Пети Документ: Ново Обещание за Човечеството

За да можете да се подготвите за чуждоземното присъствие на света, трябва да учите още за живота във Великата Общност, живот който ще обгърне вашия свят в бъдеще, живот част от който ще бъдете и вие. Съдбата на човечеството винаги е била присъединяване към интелигентния живот във Великата Общност. Това е необратимо и е валидно за всички светове, където е посят и е развит интелигентен живот. Вие също трябва да разберете, че живеете във Великата Общност. И евентуално, вие ще трябва да разберете, че не сте сами във вашия свят, че сте посещавани и че трябва да учите да се съревновавате с различни раси, сили, вярвания и поведения, които са широко разпространени във Великата Общност в която живеете и вие.

Присъединяването към Великата Общност е ваша съдба. С изолацията ви е приключено. И въпреки, че вашия свят е посещаван многократно в миналото, изолираното ви съществуване е към края си сега. Важно е да разберете, че не сте сами – във вселената и дори във вашия свят. Това разбиране е по-добре обяснено в Учението за Духовността във Великата Общност, което е представено на хората днес. Нашата роля е да покажем живота такъв, какъвто е във Великата Общност, за да можете да изградите по-дълбоко разбиране за голямата панорама на живота, към който се присъединявате. Това е необходимо за вас, за да имате обективност, разбиране и мъдрост за това, което ви предстои. Човечеството е живяло в относителна изолация толкова дълго, че за вас е нормално да мислите, че останалата част от вселената функционира съгласно идеите, принципите и науката, която вие имате за свещена и в съответствие на която осъществявате своите дейности и възприятия на света.

Вашата съдба е да се присъедините към Великата Общност. Изолацията ви е приключила. Въпреки че вашия свят е посещаван многократно в миналото, състоянието ви на изолация е приключило. Сега е необходимо да разберете, че не сте сами - във вселената и дори във вашия свят.

Великата Общност е огромна. Най-далечните и части още не са изследвани. Тя е по-обширна от разбиранията на всяка раса. В рамките на това изключително нещо, съществува интелигентен живот на всяко еволюционно ниво в безкрайни проявления. Вашият свят се намира в относително гъсто населена част от Великата Общност. Някои части от Великата Общност никога не са били изследвани и някои раси живеят в тях тайно. Всичко във Великата Общност съществува в условия на проявлението на живота. И въпреки, че живота такъв какъвто го описваме изглежда труден и предизвикателен, Създателят работи навсякъде, превъзпитавайки отлъчените чрез Знанието.

Във Великата Общност, не може да съществува една религия, една идеология или една форма на управление, които могат да бъдат приложими за всички раси и хора. Следователно когато говорим за религия, ние имаме предвид духовността във Великата Общност, защото това е проявлението и силата на Знанието, които съществуват във всеки интелигентен живот – във вас, във вашите посетители и във всички раси, с които ще се срещнете в бъдеще.

Така, духовността във вселената е фокусна точка. Тя обединява отклонените разбирания и идеи, които са преобладаващи във вашия свят и дава споделена основа на вашата духовна реалност. И въпреки това, изучаването на Знанието не е само поучително, то е основното за оцеляването и напредъка във Великата Общност. За да можете да установите и отстоявате свободата и независимостта си във Великата Общност, трябва да имате тези качества развити в достатъчно хора от вашия свят. Знанието е единствената част от вас, което не може да бъде манипулирано или да му бъде въздействано. То е източника на всички мъдри решения и действия. То е необходимо за средата на Великата Общност, ако свободата е оценена и ако желаете да установите своята съдба, без да бъдете интегрирани към колективите или към други общества.

Следователно като изясняваме опасното положение на света днес, ние желаем да ви представим големия дар и надежда за човечеството, защото Създателят няма да ви изостави неподготвени за Великата Общност, най-голямото предизвикателство пред което се изправя човечеството. Ние също сме благословени с този дар. Той ни беше даден преди много столетия, ваше време. Ние трябваше да го учим като избор и като необходимост.

