevolg van mijn spirituele werk en geschriften, werd het mij duidelijk dat de mensheid bondgenoten heeft in het Universum die bezorgd zijn over het welzijn en de toekomstige vrijheid van ons ras. Binnen de groeiende kosmologie die aan mij werd geopenbaard, was het begrip dat, in de geschiedenis van intelligent leven in het Universum, ethisch geavanceerde rassen de verplichting hadden om hun wijsheid na te laten aan jonge opkomende rassen zoals het onze, en dat dit legaat moest plaatsvinden zonder directe inmenging of tussenkomst in de zaken van dat jonge ras. De bedoeling is hier om te informeren, niet om in te grijpen.

Dit “doorgeven van wijsheid” vertegenwoordigt een reeds lang bestaand ethisch kader betreffende Contact met opkomende rassen en hoe dat moet worden uitgevoerd. De twee sets van de Briefings van de Bondgenoten van de Mensheid zijn een duidelijke demonstratie van dit model van niet-inmenging en ethisch Contact. Dit model zou een leidraad moeten zijn en een standaard waarvan we mogen verwachten dat andere rassen zich eraan houden bij hun pogingen contact met ons op te nemen of onze wereld te bezoeken. Maar deze demonstratie van ethisch Contact staat in schril contrast met de Interventie die vandaag in de wereld plaatsvindt.

We bevinden ons in een positie van extreme kwetsbaarheid. Met het schrikbeeld van uitputting van grondstoffen, aantasting van het milieu en het elke dag groter wordende risico van een verdere versplintering van de menselijke familie, zijn we rijp voor Interventie. We leven in een schijnbaar isolement in een rijke en waardevolle wereld die door anderen buiten onze grenzen wordt gezocht. Wij zijn verward en verdeeld en zien het grote gevaar niet dat zich aan onze grenzen afspeelt. Het is een fenomeen dat de geschiedenis keer op keer heeft herhaald met betrekking tot het lot van geïsoleerde inheemse volkeren die voor het eerst met interventie te maken kregen. Wij zijn niet realistisch in onze veronderstellingen over de krachten en de weldaad van intelligent leven in het heelal. En we beginnen nu pas de balans op te maken van de toestand die we voor onszelf in onze eigen wereld hebben gecreëerd.

De impopulaire waarheid is dat de menselijke familie niet klaar is voor een directe ervaring van Contact en zeker niet klaar is voor een interventie. We moeten eerst ons eigen huis op orde brengen. We zijn nog niet volwassen genoeg om met andere rassen in de Grotere Gemeenschap om te gaan vanuit een positie van eenheid, kracht en onderscheidingsvermogen. En totdat we zo’n positie hebben bereikt, als we dat ooit kunnen, zou geen enkel ras moeten proberen direct in te grijpen in onze wereld. De Bondgenoten geven ons de broodnodige wijsheid en perspectief, maar ze grijpen niet in. Zij vertellen ons dat ons lot in onze eigen handen ligt en moet liggen. Dat is de last van vrijheid in het Universum.

Los van ons gebrek aan paraatheid vindt er echter een interventie plaats. De mensheid moet zich nu op deze meest ingrijpende drempel in de menselijke geschiedenis voorbereiden. In plaats van slechts toevallige getuigen te zijn van dit fenomeen, bevinden wij ons in het centrum ervan. Het gebeurt of we ons ervan bewust zijn of niet. Ze heeft de kracht om de toekomst van de mensheid te veranderen. En dat heeft alles te maken met wie we zijn en waarom we op dit moment in de wereld zijn.

De Nieuwe Boodschap is gegeven om zowel het onderricht als de voorbereiding te bieden die we nu nodig hebben om deze grote drempel te trotseren, om de menselijke geest te vernieuwen en een nieuwe koers uit te zetten voor de menselijke familie. Zij spreekt over de dringende behoefte aan menselijke eenheid en samenwerking, het primaat van Kennis, onze spirituele intelligentie en de grotere verantwoordelijkheden die wij nu op de drempel van de ruimte op ons moeten nemen. Het vertegenwoordigt een Nieuwe Boodschap van de Schepper van al het leven.

Wij bevinden ons in een uiterst kwetsbare positie. Nu de uitputting van de grondstoffen, de aantasting van het milieu en het risico van een verdere versplintering van de menselijke familie met de dag toenemen, zijn wij rijp voor een interventie.

Het is mijn missie om deze grotere kosmologie en voorbereiding in de wereld te brengen en daarmee een nieuwe hoop en belofte voor een worstelende mensheid. Mijn lange voorbereiding en het immense onderricht in de Nieuwe Boodschap zijn er voor dit doel. De Briefings van de Bondgenoten van de Mensheid zijn slechts een klein onderdeel van deze grotere boodschap. Het is nu tijd om onze onophoudelijke conflicten te beëindigen en ons voor te bereiden op het leven in de Grotere Gemeenschap. Om dit te doen, hebben we een nieuw begrip nodig van onszelf als één volk, het inheemse volk van deze wereld, geboren uit één spiritualiteit en van onze kwetsbare positie als een jong, opkomend ras in het Universum. Dit is mijn boodschap voor de mensheid en daarom ben ik gekomen.