ÖTÖDIK JELENTÉS: Küszöb: Egy Új Ígéret az Emberiségnek

A világban lévő földönkívüli jelenlétre való felkészülés érdekében, nélkülözhetetlen többet megtudni a Nagyobb Közösségben lévő életről, arról az életről, amely a jövőben be fogja hálozni a világot, az életről melynek a részesévé fogsz válni.

Az emberiségnek mindig is az volt a sorsa, hogy a Nagyobb Közösségben lévő élet részévé váljon. Ez minden olyan világban elkerülhetetlenül kialakul, ahol az intelligens élet magja el lett vetve és ez kifejlődött. Elöbb utóbb rádöbbentél volna arra, hogy a Nagyobb Közösségen belül élsz. És elöbb utóbb kitaláltad volna, hogy a saját világodban nem vagy egyedül és látogatások történnek és olyan különböző fajokkal, erőkkel, hitekkel és viselkedési formákkal kell megtanulnod megküzdeni, melyek elterjedtek a Nagyobb Közösségben, amelyben élsz.

A sorsod az, hogy a Nagyobb Közösségbe olvadjál. Az elszigeteltségednek most vége. Habár a múltban a világod többször is meg lett látogatva, de most az elszigeteltségi állapotod a végéhez ért. Most szükséges ráeszmélned arra, hogy nem vagy többé egyedül – a világegyetemben vagy akár a saját világodban sem. Ennek a megértése a Nagyobb Közösségi Spiritualitás Tanításában még teljesebben be van mutatva, amely ma már a világ elé van terjesztve. A mi szerepünk itt az, hogy körülírjuk az életet úgy ahogy az a Nagyobb Közösségben létezik, hogy ezáltal egy mélyebb megértést kapjál az élet nagyobb panorámájáról, amelybe beleolvadsz. Ez annak érdekében szükséges, hogy képes legyél ezt az új valóságot nagyobb tárgyilagossággal, megértéssel és bölcseséggel megközelíteni. Az emberiség olyan sokáig élt viszonylagos elszigeteltségben, hogy természetes számodra azt a következtetést levonni, hogy a világegyetem többi része is a számodra szent elképzeléseid, alapelveid és tudományod szerint működik és melyekre a világi tevékenységeidet és észrevételeidet alapozod.

A Nagyobb Közösség roppant nagy terjedelmű. A legtávolabbi pontjai sohasem voltak még felderítve. Sokkal nagyobb, mint ezt bármely faj képes lenne felfogni. Ezen a nagyszerű teremtésen belül, minden evolúciós szinten és számtalan kifejezési formában létezik intelligens élet. A te világod a Nagyobb Közösség azon részén helyezkedik el, amely meglehetősen jól lakott. Sok olyan terület van a Nagyobb Közösségben, melyek még soha nem voltak felderítve, és más területein léteznek olyan fajok, akik titokban élnek. Minden, ami a Nagyobb Közösségen belül létezik az élet megnyilvánulásának a kifejeződése. És bár, ahogy itt azt körülírtuk az élet nehéznek és kihívásokkal telinek tűnik, a Teremtő mindenhol működik, s a Tudáson keresztűl visszaigényli az elkülönülteket.

A Nagyobb Közösségen belül nem létezhet egy vallás, egy ideológia vagy egy kormányzati forma, amelyhez az összes faj és minden ember alkalmazkodni tud. Ezért, amikor vallásról beszélünk, a Tudás spiritualitásáról beszélünk, mert a Tudás ereje és jelenléte az, ami minden intelligens életen belül lakozik – te benned, a látogatóidon belül és más fajokon belül, akikel a jövőben fogsz találkozni.