Разбира се, присъствието и силата на Знанието е това, което ни дава възможност да ви говорим като ваши Съюзници и да ви предоставим информацията, която се съдържа в тези изложения. Ако не бяхме открили тези велики Откровения, ние бихме били изолирани в собствените си светове, неспособни да разберем великите сили във вселената, които щяха да определят бъдещето и съдбата ни. Този дар, който ви се дава днес е даден на нас и на много други раси с потенциал и бъдеще. Този дар е изключително важен за присъединяващи се раси като вашата, които имат толкова голям потенциал и които в същото време са толкова уязвими във Великата Общност.

Следователно докато не е възможно да съществува само една религия или идеология във вселената, съществува универсален принцип, разбиране и духовна реалност, които са достъпни за всички. Те са толкова съвършени, че могат да говорят на всички тези, които са много по-различни от вас. Те говорят на различните проявления на живота и всичките му разновидности. Вие, които живеете в този свят сега, имате възможността да учите за тази велика реалност, да изпитвате нейната сила и благодат за себе си. Естествено, ние се надяваме да подсилим този дар, защото това ще запази свободата и самоопределянето ви и ще отвори пред вас вратите към велико бъдеще във вселената.

Вие обаче, имате нещастието и голямото предизвикателство в самото начало. Заради това, трябва да учите дълбокото Знание и великото съзнание. Ако отговорите на това предизвикателство, вие се превръщате в помощници не само на себе си, а и на цялата ви раса.

Учението на Духовността във Великата Общност е на света днес. То никога до сега не е давано на този свят. То е дадено чрез една личност, която служи като посредник и говорител на тази Традиция. То е пратено на света в това критично време, когато човечеството трябва да учи за живота си във Великата Общност и за големите сили, които преобразуват света днес. Само учение и разбиране отвъд този свят, може да ви даде това предимство и тази подготовка.

Вие не сте сами в това трудно начинание, защото във вселената има и други, дори във вашия етап на развитие раси, които поемат по същия труден път като вас. Вие сте малка част от подобни раси, присъединяващи се към Великата Общност в това време. Всяка от тях е с голям потенциал, но и всяка е много уязвима за трудностите, предизвикателствата и влиянията, които са налице във вселената. Разбира се, много раси са загубили свободата си и са станали част от колективите, част от търговските съюзи или част от клиентите на огромни сили.

Ние не бихме желали това да се случи и с вас, защото това би било голяма загуба. Това е и причината да сме тук. Затова и Създателят действа на света днес, дарявайки ново разбиране на човешкото семейство. Време е човечеството да прекрати безкрайните конфликти помежду си и да се подготви за живота във Великата Общност.

Вие живеете в много активна област извън сферата на вашата миниатюрна слънчева система. В тази област, търговията се осъществява по определени пътища. Световете си взаимодействат, съревновават се и понякога враждуват помежду си. Тези, които имат търговски интереси, търсят нови възможности там. Те търсят не само ресурси, но също така и съюзи в светове като вашия. Някои от тях са част от огромни колективи. Други имат свои собствени съюзи с много по-малки размери. Световете, които се присъединяват успешно към Великата Общност, трябва да поддържат своята автономия и себезадоволяване. Това ги предпазва от сили, които могат да се опитат да ги екслоатират и използуват.

Развитието на вашите възприятия и себезадоволяването ви, както и вашата обединеност, ще изиграят решаваща роля за благосъстоянието ви в бъдеще. И това бъдеще не е толкова далечно, защото въздействието на пришълците във вашия свят става все по-голямо. Много личности са се примирили с тях и им служат като емисари и посредници. Много други хора служат като ресурси за тяхната генетична програма. Както казахме вече, това се е случвало много пъти на различни места във вселената. Това не е мистерия за нас, въпреки че за вас е неразбираемо.

Интервенцията е както беда, така и голяма възможност. Ако сте в състояние да отговорите, ако сте в състояние да се подготвите, ако сте в състояние да учите Знанието и Мъдростта на Великата Общност, тогава ще можете да отблъснете силите, които се намесват във вашия свят и да поставите началото на нов съюз между вашите хора и народи. Ние разбира се, подкрепяме това, защото подобно нещо усилва връзките на Знанието навсякъде.

