Első Jelentés: KIK VAGYUNK ÉS MIT KÉPVISELÜNK

Köszöntünk. Az Emberiség Szövetségesei vagyunk itt, hogy hosszú késlekedés után ismét beszéljünk veled. Most távol vagyunk a világotoktól és már egy jó ideje távol vagyunk. De sok mindent átadhatunk neked, ami nagy jelentőséggel bír a jövőd szempontjából, valamint annak lehetőségében, hogy növekedj és szabad fajjá válj az univerzumban, ahol az igazi szabadság olyan nagyon ritka. Ezekért a szabad fajokért beszélünk, akik sok olyan mások között élnek, akik nem szabadok. De mi nem az ő kormányaikat képviseljük. Ehelyett Magasabb Hatalmak küldtek minket a spirituális birodalomból, hogy ezeket a Jelentéseket adjuk át az emberiségnek.

Több nemzetből jöttünk ezzel a céllal és egyesülünk ügyünkben. Nem fogod tudni a nevünket, sem világaink nevét, mert ezeknek rejtve kell maradniuk. Amint elkezded megérteni az univerzum Nagyobb Közösség életének valóságát, képes leszel arra, hogy megértsed, miért kell ezt a diszkréciót gyakorolni.

Neked, aki mindent kisugároztál magad körül az űrbe, rá kell jönnöd, hogy ahhoz, hogy szabad légy, diszkrétnek kell lenned. Ez egy nagyszerű lecke az emberiség számára, amelyet meg kell tanulnia, amikor az intelligens élettel teli univerzum küszöbén áll.

Azért vagyunk itt, hogy tanácsot és perspektívát adjunk nektek és korrigáljuk számos olyan feltételezéseiteket vagy hiedelmeteket, amelyek veszélyeztethetik azon képességeteket, hogy megértsétek a helyzeteteket és a nagy kihívást, a Beavatkozást, amellyel most szembesülsz más fajok által a világodon túlról, akik azért vannak itt, hogy kihasználják a gyengeségeiteket, megosztottságotokat és babonáitokat a saját céljaik érdekében – hogy erő alkalmazása nélkül megalapozzák elsőbbségüket ezen a világon.

Erről már sokat beszéltünk az előző Jelentéseinkben. De most el kell mondanunk nektek néhány más dolgokat is, amelyek fontosak ahhoz, hogy tudjatok a szabadság jelentéséről ebben az univerzumban—mit jelent ez a világotok számára, a nagy változást, amelyet megértésetekbe hoz és a nagyobb egységet, amelyet nemzeteitek között igényel.

Mert nem maradtok szabad világ, ha folytatjátok egymással a harcotokat—a széthúzásotokat, a versengéseteket, az erőszakotokat, a háborúitokat. Ha egymás között harcoltok, fogalmatok sincs azoknak a jelenlétéről, akik beavatkoznak, vagy a sok szemről a helyi világegyetemben, akik figyelnek benneteket és az emberiség minden hibájáról, amely kisugározik az űrbe, hogy a diszkrét megfigyelő láthassa—a törzseitek egymással háborúznak egy gyönyörű világban, amelyre mások vágynak. És bár nincs sok más faj vagy nemzet, amely tudatában van létezéseteknek, a kihívás mégis nagyon nagy, nagyon valóságos és folyamatosan növekszik.

Tehát most olyan dolgokról kell beszélnünk, amelyek a jövőddel kapcsolatosak, amelyek annak a lehetőségével kapcsolatosak, hogy az emberiség szabad fajjá váljon egy olyan univerzumban, ahol a verseny magasabb szintre került, mint amit megértesz.

Ezt nagy tisztelettel adjuk az emberiségnek, mert életben tartottátok vallási hagyományaitokat és a Tudás erejét az egyénben még mindig elismerik és tisztelik itt, szemben oly sok más helyen ahol elveszett és elfeledett, vagy soha nem valósult meg. Mert a nagy technológiai nemzetek a tér helyi régiójában nagyrészt nélkülözik a vallást, a spiritualitást és a magasabb etikát, amelyet még mindig kedvesnek tarthattok, amit mi is nagyra értékelünk.

