Четвърти Документ: Скрити Сили

Човечеството притежава сила, която все още не е осъзната, сила, която може да компенсира Интервенцията, сила, която ще даде на човечеството по-голямо обещание и по-голяма мощ във Вселената. Това е невидима сила. Това е сила, която веднъж преживяна, насочва живота на индивида и осигурява истинска мощ и сигурност за него. Тази сила във Вселената, се нарича Знание. Това е силата да виждаш, да знаеш и да действаш ясно и сигурно. Това е сила, която е отвъд убеждаването и манипулацията от какъвто и да е  източник. Това е сила, която се дава като потенциал на всеки индивид в рамките на човешкото семейство и извън него.

Във Великата Общност религията в крайна сметка се превръща в изучаване и прилагане на Пътя на Знанието, защото това е най-преводимото в религията. Местните обичаи, местните учители или местната история не се превеждат от един свят на друг. Преводимо е само това, което е съществено в изучаването и практикуването на осъзнаване на Твореца, както и големия дар на Знанието за отделния индивид, пратен от Създателя.

Съпротивата ще покаже, че човечеството е самоопределяща се раса и не желае да бъде смущавано и контролирано от чужди сили.

Знанието е истински акцент и истинска цел не само за отделния индивид, но и за една нация само в светове, където индивидуалната свобода се цени и подкрепя. Ето защо от Знанието се страхуват и го избягват нациите, които нямат индивидуална свобода, защото силата на Знанието може да стимулира творчеството, несъгласието и диференциацията на отделния индивид от волята и посоката на групата. Именно тази свобода и креативност придават динамични качества, сила и потентност на вашия живот. Това дава възможност на отделния индивид да осъществи съдбата си на света.

Култивирането на Знание е рядкост във Вселената, защото свободата е рядкост във Вселената. Пътят на Знанието се изучава тайно в много светове и нации, където свободата е обезсърчена или забранена. То е изразено най-силно в свободните нации, където се разглежда не само като път към лично удовлетворение и принос, но и като източник на сила в умствената среда – сила, която може да се използва за защита на свободната раса от чужда намеса и интервенция.

Човечеството все още не осъзнава колко сила и предимства наистина притежава, защото вашите религии са поддържани и не са заменени от вяра в технологиите. Те не са били напълно подчинени от политическите програми на управляващите нации. Въпреки че е имало много корупция, както  разбираме, силата и присъствието на Знанието в човечеството остават силни, а потенциалът му за бъдещето е много окуражаващ.

Ако това Знание не присъстваше и не беше достъпно за хората, тогава нашето послание за предупреждение, насърчение и надежда, нямаше да има смисъл. Ние говорим на това Знание във вас и във всички човешки сърца. Представяме не толкова идеи, колкото признаване на реалността и подготовката, на които човечеството трябва да се подложи, за да се подготви за бъдещето си във Великата Общност. Защото съдбата ви е там, вашият успех и вашият провал ще се случат в рамките на Великата Общност.

Знанието е по-дълбок глас. Това е начина, по който Създателят ще ви говори – за да ви напътства, да ви защитава и да ви подготви. Знанието е напълно свободно от намеса, убеждаване и манипулация. То представлява ядрото на вашата сила и най-мощния ви актив. Всяко действие, което можете да предприемете, за да запазите свободата на човечеството, в крайна сметка ще се окаже неуспешно, ако не е придружено от Знанието.

Това отново е една от причините мъдрите да останат скрити, защото притежават силата и присъствието на Знанието. Интервенцията не знае за това Знание и не го използва, и затова то представлява най-голямата ви сила. Но осъзнаването на Знанието трябва да се култивира. Необходимостта от Знание трябва да бъде осъзната, тъй като вашият индивидуален интелект не може да се конкурира със силата на груповия ум, който съществува във Великата Общност. Но Знанието във вас е имунизирано от неговото влияние и може да прозре през неговите измами.

Силата на вашите идеи и вярвания е слаба в сравнение с вярванията и идеите на тези, които са държани здраво в подчинение от много умове във Великата Общност. Но силата на Знанието е по-силна. Тя не може да се промени. Тя не може да бъде предадена. Тя не може да бъде променена от никаква сила във Вселената. Само Създателят на целия живот може да й говори и тя слуша само Него.

Знанието във вас е обединено със Знанието в другите. С усилване на Знанието в човешкото семейство, войните и конфликтите ще загубят своята привлекателност и атрактивност.Тъй като Знанието става по-силно в човешкото семейство, предложенията за чужди технологии и чуждо управление, ще загубят своята привлекателност. За Знанието те няма да означават нищо. Всички неща, които подтикват хората да навредят на себе си или да участват в дейности, които не са в техен интерес, ще загубят своята привлекателност пред лицето на Знанието, на тази по-дълбока сила.

Хората трябва да престанат да вярват в чужди сили, които са тук без човешко разрешение и действат против човешката воля и съзнание.

