Én már 35 éve vagyok belemerülve a vallásos tapasztalatokba. Ez egy roppant nagy terjedelmű írások tárházának a befogadását eredményezte az emberi spiritualitás természetéről és az emberiség sorsáról a Világegyetemben lévő intelligens élet nagyobb panorámáján belül.

Ezek az írások, melyek A Tudás Útja A Nagyobb Közösségben cimű tanításokban vannak belefoglalva, egy teológiai keretett tartalmaznak, amely számba veszi az élet és Isten jelenlétét a Nagyobb Közösségen belül, abban a hatalmas kiterjedésű térben és időben, amit mi a Világegyetemünknek ismerünk.

A kozmológia melyet én fogadok sok üzenetet tartalmaz, közülük az egyik, hogy az emberiség beleolvadóban van az intelligens élet Nagyobb Közösségébe és erre fel kell készülnünk. Az üzenetben benne rejlik annak a megértése, hogy az emberiség nincs egyedül a Világegyetemben, vagy akár még a saját világunkon belül sem vagyunk egyedül és ezen a Nagyobb Közösségen belül az emberiségnek lesznek barátai, versenytársai és ellenfelei.

Ez a nagyobb valóság 1997-ben drámaian meg lett erősítve Az Emberiség Szövetségesei Jelentésének első sorozatának hirtelen és váratlan közvetítésével. Három évvel korábban 1994-ben a Nagyobb Közösségi Spiritualitás-Új Jelenésekcimű könyvemben megkaptam a teológiai keretet a Szövetségesek Jelentésének megértéséhez. Ezen a ponton a spirituális munkálkodásomon és írásaimon keresztűl ismerté vált számomra, hogy az emberiségnek vannak szövetségesei a Világegyetemben, aki aggódnak a fajunk jóléte és jövőbeli szabadsága miatt.

Az elöttem megmutatkozó egyre növekvő kozmológián belül az vált érthetővé, hogy az intelligens élet történelmében a Világegyetemben az etikailag fejlett fajok kötelessége, hogy örökségül hagyják a bölcsességüket a fiatal feltörekvő fajok számára, mint amilyen a miénk is és ennek a hagyatéknak a továbbadása, ezeknek a fiatal fajoknak az ügyeibe való közvetlen beavatkozása és közbenjárása nélkül kell hogy megtörténjen. A szándék itt a tájékoztatás, nem a megzavarás. Ez a „bölcsesség átadás” egy hosszú ideje fennálló, etikus keretet képvisel a feltörekvő fajok Kapcsolatfelvételét illetően és hogy ezt hogyan is kell kivitelezni. Az Emberiség Szövetségesei Jelentésének két része ennek a nem-beavatkozó és etikus Kapcsolatfelvétel modeljének az egyértelmű bemutatása. Ennek a modelnek kell lennie az írányadó fénynek és mintának, amit a többi fajoktól el kell várjunk a velünk való kapcsolatfelvétellel vagy a világunk látogatásával kapcsolatban. Ennek az etikus Kapcsolatfelfételnek a bemutatása mégis éles ellentétben áll a Beavatkozással, ami ma a világban történik.

Egy túlzottan kiszolgáltatott helyzet felé haladunk. Az erőforrások kimerülésének kísértésével, a környezet pusztulásával és a emberi család további széthullásának kockázatával, ez minden nappal növekszik, a Beavatkozásra érettek vagyunk. Látszólagos elszigeteltségben élünk egy gazdag és értékes világban, amely a partjainkon túlról mások által áhított. A figyelmünk el van terelve és megosztottak vagyunk és nem látjuk meg a határainknál lévő beavatkozások nagy veszélyét. Ez egy olyan jelenség, amit a történelem újra és újra megismételt az elszigetelt őshonos emberek sorsát illetően, akik először néztek szembe a beavatkozással. A Világegyetemben lévő intelligens élet erejével és jótékonyságával kapcsolatos feltételezéseink nem reálisak. És mi csak most kezdtük el számba venni a világunkban a saját magunk által előidézett állapotot.

A népszerűtlen igazság az, hogy az emberi család nem áll készen a Kapcsolatfelvétel közvetlen megtapasztalására és semmiképpen sem áll készen a Beavatkozásra. Először a saját házunk tájékán kell rendet tenni. Mi még nem rendelkezünk azzal a faji éretséggel, hogy az egység, az erő és a tisztánlátás pozíciójából vegyünk rész a Nagyobb Közösség más fajaival. És addig amíg egy ilyen pozíciót el tudunk érni, ha valaha el tudjuk érni, addíg semmilyen faj ne próbáljon meg közvetlenül beavatkozni a világunkba. A Szövetségesek nagyon is szükséges bölcsességgel és meglátással látnak el minket, de mégsem avatkoznak bele. Ők azt mondják, hogy a sorsunk a saját kezünkben van és ott is kell lennie. Ilyen a szabadság terhe a Világegyetemben.

Azonban a készenlétünk hiányától függetlenül, Beavatkozás történik. Az emberiségnek most fel kell készülnie erre, az emberi történelemben a legnagyobb következményekkel járó küszöbre. Ahelyett, hogy csak alkalmi tanúi lennénk ennek a jelenségnek, mi ennek a teljes közepén vagyunk. Akár tudatában vagyunk akár nem, ez az esemény folyamatban van. És meg van az ereje ahhoz, hogy megváltoztassa az emberiség számára a kimenetelt. És mindez azzal van összefüggesben, hogy kik vagyunk és miért vagyunk itt a világban ebben az időben.

A Tudás Útja A Nagyobb Közösségben meg lett adva, hogy mind tanítást, mind felkészülést nyújtson, amely szükséges ahhoz, hogy szembe tudjunk nézni ezzel a nagy küszöbbel, hogy megújjítsuk az emberi szellemet és egy új haladási utat állítson fel az emberi család számára. Ez az emberi egység és együttműködés szükségének fontosságáról, a Tudás elsőbbségéről, a spirituális intelligenciánkról, és a nagyobb felelősségről szól, melyet most az űr küszöbénél fel kell vállalnunk. A minden élet Teremtőjének Új Üzenetét képviseli.

Az én küldetésem, hogy ezt a nagyobb kozmológiát és felkészülést a világba hozzam és ezzel eggyütt egy új reményt és ígéretet hozzak a küszködő emberiség számára. A hosszú felkészülésem és a Tudás Útja A Nagyobb Közösségben lévő mérhetetlen tanítása e célért van itt. Az Emberiség Szövetségeseinek Jelentései csak egy kis része a nagyobb üzenetnek. Itt az ideje, hogy véget vessünk a szüntelen konfliktusoknak és hogy felkészüljünk a Nagyobb Közösségben lévő életre. Ahhoz, hogy ezt megtegyük, egy új megértésre van szükségünk saját magunkról, mint egy ember – egy lelkülettel született, ennek a világ őshonos emberei – és mint egy kiszolgáltatott helyzetben lévő fiatal, feltörekvő faj a Világegyetemben. Ez az én üzenetem az emberiség számára és ez az amiért jöttem.

Egy túlzottan kiszolgáltatott helyzet felé haladunk. Az erőforrások kimerülésének kísértésével, a környezet pusztulásával és a emberi család további széthullásának kockázatával, ez minden nappal növekszik, a Beavatkozásra érettek vagyunk.

 

Marshall Vian Summers

marshallsummers.com