Големи войни във Великата Общност почти не съществуват, защото са налице ограничаващи сили. От една страна, войните нарушават търговията и развитието на ресурсите. В резултат на това, не се разрешава на големите раси да действат безрасъдно, защото това спъва или отхвърля целите на други съюзи, нации и интереси. Цивилни войни се случват от време на време в някои светове, но големи войни между обществата и световете са изключителна рядкост. Това е отчасти причината да се установят такива умения в Умствената Среда, защото по този начин нациите се съревновават и се опитват да си въздействат една на друга. След като никой не желае да унищожава ресурси, тези големи умения и възможности са се развили в различна степен в много общества във Великата Общност. Когато този вид въздействия са представени, нуждата от Знание е дори още по-належаща.

Тъй като реалността на Великата Общност става по-известна във вашия свят и ако нашето послание може да достигне достатъчно хора, тогава ще има нарастващ консенсус, че има по-голям проблем, пред който е изправено човечеството. Това би могло да създаде нова основа за сътрудничество и консенсус.

Човечеството е много слабо подготвено за това. Въпреки че благодарение на богатото ви духовно наследство и относителната ви лична свобода, има надежда да напреднете във вашите разбирания и да осигурите и опазите свободата си.

Съществуват и други ограничения срещу войната във Великата Общност. Болшинството от търговските общества принадлежат на огромни съюзи, които са установили закони и правила на поведение за своите членове. Те служат за ограничаване на действията на други, които желаят да използуват сила, за да спечелят достъп в други светове и да заграбят техните ресурси. За да има голяма война, трябва да бъдат включени много на брой раси, а това не се случва често. Ние знаем, че човечеството е много войнствено, но в действителност ще откриете, че това не се толерира добре във Великата Общност и че други начини за убеждение са добре усвоени и използувани там, вместо грубата сила.

Затова и вашите посетители не са дошли във вашия свят с голямо въоражение. Те не идват с големи военни сили, защото притежават умения, които им служат по други начини – умения в манипулиране на мисли, импулси и чувства на тези, с които се срещат. Човечеството е много уязвимо за такива въздействия поради суеверия, конфликти и липса на вяра, които са преобладаващи във вашия свят днес.

Следователно, за да разбирате вашите пришълци и тези, с които ще се срещате в бъдеще, вие трябва да установите по- зряло виждане за използуването на силата и въздействието. Това е изключително важна точка от вашето обучение за Великата Общност. Част от тази подготовка ще бъде дадена в Учението на Духовността във Великата Общност, но вие също така трябва да я изучавате и чрез директен опит.

Няма сигурност, няма място за криене, няма отстъпление в света, което да е сигурно от извънземното присъствие на Земята. Ето защо има само два избора: Можете да се примирите или да отстоявате свободата си.

Ние разбираме, че в момента много хора имат фантастични и нереални виждания за Великата Общност. Вярва се например, че тези, които са технологично са и духовно напреднали, но ние трябва да ви уверим, че това не е така. Вие самите, въпреки че сте по-напреднали технологично отколкото в миналото, нямате голям духовен напредък. Вие притежавате повече мощ, но заедно с това се появява и нуждата от по-голямо въздържание.

Има раси във Великата Общност, които притежават много пъти по-голяма технологична и мисловна мощ от вас. Вие ще трябва да взаимодействате с тях, но въоражението не трябва да бъде вашия акцент, защото военните действия на междузвездно ниво са толкова разрушителни, че всички са губещи. Какви са изгодите от такъв конфликт? Какви преимущества осигурява той? Естествено, когато такъв конфликт съществува, той става в космоса и рядко в земна среда. Нечестни нации и такива, които са разрушителни и агресивни са отблъсквани бързо, особено ако съществуват в гъсто населени области, където се осъществява търговията.

Следователно важно е да разберете естеството на конфликтите във вселената, защото това ще ви даде прозорливост относно пришълците и техните нужди – защо те функционират по този начин, защо личната свобода е непозната сред тях и защо разчитат на техните колективи. Това им осигурява стабилност и сила, но също така ги прави уязвими за тези, които са умели и силни със Знанието.

