Шести Документ: Въпроси и Отговори

Ние чувстваме, че е важно, съгласно информацията, която осигурихме до сега, да отговорим на възникналите въпроси, засягащи реалността и значението на съобщенията, които сме оторизирани да ви предадем.

~

”Можете ли да дадете някакво безспорно доказателство, защо хората да ви вярват относно Интервенцията?”

Първо, има безспорни доказателства относно визитите във вашия свят. Беше ни казано, че това е така. Невидимите също така ни довериха, че хората не могат да разберат доказателствата и ги определят по свое усмотрение – определение, което в голяма степен им осигурява комфорт и спокойствие. Ние сме сигурни, че има необходимите доказателства за това, че Интервенцията се случва на света днес и всеки заинтересован, може да изследва тази материя. Фактът, че вашите правителства и религиозни лидери не оповестяват тези неща публично, не означава, че те не се случват.

~

”Как хората да са сигурни, че вие наистина съществувате?”

Относно това дали сме реални, ние не можем да демонстрираме физическото си присъствие пред вас и затова трябва да разберете значението и важността на нашите думи. В момента не е от значение в какво вярвате. Нужно е голямо приемане, Знание и хармония. Думите, които изричаме са истина и ние вярваме в тях, но това не значи, че те не могат да бъдат преиначени. Ние не можем да контролираме отговора на нашето съобщение. Има хора, които желаят да получат повече доказателства, отколкото могат да бъдат дадени. За другите, подобно доказателство няма да бъде нужно, защото те ще почувстват вътрешно потвърждение.

Междувременно, нашето съществуване остава спорно и въпреки това, ние се надяваме и вярваме, че думите ни ще бъдат разгледани много сериозно, а доказателствата, които съществуват и които са реални, могат да бъдат събрани и разбрани от тези, които желаят да отдадат на това силите и фокуса в живота си. От наша гледна точка, не съществува по-голям проблем, предизвикателство и възможност, за да получим вашето внимание.

Следователно вие сте в началото на нов процес на разбиране. Той ще изизква вяра и увереност във вас самите. Много от вас ще отхвърлят това, само защото не вярват в нашето съществуване.

Други, между другото ще вярват, че сме част от манипулация, която въздейства върху света. Ние не можем да контролираме тези мнения. Ние само можем да разкрием нашето съобщение и нашето присъствие в живота ви, независимо как ще бъде разгледано това присъствие. Нашето присъствие тук не е важно, важно е съобщението, което сме дошли да разкрием, както и голямата перспектива и разбиране, които можем да ви осигурим. Вашето обучение трябва да започне отнякъде. Всяко обучение започва с желание за знание.

Ние се надяваме, че чрез тези доклади, ще можем да провокираме малка част от вашата увереност, за да ви разкрием това, което имаме за вас.

~

”Какво ще кажете на тези, които разглеждат Интервенцията като положителен факт?”

Ние разбираме, че всички сили идващи от небето, са част от вашите духовни, социални и изконни вярвания и традиции. Идеята, че животът във вселената е безинтересен, е предизвикателство за тези фундаментални вярвания. От наша гледна точка, базираща се на нашите вярвания и култури, ние разбираме тези очаквания. В далечни времена, ние също вярвахме по този начин. Трябваше обаче да се променим, когато се изправихме срещу действителността на живота във Великата Общност.

Вие живеете в огромна физическа вселена. Тя е изпълнена с живот. Този живот представлява безкрайни проявления и еволюция на интелигентността и духовното съзнание на всяко ниво. Това означава, че това което ще срещнете във Великата Общност, включва почти всички вероятни възможности.

Вие обаче, все още сте изолирани и не пътувате свободно в космоса. И дори да сте в състояние да достигнете други светове, вселената е огромна и все още никой, с каквато и да е скорост, не е успял да премине от единия до другия край на галактиката. Следователно физическата вселена остава огромна и неразбираема. Никой не може да ръководи нейните закони. Никой не е завладял нейните територии. Никой не е наложил пълен контрол или господство. По този начин, животът има велико и омиротворяващо въздействие. Такава е истината, дори далеч отвъд границите на вашия свят.

Трябва да очаквате, че ще срещате интелигентни същества, които представляват добрите сили, ще срещате сили на невежеството и дори такива, които нямат никакво отношение към вас. В началните си контакти с реалността на Великата Общност обаче, присъединяващи се светове като вашия, винаги и без изключение ще срещат търсачи на ресурси, колективи и такива, които се опитват да извличат полза за себе си.

Положителното мнение за посещенията се определя от човешкото очакване и естественото желание да се приеме добрия изход и да се търси помощ от Великата Общност за проблеми, които човечеството не е било способно да разреши само. Нормално е да имате такива очаквания, по-специално когато разберете, че пришълците имат по-големи възможности от вас. По-голямата част от проблема обаче, е да разтълкувате плановете и намеренията на чуждоземците, защото те се срещат с хора навсякъде, за да демонстрират своето присъствие тук, като напълно положително и полезно за човечеството.