Az egyetemes spiritualitás így egy nagyszerű összpontosítási pontá válik. Ez hozza össze a világodban elterjedt eltérő értelmezéseket és elképzeléseket és egy közös alapot ad a saját spirituális valóságodnak. Mégis a Tudás tanulása nem csak építő, de a Nagyobb Közösségen belül a túlélés és előrejutás érdekében elengedhetetlen. Ahhoz, hogy képes legyél a Nagyobb Közösségben a szabadságodat és a függetlenségedet létrehozni és fenntartani, a világodban elég ember között kell ennek a nagyobb képességnek kifejlődnie. A Tudás az egyetlen részed, amit nem lehet manipulálni és befolyásolni. Ez a forrása minden bölcs megértésnek és cselekvésnek. Ha a szabadság értékelve van és ha szeretnéd a saját sorsodat anélkül alakítani, hogy a kollektívák vagy más társadalom részévé válnál, ez a Nagyobb Közösség környezetén belül elengedhetetlené válik.

Az emberiségnek mindig is az volt a sorsa, hogy a Nagyobb Közösségben lévő élet részévé váljon. Ez minden olyan világban elkerülhetetlenül kialakul, ahol az intelligens élet magja el lett vetve és ez kifejlődött. Elöbb utóbb rádöbbentél volna arra, hogy a Nagyobb Közösségen belül élsz.

Ezért, mialatt bemutatjuk a világban lévő súlyos helyzetet, egy nagy ajándékot és egy nagy ígéretet is nyújtunk az emberiségnek, mert a Teremtő nem hagyna titeket felkészületlenül a Nagyobb Közösségre, ami az átlépendő küszöbök között a legnagyobb, amivel nektek mint egy fajnak valaha is szembe kell néznetek. Ezzel az ajándékkal mi is meg lettünk áldva. Ez már hosszú évszázadok óta a birtokunkban van. Ezt mind választás útján és mind szükségszerűségből meg kellett tanulnunk.

Valójában a Tudás hatalma és jelenléte az, amely lehetővé teszi számunkra, hogy mint Szövetségesedként beszéljünk és ezekben az értekezésekben adott információkkal ellássunk. Ha mi soha nem találtunk volna rá erre a nagyszerű Kinyilatkoztatásra, akkor mi el lennénk szigetelve a saját világunkon belül, soha meg nem értve a világegyetemben lévő nagyobb erőket, melyek jövőnket és sorsunkat formálják. Mert ez az ajándék, amely most a világotoknak van adva, nekünk is és sok más fajnak is, akik ígéretet mutatnak, meg lett adva. Ez az ajándék különlegesen fontos, az olyan fejlődő fajoknál, mint a tiéd is, amely ilyen ígéretes, de mégis annyira sebezhető a Nagyobb Közösségben.

Tehát, míg a világegyetemben nem lehet csupán egy vallás vagy ideológia, de létezik egy egyetemes alapelv, megértés és spirituális valóság, mely mindenki számára elérhető. Oly tökéletes, hogy azokhoz is szólni képes, akik tőled teljesen különböznek. Ez képes a sokféle élet minden megnyílvánulásához beszélni. Neked, aki a világodon belül élsz, most meg van rá a lehetőséged, hogy ilyen nagy valóságról tanulj, és saját magad tapasztald meg erejét és kegyelmét. Valójában ez az ajándék az, amit szeretnénk megerősíteni, mert ez fogja megőrízni a szabadságodat és az önrendelkezésedet és a világegyetemben lévő nagyobb ígérete felé vezető kaput megnyitni.

A kezdetekben ez azonban viszontagságot és nagy kihívást jelent. Ez megköveteli a mélyebb Tudás és a nagyobb tudatosság elsajátítását. Ha ennek a kihívásnak meg tudsz felelni, nem csupán te magad válsz haszonélvezőjévé, de az egész fajod is.

A Nagyobb Közösség Spiritualitásban lévő tanítás, most az egész világon bemutatásra kerül. Ez itt még soha nem került bemutatásra. Ennek az átadása egy emberen keresztül történik, aki ennek a Hagyománynak a közvetítője és szónokaként szolgál. Olyan kritikus időben lett ez a világba küldve, amikor az emberiségnek muszály a Nagyobb Közösségben lévő életről és azokról az erőkről tanulnia, melyek ma a világot alakítják. Csak e világon túlról érkező tanítás és megértés képes ezt az előnyt és felkészítést megadni.

