Hetedik Jelentés: Kérdések és Válaszok

Örülünk, hogy válaszolhatunk ezekre a kérdésekre, mert tudjuk, hogy fontosak a nagyobb megértés érdekében. Most szükséged lesz erre a megértésre, mert a világ változik és a jövőd és a sorsod előtted van. Kiváltságunk megosztani veletek ezt a nagyobb bölcsességet. Csak remélhetjük, hogy helyesen értelmezhető és helyesen alkalmazható, mert az ilyen dolgokat félre lehet érteni és súlyos tévedés származhat belőlük. Kezdjünk most bele.

~

„Miben különböztök azoktól az erőktől, akik ma beavatkoznak a világba?”

Mi azokat a szabad fajokat képviseljük teretek régójában, akik még mindig értékelik az egyéni szabadságot és akik kimaradtak a nemzetek által vezetett nagyobb csere és kereskedelmi hálózatokból, amelyek bár hatalmasak, nem tisztelik az egyéni szabadságot és nem ismerik el a Tudás erejét az egyénben áldásként és nagy erőforrásként.

Nem azért jöttünk ide, hogy beavatkozzunk, hanem azért, hogy megosszuk bölcsességünket és perspektívánkat, amelyre az emberiségnek most nagyobb bizonyossággal, nagyobb erővel és megértéssel kell haladnia az univerzumban lévő élettel való kapcsolatában. Nem adhatod meg magadnak ezt az oktatást. Nem lehet ezt tanítani az egyetemeken vagy a tanulási központokban. Ezért azoknak kell megadniuk ezt neked, akik értékelik jelenlétedet az univerzumban és nem akarják látni, hogy idegen hatalmak meggyőzése és uralma alá kerülj.

Ezért a mi szándékunk teljesen más, mint a Beavatkozásé. Társadalmaink teljesen mások. A figyelmünk és a bölcsességünk teljesen más. Ha megértitek, hogy az emberiségnek egyesülnie kell és össze kell gyűjtenie saját erejét és bölcsességét idegen ellenőrzés nélkül, akkor meg fogjátok érteni, hogy miért nem avatkozunk be a világba, hanem ehelyett csak a mi bölcsességünket, perspektívánkat és útmutatásunkat kínáljuk fel számotokra, hogy használjátok vagy ne használjátok, ahogy döntötök.

~

„Mit akar a Beavatkozás itt a Földön?”

A Beavatkozás célja, hogy irányítsa ezt a világot és a világ népeit. Ezt nem csak azért teszi, hogy elérje saját céljait, a gazdagságot és az erőforrások megszerzését, hanem hogy nagyobb hatalmakat szolgáljon, akik titokban arra fogják használni a Beavatkozást, hogy megszerezzék a világ irányítását. Ezek a nagyobb hatalmak nem mernének belépni a világba, ahogy a Beavatkozás ezt most teszi, de ezeket a gátlástalanabb erőket felhasználják saját befolyásolási és megszerzési céljaik elérésére.

A Beavatkozás engedelmes emberiséget akar. Nem akar lázadó emberiséget, mert ezt nem tudná kezelni. A Beavatkozás azt akarja, hogy az emberiség egyetértően működjön —higgyen a céljaiban, elveiben és ígéreteiben. Ezek természetesen hamisak és megtévesztőek és a legnagyobb hiba lenne, ha az emberiség követné ezeket a parancsokat.

Ezért értsétek meg, hogy most vetélytársaitok vannak az univerzumból—vetélytársaitok vannak ennek a világnak az értékéért és erőforrásaiért, stratégiai helyzetéért és azokért a dolgokért, amelyek titokban el vannak rejtve itt az emberi tudatosságon túl, amelyek óriási értéket képviselnek az univerzumban lévő fajok számára, akik tudatában vannak ezeknek.

Ettől a ponttól kezdve meg kell védenetek a világotokat a beavatkozástól és a meggyőzéstől, ami nagyon erős és nagyon befolyásos lehet. Ezeket az erőket világainkban népeink nagy kárára gyakoroltuk és harcolnunk és küzdenünk kellett azért, hogy visszanyerjük szabadságunkat, hogy elhárítsuk ezeket a befolyásokat és távol tartsuk őket kerületeinktől. Ez az ár az univerzumban, ahol a szabadság ritka.

A szabadság éberséget igényel. A szabadság nagy odafigyelést és nagy tisztánlátást igényel. Az emberiségnek ki kell fejlesztenie ezeket a képességeket és tulajdonságokat, ha fenn akar maradni egy sokszínű és befolyásos univerzumban, ha szabad és önmeghatározott akar maradni más hatalmas erők jelenlétében.

~

„A látogatók közül bármelyik hasznos az emberiség számára?”

Senki, aki most vagy az utóbbi időben meglátogatja a világodat, nem hasznos az emberiség számára. Mindannyian versengő erőket képviselnek, akik itt a hatalomért és a befolyásért versengenek. Ezek mind a Beavatkozás részét képezik, amely egynél több fajból áll. Ha alaposabban meg tudnátok érteni a helyzeteteket, akkor felismernétek, hogy a beavatkozás bármilyen formában káros az emberiségre nézve és hogy az ilyen beavatkozást önérdekből hajtják végre, hogy megszerezzék az irányítást és megszerezzék az uralmat.

Az emberiség egyetlen igazi szövetségese sem lenne a világon, aki megpróbálja manipulálni az emberi tudatosságot, megpróbálja irányítani az emberi viselkedést, megpróbálja az emberi sorsot a saját céljaira fordítani.

Ezért egyértelmű helyzetben vagy. Nincs meg az a teher, hogy megpróbáljátok megkülönböztetni a barátot az ellenségtől azok között, akik beavatkoznak a világba. Ez nagyon nehéz lenne számotokra, tekintettel a meggyőzés hatalmára, amit most az emberiségre helyeznek.

Nektek az az előnyötök, hogy világos és egyértelmű helyzettel kell szembenéznetek. Azok, akik a világotokba látogatnak, azért vannak itt, hogy manipuláljanak és megtévesszenek. Úgy érzik, hogy a céljaik helyesek és hogy ők jobban tudják irányítani az emberiséget, mint ti. De ez az ő értékrendjük szerint történik, amely semmilyen módon nem értékeli az egyéni szabadságot és nem értékeli az emberi természet nagyobb tulajdonságait és az emberiség vívmányait.