~

”Ако тази Интервенция е в напреднала фаза, защо не дойдохте по-рано?”

Преди много години, няколко различни групи от нашия съюз са посетили вашия свят, за да ви предоставят съобщение на надеждата и да подготвят човечеството. Но уви, тяхното съобщение не е било разбрано и е било използувано от тези, които са се срещнали с тях. Непосредствено след тяхното пристигане, пришълците от колективите също са дошли тук. Това е, защото вашия свят е прекалено ценен и както казахме, не се намира в отдалечен регион на вселената. Вашият свят е наблюдаван от много дълго време от тези, които ще се опитат да го използуват в своя полза.

~

”Защо нашите съюзници не прекратят Интервенцията?”

Ние сме тук само да наблюдаваме и да съветваме. Големите решения ще бъдат осъществени от вас. Никой друг не може да вземе тези решения вместо вас. Дори големите ви приятели отвъд вашия свят не биха се намесили, защото ако го сторят, това би предизвикало военни действия и вашия свят би могъл да се превърне в бойно поле на противостоящи сили. И ако евентуално вашите приятели надделеят в този конфликт, вие ще бъдете напълно зависими от тях, неспособни да се грижите за себе си и да запазите своята сигурност и свобода във вселената. Ние не познаваме доброжелателна раса, която би желала да носи такова бреме. И това на практика няма да бъде във ваша полза, защото вие ще се превърнете във васална раса на чужда сила и ще бъдете ръководени от разстояние. Това по никакъв начин не е във ваша полза и затова не се случва. Пришълците обаче, ще се представят за спасители и приятели на човечеството. Те ще използуват вашата наивност. Те ще заложат на вашите очаквания и ще се опитат да се облагодетелсвуват напълно от вашето доверие.

Следователно дълбокото ни желание е нашите думи да бъдат противосредство за тяхното присъствие и за тяхната манипулация. Вашите права са нарушени. Територията ви е инфилтрирана. Правителствата ви са подведени и религиозните ви идеологии и импулси са пренасочени.

Гласът на истината е наложителен в този случай и ние вярваме, че можете да приемете този глас. Надяваме се, че манипулирането ви не е достигнало критичната си точка.

~

”Какви реалистични цели трябва да си поставим и каква е крайната точка по отношение на спасението на човечеството от загубата на неговата самоидентичност?”

Първо, трябва да сте съзнателни и да бъдете нащрек. Много хора трябва да осъзнаят, че Земята е посещавана многократно и че тук има извънземни сили, които действат тайно, опитвайки се да прикрият истинските си намерения от човешкото разбиране. Трябва да бъде пределно ясно, че присъствието им тук е голямо предизвикателство за човешката свобода и самоопределяне. Планът, който те развиват и Мирната Програма, която спонсорират, трябва да бъдат парирани мъдро и трезво. Това противопоставяне трябва да започне. Има много хора по света сега, които могат да осъзнаят това. Следователно първата стъпка е съзнателност.

Следващата стъпка е образование и обучение. Необходимо е хора от различни нации и култури да учат за Великата Общност и да разберат срещу какво се изправяте дори в този момент.

Следователно реалистичната цел е съзнателност и обучение. Това, само по себе си ще попречи на плановете на пришълците на света. В момента, те се сблъскват с минимална съпротива и срещат много малко проблеми и пречки в своята дейност. Всички тези, които ги разглеждат като ”съюзници на човечеството” трябва да разберат, че това не е истина. Нашите думи вероятно няма да са достатъчни да ви убедят, но това е само началото.

~

”Къде и как можем да се подготвим?”

Можете да го сторите в Пътя на Знанието на Великата Общност, който е даден на света. Въпреки че предствлява ново разбиране за живота и духовността във вселената, той е свързан с всички истински духовни пътища, които вече съществуват във вашия свят – духовни пътища, които ценят човешката свобода и значението на истинската духовност, сътрудничеството, мира и хармонията в човешкото семейство. Следователно учението за Пътя на Знанието зове истината, която вече съществува във вашия свят, като и дава широк контекст и арена за изява. По този начин, Пътя на Знанието от Великата Общност не измества световните религии, а осигурява по-широка перспектива пред тях, за да могат те да бъдат наистина смислени и приложими в това време.

~

”Как да предадем вашето съобщение на другите?”

Истината е във всяка личност. Ако сте в състояние да откриете тази истина, тя ще укрепне, ще отекне и ще въздейства на другите. Огромната ни надежда, надеждата на Невидимите, духовните сили служещи във вашия свят, както и надеждата на тези, които ценят човешката свобода и желаят да видят успешното ви присъединяване към Великата Общност, зависи от тази истина, която съществува във всяка личност. Ние не можем да форсираме това съзнание във вас. Ние само можем да ви го разкрием и да вярваме на величието на Знанието, дадено ви от Създателя и даващо ви възможност да откликнете.