E nagy feladat felvállalásában nem vagy egyedül, mert vannak mások is a világegyetemben, még a te fejlődési szakaszodban is, akik erre vállalkoznak. Te csak egyike vagy a sok faj között, akik ebben az időben a Nagyobb Közösségbe emelkednek. Mindegyikük ígéretet tartogat, de mégis e nagyobb környezetben létező nehézségeknek, kihívásoknak és befolyásoknak kitéve, mindegyikük sebezhető. Valójában, számos faj veszítette el a szabadságát, még mielött azt valaha is elérték volna és így a kollectívák részévé vagy egy nagyobb hatáskör kereskedelmi szövetségesévé vagy ügyfél államává váltak.

Mi nem szeretnénk azt látni, hogy ez az emberiséggel is megtörténik, mert ez egy nagy veszteség lenne. Ez az oka annak, hogy mi itt vagyunk. Ez az oka annak, hogy a Teremtő aktív ma a világban, egy új megértést hozva az emberi családnak. Itt az ideje, hogy az emberiség véget vessen az önmagával folytatott szüntelen konfliktusoknak és felkészüljön a Nagyobb Közösségben lévő életre.

Egy olyan térségben élsz, ahol a te parányi naprendszereden kívűl eső területen elég nagy mértékű a tevékenység. Ezen a térségen belül, bizonyos utak mentén kereskedelem folyik. A világok kölcsönhatásban állnak egymással, versenyeznek és néha ellentmondásba kerülnek. A kereskedelmi érdekekkel rendelkezők, mind a lehetőségeket keresik. Nem csak az erőforrásokat keresik, de az olyan világok hűségét is, mint a tiéd. Közülük néhányan nagyobb kollektívák részei. Mások sokkal kisebb méretekben tartják fent a szövetségüket. Azoknak a világoknak, melyek sikeresen képesek a Nagyobb Közösségbe emelkedni, nagyobb mértékben kell fenttartani az önkormányzásukat és önellátásukat. Ez megszabadítja őket attól, hogy ki legyenek téve más erők hatásainak, ami csak arra szolgálna, hogy kihasználják és manipulálják őket.

Valójában az önellátásod és a megértésedben való fejlődésed és az egység az, ami a jövőbeli jólétedben a legfontosabbá fog válni. És ez a jövő nincs túl messze, mert a látogatók befolyása a világban már egyre nagyobb. Sok ember már alkalmazkodott hozzájuk és most mint követeiként és közvetítőiként szolgálnak. Sok más ember egyszerűen a genetikai programjuk erőforrásaként szolgál. Ez számunkra nem rejtély, de mégis számodra ez érthetetlennek tűnhet.

A Beavatkozás egyszerre jelent szerencsétlenséget és egy létfontosságú lehetőséget is. Ha képes vagy reagálni, ha képes vagy felkészülni, ha képes vagy a Nagyobb Közösségi Tudást és Bölcsességet megtanulni, akkor képes leszel a világodba beavatkozó erőket ellensúlyozni és a saját embereid és népeid között egy nagyobb egység alapjait kiépíteni. Mi, természetesen erre szeretnénk bátorítani, mert ez mindenhol erősíti a Tudás kötelékeit.

A Nagyobb Közösségben nagyobb méretű hadviselés ritkán fordul elő. Vannak korlátozó erők. Az egyik dolog, hogy a hadviselés megzavarja a kereskedelmet és az erőforrások fejlesztését. Ennek eredményeként a nagyobb nemzeteknek nem szabad meggondolatlanul cselekedniük, mert ez akadályozza vagy ellensúlyozza a más pártok, más nemzetek és más érdekek céljait. A világokban polgárháború időnként előfordul, de a társadalmak és világok közötti nagyszabású hadviselés valóban ritka. Részben ez az egyik oka a Mentális Környezetben kialakított képességeknek, mert a nemzetek versenyeznek egymással és megpróbálják egymást befolyásolni. Mivel senki sem akarja az erőforrásokat és a lehetőségeket elpusztítani, ezért a Nagyobb Közösség számos társadalmában ezek a nagyobb készségek és képességek vannak változó fokú sikerrel kifejlesztve. Amikor ilyen jellegű hatások vannak jelen, a Tudásra még nagyobb szükség van.