~

„Fog jönni valaki az űrből, hogy megmentse az emberiséget?”

Senki sem fog jönni, hogy megmentse az emberiséget és azok, akik azt állítják, hogy itt vannak e célból, magát a Beavatkozást képviselik. Ha az emberiség valaha is erőssé és önmeghatározóvá akar válni a világegyetemben, önmagát kell megmentenie. Amire szükséged van az univerzum más fajaitól, az az a fajta bölcsesség és útmutatás, amit ezeken a tájékoztatókon keresztül nyújtunk. Ez az, amit bármely más társadalom az univerzumban, aki törődik az emberiség jövőjével és szabadságával, adhat egy olyan világban, ahol a megosztott emberiség önmagával küzd, kifosztja a világát és aláássa a szabadsághoz szükséges három alapvető eredményt: egységet, önellátást és diszkréciót.

Ne gondoljátok, hogy mások azért jönnek ide, hogy megmentsék az emberiséget, mert azért jönnek ide, hogy megmentsék a világot maguknak és az emberiség csak egy erőforrás lesz, amelyet saját céljaik elérésére fognak használni. Ne legyetek ostobák és naívak. Ne gondoljátok, hogy más fajok ilyen nagy mértékben költenék el az energiát és fektetnék be magukat, csak azért, hogy biztosítsák a szabadságotokat, mert egy ilyen befektetésnek a saját céljaikat kell szolgálnia. Ez óvatos gondolkodást és megfontolást igényel a részedről, nagyon józan megközelítést és nagyobb objektivitást.

~

„Ha a hódítás nem megengedett az űrnek ebben a régiójában, hogyan történhet beavatkozás és lehet ez sikeres?”

A hódítás nem megengedett a tér ezen régiójában, ezért más eszközöket keresnek ösztönzésekkel, a technológia ajándékainak felajánlásával és egy őshonos faj meggyőzésével, hogy egyedül nem tudja irányítani magát vagy biztosítani saját jövőjét. Ugyanezeket a meggyőződéseket támasztja alá az emberiség kereskedelmi és politikai meggyőződései révén.

Az emberiségnek nagyobb sorsa és nagyobb potenciálja van. Az emberiség fenntartható módon használhatja ezt a világot. Meg tudja teremteni ezt a biztonságot és stabilitást, de nagyon másképp kell eljárnia, mint most. Máskülönben azt fogja gondolni, hogy mások idejönnek, hogy ajándékokat adjanak neki, hogy felemeljék tudományát és technológiáját, hogy megmutassák neki, hogyan kell békében élni.

De ez az, ahol sebezhető vagy és könnyen idegen meggyőzés alá esel. Mert ilyen béke nem létezik azok között, akik beavatkoznak a világba. Az univerzumban nincs olyan szabad energia, amely valóban szabad lenne.

Azért jönnek, hogy kihasználjanak téged, hogy kihasználják az elvárásaidat és a naivitásodat. Ezért nagyon körültekintőnek kell lenned itt és nagyon óvatosnak. Ezek azok a meggyőzési és befolyási erők a mentális környezetben, amelyek olyan nagy hatással lesznek az emberi gondolkodásra, az emberi elvárásokra és az emberi érzelmekre.

Itt vagy elérhetővé teszed magad az ilyen meggyőzésnek, vagy felismered, hogy ellen kell állnod. Itt az emberiség megközelítése fogja a különbséget jelenteni minden szinten, mert egy igazán kicsi nem katonai erő, erő alkalmazása nélkül is felemelkedhet a világban. Ezt a meggyőzés erejével teheti meg és azáltal, hogy olyan dolgokat kínál az őslakosoknak, amelyekről azt gondolják, hogy ezeket akarják. Így csábították el a bennszülött népeket az emberi történelem során más beavatkozó hatalmak. Most az univerzum beavatkozásával néztek szembe, akinek a meggyőzése sokkal kifinomultabb és sokkal erősebb. Ha a közelükben vagy, akkor irányítani tudják a gondolkodásodat, az érzéseidet és az észlelésedet. Ez az erejük a mentális környezet befolyásában.

Ellenállhatsz ennek az erőnek, mert a Tudás jelenléte benned van,  a Tudás, amelyet az egész élet Teremtője beléd helyezett. Mert nem lehet meggyőzni. Nem lehet becsapni. És nem lehet elrontani. Szükségetek lesz arra, hogy hozzáférjetek ehhez a nagyobb Tudáshoz, ha szabadok akartok maradni és bölcsességet és érettséget akartok kifejleszteni a Nagyobb Közösségben.

~

„Milyen szerepet játszanak kormányaink, ha vannak ilyenek, a Beavatkozás tevékenységeinek segítésében?”

Néhány kormány segítette a Beavatkozást, de úgy találta, hogy az ellenük dolgozik és hogy megtévesztő és megbízhatatlan. A nagy kormányok a mai világban kapcsolatba léptek a múltban és bizonyos megállapodásokat kötöttek, hogy lehetővé tegyék a Beavatkozás működését itt, bizonyos típusú technológiákért cserébe. De ez engedélyt adott egy nagyon veszélyes behatolásra az emberi világba és az emberi társadalmakba. Befolyása jelentős és azokra az egyénekre irányul, akiket a leginkább engedelmesnek és a legkönnyebben meggyőzhetőnek tartanak.

Az utóbbi időben azonban elmozdulás történt a kereskedelemben vezető pozícióban lévők befolyásolása érdekében, mivel nem tartoznak elszámolással a nyilvánosság felé. Ők nincsenek megválasztva és az emberi lakosság nagyrészt nem ismeri fel őket. Hatalmas vagyont gyűjtenek és nincsenek nagy aggályaik, mint amilyeneket választott tisztviselőitek hirdethetnek. Titokban tudnak működni, nagyon kevés elszámoltathatósággal bárki felé.

Változás történt tehát a Beavatkozás hangsúlyában, hogy a kereskedelemben vezető pozícióban lévő egyének felé mozduljon el, különös tekintettel az erőforrások megszerzésére és elosztására. Mert ezeknek az egyéneknek nagy hatalmuk van ezekben az arénákban és sokkal könnyebben meggyőzhetők. A ti népeitek nem tudják, mi is történik közöttetek.