Не всички хора трябва да открият тази сила, но много от тях ще трябва да го сторят. В противен случай Интервенцията ще се осъществи безпрепятствено. Правителствата ще скрият от вас това, което знаят, борейки се в себе си как да се справят с това присъствие и с неговите намерения, а хората по света ще останат самообсебени и невежи, без да осъзнават голямата заплаха за своята свобода и бъдеще.

Ако достатъчно хора станат силни със Знанието и научат за Великата Общност, тогава човечеството няма да се поддаде и ще се противопостави на Интервенцията. Неговата съпротива ще покаже на управителите на търговията и бизнеса, че човечеството е самоопределяща се раса и не желае да се намесва и да бъде контролирано от чужди сили. Това ще ви даде сила и уважение, каквито в този момент не притежавате.

Най-големият подарък, който една раса може да ви даде, е своята мъдрост за живота във Вселената и своето съзнание за силата на Знанието. Именно тази нетехнологична сила ще ви помогне да изберете по кой път да поемете – дали по пътя на конфликта и войната във вашия свят или по пътя на сътрудничеството и единството, дали да се подготвите за Великата Общност, като признаете присъствието на Намесата и нейната заплаха, или да я игнорирате и да се съсредоточите върху други неща, които смятате за важни. И осъзнаването на тази вътрешна сила от хората, ще определи какъв път ще поеме човечеството за установяване на човешкото единство – независимо дали това ще бъде път на потисничество и подчинение или път на консенсус и осъзнаване. Това ще определи какво виждат, какво знаят и какво вършат хората.

Ето как Знанието е в центъра на вашето изживяване и затова то представлява най-голямата сила във Вселената. Тези, които са силни със Знанието, имат сила и в умствената среда. Те не могат да бъдат съблазнени и предизвикани от никаква сила. Те ще ценят свободата, силата, единството и целта. Човечеството наистина не цени достатъчно тези неща по отношение на появяването си във Великата Общност и по отношение на западащото състояние на вашия свят.

Знаем това, защото намесата се е случвала на много места във вселената, дори в нашите собствени светове и ние трябваше да се борим, за да си върнем свободата и да прогоним онези сили, които се опитваха да ни ръководят и контролират. Трябва да признаем не без съжаление за нашите трудности. Много жертви бяха дадени в борбата за свобода, защото ние не обърнахме внимание на предупреждението и след това трябваше да се изправим пред трудната задача да свалим онези, които са се утвърдили в нашите собствени светове.

Ето защо Създателят на живота ни изпрати да говорим от името на съюзниците на човечеството – да съветваме, да предупреждаваме и да насърчаваме човечеството да признае големите си възможности, както и големите опасности, които предстоят, да се подготвите и да търсите по-дълбоката сила на Знанието, което ще ви осигури вдъхновение, смелост и воля да предприемете трудната промяна, която трябва да се установи на света.

Нововъзникващи раси като вашата, неспособни да установят свободата си или загубили своята самодостатъчност, се оказват под убеждението на чужди сили – често подчинявани без никакви актове на открито насилие.

Човечеството не знае за своята сила, а Интервенцията го подтиква да вярва единствено в своята слабост. Интервенцията иска човечеството да се чувства слабо и безпомощно, обезсърчено и унило. Това е перфектната среда, в която Интервенцията може да се установи – да установи своята сила, да изгради своята подкрепа и да спечели своето предимство в чужд свят.

Ето защо трябва да помислите за нещата, за които говорим, преди да стигнете до каквито и да било заключения относно потенциала на човечеството в неговия собствен свят и извън него. Голяма предпазливост и умения са ви нужни за срещите с интелигентния живот отвъд света. Необходима е голяма прозрачност и отчетност по отношение на всяко посещение отвън. Тук трябва да имате сигурност, а не само надежда.

Знанието дава сигурност. Без Знание може да имате надежда, но без сигурност надеждата е слаба и лесно може да бъде обезкуражена. Сигурността ще ви каже какво трябва да направите. Тя ще ви информира какво се изисква от вас като индивиди и какво се изисква от вашите нации. Предоставихме ви трите изисквания за изграждане и установяване на свобода във Великата Общност. Те могат да служат като контекст за важно човешко развитие. Но тези разработки трябва да бъдат вдъхновени от Знанието. В противен случай желанието за единство може да доведе до потисничество, а желанието за разпознаване може да доведе до потайност, ако не се ръководи от Знанието.

Трябва да се противопоставите на Интервенцията. Нейното присъствие трябва да бъде осъдено. Нейните действия трябва да бъдат разкрити. Хората не трябва да вярват в чужди сили, които са тук без човешко съгласие и действат против човешката воля и съзнание. Важно е правителствата да дадат информация на хората, но е важно и хората също да разкрият какво виждат и какво са преживели по отношение на присъствието на Интервенцията.

Човечеството трябва да изгради своята граница в космоса. То трябва внимателно да наблюдава и следи какво се случва в космоса. Не можете да сте с гръб към Вселената, ако искате да видите какво предстои и да виждате това, което вече е тук.