Az emeberiség erre rosszul van felkészülve. De a gazdag szellemi örökséged és a világodban lévő bizonyos fokú személyes szabadság miatt van rá ígéret, hogy képes leszel ebben a nagyobb megértésben fejlődni, és ezáltal biztosítani a szabadságod megőrzését.

A Nagyobb Közösségben vannak más korlátozások is a hadviselés ellen. A legtöbb kereskedelmi társadalmak olyan nagyobb egyesületekhez tartoznak, melyek tagjaik számára törvényeket és magatartási kódokat állítottak fel. Ezek arra szolgálnak, hogy mindazok tevékenységét korlátozzák, akik más világokhoz és azok tulajdonában lévő erőforrásokhoz erővel szeretnének hozzáférni. Mert egy nagyszabású háború kitörése esetén, más fajokat is be kellene vonni és ez nem gyakran történik meg. Mi megértjük, hogy az emberiség nagyon is harcias és a hadviseléd szempontjából a Nagyobb Közösségben konfliktust vél, de a valóságban azt fogod találni, hogy ez nincs jól tolerálva és az erő helyett a meggyőzés más útjai vannak alkalmazva.

Így a látogatóid nem nagy katonai felszereléssel jönnek. Nem hozznak ide nagy katonai erőket, mert azokat a képességeket alkalmazzák, amelyek más módon szolgálták őket – a gondolatok, az impulzusok és érzéseket manipulációs készségeit, mindazokkal szemben akivel találkoznak. A világban a mostani időben elterjedt bálványimádás, a viszály és a bizalmatlanság mértéke miatt, az emberiség nagyon sérülékeny az ilyen rábeszéléseknek.

Ezért, hogy megértsd a látogatóidat és megértsd azokat, akikkel a jövőben fogsz találkozni, a hatalom és a befolyás használatának egy még érettebb megközelítését kell megalapítanod. Ez a Nagyobb Közösségi oktatásodnak egy létfontosságú része. Az erre való felkészülés egy része a Nagyobb Közösségi Spiritualitás Tanításában lesz megadva, de közvetlen tapasztalaton keresztűl is meg kell tanulnod.

Megértjük, hogy jelenleg sok ember között a Nagyobb Közösségről való meglátás nagyon fantáziadús. Úgy hiszik, hogy azok, akik technológiailag fejlettek spirituálisan is fejlettek, de biztosíthatunk róla, hogy nem ez a helyzet. Ti magatok, bár technológiailag fejlettebbek vagytok, mint korábban, spirituálisan nem igen nagy mértékben fejlődtetek. Nagyobb erővel rendelkeztek, de az erővel a nagyobb önmegtartóztatásnak a szüksége is megjelenik.

A Nagyobb Közösségben vannak olyanok, akiknek a technológia szintjén és még a gondolat szintjén is sokkal nagyobb erejük van. A fejlődésed el fog jutni arra a szintre , hogy kezelni tudjad őket, de a nem a fegyverzet lesz a hangsúly. Mert bolygóközi szinten a hadviselés annyira pusztító, hogy mindenki veszít. Milyen haszonnal jár egy ilyen viszály? Milyen előnyöket biztosít? Valójában, ha egy ilyen konfliktus létrejön, az az űrben történik és ritkán szárazföldi környezetben. A gonosztevő nemzetek és azok akik pusztítanak és agresszívak, gyorsan ellensúlyozva vannak, különösen ha olyan sűrűn lakott területen élnek, ahol kereskedelem folyik.