~

„A világ kormányai ellenállnak a Beavatkozásnak?”

Az Egyesült Államok és Oroszország ellenáll a Beavatkozásnak. Ez az egyik oka annak, hogy abbahagyták a versenyt, amely sok évtized alatt annyira romboló volt. Most együttműködőbbek, mert rájönnek, hogy szükségük van egymásra, hogy sikeresen ellensúlyozzák az emberiségre gyakorolt hatásokat és meggyőzést.

Vannak kisebb kormányok, amelyek segítenek, de elsősorban ez a két nagyobb hatalom az, amely ilyen nagy katonai erővel és meggyőzéssel rendelkezik a világon. Ők azok, akik idegen megtévesztés alá estek és ők azok, akik most a Beavatkozás ellen fordultak. Ezért kaphatja meg földi kapcsolatunk, Marshall Vian Summers ezeket az információkat és kaphatja meg Jelentéseinket és tanácsainkat anélkül, hogy félne a kormány elnyomásától.

Megfigyelik, biztosak vagyunk benne, bár nem tudjuk megmondani, hogy milyen mértékben. Nemcsak a világ népeinek nyújt szolgálatot, hanem azoknak a kormányoknak is, amelyek tudatában vannak a Beavatkozásnak és most ellenzik annak jelenlétét és tevékenységét a világban.

~

„Az emberi tudósok azt mondják, hogy senki sem tud gyorsabban utazni, mint a fénysebesség. Ezért hogyan lehetséges, hogy a Beavatkozás ide jöhet, vagy akár ti ide is jöhettek?”

Ez az előfeltevés minden bizonnyal korlátozza az emberi megértést. Ha nem tudnál gyorsabban utazni, mint ezek a sebességek, akkor egyáltalán nem tudnál utazni az űrben és ez talán sokak feltételezése, akik még mindig azt gondolják, hogy ez egy olyan akadály, amelyet nem lehet túllépni.

Még mielőtt bármilyen emberi civilizáció létezett volna a világon, az űrutazás nagyon nagy és kifinomult mértékben zajlott. Gyorsabban utazhattok, mint a fény sebessége és ellensúlyozhatjátok az időre és az öregedésre gyakorolt hatását és ezt sokkal hosszabb ideje gyakorolott, mint bármely emberi civilizáció.

De az utazás nem olyan gyors, mint gondolnád vagy elképzelnéd. Még mindig időbe telik a Naprendszerek közötti utazás —néha, becslésetek és időkeretetek szerint, napok, hetek vagy akár hónapok, attól függően, hogy milyen távolságon kell áthaladni. Ez természetesen elképesztően gyors lenne a ti elképzelésetek szerint, de ti még mindig lassú ütemben mászkáltok, miközben más nemzetek cserével, kereskedelemmel és utazással foglalkoztak éveitek százezrei óta, még a ti űrrégiótokban is.

Nem az univerzum újonnan kifejlesztett részén élsz. Hosszú története van ennek a régiónak, még annál is hosszabb, mint amit el tudunk magyarázni—a korai háború, hódítás és konfliktus története. Ezt felülmúlta egy nagyobb egység, egy nagy kereskedelmi hálózat és egy nagy ellenőrzési hálózat—amely elnyomta a háborút és a konfliktust, de elnyomta a szabadságot és az önrendelkezést a részt vevő nemzetek között.

Ezért figyelembe kell vennie, hogy ezt a fénysebességnek nevezett akadályt az emberiség valamilyen távoli jövőben képes lesz legyőzni. Még a saját magától is meg fogja találni a módját. De bizonyosan nem tarthatja egy olyan korlátozásnak, ami meghatározó. Mert azért jöttünk, hogy közel legyünk a Földhöz és most már messze vagyunk a Földtől és a Beavatkozás azért jött, hogy beavatkozzon a világba, amit most minden évben oly nagymértékben tesz. Csere és kereskedelem folyik a galaxis számos régiójában és csak feltételezhetjük más galaxisokban is. Tehát soha ne gondold, hogy a világegyetemben a technológiát az emberi megértés vagy teljesítmény korlátozza.

~

„Mikor lesz képes az emberiség ezen a Naprendszeren kívülre utazni?”

A Naprendszeren kívüli utazás lehetséges lehet a következő két évszázadon belül, de azt mondjuk, hogy „lehetséges”, mert szembe kell nézned a világban bekövetkező nagy környezeti változásokkal, amelyek képesek aláásni az emberi civilizációt. És szembe kell néznetek a világotokba való beavatkozás következményeivel is, ami bitorolhatja az emberi hatalmat és idegen ellenőrzés és uralom alá helyezheti az emberiséget. E két esemény bármelyike alaposan megváltoztathatja az emberi sors menetét, elfojthatja és irányíthatja az emberiség eredményeit és sorsát, mint szabad és önmeghatározott népek az univerzumban.

Ezért most nagy veszélyek leselkednek rátok és ezért olyan fontosak a Jelentéseink és ezért hívtak minket nagyobb Spirituális Erők, hogy jöjjünk a Földre, hogy üzeneteinket átadjuk egy méltó világnak és egy méltó népnek.

~

„Azt mondod, hogy az egyéni szabadság ritka az univerzumban. Miért van ez így?”

A szabadságot nehéz ápolni. Lehet az rakoncátlan és szervezetlen. Ez veszélyes egyéni állításokhoz vezethet. Katasztrofális következményekkel járhat, ha nem kormányozzák bölcsen és lelkiismeretesen. Sokkal könnyebb a nemzetek számára, hogy ellenőrzést gyakoroljanak és hatalmat szerezzenek népeik és társadalmaik felett. Ezért választja a legtöbb nemzet ezt a könnyebb és célszerűbb utat, még akkor is, ha ez sokkal kevésbé produktív és kreatív eredményhez vezet.

A szabadságot még egyéni szinten is nehéz ápolni. Felelősséget igényel. Tudatosságot igényel. Bölcs kormányzást és tanácsot igényel. Ehhez bölcs vezetésre és készséges és képzett népességre van szükség. Ezeket a dolgokat nagyon nehéz megallapítani és ezért sok nemzet választja a stabilitás alternatív útját.

