Az Emberiség Szövetségesei azért kerül bemutatásra, hogy felkészítse az embereket egy teljesen új valóságra, amely nagyrészben el van rejtve és nem ismert ma a világban. Egy új megvilágítást ad, amely felhatalmazza az embereket, hogy szembe nézzenek a legnagyobb kihívással és lehetőséggel, amivel mi, mint egy faj valaha is találkoztunk.

A Szövetségesek Jelentése számos kritikus, ha nem aggasztó kijelentést tartalmaz az egyre növekvő földönkívüli beavatkozásról és az emberi fajba való szerves beilleszkedésükről, valamint a földönkívüliek tevékenységéről és a rejtett terveikről. A Szövetségesek Jelentésének nem az a célja, hogy a világunkban lévő ET valóságról kézzelfogható bizonyítékkal szolgáljon, melyek ebben a témában már más kitűnő könyvekben és tudományos folyóiratokban jól dokumentáltak. A Szövetségesek Jelentésének az a célja, hogy tisztázza ezt a drámai és messzemenő következményekkel járó jelenséget, hogy az ezzel kapcsolatos emberi hajlamokat és feltételezéseket megfogalmazza és próbára tegye, valamint hogy figyelmeztesse az emberi családot a nagy küszöbre , ami most elöttünk áll. A Jelentések bepillantást nyújtanak a Világegyetemben lévő intelligens élet valóságába és hogy valójában ez a Kapcsolat mit fog jelenteni. Amit az Emberiség Szövetségesei felfednek, sok olvasó számára teljesen új lesz. Mások számára ez már a régóta érzékelt és tudott dolgok visszaigazolása lesz.

Bár ez a könyv egy sürgős üzenettel lát el, de ugyanakkor egy magasabb tudatosság felé mozdít el, amit úgy hívnak, hogy „Tudás” mely magába foglalja az emberek között és más fajok közötti nagyobb telepatikus képességet. Ennek a fényében, a Szövetségesek Jelentése a szerzőnek, Marshall Vian Summers-nek lett átadva egy soknemzetiségű, földönkívüli csoport által, akik magukra úgy utalnak, mint az „Emberiség Szövetségesei”. Magukat más világokból származó fizikai lényeknek írják le, akik a naprenszerünkben, a Föld közelében gyűltek össze azzal a céllal, hogy megfigyeljék a kommunikációjukat és tevékenységeiket azoknak az alien fajoknak, akik itt a világunkban az emberi ügyekbe beavatkoznak. Kihangsúlyozzák, hogy ők maguk fizikailag nincsenek jelen a világunkban és nem technológiával és beavatkozással, hanem szükséges bölcsességgel látnak el.

A Szövetségesek Jelentése egy éves időtartam alatt lett a szerzőnek átadva. Egy olyan összetett témába nyújtanak betekintést és egy jövőképet, amely a több évtizedes tornyosuló bizonyiték ellenére, továbbra is zavarba ejti a kutatókat. Mégis a témához való megközelítési perspectívája nem romantikus, speculatív vagy idealista. Éppen ellenkezőleg, kertelés nélkül gyakorlatias és megalkuvást nem ismerő, addig a pontig, hogy még a témában jól járatos olvasó számára is nagy kihívást jelenthet.

Ezért ahhoz, hogy átvehessük azt, amit a Jelentések nyújtani tudnak, ez megkívánja tőlünk, hogy legalább egy pillanatra felfüggesszük, a földönkívüli Kapcsolattal és még a Jelentések átvételével kapcsolatban is a lehetséges hiedelmek, feltételezések és kérdések sokaságát. E könyv tartalma olyan, mint egy világon túlról küldött üvegbe zárt üzenet. Eképpen, nem az üveggel kellene annyira törődni, inkább magával az üzenettel.

Ahhoz, hogy igazán megértsük ezt a kihívást jelentő üzenetet, szembe kell néznünk és meg kell kérdőjelezni a számos fennálló feltételezést és tendenciát a Kapcsolatfelvétel valóságát és lehetségességét illetően. Ezek a következők:

 • tagadás,
 • reményteljes elvárások,
 • a bizonyítékok félremagyarázása, hogy hitünket megerősítsük,
 • a megváltás akarása és elvárása a „látogatóktól”,
 • az a hit, hogy az ET technológia meg fog minket menteni,
 • reménytelenség és alázatosság érzése azzal szemben, amit mi felettes erőnek feltételezünk,
 • követelni a kormányok felfedését, de nem az ET valóság felfedését,
 • emberi vezetők és intézmények elítélése, mialatt kétségbe sem vonva fenntartjuk a „látogatók” elfogadását,
 • azt feltételezni , hogy azért mert nem támadtak meg vagy nem rohantak le minket,
 • akkor biztos a mi érdekeinket szolgálják,
 • azt feltételezni, hogy a fejlett technológia egyenlő a fejlett spiritualitással és etikával,
 • azt hinni, hogy ez a jelenség egy rejtély, amikor valójában ez egy felfogható esemény,
 • azt hinni, hogy a földönkívüliek valamilyen módon jogosultak az emberiségre és erre a bolygóra,
 • és abban hinni, hogy az emberiség javíthatatlan és saját maga által erre képtelen.