Azoknak a szabad fajoknak a nevében szólunk, akik sok olyan más fajok között élnek, akik nem szabadok. De nem a kormányaik képviseletében vagyunk itt. Ehelyett a Felsőbb Hatalmak küldtek a szellemi birodalomból, hogy ezeket a Jelentéseket megadjuk az emberiségnek.

A nagy fordulóponton álltok, hogy alávetitek-e magatokat idegen hatalmaknak, vagy felemelkedtek-e végtelen konfliktusaitokból, hogy szabad nemzetként megalapítsátok magatokat. Sok bölcsességet és perspektívát adtunk erről a korábbi Jelentéseinkben. De most el kell mondanunk neked, hogy mit jelent a szabadság és mit fog megkövetelni nemzeteitektől és népeitektől.

Bár a világok különbözőek, egyediek és sokféleképpen különböznek, a szabadság követelményei az univerzumban mindenki számára azonosak. Meg kell értened ezeket a követelményeket és semmilyen módon nem hagyhatod figyelmen kívül őket.

Mert a nemzetek közötti béke nem csupán a háború és a konfliktusok beszüntetése. Ez egy felkészülés kell hogy legyen egy nagyobb elkötelezettségre és egy nagyobb kihívásra, amivel a világotok most szembesül és egyre inkább szembe fog nézni, ahogy haladtok előre.

A szabadságod most az, hogy megvédd a világot, elszigeteld a világot azoktól a hatalmaktól, amelyek mind itt próbálnak beavatkozni, mind a fizikai környezeten, mind a mentális környezeten keresztül.

A szabadság, amely megköveteli nemzeteitek együttműködését, azt is megköveteli, hogy ne legyen nagy széthúzás, mert a külső befolyás, a Nagyobb Közösség részéről, arra fog törekedni, hogy ösztönözze a széthúzást, ahogy most is teszi. Arra törekszik, hogy meggyengítse a legerősebb nemzeteket azzal, hogy végtelen és megoldhatatlan konfliktusokba és versenybe vonja őket. Arra fog törekedni, hogy meggyengítse az embereknek a saját kormányukba és intézményeikbe vetett hitét, ahogy ez most történik.

Az emberi vezetés és intézmények erejének a jövőben erősebbé kell válnia és egységesebbé kell válnia a nemzetek között és a nemzeteken keresztül. Mert ami egyesíteni fogja az emberiséget, az a Nagyobb Közösség kihívása. Ami együttműködést igényel, az a külső Beavatkozás veszélye lesz. Ami felemeli az emberiséget egységében és céljában, az az, hogy felemelkedik az intelligens élet ezen nagyobb színterére.

A szabadság itt nem a kaotikusság szabadsága vagy az egyéni célokra és törekvésekre való szétválás szabadsága. Ez a szabadság, hogy elszigeteljétek és megvédjétek a világotokat a nagyobb technológiai erőktől, amelyek körülöttetek léteznek, akik megpróbálnak meggyőzni és megosztani benneteket finom eszközökkel.

A hódítás ugyanis nem megengedett a tér ezzen régiójában. Erről már hosszasan beszéltünk korábban. Mégis meg kell ismételni, mert az emberiség még mindig nagyon harcias és versengő a hozzáállásában. Katonai beavatkozásra fog gondolni. De egyetlen beavatkozó faj vagy csoport sem törekszik arra, hogy elpusztítsa e világ erőforrásait, vagy azt a reményt, hogy az emberiség munkaerővé válik—engedelmes és hűséges lesz hozzájuk. Most el kell kezdenetek új módokon gondolkodni, mert a Nagyobb Közösségben a befolyás hatalmas. Ez az a küszöb, amely most rád vár.

A szabadságod a jövőben, ha meg tudod szerezni és meg tudod tartani, szükségből korlátozni fogja az egyéni szabadságot. A világ minden polgárának el kell köteleznie magát a világ védelme mellett. Alapvető lesz. Bár ha egyszer elkezditek látni a Beavatkozás csápjait a mai világban és a jövőben, ez a megértés növekedni fog és az alapotok részévé kell válnia.