Hisszük azonban, hogy az egyéni szabadság útja egy erősebb nemzethez, a polgárok nagyobb kreativitásához és eredményességéhez vezet, ami mindenki javát szolgálja. Hisszük, hogy az elnyomó társadalmak, bár általánosak lehetnek az univerzumban, nem rendelkeznek ezzel a kreativitással és nem élvezhetik a bölcsességet és a nagyobb célt, amelyet minden ember hordoz. Így eredményeik korlátozottak és hajlamosak egymást lemásolni, mert nem kreatívak. Ezekben a nemzetekben nincsenek új technológiák, új bölcsesség és a kreatív társadalmi kormányzás új módjai. Konzervatívak és ellenállnak a progresszív gondolkodásnak és a progresszív teljesítményeknek.

Itt az emberiségnek látnia kell, hogy két utat követhet a nagyobb biztonság és stabilitás megteremtéséhez a világban. Vagy olyan elnyomó rendszert hoz létre, amely a rendet érvényesíti és elfojtja az egyének kreativitását és szabadságát. Vagy a nehezebb utat választja egy szabadabb, kreatívabb és produktívabb társadalom létrehozásához.

Reméljük és kívánjuk, hogy az emberiség a szabadság útját válassza és kiépíti azt a szabadságot, amelyet a világ számos részén már létrehozott. Ehhez természetesen hosszú utat kell megtennie és ez nem könnyű feladat. De most a világ erőforrásainak csökkenésével és a beavatkozó, manipulatív erők jelenlétével az emberiség nagy kihívással néz szembe ebben a tekintetben.

Soha nem veheted magától értetődőnek a szabadságod az univerzumban. A szabadság kiváltság és nem pusztán jog. Erővel és bölcsességgel kell építeni és mindig éberséggel kell védeni.

~

„Ha elkapna a Beavatkozás, mi történne veletek és milyen következményei lennének a saját világotokra nézve?”

Ha elkapnának minket a beavatkozó erők, megkínoznának és kegyetlen büntetésnek tennének ki minket, hogy kiszedjenek belőlünk minden információt, ami rendelkezésünkre áll. Az otthoni világaink felismerhetőek lennének és nagy külső nyomás nehezedne nemzeteink vezetőire jelenlétünket és befolyásunkat illetően itt a világban. Mert világaink nem-beavatkozó megállapodásokat kötöttek a saját régióinkon kívül és ez az, ami megadja nekünk az autonómiánkat, egy olyan autonómiát, amely mindig törékeny és ellenőrzés alatt áll a felülvizsgálat lehetősége miatt.

Megállapodásaink szerint nem szabad világotok közelében lennünk, hogy ilyen tanácsot adjunk, még akkor sem, ha közvetlenül nem avatkozunk be. De közel vagyunk és a célunk nemes és méltó és egy nagyobb Forrás irányítja. Tehát bizonyosan megkínoznának és elpusztítanának minket, azokat, akik erre a célra gyűltünk össze. És világaink nagyobb ellenőrzés és óriási nyomás alá kerülnének és az autonómiánkat garantáló szerződéseinket veszélyeztetnék és megkérdőjeleznék.

Ez súlyos lenne a vezetőink számára. Ezért a legnagyobb titokban járunk el. Ezért nem írjuk körül a megjelenésünket. Ezért nem adjuk meg a nevünket, nem írjuk le a világunkat, vagy nem mondjuk meg, hol vannak világaink. Rendkívül fontos számunkra, hogy ezek a dolgok titokban maradjanak. Még a Földi kapcsolatunknak sem fedtük fel őket. És nem is tennénk. Mert bármely emberi elmébe bele lehet avatkozni és annak megértését ki tudják vonni a világba beavatkozó erők.

Ezért meg kell értened a diszkréció fontosságát. Ez az oka annak, hogy a szabadság megteremtéséhez és fenntartásához szükséges három követelmény egyike az univerzumban: egység, önellátás és diszkréció. A mentális környezet erejének megismerésének csak a kezdetén vagy. Csak most kezditek megtanulni, hogy más fajok hogyan férhetnek hozzá az emberi bölcsességhez és megértéshez. Csak most kezditek felismerni, hogy mennyire meg kell őriznetek és védenetek a szabadságotokat, ha fenn akarjátok tartani egy olyan univerzumban, ahol a szabadság ritka.

~

„A Jelentések azt állítják, hogy a Beavatkozás elősegíti az emberi konfliktusokat. Hogyan csinálja ezt? Tudnál mondani egy példát arra, amit eddig láttál?”

Csak a vallási szélsőségességet és a nacionalizmust kell előmozdítania és meg kell győznie a vezetőket és a meggyőző egyéneket arról, hogy más népek képviselik ellenségüket és fenyegetést jelentenek. Csak ki kell vetíteni a lelki szentek és követek képeit, akik az ellenfelek legyőzésének szükségességét hirdetik. Így a Beavatkozás elősegítheti a konfliktusokat a világon. Az Egyesült Államok elkötelezettsége és háborúja Irak nemzetében nagyon jó példa arra, hogy a vezetőket rábeszélik, hogy tegyenek valamit, ami teljesen ostobaság, hogy vegyenek részt egy megoldhatatlan konfliktusban, amelynek nincs biztos eredménye, oly sok erőforrást elkötelezve, még a világ véleményét is kockáztatva, hogy ilyen módon vegyenek részt. Más nemzetek, különösen azok a nemzetek, amelyek hatalmasak és befolyásosak, részt fognak venni ezen az úton a beavatkozás meggyőzése által—hatalmuk, befolyásuk csökkentése, saját népeik moráljának csökkentése és gazdaságuk csökkentése érdekében. Mert a Beavatkozásnak szüksége van az emberiség hanyatlására annak érdekében, hogy valóban előnyösnek mutatkozzon az emberi sors szempontjából.

Ezért a Beavatkozás arra törekszik, hogy meggyengítse a legerősebb hatalmakat, hogy csökkentse befolyásukat a világban és olyan általános helyzetet teremtsen, ahol a beavatkozás valóban értékesnek tekinthető és tanácsai és útmutatásai figyelembe lesznek véve és követve lesznek.

~

„Azt is jelzed, hogy a Beavatkozás lecsendesíti az embereket. Hogyan csendesíti le az embereket, miközben elősegíti az emberi konfliktusokat?”