A Szövetségesek Jelentése próbára teszi ezeket a feltételezéseket és tendenciákat, és elosztlatja a jelenleg meglévő számos elképzeléseinket azzal kapcsolatban, hogy kik látogatnak minket és miért vannak itt.

Az Emberiség Szövetségeseinek Jelentése a sorsunkról egy nagyobb betekintést és egy alaposabb megértést nyújt a Világegyetemben lévő intelligens élet szélesebb körű panorámáján belül. Annak érdekében, hogy ezt elérhessük, a Szövetségesek nem az analitikus elménhez szólnak, hanem a Tudáshoz, a lényünk mélyebb részéhez, ahol az igazság, bármennyire beárnyékolt is legyen, közvetlenül érzékelhető és megtapasztalható.

Az Emberiség Szövetségesei számos olyan kérdést fog felvetni, amely további kutatást és elmélkedést fog megkívánni. Nem arra összpontosít, hogy nevek, dátumok és helyek megadásával szolgáljon, hanem arra, hogy kellő betekintést nyújtson a világban lévő ET jelenlétről és a Világegyetemben lévő életről, amelyről nekünk emberi lényeknek máskülönben nem lenne tudomásunk. Mialatt még mindig elszigeteltségben élünk a világunk felszínén, még nem láthatjuk és nem tudhatjuk azt, hogy a határainkon túl lévő intelligens életet illetően mi is történik. Ehhez segítségre van szükségünk, egy nagyon különleges fajta segítségre. Lehet, hogy először ezt a fajta segítséget még nem ismerjük fel vagy nem fogadjuk el. De ez mégis itt van.

A Szövetségesek kinyílvánitott célja az, hogy az intelligens élet Nagyobb Közösségébe való felemelkedéssel járó kockázatokra figyelmeztessenek minket és e nagy küszöb sikeres átlépésében oly módon legyenek segítségünkre, miáltal az emberi szabadságot, önrendelkezést és önállóságot meg tudjuk őrizni.

A Szövetségesek azért vannak itt, hogy tanácsolják az emberiségnek a saját „Érintkezési Szabályaink” létrehozzásának szükségét, ezen példátlan idők alatt. A Szövetségesek szerint, ha bölcsek vagyunk, felkészültek és egyesültek, akkor mint egy érett és szabad fajként leszünk képesek elfoglalni a Nagyobb Közösségben a nekünk szánt helyünket.

Az alatt az idő alatt, miközben e jelentések sorozata megtörtént, a Szövetségesek bizonyos kulcsfontosságú gondolatokat megismételtek, melyeket úgy éreztek, hogy elengedhetetlenek voltak számunkra a megértéshez. A Jelentésekben található ismétléseket, a közlésük szándéka és a sértetlenségének megőrzése érdekében megtartottuk. Mivel a Szövetségesek üzenete sürgős és mivel a világban lévő erők, melyek elleneznék ezt az üzenetet, ezeknek az ismétléseknek meg van a bölcsességük és szükségük.

Az Emberiség Szövetségesei 2001-es közétételét követően, a létfontosságú üzenetük teljessé tétele érdekében a Szövetségesek adtak egy második Jelentést is az emberiségnek. Az Emberiség Szövetségesei Második Könyve, amely 2005-ben lett kiadva, meglepő új információval szolgál a mi helybéli Világegyetemünkben lévő fajok közötti kölcsönhatásáról és azoknak a fajoknak a természetéről, céljáról és a legtitkosabb tevékenységeiről, akik az emberi ügyekbe beleavatkoznak. Köszönet azoknak az olvasóknak, akik érezték a Szövetségesek üzenetének sürgősségét és a Jelentéseket más nyelvekre is lefordították, ezáltal a Beavatkozások valóságát illetően létezik egy világszerte táguló tudatosság.

Mi, a New Knowledge Könyvtárnál, úgy véljük, hogy ez a két Jelentés tartalmazza talán az egyik legfontosabb üzenetet, ami ma a világban közölve lett. Az Emberiség Szövetségesei nem csak egy újabb könyv, amely az UFO/ET jelenségről elmélkedik. Ez egy valódi transzformációs üzenet, amely közvetlenűl az alien Beavatkozás mögöttes céljára irányul annak érdekében, hogy megemelje a tudatossági szintet, melyre szükségünk lesz, hogy szembenézzünk az elöttünk álló kihívásokkal és lehetőségekkel.

The Society for the New Message