Nem veszed észre, hogy egy gyönyörű bolygón élsz a kopár világok univerzumában. A világok legtöbb lakhelye a fejlett technológia terméke és a fejlődő fajok származási világait nagyrészt kifosztották, mint ahogy most a világotokat is kifosztjátok.

Ez egy Nagyobb Közösségi tudatosság és megértés, amelyet ma itt támogatunk veletek. Nem gondolkodhatsz primitív emberként, mert az univerzum, amellyel szembesülsz, nem primitív. Nem hivatkozhat csak a múltra, kivéve annak megértését, hogy minden Beavatkozást agresszív célokra hajtanak végre. Ne gondold, hogy bármelyik faj idejön, hogy valóban segítsen neked, mert ha itt látható módon megalapozzák megjelenésüket, az egy nagy meggyőzés része lesz.

Ha folyamatosan lealacsonyítod a világot, annyira instabillá válsz a világban, hogy puszta kétségbeesésből kívülről fogsz segítséget kérni. Ez az a nagy veszély, amellyel most szembesülsz.

Mert a hódítás nem megengedett a térnek ezen területén. Erről ezelőtt már többet beszéltünk. Mégis ezt meg kell ismételni, mivel az emberiség hozzáállása még mindig nagyon harcias és rivalizáló.

Egyik faj sem azért avatkozik be ma a világba, hogy segítsen az emberiségnek. Versengő fajok vannak itt, versenyeznek az előnyökért ebben a világban, a nagy lehetőségek és gazdagság világában. Nem is veszed észre, mennyire fontos ez.

A szabadságotoknak a jövőben nagyon gyakorlatiasnak és nagyon egységesnek kell lennie. Együtt kell szabadnak lennetek, nem szabadnak egymástól. Szabadnak kell lenned a célban, nem azért szabadnak, hogy lebontsd ezt a célt. Szabadnak kell lennetek, hogy egyesüljetek, nem szabadnak, hogy megtörjétek ezt az egységet.

Lehet, hogy ez nem úgy néz ki, mint a szabadság, ahonnan ebben a pillanatban állsz, de ellentétben a legtöbb nemzet valóságával az egész térrészben, ez egy nagy szabadság, biztosítunk téged erről.

A Jelentéseinkben leírjuk, hogy nézhet ki a szabadság, amint az létrejön. A Nagyobb Közösség külső valósága nagyobb mértékben fogja meghatározni, hogy ez a szabadság hogyan fog létrejönni és hogyan kell fenntartani.

Mégis úgy élsz, hogy azt gondolod, hogy elszigetelt vagy az univerzumban, hogy az univerzum egy nagy üres tér körülötted. És talán úgy érzed, hogy különleges vagy és megáldott az Isten, olyan különleges, hogy bármely faj, amely idejönne, segíteni akar neked, megérteni vagy értékelni téged. De ez a tudatlanság az elszigeteltségben való életről, egy olyan tudatlanság, amellyel az univerzumban valószínűleg minden feltörekvő faj ilyen vagy olyan mértékben rendelkezni fog.

Egyedül azt hiszed, egyedi vagy és különleges. De amikor belépsz az életnek ebbe a nagyszerű panorámájába, látni fogod, hogy mások csak a saját hasznukra tekintenek rád és hogy az a néhány szabad faj, amely a térrészedben van lesz az egyetlen, aki nagyobb okokból és magasabb célokból értékel majd téged.

Nagyon meg kellett küzdenünk azért, hogy visszanyerjük a Beavatkozástól való szabadságunkat és fenntartsuk azt, ami megkövetelte, hogy nagyon diszkrétek maradjunk az életnek ebben a nagyobb panorámájában. Ez megköveteli, hogy távol maradjunk a nagy kereskedelmi hálózatoktól és megszabaduljunk az átfogó kereskedelmi szervezetektől, amelyek meghatározzák, hogy a fajok hogyan vesznek részt és hogyan kezdenek egymással kereskedelemben. Mert amint belépsz ezekbe a hálózatokba, a szabadságod elveszik.