A Beavatkozás bizonyos populációkat lecsendesít—a fiatalokat, a művelteket, azokat, akik lelkileg hajlamosak, azokat, akiket nem lehet arra ösztönözni, hogy háborút vagy konfliktust folytassanak mások ellen. Azokat, akik a Beavatkozás legnagyobb követei lehetnek, le lesznek csendesítve és irányítva lesznek. Hinni fognak az új vezetésben. Azt fogják hinni, hogy a Beavatkozás azért van itt, hogy megmentse a küzdő és hanyatló emberiséget.

Azokat, akiket nem lehet lecsendesíteni, arra lehet bátorítani, hogy vegyenek részt ősi ellenségeskedéseikben és szomszédaikkal szembeni bizalmatlanságukban és erősítsék meg ellenállásukat és ellenségességüket történelmi ellenségeikkel szemben. A földekért viták folyhatnak. A forrásokért egyre inkább viták fognak folyni. Még a nemzeteken belül is lesznek olyan csoportok, amelyek fel fognak emelkedni, akik megpróbálják destabilizálni és legyőzni ezeket a nemzeteket. Sok csoportot vallási ideológia fog kormányozni, amelyet nemcsak az emberi természet hibái, hanem maga a Beavatkozás által gyakorolt befolyás és útmutatás is irányít.

~

„A Beavatkozás manipulálja az élelmiszertermelést vagy bármely más iparágat itt a Földön?”

A Beavatkozásnak nem kell manipulálnia az élelmiszertermelést, mivel csökken az emberiség saját környezetére gyakorolt hatása miatt. Más iparágak, mint például a katonai iparágak—olyan iparágak, amelyek ellátják és támogatják a katonai erőfeszítéseket és katonai bevetéseket—ezeket minden bizonnyal ösztönzik. Vannak olyan erők, amelyek ösztönzik az emberi konfliktusokat. Ez képviseli a Beavatkozás hatását. Bár van ösztönzés a békére, van ösztönzés a hódításra is. Ezért van az, hogy sok nemzet építi katonai kapacitását. Legalábbis így volt, amikor utoljára voltunk a világotok közelében és feltételeznünk kell, hogy ez folytatódik.

Ez nem csak az emberi bizalmatlanság és az emberi félelem eredménye. Ez a Beavatkozás hatását is képviseli. A Beavatkozás nem fenyegetett a fegyvereitek által. Csak az atomenergia és az atomfegyverek fenyegetik a létezését. És ezeket a dolgokat nem lehet felhasználni anélkül, hogy ne lenne nagy következménye az emberiség jólétére és jövőjére.

A Beavatkozás a mentális környezet erejét használja—a meggyőzés erejét, olyan erőket, amelyeket az emberiség csak most kezd felismerni és megérteni. Az emberiség még mindig úgy gondolja, hogy a katonai hatalom határozza meg sorsát és jövőjét, de egy nagyobb ügyességgel és nagyobb befolyással rendelkező univerzumban ez nem bizonyul hatékonynak. Ez a tanulás és a teljesítmény új küszöbét jelenti az emberi család számára.

~

„Fel tudjátok fedni, hogy hol vannak a Beavatkozás bázisai a Földön, hogy bezárhassuk őket?”

Nincs teljes ismeretünk erről. Természetesen az első bázisokat az óceánokban és a sekély vizekben hozták létre, távol az emberi katonai erők jelenlététől—az Északi-sarkvidéken és olyan területeken, ahol nincs katonai létesítmény. A hegyvidéki régiókban földalatti bázisokat építettek, amelyeket sokkal nehezebb létrehozni. A hegyvidéki régiókban olyan adókat hoztak létre, amelyek bázisán városok vannak—adókat, amelyek befolyásolják a mentális környezetet és lecsendesítik a lakosságot. Ez a Beavatkozás egyik erőfeszítését jelenti.

Nem tudjuk, hogy ezek az adók hol vannak elhelyezve, de azt tudjuk, hogy használják őket. Nem tudjuk, hol hozták létre az összes bázist, különösen a szárazföldön. Soha nem voltunk elég közel a Föld felszínéhez ahhoz, hogy mi magunk is tanúi lehessünk ezeknek a dolgoknak és létezésüket csak a Beavatkozás közvetítésének megfejtésével érthetjük meg. Mégis elég, ha tudjátok, hogy ilyen bázisok léteznek itt és hogy jelentős idegen jelenlét van a világon. Ez nem katonai jelenlét. Ez a kereskedelmi erők ügyes használatát jelenti azok számára, akik hatalmat és befolyást szereztek a mentális környezetben.

~

„Ha a Beavatkozást legyőzzük, mit kell tennie az emberiségnek mindazokkal az egyénekkel, akik a hibridizációs program eredményei?”

Ha a Beavatkozás leküzdhető, akkor a jövőbeni beavatkozásokkal kell szembenézned. De ami az ilyen egyének jelenlétét illeti, újra be kell építenetek őket az emberi társadalomba és ez nagy idő-és energiabefektetést igényel. Ezek az egyének valóban képesek lesznek hasznos résztvevők lenni a társadalomban, de megértésüknek és a rájuk gyakorolt hatásoknak jelentősen meg kell változniuk.

Néhányan bölcs látnokokká válhatnak. De az emberiség iránti hűségüknek kell teljesen megalapozódnia és meg kell tanulniuk megvédeni magukat a Beavatkozás hatásaitól, amelyek akkor is befolyásolhatják őket, ha a Beavatkozás nincs jelen a világon. Mert az űrben a mentális környezetben a befolyás hatalmas távolságokon halmozódhat fel. Amint a befolyás létrejött, ez megtörténhet.

Ez kihívás lesz. Ezek az egyének előnyössé válhatnak az emberiség számára, ha hűségüket ide lehet helyezni és ha a rájuk irányuló meggyőzéseket minimalizálni lehet vagy meg lehet szüntetni.

~

„Úgy tűnik, hogy az interdimenzionális utazás a leggyorsabb módja az űrben való közlekedésnek. Miért nem használják?”

Az interdimenzionális utazás, bár nagyon ígéretes, katasztrofálisnak bizonyult, mert nem tudod irányítani a visszatérésedet és még ha meg is találnád az egyik átjárót, amely folyamatosan mozgásban van, nem lennél képes megállapítani, hogy hol fogsz kilyukadni—milyen fizikai környezetben vagy fizikai állapotban találnád magad. Ez az oka annak, hogy olyan sok hajó, amely megkísérelte ezt az átvitelt, soha nem tért vissza.