~

”Къде е скрита човешката сила за отпор на Интервенцията?”

Първо, изхождайки от наблюдението на вашия свят и от информацията, дадена ни от Невидимите, независимо от огромните проблеми в света, все още съществува достатъчно свобода, която да ви осигури основа за отпор на Интервенцията. Това контрастира с много други светове, където личната свобода никога не е била установена. Всички тези светове се срещат с външни сили и възможността за установяване на свобода и независимост в тях е много малка.

Следователно вие притежавате голяма сила в лицето на човешката свобода, която е позната във вашия свят и е оценена от много, но не от всички хора. Вие знаете, че имате нещо, което можете да загубите. Оценявайте това, което имате вече, доколкото е установено. Не трябва да бъдете ръководени от външни сили. Не трябва да бъдете ръководени грубо дори от човешките власти. Следователно това е началото.

Може би най-важните въпроси, които трябва да си зададем, са: "Дали сме сами във вселената или в нашия собствен свят? Ще ни посетят ли в днешно време? Това посещение полезно ли е за нас? Трябва ли да се подготвим? "

На следващо място, реалността на Знанието е вече установена, защото вашият свят притежава богати духовни традиции, които са подхранвали Знанието в личността и са се грижили за човешкото сътрудничество и разбирателство. Още веднъж, в светове, където Знанието не е познато, възможността то да бъде установено в повратната точка на присъединяването им към Великата Общност, има минимални шансове за успех. Знанието е силно в достътъчен брой хора тук на Земята, за да могат те да учат за реалността на живота във Великата Общност и да разберат какво се случва в техния свят в този момент. Това ни дава надежда, защото вярваме в човешката мъдрост. Ние вярваме, че хората могат да надживеят своя егоизъм, своята прекалена ангажираност и прекалената грижа за собствената си сигурност, за да погледнат на живота в по-широк мащаб и да почувстват голямата отговорност за служба на своята раса.

Между другото, вярата ни е необоснована, но ние получихме мъдри съвети от Невидимите по този въпрос. В резултат на това, ние сме в рискова ситуация, бидейки толкова близо до Земята и наблюдавайки събития отвъд вашите граници, които са в пряка зависимост за вашата бъдеща съдба.

Човечеството има голям потенциал. Вие все по-добре осъзнавате проблемите на света – липсата на сътрудничество между народите, унищожаването на околната среда, изчерпващите се природни ресурси и т.н. Ако не знаехте за тези проблеми, ако тази действителност е била скрита за вас до степен, да нямате идея за съществуването на тези неща, тогава ние не бихме били толкова обнадеждени. Човечеството обаче, има потенциала да се противопостави на всякаква интервенция на света.

~

”Ще прерасне ли тази Интервенция във военна инвазия?”

Както посочихме вече, вашият свят е прекалено ценен, за да подтикне към военни действия. Никой, който е дошъл тук, не би искал да унищожи инфраструктурата и природните ресурси в този свят. Това е причината, пришълците да не желаят да унищожат човечеството, а да включат хората в служба на своите колективи.

Силата на стимулирането, подстрекателството и убеждението, а не военната намеса са заплаха за вас. Тази заплаха ще укрепва от вашата слабост, в кооперация с вашия егоизъм и невежество за живота във Великата Общност и от слепия ви оптимизъм, относно вашето бъдеще и значението на живота отвъд вашите граници.

За да се противопоставим на това, ние осигуряваме образование и говорим за значението на подготовката, която е пратена на света в този момент. Ако вие не бяхте свободни и не знаехте за проблемите във вашия свят, то ние нямаше да ви поверим тази подготовка и нямаше да имаме самочувствието, че нашите слова ще отекнат с истината, която знаете.

~

”Можете ли да въздействате върху хората, както го правят пришълците, но в полза на доброто?”

Нашето намерение не е да влияем и въздействаме на личностите. Нашето намерение е само да представим проблемите и действителността към която се присъединявате. Невидимите осигуряват значението на подготовката, защото тя идва от Създателя на живота. Така Невидимите въздействат на личността за добро. Има и някои ограничения обаче. Както казахме, вашето самосъзнание трябва да се укрепи. Трябва да станете по-силни. Вашето сътрудничество трябва да се поддържа и развива.

Съществува граница относно това, колко голяма може да бъде нашата помощ. Нашата група е малка. Ние не крачим сред вас. Следователно разбирането за новата реалност, трябва да се предава от човек на човек. Тя не може да ви се даде насила от чужда раса, дори да е за ваше добро. Следователно ние не бихме подкрепили вашата свобода и себеопределеност, ако участвахме и съдействахме в такава програма за убеждение. В този случай, не можете да действате като деца. Трябва да пораснете и да станете отговорни. Вашата свобода е подкопана и застрашена. Вашият свят е застрашен. Нужно е съдействие и сътрудничество между вас в този момент.