Ezért fontos, hogy megértsed a világegyetemben lévő konfliktusok természetét, mert ez fog betekintést adni a látogatók és igényeik megértésében – miért működnek úgy ahogy működnek, miért nem ismert a személyes szabadság közöttük, és miért támaszkodnak a kollektívákra. Ez ad nekik stabilitást és hatalmat, de ugyanakkor ez teszi őket sebezhetővé azokkal szemben akik a Tudásban képzettek.

A Tudás lehetővé teszi, hogy bármilyen módon gondolkozál, spontán cselekedjél, a nyilvánvalón túl érzékeljed a valóságot és megtapasztald a jövőt és a múltat. Azok számára, akik csak a renszert és a saját kultúrájuk diktálását képesek követni, ezek a képességek elérhetetlenek. Technológiailag messze a látogatók mögött jártok, de ott van számodra az ígérte, hogy a Tudás Útján kifejlesztheted képességeidet, azokat a képességeket, melyekre szükséged lesz és meg kell tanulnod erre egyre nagyobb mértékben támaszkodnod.

Mi nem az Emberiség Szövetségesei lennénk, ha nem tanítanánk téged a Nagyobb Közösségben lévő életről. Mi sok mindent láttunk. Sok kölönböző dologgal találkoztunk már. A mi világaink le lettek győzve és vissza kellett nyernünk a szabadságunkat. Mi tévedésekből és tapasztalatokból tudjuk a konfliktusok természetét és azt a kihívást, amivel neked ma szembe kell nézned. Éppen ezért erre a küldetésre, hogy téged szolgáljunk mi nagyon is alkalmasak vagyunk. Azonban, nem fogsz velünk találkozni és nem azért jöttünk, hogy a nemzetek vezetőivel találkozzunk. Nem ez a célunk.

Sőt, oly kis beavatkozásra van szükséged, amennyire az csak lehetséges, de nagy támogatásra van szükséged. Vannak olyan új képességek, amelyeket ki kell fejlesztened és egy új megértésre kell szert tenned. Mégha egy jóindulatú társadalom is jönne a világodba, olyan befolyással és olyan hatással lenne rád, hogy tőlük válnál függővé, és nem építenéd ki a saját erődet, saját képességeidet és a saját önellátásodat. Annyira rá lennél utalva a technológiájukra és a megértésükre, hogy nem lennének képesek magadra hagyni. És valójában az ide érkezésük még sebezhetőbbé tenne téged a jövőben. Mert akkor vágyodnál a technológiájukra és a Nagyobb Közösség kereskedelmi folyosóin akarnál utazni. De még erre nem lennél felkészülve, és nem lennél bölcs.

Ez az amiért a jövőbeli barátaid nincsenek itt. Ez az amiért nem jönnek ide a segítségedre.Mert ha ezt tennék, nem válnál elég erőssé. Velük akarnátok társulni, velük akarnátok szövetkezni, de annyira gyenge lennétek, hogy nem tudnátok saját magatokat megvédeni. Lényegében a kultúrájuk részévé válnátok, amit nem akarnak.

Talán sokan nem lesznek képesek megérteni azt amit itt mondunk, de ez idővel tökéletes értelmet fog nyerni, és látni fogod ennek a szükségességét és bölcsességét. Ebben a pillanatban túl törékenyek, túl zaklatottak és túl ellentmondásosak vagytok arra, hogy egy erős szövetséget alakítsatok ki, még azokkal is akik a jövőbeli barátaid lehetnének. Az emberiség még nem tud egy hangon szólni és ezért hajlamosak vagytok a túlról érkező beavatkozásra és manipulációra.