A portálok rejtélyek maradnak. Az interdimenzionális utazás továbbra is hipotézis. Tudjuk, hogy bizonyos fajok képesek voltak áthidalni a dimenziók közötti szakadékot. Képesek voltak kommunikálni a másik dimenzióból, de nem voltak képesek visszatérni és a velük való kapcsolat rövid életű volt, ami bizonytalan kimenetelhez vezetett.

Az emberiség reméli és hiszi, hogy ezek a dolgok elérhetővé válnak számára, hogy bárhová utazhasson, ahová csak akar, hogy egy pillanat alatt áthaladjon a galaxison, hogy bármilyen környezetben megjelenjen. De a Nagyobb Közösség valósága meg fogja változtatni ezeket a fogalmakat, mérsékelni fogja ambícióitokat és egy egészen más valóságot fog mutatni nektek, mint amit magatoknak képzeltek el.

Még akkor is, ha ilyen utazáson keresztül tudnál megjelenni, olyan idegen világok közelében kötnél ki, akikkel nincs kapcsolatod, vagy teljesen veszélyes fizikai környezetben. Nem lenne mód arra, hogy feltérképezd a folyosó útvonalát, hacsak nincsenek szövetségeseid abban a régióban. És ilyen szövetségeket nagyon nehéz lenne létrehozni, mert egyetlen faj sem akarja, hogy ilyen módon a távolból érkező fajok beavatkozzanak. Ez kihívást jelentene a biztonságuk és a helyi kereskedelmi hálózatuk számára. Nagyon fenyegetné őket egy idegen faj megjelenése, akivel nem volt történelmük vagy kapcsolatuk.

Csak alaposabban, tárgyilagosabban kell gondolnotok ezekre a dolgokra, hogy lássátok és megértsétek, mit közvetítünk nektek. Ez komoly megfontolást igényel. Ellenkező esetben, továbbra is a magas technológia és azonnali űrutazás fantáziálásába merülsz. De egy egészen más valósággal kell majd szembenéznetek, ahogy felemelkedtek az élet Nagyobb Közösségébe.

~

„Sok ember itt a Földön szívesen utazna más világokba és találkozna más fajokkal ott, mégis azt mutatjátok, hogy ez nagyon korlátozott lenne. Miért van ez a így?”

A legtöbb nemzet nem szívesen látja a látogatást, hacsak nem azoktól, akik régóta kereskedelmi partnerei és még itt is korlátozott lesz a látogatás, mert a társadalmak nem akarják, hogy más társadalmak befolyásolják őket. Természetesen bármely szabad nemzet nem lenne szívesen fogadott, hogy olyan nemzetet látogasson meg, amely nem szabad.

Aztán ott van a biológiai szennyeződés problémája. Nem tudunk elképzelni olyan világot, ahol az emberiséget egyáltalán szívesen látnák, figyelembe véve világotok biológiai valóságát és azt a hatalmas fenyegetést, amelyet egy idegen világra róhat. Nincsenek felkészülve arra, hogy foglalkozzanak a számtalan biológiai tényezővel és befolyással, amelyek itt léteznek és egy küldött fogadása a Földről nagyon nagy kihívást jelentene számukra.

Ha nem szabad társadalmak lennének, akkor nem érdekelnék őket az egyéni kifejezéseid. A zenéd és a művészeted fenyegetné őket. Nem akarnák, hogy ezek a kultúrájukra hatást gyakoroljanak. Nem akarnák, hogy a saját lakosságuk tanúja legyen nektek, vagy hogy megértsen benneteket, mert ebben nagy fenyegetést jelentenétek számukra és mindarra, amit a magasan ellenőrzött társadalmaik létrehozásába fektettek.

Nem tudnál elérni más nemzeteket, mert át kellene lépned mások tulajdonában lévő területeken. A kereskedelmi hatóságok által szabályozott kereskedelmi útvonalakat kellene használnod. Megállapodásokat és kompromisszumokat kellene kötnöd. Sok más hatalommal kellene megállapodnod csak, hogy szabadon utazhassál az űr ezen régiójában. Ha ezeken a megállapított útvonalakon kívül utazol, mindig a kalózkodás veszélyével kell szembenézned. Ugyancsak szembesülnöd kell azzal a veszéllyel, hogy elveszel.

Még a világaink között sem fogadnánk szívesen az emberi látogatást ebben az időben, mert még nem vagytok elég bölcsek, elég egységesek vagy elég ítélőképesek ahhoz, hogy aktív kapcsolatot létesítsünk veletek. Ezért van az, hogy senkinek sem szabadna beavatkoznia a világba. Senkinek sem szabadna megkísérelnie kapcsolatot létesíteni az emberi családdal és azok, akik ezt teszik a saját céljaikért vannak itt, hogy megalapozzák a hatalom és uralom utáni törekvésüket.

Ti, akik nem értitek az élet és az utazás valóságait a világegyetemben, még nem láttátok tisztán ezeket a dolgokat. De ha alaposan átgondolod ezt, meg fogod érteni. Vannak nemzetek még a saját világotokban is, akiket nem látogathattok szabadon ebben a pillanatban, mert nem szabadok, mert nem szívesen látnák befolyásotokat és jelenléteteket közöttük. Bár kevés ilyen nemzet van, példáik jól szemléltetik, amit mondunk.

Az univerzum sokkal változatosabb és társadalmai sokkal jobban különböznek egymástól, mint bármi, amit itt a Földön létrehoztatok. A fajok sokkal jobban különböznek egymástól. És a kapcsolatokba vetett bizalom kialakulása nagyon hosszú időt vehet igénybe és mindig nagy körültekintéssel és gondossággal tartható fenn. Ez azt a valóságot képviseli, amellyel szembe fogtok nézni, amikor beléptek az élet ezen nagyobb arénájába.

~

„Nagyon valószínűnek tűnik, hogy a közeljövőben legalább néhány alapvető erőforrásunk el fog fogyni. Hogyan folytatódhat az emberi civilizáció, ha nem kapunk technológiát és segítséget a szomszédainktól az űrben?”