Сега имате огромната възможност да обедините своята раса, защото никой от вас не може да има полза и да бъде добре, ако другите около него не са. Никоя нация няма да спечели, ако друга съседна нея, попадне под външен контрол. Човешката свобода трябва да бъде пълна. Взаимопомоща трябва да се случва във всяко кътче на земното ви кълбо, защото сега всички сте в еднакво положение. Пришълците не фаворизират една група пред друга или една раса пред друга. Те търсят единствено пътя на най-слабата съпротива, за да установят своето присъствие и господство във вашия свят.

~

”Колко напреднало е тяхното внедряване в човечеството?”

Пришълците имат забележително присъствие в най-напредналите нации във вашия свят и по-специално в Европа, Русия, Япония и САЩ. Това са най-стабилните и богати нации, притежаващи най-голяма сила и влияние. Това са страните, където пришълците ще се концентрират. Те обаче отвличат хора по целия свят и развиват Мирната си Програма с тези, които отвличат, ако тези личности откликнат на тяхното въздействие. Следователно присъствието на пришълците е по целия свят, но е концентрирано най-вече в тези страни, с които те се надяват да бъдат съюзници. Това са страни, правителства и религиозни лидери, които притежават най-голямата власт и които господстват и влияят върху мислите и убежденията на хората.

~

”С колко време разполагаме?”

С колко време разполагате? Имате още време, но точно колко още, ние не можем да определим. Ние дойдохме със спешно съобщение. Това не е проблем, който може да се заобиколи, отхвърли или отложи във времето. От наша гледна точка, това е най-належащото предизвикателство, срещу което се изправяте. Това е най-важното нещо в момента, проблем от първостепенно значение за вас. Вие сте закъснели с подготовката си. Това забавяне е причинено от много фактори извън вашия контрол. Все още обаче, имате време да отговорите. Изходът не е ясен, но все още имете шанс да успеете.

~

”Как да се фокусираме върху тази Интервенция, когато съществуват много други глобални проблеми в света?”

Първо, според нас в момента няма по-належащ и по-важен за решаване проблем от този в света. От наша гледна точка, ако загубите свободата си, няма да можете да решавате самостоятелно нито един въпрос и проблем в бъдещето. Какво бихте могли да се надявате, че ще спечелите? Какво бихте могли да постигнете или осигурите, ако не сте свободни във Великата Общност? Всички ваши постижения ще бъдат дадени на вашите нови управници; цялото ви богатство ще им бъде дарено. И въпреки, че вашите пришълци не са жестоки, те са напълно отдадени на своите планове. Те ви оценяват само дотолкова, доколкото можете да бъдете полезни за тяхната кауза. Това е причината да чувстваме, че няма по-належащ проблем във вашия свят в този момент.

~

”Кой би могъл да откликне на тази ситуация?”

Днес има много чувствителни хора по света, с наследено знание от Великата Общност. Има много други, които са отвличани от пришълците, но не са се поддали на техните убеждения и планове. И има също така много други, които са загрижени за бъдещето на света и осъзнават опасностите, срещу които се изправя човечеството. Хората в тези три категории, най-вероятно ще бъдат едни от първите, които ще откликнат на реалността във Великата Общност и на подготовката за Великата Общност. Тези хора могат да бъдат от всяка сфера на живота, от всяка нация, от всяка религиозна традиция и икономическа група. Те са по целия свят. На тях и на техния отговор разчита Голямата Духовна Сила, която се грижи и съдейства за успеха и щастието на човечеството.

~

”Вие споменахте за отвлечени хора по целия свят. Как да се защитят те, за да не бъдат отвлечени?”

Колкото по-напреднали сте със Знанието и колкото по-съзнателни сте за присъствието на пришълците, толкова по-малко желани сте за техните изследвания и манипулации. Колкото повече използувате срещите си с тях, за да проникнете в тяхната същност, толкова по-голяма опасност представлявате за тях. Както вече казахме, те търсят пътя с най-малка съпротива. Те търсят личности, които са отстъпчиви и податливи. Те се нуждаят от тези, които ще им създават най-малко проблеми и грижи.

Ако сте силни със Знанието, вие ще бъдете отвъд техния контрол, защото те няма да могат да използуват съзнанието или сърцето ви. И с времето ще започнете да прониквате в съзнанието им, което те не желаят. Тогава вие ще бъдете заплаха и предизвикателство за тях и те ще ви отбягват доколкото могат.

Пришълците не желаят да бъдат разкрити. Те не желаят конфликт. Те са сигурни, че могат да постигнат своите цели, без сериозна съпротива от страна на човешкото семейство. Веднъж обаче, когато такава съпротива е предприета, веднъж когато силата на Знанието е пробудена в отделната личност, пришълците ще се изправят пред много по-мъчно преодолими препятствия. Тяхната интервенция ще се разстрои и ще стане трудно осъществима. По-трудно ще бъде за тях да въздействат върху тези, които са на власт. Следователно най-важното в случая е отговора и посвещението на отделната личност.