Отвличането на хора против тяхната воля трябва да бъде разобличено и заклеймено. То се извършва с коварна цел. Тя може да отслаби и още повече да раздели човешкото семейство. Трябва да признаете, че конкуренцията съществува – конкуренция отвъд света. Тази конкуренция трябва да бъде призната и да бъде разкрита. Тези, които са вярвали, че това присъствие е тук за доброто на човечеството, трябва да разберат, че това не е така, че са били измамени и че онези, които са отвличани против волята им, вярват в неща, в които са били насърчавани да вярват.

Вие сте местните народи на този свят. Вие изпитвате интервенция. Историята на вашия свят ви учи какво представлява интервенцията и че тя винаги се осъществява в интерес на тези, които се намесват. Не позволявайте да попаднете под чуждо убеждение и намеса. Разберете, че вашите истински приятели и съюзници никога няма да се намесят на света по този начин или да извършват такива дейности, които застрашават благосъстоянието на хората и подкопават единството, самодостатъчността и дискретността на човечеството.

За да различавате приятел от враг във вселената, вие трябва да знаете разликата между вашата сила и вашата слабост, защото вашите врагове ще говорят на вашата слабост, а вашите приятели ще говорят на вашата сила. Всичко, което човечеството цени, сега е изложено на риск – всичко, което сте създали, всичките ви постижения, всичко, което сте постигнали и което е важно. Вие не осъзнавате подаръците, които са ви дадени и колко важни са те.

Ще срещнете раси във Вселената, в чиито популации няма  състрадание един към друг. Техните индивиди са се превърнали в  машини – управлявани, контролирани и насочвани, с много малко мисъл или чувство за себе си или за някой друг. Това е често срещано и е една от посоките, които една надпревара може да предприеме, за да установи стабилност и сигурност. Това не е посоката, която са поели вашите съюзници. Те са начертали много различен курс за своите народи и за тяхното бъдеще.

Не мислете, че бъдещето на човечеството е безнадеждно, защото ако мислите така, ще станете жертва на убеждението, което се осъществява върху човешкото семейство. Защото Намесата се стреми или да спечели благоразположението ви, или да победи вашата опозиция. Ако не могат да спечелят благосклонността ви, те ще се стремят да ви обезсърчат и да ви оставят безнадеждни и  отчаяни.

Вяра в човечеството, вяра в силата на доброто човешко лидерство, вяра в необходимостта и изискването на човешкото единство, самодостатъчност и дискретност – никога не трябва да губите тази вяра. Без значение как изглеждат нещата, никога не трябва да се отказвате. Интервенцията иска да се откажете, да отстъпите и да се предадете. Никога не трябва да правите тези неща във Великата Общност, защото, след като загубите свободата си, ще бъде изключително трудно да я възстановите. Ние знаем това, защото сме го изпитали.

Ще е необходима огромна смелост, за да се осъществи това, което е нужно на света – огромни човешки иновации, човешка ангажираност и сътрудничество. Ако не вярвате, че това е възможно, значи Интервенцията е победила и е само въпрос на време да приключи. Вие сте се поддали, без дори да осъзнаете влиянието, което ви е оказано.

Свободата и единството са трудни за постигане и трябва да бъдат водени от голяма необходимост. Не е случайност една нация да стане свободна във Вселената. Това се случва по необходимост и по избор. Ако не сте свободни във вселената, ще бъдете управлявани от други. Ако не постигнете и не поддържате свободата си, тогава няма да управлявате вашата съдба. Това е реалността на живота във Вселената. Това е реалност, която може или да ви изкупи, или да ви победи, в зависимост от това как реагирате на нея.

Много раси са се провалили във Великата Общност точно по тези причини. Тези нововъзникващи раси като вашата, които са били неспособни да установят свободата си или са загубили своята самодостатъчност, са подчинени от чужди сили – често завладяни без акт на открито насилие, превзети от собствените им конфликти и от собствените им нужди. Всички напредващи нации са изправени пред изчерпване на своите ресурси. Техният избор ще определи тяхното бъдеще. Знанието в отделния индивид ще ги насочи да вземат правилното решение. Но ако Знанието е непознато или не се преживява, тогава ще бъдат взети други решения.

Човечеството има голяма сила, но не я използва. То притежава голям потенциал, но не го реализира. Индивидите и нациите все още се стремят да спечелят колкото могат от света, без да мислят за утрешния ден и какво ще им донесе той. Нациите и групите се противопоставят една на друга, без никакво съзнание, че са изправени пред господство във Великата Общност.

Тук Великата Общност може да се разглежда или като голяма заплаха, която хората ще отричат и избягват, или като голямо предизвикателство, което може да обедини човечеството, използвайки собствената си сила и умение. Тук човечеството ще укрепне по принуда – ще стане силно като реагира на променящата се среда и на променящите се обстоятелства.