Ha technológiára és segítségre törekszel, akkor be leszel vonva más nemzetek meggyőződéseibe, követelményeibe és kereskedelmi hálózataiba. Korlátozni fogják a szabadságodat. Korlátozni fogják, hogy mit tehetsz itt a Földön. Befolyásolni fogják azokat a társadalmakat, amelyeket a jövőben létre fogtok hozni és nagymértékben korlátozni fogják a polgáraitoknak megengedett szabadságot. Olyan sokat adnál fel ezért a technológiáért és segítségért. Még nem fogjátok fel, milyen nagy veszteség lenne ez és mennyit veszítene az emberiség a cserében.

Elég van itt a Földön, ha az emberiség bölcsen kormányozza magát és ha a nemzetek megfelelően együttműködnek a világ erőforrásainak megőrzésében és fenntartható módon történő felhasználásában. Új technológiát kell építenetek, de ehhez még a technológiánál is nagyobb szükség lesz az akaratra és az együttműködésre.

Idővel az emberiségnek hasznos és humánus módszereket kell találnia a népesség korlátozására és a fogyasztás korlátozására. Ez egy nagyon más világ lenne, mint a világ, amelyben ma élsz, amely a végtelen növekedés és terjeszkedés vágyán és elvárásán alapul.

Az önellátás a szabadság egyik követelménye. Ahhoz, hogy az emberiség önellátó legyen ebben a világban, a társadalom egy egészen másfajta megteremtésére lenne szükség és egy nagyon eltérő prioritásrendszerre vezetőiteknek és polgáraitoknak.

Mi hozza meg ezt a nagy változást, ha nem maga a szükségesség? Nagy változásokkal néztek szembe a világban—nagy környezeti változásokkal, nagy változásokkal, amelyekkel minden haladó technológiai társadalomnak szembe kellett néznie vagy elkerülhetetlenül szembe kell néznie evolúciójuk során.  Amennyire ezt felismered és felkészülsz erre, ahogyan reagálsz erre és amilyen társadalmat építesz, legyen az szabad vagy elnyomó, ami meg fogja határozni az emberi lét jövőjét ebben a világban.

~

„Sok olyan világ van az űrben, mint a miénk?”

Sok olyan világ van, amelyet megfosztottak természeti erőforrásaiktól és ennek eredményeként meddővé váltak. Természetesen az olyan földi világok, mint a tiétek, ritkák, talán öt-hat ezer bolygóból egy tartalmazza azt a biológiai sokféleséget, amelyet élveztek és természetesnek vesztek itt a világotokban. Ez még mindig sok bolygót jelent az univerzumban. De az ilyen bolygók mindig foglaltak, mindig értékelik őket és a bennszülött fajoknak mindig meg kell védeniük jogaikat, kiváltságaikat és gondnokságukat, amint elkezdenek felemelkedni a Nagyobb Közösségbe.

A földi bolygók biológiai veszélyeket okoznak a látogatók számára. Ez az oka annak, hogy a gyarmatosítást általában akkor kísérlik meg, ha az őshonos faj vagy létrehozott egy használható hálózatot, amelyet a látogatók használhatnak, mint például itt a Földön, vagy konfliktusokkal és háborúkkal elpusztították magukat, nyitott ajtót hagyva a beavatkozásra, akár katonai beavatkozásra is. A katonai beavatkozás ilyen körülmények között megengedett ebben a térségben. Ez a kapcsolattartás etikájának egy részét képviseli, amelyet sok nemzet felvállal és gyakorol a Nagyobb Közösség ezen részén.

~

„Sokan arra a következtetésre jutnak, hogy a látogatók hasznosak, mert még nem támadtak meg minket és nem vették át az irányítást. Mit mondanál erről?”

A Beavatkozás nem azért van, hogy megtámadja az emberiséget, hanem hogy meggyőzze az emberiséget. A Beavatkozásnak szüksége van egy engedelmes emberiségre, hogy dolgozzon érte és eggyüttműködjön vele, hogy a Kollektíva részévé váljon. Ez a feltételezés, hogy az emberiséget megtámadják és legyőzik, teljesen téves. Így tekintetek az új földekhez és az új erőforrásokhoz való hozzáférésre.

De még a modern világotokban is inkább gazdasági, mint katonai erőket használnak arra, hogy megszerezzék az erőforrásokat és ez történik a világgal az űrbeli kapcsolatait illetően. Kis gazdasági Kollektívákkal találkoztok, akik azért vannak itt, hogy megkezdjék a beszerzés folyamatát, amelyet a nagyobb nemzetek később felvehetnek, ha a Beavatkozás sikeres lesz jelenlétének és hatalmának megalapozásában világotokban.

Helytelen azt gondolni, hogy megtámadnak és helytelen azt gondolni, hogy mivel nem támadtak meg, hogy az itt lévő erők hasznosak. Mindkettő hamis feltételezéseken alapul. Ezért a következtetések helytelenek.

Az emberiség, amely olyan sok ideje elszigetelten él és olyan harcias, minden bizonnyal ilyen feltételezéseket fog tenni és továbbra is hinni fog bennük és fenntartja ezeket. Az emberi tudatlanság az, ami ilyen dolgokat eredményez és az emberi arrogancia is. Mert lehet, hogy a saját világotokban kimagaslóak vagytok, de a Nagyobb Közösségben nincs elsőbbségetek és a legközelebbi szomszédaitok nem tekintenek benneteket kedvezően háborús hajlamaitok és környezetetek romboló használata miatt.

Azok a szomszédok, akik nem szabadok, nagy aggodalommal és nagy nyugtalansággal tekintenek majd azokra a szabadságokra, amelyeket eddig műveltetek, nem akarják, hogy ezek a hatások a saját világukon belül érvényesüljenek. Fogalmad sincs, hogy a zenéd és a táncod mit idézhet elő ezekben a világokban és miért tekintik ezeket fenyegetésnek az őket uraló irányító erőkre.

~

„Hogyan tartják fenn a szabad fajok autonómiájukat és hogyan tartják távol azokat a fajokat, amelyek nem szabadok a beavatkozástól?”

Ah, ez a kihívás! Ez a kihívás vár rád, ha képes vagy ellensúlyozni a mai világban zajló Beavatkozást. A világotok iránti érdeklődés nem fog megszűnni és a befolyásolási kísérletek folytatódni fognak. Hogyan tartanád kordában az ilyen befolyásokat? A nem szabad világok nagyobb negyedeiben élő szabad fajok esetében ez gyakran megköveteli a nem-beavatkozási szerződések aláírását, amelyek általában előírják, hogy a szabad nemzetek nem vesznek részt a határaikon és a befolyásterületeiken vagy régióikon túl. Nem próbálják meg külföldön gyakorolni vagy előmozdítani szabadságukat. Cserébe más nemzetek megállapodnak abban, hogy távol tartják magukat befolyási területeiktől és nem lépnek velük közvetlenül kapcsolatba.

