Първи Документ: Извънземното Присъствие на Света Днес

Голяма чест за нас е възможността да представим тази информация пред всички, които са щастливи да я получат. Ние сме Съюзниците на Човечеството. Излъчването и беше възможно посредством Невидимите – духовните наставници, които следят развитието на интелигентния живот, както във вашия свят, така и във Великата Общност на Световете.

Нашата комуникация не се осъществява по механичен път, а по духовни канали свободни от намеса и проследяване. Въпреки, че живеем във физическия свят както и вие, ние имаме привилегията да комуникираме по този начин, за да ви предадем необходимата информация.

Ние сме малка група, наблюдаваща случващите се процеси на Земята. Ние сме от Великата Общност, не се месим във вашите дела и нямаме за цел да го правим в бъдеще. Изпратени сме с много конкретна цел – да наблюдаваме събитията случващи се във вашия свят, както и да комуникираме с вас за това, което знаем и виждаме по въпроса. Това е защото вие живеете много повърхностно във вашия свят и не можете да видите събитията в дълбочина. Вие също така не можете ясно да видите картината на света в настоящия момент и какво вещае бъдещето за вас.

Ние ще ви представим данни и доказателства за това. Ние правим всичко това в отговор на молбата от страна на Невидимите и затова сме пратени на тази мисия. Информацията, която ще ви предадем вероятно ще изглежда обезпокоителна и поразителна. Тя между другото е неочаквана от болшинството, които ще чуят това съобщение. Ние разбираме за тези трудности, защото и ние сме преживявали подобни изпитания в нашата история и култура.

В началото, когато чуете тази информация ще ви бъде трудно да я приемете, но тя е жизнено важна за всеки, който иска да допринесе с нещо за другите и за света като цяло.

Ние наблюдаваме вашия свят от дълго време. Ние не търсим връзки с човечеството. Ние не сме тук на дипломатическа мисия. Ние бяхме пратени от Невидимите да живеем в близост до Земята, за да наблюдаваме събитията, за които ще говорим.

Нашите имена не са от значение и не означават нищо за вас. И ние не бихме ги разкрили за наша собствена сигурност и защото трябва да останем неразкрити, за да можем да продължим нашата мисия и служба.

В началото искаме да е ясно за всички, че човечеството е пред прага на присъединяването си към Великата Общност на интелигентния живот. Вашият свят е „посещаван” от различни раси, както и от няколко различни организации от различни раси. Това продължава активно от известно време. Имало е такива посетители през цялата човешка история, но никога от такъв магнитут. Развитието и надпреварата с ядрени оръжия, както и унищожаването на околната среда е довело тези сили до вашата планета.

Ние разбираме, че има много хора по света, които започват да разбират какво се случва. Ние разбираме също така, че съществуват много и различни интерпретации на тези визити – за това какво означават те и какво могат да причинят. И много от хората, които съзнават това, таят надежда и очакват то да е свързано с големи ползи за хората. Ние разбираме, че е естествено да имате подобни очаквания и надежди.

Визитите на Земята са много интензивни в днешни дни и много хора от различни части на света имат директни наблюдения и знаят за тях. Каква е причината за тези „посещения” от Великата Общност? Това са различни организации от същества, чиято цел е не да промотират технологично или духовно образование и напредък за хората. Това, което е довело тези многобройни сили във вашия свят са неговите ресурси.

Ние разбираме, че това може и да е трудно за осмисляне и приемане в началото, защото вие не оценявате колко прекрасен е света в който живеете, колко много природни дадености притежава той и каква рядка скъпоценност е в границите на Великата Общност на безплодни и пусти места. Светове като вашия са наистина голяма рядкост. Повечето населени места във Великата Общност, са вече колонизирани с помощта на технологията. Но светове като вашия, които са еволюирали естествено без помоща на технологията, са много по-рядко срещани, отколкото бихте предположили.

Вашият свят е "посещаван" от няколко различни извънземни раси и от няколко различни организации от раси. Това продължава активно от известно време.

Това разбира се е много добре оценено от заинтересованите раси, а биологични ресурси от Земята са били използувани от няколко раси в продължение на хилядолетия. Вашият свят е оценяван като скъпоценна съкровищница от някои раси. И така развитието на човешката култура, създаването на разрушителните оръжия и унищожаването на природните ресурси е причината за Интервенцията на същества от други светове.