Осъзнайте присъствието на пришълците. Не се поддавайте на убежденията, че присъствието им тук е от духовно естество или, че има положително влияние за спасението на човечеството. Дайте отпор на убежденията. Възстановете вътрешния си баланс и силата, най-великия дар, който ви е даден от Създателя. Превърнете се в сила с която всеки, който престъпва вашите граници или отхвърля и незачита изконните ви права, трябва се съобразява.

Това е проявлението на Духовната Сила. Волята на Създателя е човечеството да се присъедини към Великата Общност, да бъде обединено и свободно от външни интервенции и господства. Волята Божия е също така, да се готвите за бъдещето, което няма да бъде като миналото ви. Ние сме тук в служба на Създателя и нашето присъствие и нашите слова служат на тази цел.

~

”Ако пришълците се натъкнат на отпор от страна на човечеството или на отделни личности, ще се оттеглят ли те или ще увеличат своята численост?”

Техният брой не е толкова голям. Ако се натъкнат на съпротива, те ще се отдръпнат и ще скроят нови планове. Те са напълно убедени, че плановете им няма да срещнат сериозни затруднения и мисията им ще бъде лесно осъществена. Ако обаче се натъкнат на сериозни затруднения, това ще осуети интервенцията им и те ще трябва да открият нови пътища, за осъществяване на контакти с човечеството.

Ние вярваме, че човечеството може да генерира достатъчно силен отпор и съгласие, за да отблъсне тези влияния. Това е на което ние разчитаме и към което са насочени нашите усилия.

~

”Кои са най-важните въпроси, които трябва да отправим към себе си и към другите, относно проблема за извънземната намеса?

Между другото, най-критичните въпроси, които би трябвало да сe запитате са, ”Ние хората сами ли сме във вселената или в нашия свят? Посетени ли сме в момента? Тези посещения от полза ли са за нас? Трябва ли да се готвим за тях?

Това са изключително важни въпроси и те трябва да бъдат поставени ясно. Има много въпроси обаче, на които не можете да дадете отговор, защото не знаете достатъчно за живота във Великата Общност и още не сте уверени, че имате качествата да противодействате на тези влияния. Много неща липсват в човешкото образование, което е насочено основно към миналото ви. Човечеството излиза от дълго продължилата относителна изолация. Неговото образование, ценности и институции са изградени в условията на тази изолация. С вашата изолация обаче е свършено завинаги. Винаги се е знаело, че това ще се случи. То е неизбежно. Следователно обучението и ценностите ви навлизат в нов контекст, към който те трябва да се пренастроят. И настройката трябва да се осъществи бързо, поради естеството на Интервенцията в света днес.

Ще има много въпроси, на които няма да можете да отговорите. Ще трябва да живеете с тях. Обучението ви за Великата Общност е в самото начало. Трябва да се образовате внимателно и трезво. Трябва да се противопоставяте на тенденциите и опитите ви да правите ситуацията подходяща и възприемчива за вас. Трябва да развиете обективност за живота и да погледнете отвъд личните си сфери на интереси, за да бъдете в позиция да откликнете на големите сили и събития, които формират вашия свят и вашето бъдеще.

~

”Какво ще се случи ако достатъчен брой хора не могат да откликнат?”

Ние сме уверени, че достатъчно хора от вас могат да откликнат и да започнат своята подготовка относно живота във Великата Общност, за да бъдат те надежда и обещание за човешкото семейство. Ако това не бъде постигнато, тогава тези, които ценят свободата си и имат такава подготовка, ще трябва да се оттеглят. Те ще трябва да пазят Знанието живо на света, докато светът попада под абсолютния контрол на иноземците. Това е неприятна алтернатива, но подобно нещо се е случвало в много други светове във вселената. Възстановяването на свободата след подобно развитие на събитията е много трудно. Надяваме се, вашата съдба да не бъде такава и затова сме тук, осигурявайки ви тази информация. Както вече казахме, има достатъчно хора по света, които могат да откликнат, за да отблъснат намеренията на пришълците и да осуетят тяхното влияние върху човешките дела и човешките ценности.

~

” Вие говорите за други светове, присъединяващи се към Великата Общност. Можете ли да кажете нещо за успехите и паденията, които биха могли да се случат с нас?”

Успехите са налице или ние нямаше да сме тук. Аз, като говорител на нашата група, бих споделил за дълбоката инфилтрация осъществена в нашия свят, която ние пропуснахме да разкрием навреме. Подготовката ни беше незабавна, благодарение на група, подобна на нашата, която дойде и ни информира за моментната ситуация, в която се намирахме. В нашия свят имаше извънземни, които търгуваха с нашите ресурси и взаимодействаха с нашето правителство. Тези, които бяха на власт тогава, бяха убеждавани, че търговията и бизнеса с пришълците ще бъдат в наша полза, защото бяхме започнали да изпитваме недостиг на ресурси. Въпреки че нашата раса беше обединена, не като вашата, ние станахме напълно зависими от новата технология и от възможностите, които ни бяха предоставени. И когато това се случи, властта попадна в чужди ръце. Ние се превърнахме в клиенти, а пришълците в доставчици. С течение на времето ни бяха наложени различни условия и ограничения, много фини и незабележими в началото.