Nektek, akik nagyobb technológiát kerestek az univerzum nagyobb erőitől, meg kell tanulnotok ezt a nagy leckét. Ne fogadj el semmilyen technológiát azoktól, akik a világodba látogatnak. Mert el fogják ültetni jövőbeli függőségetek magjait, és ezekkel a magokkal, ahogy növekednek, egyre nagyobb és nagyobb hatalmat fognak szerezni elmétek és világotok felett.

Meg kellett tanulnunk ezeket a leckéket saját világunkban. És bár világaink egyediek és nem kapcsolódnak aktívan egymással, kivéve, ha politikailag nagyon korlátozottan, az univerzumban vannak Magasabb Hatalmak, akik irányítják a Bölcsek nagy Hálózatát – akik különböző világokban és nemzetekben foglalkoztatják az egyéneket.

Mi ennek a Hálózatnak a részei vagyunk és ezért jöttünk, hogy nagy segítséget nyújtsunk nektek. Nekünk nem áll érdekünkben megállapodni ebben a világban, mert nem állsz készen a Kapcsolatfelvételre. A szabadságot saját erőfeszítéseiddel kell megszerezned. Adhatunk neked bölcsességet, figyelmeztetést és perspektívát, de neked kell kiérdemelned jelenlegi és jövőbeli szabadságodat és fel kell használnod azt a nagyszerű megértést, amit adunk neked.

Csak az a néhány szabad faj lesz az űrrészedben, aki nagyobb okokból és magasabb célért fog értékelni téged.

Fogalmad sincs, mennyire ijesztő valójában az univerzum – hány világ került idegen uralom alá, olyan világok, amelyek nagyon hasonló felemelkedési állapotban vannak, mint amilyen a tiéd és milyen kevesen tudtak elmenekülni ettől az uralomtól.

Részben a Magasabb Hatalmak munkája, hogy támogassák ezt a szabadságot azokban a fajokban, amelyek potenciát mutatnak rá – Magasabb Hatalmak, amelyeket az Isten rendelt a Tudás védelmére az univerzumban – nagyobb bölcsességet, célt és jelentést.

Ellenkező esetben a fejlődő technológiai társadalmak a végén egyre jobban hasonlítanak egymáshoz: szekulárisak, merevek, dominánsak, folyamatosan versenyeznek egymással az előnyökért. Nem értékelnék az egyéni szabadságodat, csak kaotikusnak és pusztítónak látnák a világodat. Nem értik azokat a dolgokat, amelyekről beszélünk. Nem tudnak a Magasabb Hatalmakról. És ha ennek tudatában vannak, akkor igyekeznek elnyomni ezen Erők kifejezését, ahol csak tudják.

Ez az élet valósága a világegyetemben, az Isteni Jelenléttől és Céltól való Különválás valósága – a Különválás, amely alatt te is állandóan élsz.

A Különválás láncainak megszakításához egyedi bölcsességre, erőre és erőre van szükség, amelyet ápolni kell és amelyet a Magasabb Hatalmaknak kell támogatniuk benned.

Amikor a Magasabb Hatalmakról beszélünk, nem a fizikai dimenzióban élő lényfajtákról beszélünk, mivel az univerzumban nincsenek megvilágosodott fajok, valójában csak a bölcsesség kis csoportjai, amelyek fizikai és titokzatos eszközökön keresztül kapcsolódnak egymáshoz. Ily módon a Bölcsek Hálózatai a Láthatatlan Erőkön, az Angyali Jelenléten keresztül tudnak kommunikálni anélkül, hogy valaha is fizikai érintkezésük lenne, ami oly sok esetben soha nem fordulhatna elő.

Ez az emberiség nagy kihívása, a szabadság és az önrendelkezés kihívása ebben a világban. Ahogy folytatjuk, beszélni fogunk ennek a szabadságnak az értelméről, e szabadság követelményeiről és arról a hatalmas erőről, amelyet meg kell adni annak fenntartásához oly sok nemzet között, akik nem szabadok.

Nagy igazság az univerzumban, hogy a Bölcseknek rejtve kell maradniuk ahhoz, hogy bölcsek maradjanak. Ez az előtted álló nagyszerű lecke.