Вие вероятно се питате защо не са установени дипломатически отношения с лидери на Земята. Това е нормален въпрос, но проблема в този случай е, че няма официални представители на човечеството, защото вие сте разделени и нациите ви са противопоставени една на друга. Това е оценено от тези визитиращи раси, като войнстваща и агресивна черта, характеризираща човечеството, която би донесла враждебност и негостоприемност във вселената, въпреки добрите качества, които притежавате.

Следователно в нашия доклад ние искаме да ви дадем идея за това което предстои, какво то би означавало за вас и как е свързано с вашето духовно развитие, социалното ви развитие и бъдещето ви на света и във Великата Общност.

Хората дори не подозират за наличието на чуждоземни сили, не подозират за присъствието на търсачите на ресурси, тези, които биха предложили съюз с хората за собствено облагодетелствуване. Може би тук е мястото да споменем за това, какво представлява живота извън вашите предели, защото вие не сте пътували толкова далеч и не сте запознати с тези подробности.

Вие живеете в гъсто населена част от галактиката. Това не е така във всички нейни региони обаче, които включват обширни неизследвани пространства, населени с непознати раси. Търговията и връзките между световете са развити и установени само в някои определени региони. Околната среда и обкръжението, към които вие ще се присъедините, имат много конкуриращ се и състезателен характер. Нуждата от ресурси е повсеместна и много технологични общества са изчерпали природните си ресурси и са принудени да търгуват, заменят и пътуват, за да имат това, от което се нуждаят. Това е доста сложна ситуация. Много съюзи се създават, а това е предпоставка и за много конфликти.

Следователно трябва да разберете, че Великата Общност към която ще се присъедините представлява много сложна, конкурираща се и предизвикателна среда, но въпреки това среда предлагаща огромни възможности и ползи за човечеството. Но за да бъдат те реализирани, хората трябва да бъдат подготвени и да изучават живота във вселената. Също така вие трябва да разбере какво означава духовността за Великата Общност на интелигентния живот.

Ние разбираме, изхождайки от собствената си история, че това е най – сериозната крачка, която всяка цивилизация би осъществила някога. Това обаче не е нещо, което можете да планувате сами, не е нещо, което можете да проектирате за вашето бъдеще. Защото силите, които ще донесат реалността от Великата Общност са вече тук. Обстоятелствата са ги довели и те са тук.

Това би ви дало идея за това, какъв е живота извън пределите на Земята. Не бихме искали да създаваме усещане за страх, но бихме искали да ви дадем знания за вашето собствено добро бъдеще, както и да имате точна и ясна представа и оценка за тези неща.

Нуждата да се подготвите за живота във Великата Общност по наша преценка, е най-належащата нужда за вас в момента. Но, по наши наблюдения хората са заети със собствените си дела и проблеми в живота, нищо неподозиращи за силите, които променят съдбата и бъдещето ви.

Силите и групите, които са тук днес, представляват няколко различни съюза. Тези съюзи не са обединени в своите цели. Всеки съюз представлява няколко различни групи раси, които си сътрудничат с цел осигуряване на достъп до ресурсите на Земята и поддържането на този достъп. Тези съюзи по същество са в съревнование едни с други, въпреки че не са във война помежду си. Те виждат Земята като трофей, нещо, което искат да имат за себе си.

Това е голямо предизвикателство за хората, защото тези извънземни сили притежават не само превъзхождаща технология, но и силно социално единство и са в състояние да въздействат върху съзнанието на Ментално Ниво. Виждате, че във Великата Общност придобиването на технология е лесно деяние и така предимството между съревноваващите се общества дава възможност за въздействие върху мисълта. Това се представя с привлекателни демонстрации и е умение, което хората едва сега започват да откриват.

В резултат на което вашите гости не идват въоръжени със свръх оръжия, армии и кораби. Те идват в относително малки групи, но притежават забележителни умения за въздействие върху хората. Това представлява по-съвършена и зряла форма на сила във Великата Общност. Това са умения, които човечеството трябва да развива в бъдеще, ако желае да се противопоставя успешно на другите раси.

Пришълците са тук, за да спечелят човешката преданост. Те не желаят да унищожат човешкото присъствие и човешките творения. Вместо това те желаят да ги използуват за собствени нужди и ползи. Те искат да използуват, не да рушат. Те вярват, че имат правото да сторят това в ролята на спасители на Земята. Някои от тях дори вярват, че трябва да спасят човечеството от собственото му унищожение. Тази перспектива обаче, не служи на вашите интереси, нито пък насърчава мъдростта или свободата на волята на човешкото семейство.