Религиозните ни вярвания бяха също така повлияни от пришълците, които първоначално демонстрираха интерес към нашите духовни ценности, но впоследствие пожелаха да ни посветят в нови виждания и разбирания, базирани на колективите и на сътрудничеството между съзнанията, мислейки в унисон и хармония помежду си. Това беше представено на нашата раса като постижение и като форма на изразяване на духовността. Някои от нас се поддадоха и понеже бяхме предупредени от нашите съюзници отвъд, съюзници каквито сме и ние за вас, ние предприехме съпротивително движение и с течение на времето, успяхме да принудим пришълците да напуснат нашия свят.

Оттогава, ние научихме много неща за Великата Общност. Търговията, която осъществяваме е много селективна и с много малко чужди раси. Ние успешно отбягваме колективите и по този начин запазваме свободата си. Въпреки това обаче, нашата независимост дойде след много трудности, защото много от нас загубиха живота си в този конфликт. Нашата история е пример за успех, който обаче имаше много висока цена. Има и други в нашата група, които са изпитвали подобни трудности в техните контакти с намесващи се сили от Великата Общност. И понеже се научихме да пътуваме отвъд нашите граници, ние успяхме да открием съюзници там. Ние можахме да разберем какво означава духовност във Великата Общност. Невидимите, които служат на нашия свят също така, ни помогнаха да осъществим тази огромна трансформация от изолацията до съзнанието на Великата Общност.

Съществуват обаче и много неуспехи, които ни държат нащрек. Култури, в които местените индивиди не са установили личностна свобода или не са вкусили от плодовете на сътрудничеството, въпреки технологичния си напредък, не са успели да установят своята независимост във вселената. Способността им да се съпротивляват на колективите е много ограничена. Тези общества, подведени от обещания за огромна власт, технология и богатства, са били заслепени от бъдещи печалби в търговията във Великата Общност и в резултат на това са загубили своето самоуправление. Накрая, те са станали напълно зависими от тези, които са им доставяли ресурси и които са установили контрол върху техните ресурси и тяхната инфраструктура.

Вероятно можете да си представите какви са последствията в такъв случай. Дори във вашия свят, съгласно вашата история, вие сте били свидетели на това, как малки народи попадат под властта на големи нации. Вие можете да видите това и днес. Следователно тези неща не са непознати за вас. Във Великата Общност, както и във вашия свят, силните доминират над слабите, ако могат. Това е същността на живота навсякъде във вселената. И това е причината, ние да окуражаваме вашето съзнание и вашата подготовка, за да станете силни и да укрепите свободната си воля.

Да научат, че свободата е рядко явление във вселената, за някои от вас вероятно ще бъде ужасно разочарование. Когато нациите станат по-силни и напреднат технологично, те изизкват по-голяма еднородност и съгласие от своите граждани. Когато се присъединят към Великата Общност и се включат в делата и, толерантността към индивидуалната изява намалява до там, че нации притежаващи богатство и власт, са управлявани строго и взискателно, което вие бихте определили като противно и отблъскващо.

Ако желаете да упражнявате естествената си мъдрост, трябва да разберете, че технологичния и духовния напредък са две различни неща.

Вашият свят е оценяван много високо. Той е изключително биологично богат и разнообразен. Вие притежавате огромно богатство, което трябва да опазите, ако желаете да бъдете негови стопани и наследници. Погледнете всички тези хора във вашия свят, които са загубили свободата си, защото живеят на места, високо оценявани от други. По този начин сега е застрашено цялото човешко семейство.

~

”Как да сме сигурни, че това което виждаме е реално, когато пришълците са толкова умели във визуализирането на мисли и могат да въздействат върху мисловната среда на хората?”

Единствената основа за мъдро действие е чрез развиването на Знанието. Ако сляпо вярвате на това което виждате, ще вярвате само на това, което ви се показва. Както ни беше казано, много от вас имат такова виждане по въпроса. Но ние разбрахме, че мъдрите трябва да изграждат по-дълбока проницателност и прозорливост. Вярно е, че пришълците могат да прожектират образи на ваши светци и религиозни фигури. Въпреки, че не е честа практика, това естествено може да се използува за пораждане на обвързаност и преданост от тези, на които вече са втълпени такива вярвания. В този случай духовността ви бива уязвима и трябва да използувате цялата си мъдрост, за да се противопоставите на тези въздействия.