Ahogy a Nagyobb Közösség valósága egyre jobban ismerté válik a világodon belül, és ha az üzenetünk elég embert el tud érni, akkor egy egyre növekvő egyetértés lesz, hogy az emberiség egy nagyobb problémával áll szemben. Ez az együttmüködés és az egyetértés új alapjait hozhatja létre. Mert a világban milyen lehetséges előnyre tehet szert egy nemzet a másikkal szemben , amikor az egész világot fenyegeti a Beavatkozás? És ki tudna egyéni hatalmat szerezni egy olyan környezetben, ahol alien erők avatkoznak be? Ha a szabadság valódi lesz a világban, ezt meg kell osztani. Ezt fel kell ismerni és tudomásul kell venni. Ez nem lehet csak a kevesek kiváltsága, különben nem lesz itt igazi ereje.

A Láthatatlanoktól megértettük, hogy már vannak olyan emberek, akik világuralomra törekednek, mert azt hiszik, hogy megvan nekik a látogatók áldása és támogatása. A látogatók biztosítják őket, hogy a hatalomért való igyekezetükben támogatva lesznek. És mégis, mi az amit elajándékoznak ha nem a saját szabádságuk kulcsát és a saját világuk szabadságát? Ők tudatlanok és ostbák. Nem látják a saját hibájukat.

Azt is megértettük, hogy vannak olyanok akik azt hiszik, hogy a látogatók itt egyfajta spirituális reneszánszot képviselnek és egy új reményt az emberiség számára, de honnan tudnák azok, akik semmit sem tudnak a Nagyobb Közösségről? Az a vágyuk és azt remélik, hogy ez fog történni és ezek a kívánságok a látogatók által vannak elhelyezve, eléggé nyilvánvaló okok miatt.

Amit mi itt mondunk az az, hogy igazi szabadság, igazi erő és valódi egység szűkében nem lehet itt semmi a viágban. Az üzenetünket mindenki számára elérhetővé tesszük és bízunk benne, hogy szavainkat el tudjátok fogadni és komolyan tudjátok venni. De a reakciódat nem tudjuk irányítani. És a világi babonák és félelmek miatt lehet, hogy az üzenetünk sokak számára elérhetetlen lesz. De az ígéret még mindig ott van. Hogy többet adjunk, át kellene vennünk a világodat, amit mi nem akarunk. Ezért mi mindent megadunk, amit csak adhatunk anélkül, hogy beleavatkoznánk ügyeitekbe. De mégis sokan vannak, akik akarják a beavatkozást. Azt akarják, hogy más valaki által legyenek megszabadítva vagy megmentve. Nem bíznak az emberiség lehetőségeiben. Nem hisznek az emberiség eredendő erősségeiben és képességeiben. Ők szívesen fogják átadni a szabadságukat. Azt fogják elhinni, amit a látogatók mondanak nekik. És az új mestereiket fogják szolgálni, azt gondolva, hogy a saját felszabadulásukat kapják meg.

Ahogy a Nagyobb Közösség valósága egyre jobban ismerté válik a világodon belül, és ha az üzenetünk elég embert el tud érni, akkor egy egyre növekvő egyetértés lesz, hogy az emberiség egy nagyobb problémával áll szemben. Ez az együttmüködés és az egyetértés új alapjait hozhatja létre.

A szabadság egy értékes dolog a Nagyobb Közösségben. Ezt soha ne felejtsd el. A ti szabadságotok, a mi szabadságunk. És mi is a szabadság ha nem a Tudás követésének a képessége, a valóság melyet a Teremtő adott meg számodra, és ennek a Tudásnak a kifejezése és a Tudáshoz való hozzájárulás annak minden megnyilvánulásában?

A látogatóidnak nincs meg ez a szabadságuk. Ez számukra ismeretlen. A világodban lévő káoszt nézve, azt gondolják, hogy az a rend, amit itt be fognak vezetni számodra megváltás lesz és a saját önpusztításodtól fog megmenteni. Ez minden amit ők adni tudnak, mert ez minden amivel rendelkeznek. És használni fognak téged, de ezt nem tartják helytelennek, mert ők maguk is használva vannak és ezen kívül nem ismernek semmi mást. A programozásuk, a kondicionálásuk oly alapos, ezért a mélyebb spirituális szintjük megérintése, csak távoli lehetőségeket tartogat. Ennek megtételéhez nincs meg az erőd. Ahhoz, hogy a látogatókra megváltó hatással légy, sokkal erősebbnek kellene lenned, mint amilyen ma vagy. És mégis az ő felépítésük nem olyan szokatlan a Nagyobb Közösségben. A nagy kollektíváknál, különösen hatalmas kiterjedésű tér felett ez nagyon gyakori, ahol a hatékony működés érdekében elengedhetetlen az egységesség és az alkalmazkodás.