Знанието ви дава възможност да мислите по много различни начини, да действате спонтанно, да разберете реалността отвъд очевидното и да изживявате бъдещето и миналото. Такива умения са отвъд възможностите на тези, които само следват режимите и диктатурите на други култури. Вие сте далеч от технологията на вашите пришълци, но имате потенциал да развиете умения в Пътя на Знанието, умения от които ще се нуждаете и които трябва да учите, за да разчитате на тях все повече.

Ние не бихме били Ваши Съюзници, ако не ви обучавахме за живота във Великата Общност. Ние сме видели много. Ние сме се сблъсквали с много различни неща. Нашите светове бяха завладени и ние трябваше да извоюваме нашата свобода обратно. Ние знаем от опит и грешки, за естеството на конфликтите и предизвикателствата, с които вие се сблъсквате днес. Затова сме добре подготвени в мисията си да ви помогнем. Ние обаче няма да се срещнем с вас и с вашите лидери. Това не е нашата цел.

Вие разбира се не се нуждаете от голяма намеса, а от голяма помощ и съдействие. Вие трябва да развивате нови умения и нови разбирания. Дори доброжелателни общества, ако ви посетят, биха осъществили голямо влияние и въздействие върху вас и вие бихте се поддали и бихте станали зависими от тях, а така няма да установите своята сила, мощ и себезадоволяване. Вие ще бъдете толкова зависими от технологията и разбиранията им, че те няма да могат да ви напуснат. И разбира се, идването им тук ще ви направи дори по-уязвими на въздействие в бъдещето, защото вие ще желаете тяхната технология и ще искате да пътувате по търговските пътища на Великата Общност. За съжаление, вие няма да сте подготвени и достатъчно мъдри за това.

Ето защо, бъдещите ви приятели не са тук. Затова те не идват да ви помагат, защото ако сторят това, вие няма да станате силни. Вие ще искате да се асоциирате и да сключите съюз с тях, но ще бъдете толкова слаби, че няма да можете да се защитите. В резултат на това, вие ще станете част от тяхната култура, а те не желаят такова нещо.

Вероятно много хора няма да вникнат в това, за което ви говорим тук, но с времето то ще започне да се прояснява и вие ще разберете неговата мъдрост и необходимост. В този момент, вие сте прекалено слаби, прекалено разсеяни и прекалено подвластни на конфликти, за да сключвате силни съюзи дори с тези, които биха били ваши бъдещи приятели. Човечеството още не може да говори единно и затова е предразположено към интервенция и манипулация отвъд.

Когато реалността във Великата Общност стане по-добре позната във вашия свят и ако нашето съобщение докосне достатъчно хора, тогава ще разберете, че човечеството се е изправило пред голям проблем. Това би могло да създаде нова основа за сътрудничество и съгласие. Защото, какво предимство може да има една нация пред друга, когато целия свят е застрашен от Интервенцията? И кой би могъл да търси индивидуална сила в среда, в която се намесват извънземни сили? Ако свободата е истинска във вашия свят, то тя трябва да бъде споделена. Тя трябва да бъде разпозната и разбрана. Тя не може да бъде привилегия на няколко, в противен случай няма да сте истински силни.

От Невидимите знаем, че има хора, които доминират на света, защото вярват, че имат благословията и подкрепата на пришълците. Те имат уверението на извънземните, че ще бъдат подкрепени в похода им за власт. Въпреки че това което губят е ключа за тяхната свобода и свободата на техния свят? Те не знаят, не са мъдри и не виждат своята грешка.

Ние разбираме, че има хора, които вярват, че пришълците са тук, за да представят духовно възраждане и надежда за човечеството, но как да знаят те, които не знаят нищо за Великата Общност? Тяхната надежда и желание е, че това ще се случи, а подобни желания са стимулирани от пришълците с очевидни цели.