Създателят ви е дарил Знание, което да бъде основа за истинска прозорливост. Ще знаете това, което виждате, ако се попитате дали то е реално. За да сторите това обаче, трябва да имате здрава основа и затова е толкова важно да изучавате Пътя на Знанието и Духовността във Великата Общност. Без това, хората ще вярват в това, което искат да вярват и ще разчитат на това, което виждат и това, което им се показва. Техният потенциал за свобода е вече загубен, защото никога не е могъл да разцъфти напълно свободно.

~

” Вие говорите за това, че Знанието трябва да се пази живо на света. Колко от нас ще са необходими за осъществяването на тази цел?”

Ние не можем да ви дадем точната бройка, но това трябва да бъдат достатъчно хора, които да генерират глас във вашите култури. Ако това съобщение се приеме само от няколко личности, те няма да са достатъчни, за да генерират този глас и тази сила. Те трябва да споделят своята мъдрост. Това не е само за тяхното собствено развитие. Много други от вас също така, трябва да научат за това съобщение и много други могат да го получат днес.

~

”Съществува ли риск за вас затова, че представяте това съобщение?”

Винаги съществува риск, когато се показва истината, не само във вашия свят, но навсякъде във вселената. Хората печелят от обстоятелствата, които съществуват в момента. Пришълците ще предложат облаги и преимущества на тези от вас във властта, които могат да ги приемат и които не са силни със Знанието. Хората свикват с тези предимства и живеят с тях. Това ги кара да се съпротивляват на истината и дори да бъдат враждебно настроени към нея, истината, която ги зове да служат на другите и застрашава основите на тяхното богатство и постижения.

Затова ние сме на тайно място и не присъстваме във вашия свят. Без съмнение пришълците биха ни унищожили, ако разкрият нашето присъствие. Но човечеството също може да стори това, заради информацията, която представяме и заради предизвикателството и новата реалност, която разкриваме. Не всеки е готов да получи истината, въпреки че тя е изключително необходима и нужна.

~

”Могат ли личностите, които са силни със Знанието да въздействат на пришълците?”

Шансовете ви за успех са нищожни. Вие сте изправени срещу колективи от същества, които са създадени да бъдат сервилни и чийто живот и опит обхващат и са породени от колективното мислене. Те не мислят самостоятелно. Затова ние не считаме, че можете да им повлияете. Има някои от вас, които са достатъчно силни, за да сторят това, но дори в този случай шансовете ви за успех са много ограничени. Така че, отговорът на този въпрос е ”Не”. По този начин, вие не можете да им въздействате и да ги победите.

~

”По какъв начин колективите се различават от обединеното човечество?”

Колективите включват индивидуалности от различни раси и такива, които са създадени и обучени да служат на тези раси. Много от съществата с които се срещате, са създадени от колективите за да им служат. Тяхното генетично наследство е загубено за тях. Те са създадени да служат, така както вие създавате нови животински раси, за да ви служат. Човешката взаимопомощ, която ние подкрепяме и поощряваме е сътрудничество, което запазва самоопределеността на личността и осигурява силна позиция, от която хората могат да си взаимодействат не само с колективите, а и с други, които ще навестяват вашия свят в бъдещето.

Колективите имат една вяра, един набор от принципи и едно ръководство. В тях се набляга върху една идея и един идеал. Това е заложено не само в обучението, но и в генетичния код на вашите посетители. Затова те действат по този начин. Това е тяхната сила и тяхната слабост. Те притежават изключителна сила в мисловната среда, защото мисълта им е единна. Но слабостта им е в това, че не могат да мислят самостоятелно. Те не могат да се справят със сложни ситуации и с бедствия по най-добрия начин. Мъж или жена на Знанието, биха били неразбираеми за тях.

Човечеството трябва да се съюзи, за да запази свободата си, но това е доста различно обединение от обединението на колективите. Ние ги наричаме ”колективи”, защото те представляват колектив или обединение от различни раси и националности. Колективите не са съставени от една раса. Въпреки, че във Великата Общност съществуват много раси, ръководени от централна власт, колективите са организации, които се простират отвъд пределите на една раса или един народ.

Колективите притежават огромна мощ. Те обаче си съперничат помежду си, което не дава възможност на нито един от тях да бъде доминиращ. Някои раси и нации във Великата Общност са в дългогодишни и трудно преодолими спорове едни с други. Те спорят за ресурси, както и затова на кого да продават и от кого да купуват тези ресурси. Но колективите са нещо различно. Както вече споменахме, те не са изградени от една раса или един свят, а са резултат от завоевания и доминация. Затова и вашите ”гости” представляват същества от различни раси и имат различни нива на власт и управление.

~

”Запазили ли са личната свобода на мисълта интелигентните същества от други светове, които са се обединили успешно?”

Донякъде. Едни от тях в голяма степен, други не дотам, в зависимост от своята история, физиологично състояние и нужди за оцеляване. Вашият живот на този свят е бил относително лесен в сравенение с този на други раси. Повечето от световете, в които съществува интелигентен живот, са били колонизирани, защото не са много планетите като вашата, които притежават толкова разнообразен и богат биологичен ресурс. Тяхната свобода до голяма степен зависи от богатството на околната им среда. Някои от тях обаче, са успели да осуетят чуждата инвазия и са установили свои търговски маршрути, комуникация и отношения, базирани на тяхното самоопределяне. Това е рядко постижение и трябва да бъде спечелено и отстоявано.