Ezért ne félelemmel nézz a Nagyobb Közösségre , hanem tárgyilagossan. A körülírt feltételek már léteznek a világodban. Ezeket a dolgokat meg tudod érteni. A manipuláció fogalmát ismered. A befolyás fogalmát ismered. Csak ilyen nagy mértékben még soha nem találkoztál velük és még soha nem kellett más intelligens életformával felvenned a versenyt. Ennek eredményeként, erre még nincsenek meg a képességeid.

Mi a Tudásról beszélünk, mert ez a legnagyszerűbb képességed. A Tudás jelenti a legnagyobb ígéretet, függetlenűl attól, hogy idővel milyen technológiát tudsz kifejleszteni. A technológiai fejlettségedben évszázadokkal a látogatóid mögött jársz, így a Tudásra kell támaszkodnod. Ez a legnagyobb erő a világegyetemben és a látogatóid ezt nem használják. Ez az egyetlen reményed. Ezért a Nagyobb Közösségi Spiritualitás Tanitásaiban oktatva van a Tudás Útja, meg vannak adva a Lépések a Tudáshoz és tanítva van a Nagyobb Közösségi Bölcsesség és Intuíció. E felkészülés nélkül, nem lenne meg a képességed vagy a meglátásod megérteni a választási lehetőségeidet vagy , hogy ezekre hatékonyan tudjál válaszolni. Ez túl nagy. Ez túl új. És ezekhez az új körülményekhez még nem alkalmazkodták.

A látogatók befolyása napról-napra növekszik. Minden ember aki ezt hallja, ezt érzi és ezt tudja, muszály megtanulnia a Tudás Útját, A Nagyobb Közösségi Tudás Útját. Ez egy felhívás. Ez egy ajándék. Ez egy kihívás.

Ugyan kellemesebb körülmények között ennek a szüksége nem látszana annyira fontosnak. De ennek a szüksége óriási, mert az itt lévő alien jelenléttől a világban nincs biztonság, nincs hová elbújni, nincs biztos menedék. Ezért van csak két választási lehetőség: vagy ebbe belenyugszol vagy pedig kiállsz a szabadságod mellett.

Ez a nagy döntés áll minden egyes ember elött. Ez a nagy fordulópont. A Nagyobb Közösségben nem lehetsz ostoba. Ez egy túlságosan is követelődző környezet. Megköveteli a kiválóságot és az elkötelezettséget. A világod túlságosan értékes. Az erőforrásokra mások is áhítoznak. A világod stratégiai pozíciója túlságosan nagy megbecsülésnek örvend. Még ha egy olyan távoli világban is élnél, mely távol van minden kereskedelmi útvonaltól, távol minden kereskedelmi kapcsolattól, elöbb-utóbb valaki által akkor is fel lennél fedezve. Ez az eshetőség számodra most érkezett el. És ez jól előre van haladva.

Ezért, vedd komolyan. Ez az idő a bátorság ideje, nem a kételkedésé. Az elötted álló helyzet súlyossága csak megerősíti az életed és választásod fontosságát és annak a felkészülésnek a fontosságát, amely ma a világban adva van. Ez nem csak a te okulásod és előrejutásod érdekéért van. Hanem a védelmedért és a túlélésedért is.

De ennek a szüksége óriási, mert az itt lévő alien jelenléttől a világban nincs biztonság, nincs hová elbújni, nincs biztos menedék. Ezért van csak két választási lehetőség: vagy ebbe belenyugszol vagy pedig kiállsz a szabadságod mellett.