Tehát az ilyen szerződések gyakran a tér magasan lakott területein kötődnek, de az ilyen szerződések változhatnak és átértékelhetőek és ezért a szabad nemzetek nem utaznak a körzeteiken túl, vagy nem törekednek a szabadság külföldön történő előmozdítására. Mert ez sértené saját autonómiájukat és a Nagyobb Közösségtől való elszigeteltségüket.

Azokon a területeken, ahol nincs nagy nemzetkoncentráció, a szabad nemzeteknek katonai eszközökkel kell fenntartaniuk biztonságukat, agresszív módon  szembeszállni mindenkivel, aki a közelükbe jönne. Ez természetesen kevésbé kívánatos, de a feltérképezetlen területek ritkán lakott régióiban erre mindenképpen szükség van. Az univerzumban mindenki erőforrásokat keres. Az univerzumban sokan szeretnének befolyást gyakorolni más nemzetekre. Ezek a vágyak és szükségletek még az ilyen, sűrűn lakott területeken is fennmaradnak.

Ezért ez egy törékeny egyensúly, amelyet egy szabad nemzetnek vagy szabad nemzetek csoportjának létre kell hoznia annak érdekében, hogy a Nagyobb Közösséget távol tartsa a területeiktől és megakadályozza azt a fajta beavatkozást, amely ma a világban történik.

Az emberiség még mindig úgy gondolja, hogy az univerzum egy nagy üres hely, amely felfedezésre vár, gyarmatosításra vár, végtelen erőforrásokkal ott az elvételre, ha csak az emberiség képes elegendő technológiát létrehozni ahhoz, hogy hozzáférjen hozzájuk. Mégis ezek a feltételezések mind az elszigeteltségetekből és az élet természetével és a Nagyobb Közösségben való kereskedelemmel és interakciókkal kapcsolatos mély tudatlanságotokból erednek.

Mi megértjük ezt és nem ítélünk el benneteket ezért, mert nekünk is sok hasonló feltételezésünk volt, mielőtt a Nagyobb Közösséggel való kapcsolat elkezdődött volna számunkra, mielőtt a világainkban megkísérelték volna a beavatkozást. Azóta nagyobb autonómiát hoztunk létre, de ezt gondosan meg kell őrizni, mind a fizikai, mind a mentális környezetben.

Más nemzetek olyan látnokokat alkalmaznak, akik megpróbálnak belelátni a világunkba, hogy lássák, milyen technológiát gyártunk és hogy lássák, hol rejlik az erőnk és a gyengeségünk. Ezeket a mentális környezetbe való behatolásokat saját látókkal kell ellensúlyoznunk, akiket a tudás vezérel, akik akadályoznák ezt a fajta beavatkozást a mentális környezetben.

Ez mind egy új határ számodra, az emberi tudomány és az emberi vallás számára. A mentális környezet ereje sok szempontból egyenértékű lehet a fizikai környezet erejével és az itt kialakítandó veszélyek és védekezések jelentősek. Ez a szabadság ára az univerzumban—állandó éberség, állandó gondoskodás és nagy felelősség.

~

„Folyton azt mondod, hogy a Tudás a legerősebb erő az univerzumban. Hogyan lehet ez igaz, amikor olyan sok más hatalmas erővel kell foglalkozni?”

A Tudás a látás, a megismerés és a bizonyossággal való cselekvés erejét képviseli. Azt a hatalmat is képviseli, hogy ellenálljon a meggyőzésnek, a megtévesztésnek és a befolyásnak a mentális környezetben. Az egyénnek vagy a nemzetnek, amely rendelkezik ezzel az erővel, megvan a hatalma, hogy ellenálljon a beavatkozásnak és megértse más nemzetek szándékait és tevékenységét, amelyek veszélyeztethetik szabadságát vagy létezését.

Ez az intelligencia végső formája és azok a látnokok, akiket a Tudás vezet, erősebbek, mint azok, akik nem. Itt képesek vagytok felismerni a jövőt és a jövőbeli eseményeket, mielőtt azok megtörténnének, különböző fokú pontossággal. Itt képesek vagytok felismerni mások szándékait és mások képességeit a technológia használata nélkül. Itt úgy tehetsz, mintha gyenge lennél, amikor valójában nagyon erős vagy. Itt úgy tűnik, hogy nem vagy agresszív, amikor valójában éleslátású vagy a vizsgálataidban. Itt jól védhető és jól védekező tudsz lenni anélkül, hogy nagy katonai erőre vagy infrastruktúrára lenne szükség. Itt bölcs döntéseket tudsz hozni más nemzetekkel való kapcsolataiddal kapcsolatban, még akkor is, ha szándékaik megkérdőjelezhetőek vagy bizonytalanok. Itt sokkal nagyobb biztonsággal folytathatsz diplomáciát más nemzetekkel, mint egyébként.

Erre az erőre és Tudásra lesz szüksége az emberiségnek, ha meg akarja szerezni az erőt és az elkötelezettséget, hogy nagyobb egységet teremtsen nemzetei és a világ bölcs és fenntartó használata között. Ez legyőzi a kapzsiságot és a fösvénységet. Ez legyőzi a versenyt, a konfliktusokat és a háborút. Ez legyőzi a sérelmet, a gyűlöletet és az egyenlőtlenséget.

Ezért a Tudás a legnagyobb hatalom az univerzumban. Ez egy olyan erő, amelyet a Beavatkozás nem használ, különben nem venne itt részt az általa vállalt tevékenységekben. Ez az a hatalom, amely megadja az emberiségnek azt a erőt, hogy ellensúlyozza a beavatkozást és megakadályozza a jövőbeli beavatkozásokat. Ez az a hatalom, amely megadja az emberiségnek a stabilitást, hogy egy új világot hozzon létre, amely sokkal nagyobb nyugalommal, egyenlőséggel, igazságossággal és szabadsággal rendelkezik.

Gondolkozz el ezeken a dolgokon.