~

”Каква ще бъде цената на човешката обединеност?”

Човечеството е много уязвимо във Великата Общност. С течение на времето тази уязвимост може да насърчи фундаменталното сътрудничество между човешкото семейство, защото вие трябва да се включите и обедините, за да оцелеете и да напредвате. Това е да имате съзнание от Великата Общност. Ако то е базирано на принципите на човешкия принос, свобода и самоизява, тогава вашето себеизразяване може да бъде много силно и богато. За това обаче, е нужно голямо сътрудничество на света. Хората не могат да живеят сами или да поставят своите цели над нуждите на останалите. Някои биха определили това като загуба на свободата си. Ние го разглеждаме като гаранция за бъдеща свобода. Защото виждайки сегашното отношение на хората във вашия свят, бъдещата ви свобода ще бъде много трудно запазена и поддържана. Бъдете предпазливи. Тези, които са управлявани от егоизма си, са перфектните кандидати за чуждо въздействие и манипулация. Ако са на важни позиции, които им осигуряват власт, те ще предадат богатствата, свободата и ресурсите на народите си, за да спечелят предимства за себе си.

Следователно нужно е голямо сътрудничество. Вие естествено можете да видите това. То е очевидно и във вашия свят. Но това е много по-различно от живота на колективите, където расите са доминирани и контролирани и където тези, които сътрудничат, са приети в колективите, а тези, които не желаят, са унищожени или отчуждени. Със сигурност такова обединение, въпреки своето влияние, не може да бъде полезно за своите членове. Въпреки това обаче, много от световете във Великата Общност са избрали този път. Ние не бихме желали да видим човечеството като част от такава организация. Това би било голяма загуба и трагедия.

~

”По какво се различава човешката перспектива от вашата?”

Една от разликите е, че ние сме развили перспектива от Великата Общност, която е не толкова егоцентричен начин за приемане на света. Това е гледна точка, която дава яснота и осигурява голяма увереност относно по-малките проблеми, с които се сблъсквате всеки ден. Ако можете да разрешите голям проблем, то можете да сторите това и с по-малък такъв. Вие имате огромен проблем. Това е проблем за всяко човешко същество от този свят. Той може да ви обедини и да ви даде възможност да преодолеете дългогодишните различия и конфликти. Толкова огромен и мощен е той. Затова ние казваме, че съществува възможност за изкупление в условията на заплаха за вашето добруване и за вашето бъдеще. Ние знаем, че силата на Знанието в индивида може да възстанови този индивид и всичките му взаимоотношения на по-висока степен на осъществяване, познание и умение. Вие ще трябва да откриете това за себе си.

Нашият живот е много различен и едно от тези различия е, че той е отдаден на служба, която ние сме избрали. Ние имаме свободата да избираме и нашия избор е истински и значим, защото се базира на нашите разбирания. Нашата група обхваща представители на няколко различни свята. Ние дойдохме обединени, за да служим на човечеството и представляваме велик и духовен по своята същност съюз.

~

”Това съобщение се предава на един мъж. Ако то е толкова важно, защо не контактувате с всеки от нас?”

Това е въпрос на ефикастност. Ние не контролираме тези, които са определени да получат това съобщение. Това е задача на Невидимите или на тези, които вие с право наричате ”Ангели”. Ние също ги намираме за такива. Те са избрали тази личност, заради неговите качества и заради неговото наследство във Великата Общност. Ние сме радостни, че имаме някой, с когото да контактуваме. Ако говорим с много, те биха спорили по между си и съобщението би могло да бъде объркано и загубено.

От собственото си обучение разбираме, че предаването на духовна мъдрост се осъществява чрез една личност, с помоща на други. Тази личност трябва да носи бремето, риска и тежестта на това, да е избрана. Ние изпитваме уважение за това, което прави той и разбираме тежестта на неговия товар. Това ще бъде разбрано погрешно, между другото и затова мъдрите трябва да останат скрити. Ние трябва да останем скрити. Той трябва да остане скрит. По този начин, съобщението може да бъде предадено и месията да бъде опазен, защото ще има много агресия срещу съобщението. Пришълците ще му се противопоставят и го правят вече. Тяхната съпротива може да бъде сериозна, но ще бъде насочена предимно към месията. Затова месията трябва да бъде защитен.

Ние сме наясно, че отговорите на тези въпроси ще предизвикат нови въпроси. И много от тях няма да получат отговори за дълго време. Мъдрите навсякъде трябва да живеят с въпроси, на които още не могат да отговорят. Чрез тяхното търпение и последователност, истинските отговори се появяват и те могат да ги преживеят и да ги въплатят.