Това за което говорим тук, е че нищо не е по-скъпо от истинската свобода, сила и съюз на света. Ние правим съобщението достъпно за всички и вярваме, че нашите думи могат да бъдат получени и обсъдени сериозно. Ние обаче нямаме контрол върху вашия отговор. И суеверията и страховете на света ще затруднят приемането на съобщението ни. Но надеждата и обещанието остават. За да ви дадем повече, ние трябва да завземем вашия свят, а ние не желаем това. Следователно ние ви даваме толкова, колкото можем, без да се намесваме във вашите дела. Но има много от вас, които желаят такава намеса. Те желаят да бъдат спасени от някой друг. Те не вярват във възможностите на човечеството. Те не вярват във вродените умения и качества на хората. Те ще отдадат свободата си сами. Те ще вярват сляпо на пришълците и ще служат на новите си господари, мислейки, че по този начин получават свободата си.

Свободата е скъпоценно нещо във Великата Общност. Винаги помнете това и никога не го забравяйте. Вашата и нашата свобода е скъпоценна. А какво е свобода, ако не възможността да следвате Знанието, реалността, която Създателят ви е дал, да проявявате Знанието и да го отдадете във всичките му проявления?

Вашите пришълци нямат тази свобода. Тя не е позната за тях. Те наблюдават хаоса във вашия свят и вярват, че реда който ще осигурят тук, ще ви спаси от самоунищожение. Това е всичко, което те могат да ви дадат, защото това е всичко, което притежават. И те ще ви използуват, без да гледат на това като нещо нередно, защото и те самите са използувани и не познават друга алтернатива. Тяхното програмиране и обучение е толкова съвършено, че да се достигне до дълбоката им духовност е много далечна перспектива. Вие не сте достатъчно силни, за да сторите това. Вие трябва да сте много пъти по-силни отколкото сте сега, за да притежавате изкупително влияние върху вашите пришълци. Въпреки това, тяхното подчинение не е толкова необикновено във Великата Общност. То е много често срещано в огромните колективи, където еднаквостта и съгласието са основни за ефикасното функциониране, по-специално върху обширни области в космоса.

Следователно не гледайте на Великата Общност със страх, а с обективност. Условията които описваме, вече съществуват във вашия свят. Вие можете да разберете тези неща. Манипулацията и влиянието са неща, познати за вас. Вие обаче, никога не сте се сблъсквали с тях в такива огромни размери, както и никога досега не сте се съревновавали с други фоми на интелигентен живот. Затова и нямате необходимите знания, как да го направите.

Ние ви говорим за Знанието, защото то е вашата най-голяма заложба. Без значение каква технология ще развиете във времето, Знанието е най-голямата ви надежда. Технологично, вие сте векове назад от вашите пришълци и затова трябва да разчитате на Знанието. То е най-великата сила във вселената и вашите пришълци не го използуват. То е единствената ви надежда. Затова Учението за Духовността във Великата Общност учи на Пътят към Знанието, осигурява Стъпките към Знанието и учи на Мъдростта и Интуицията във Великата Общност. Без тази подготовка, вие няма да имате уменията и перспективата да разберете своята дилема и да и отговорите ефективно. Тя е прекалено нова и прекалено голяма за вас. И вие не сте свикнали с тези нови условия.

Влиянието на пришълците расте с всеки изминал ден. Всеки, който чуе и почувства това, трябва да учи Пътят към Знанието. Това е зов. Това е дар. Това е предизвикателство.

Ако обстоятелствата не бяха толкова належащи, нуждата може би нямаше да бъде толкова неотложна. Нуждата в този момент обаче е изключителна, защото не съществува сигурно място на Земята, където да се скриете от чуждото присъствие. Ето защо, съществуват два варианта: да се примирите или да браните свободата си.

Това е изключително важно решение за всеки от вас. Това е огромна повратна точка. Не можете да сте лекомислени във Великата Общност. Тя е прекалено взизкателна среда. Тя изизква прозорливост и посвещение. Вашият свят е прекалено уязвим. Ресурсите тук са желани от други. Стратегическото положение на вашия свят е оценено много високо. Дори да живеехте в отдалечено място, далеч от търговски пътища и икономически връзки, вие щяхте да бъдете открити. Вие сте открити вече и трябва да свиквате с това.

Бъдете смели. Това е време да бъдете смели, а не колебаещи се. Сериозността на ситуацията срещу която се изправяте, само потвърждава значимостта на вашия живот, вашия отговор и важността на подготовката дадена на света днес. Това не е само заради вашия напредък. То е и за вашата защита и оцеляване.