Въпреки това, понеже във Великата Общност съществуват и добри светове, вие имате съюзници. Ние представляваме гласа на вашите съюзници, Съюзниците на Човечеството. Ние не сме тук да използуваме вашите ресурси или да вземем това, което вие притежавате. Ние не желаем да ви превърнем в доверен свят или колония за нашите собствени нужди. Напротив, ние желаем да поощрим и насърчим силата и мъдростта между хората, защото ние подкрепяме това във Великата Общност.

Нашата роля, както и информацията, която ние представяме е много необходима, защото в момента дори хората, които знаят за иноземното присъствие, не са наясно относно техните планове. Хората не познават техните методи, те не разбират етиката и морала им. Хората мислят, че пришълците са ангели или чудовища. Но по своята същност, те са много сходни с вас относно нуждите си. Ако можете да видите света с техни очи, бихте могли да разберете мотивацията и съзнанието им. За да направите това обаче, вие трябва да сте смели и да дръзнете да го сторите.

Пришълците са ангажирани с четири основни занимания, за да спечелят влияние във вашия свят. Всяко от тези занимания е уникално, но всички те са координирани помежду си. Те са представени, защото човечеството е наблюдавано от дълго време. Човешката мисъл, поведение, физиология, религия са изучавани от доста време. Те са добре изучени и ще бъдат използувани от вашите гости за техните цели.

Първото занимание и активност на пришълците е да въздействат на личности с позиции във властта и управлението. Пришълците не желаят да унищожат света или да навредят на природните ресурси, те търсят да въздействат върху тези, които считат за намиращи се в позиции на власт основно в правителствата и религията. Те търсят контакт само с определени личности. Те имат силата да осъществят тези контакти, както и силата да убеждават. Не всички, с които осъществяват контакт могат да бъдат убедени, но много ще бъдат. Обещанията за огромна мощ, невероятна технология и световна доминация ще заинтригуват и убедят много личности. И тези са хората, с които прищълците ще търсят взаимодействие.

Има много малко хора в правителствата по света, които са били засегнати по този начин, но техния брой непрекъснато расте. Пришълците разбират йерархията на властта, защото те самите живеят в нея, подчинявайки се на собствени йерархични системи. Те са високо организирани и много фокусирани в начинанията си и идеята за култури изпълнени със свободно мислещи личности, е напълно непозната за тях. Те не познават и не разбират индивидуалната свобода. Те са като много от високо технологичните общества във Великата Общност, напълно опериращи и фунциониращи между техните светове и колонии в космоса, служейки на добре организирани и строги форми на организация и управление. Те смятат, че хората са хаотични и неуправляеми и вярват, че помагат за установяването на ред и контрол в ситуация, която самите те не разбират. Личната свобода е непозната за тях и те не могат да оценат значението и. В резултат на това, те се опитват да установят свят, който не толерира тази свобода.

Следователно първоначалното им усилие е да установят връзки с хора на лидерски позиции във властта и да спечелят тяхната зависимост, като ги убедят в ползата от връзките с тях и споделените общи цели.

Вторият аспект на дейност, който между другото е най-трудно разбираем за вас, е манипулацията на религиозните ценности и вярвания. Пришълците добре разбират, че най-големите човешки способности са и най-податливи на въздействие. Човешкият стремеж към индивидуално изкупление е едно от най-важните ценности, които хората могат да предложат, дори на Великата Общност. Това обаче е и вашата слабост. И точно тези ценности и стремежи ще бъдат използвани.

Някои групи от пришълци ще представят себе си като духовни същества, защото те знаят да говорят на Ментално Ниво. Те могат да комуникират с хората директно и за съжаление ситуацията е много сложна, защото има много малко хора на Земята, които могат да направят разлика между духовен и иноземен глас.

Следователно втората област на активност е спечелването на човешката зависимост чрез религиозни и духовни методи. Всъщност това не е толкова трудно, защото хората не са силни и нямат познания за Менталната Среда. Трудно би било за хората да установят откъде идват сигналите и импулсите. Много хора желаят да отдадат себе си на всяко нещо, което според тях има велик глас и велика сила. Вашите гости могат да проектират образи – образи на ваши светци, учители, ангели – образи толкова скъпи и тачени във вашия свят. Те са развили тези способности през вековете в резултат на дългогодишни опити за въздействие едни на други, изучавайки пътищата на убеждение практикувани на много места във Великата Общност. Те ви смятат за примитивни и чувстват, че могат да упражнят тези методи върху вас.

Опитите им ще бъдат насочени към личности, които са в известна степен чувствителни, възприемчиви и надарени с природни дарби. Много хора ще бъдат селектирани, но малко ще бъдат избрани в зависимост от тези натурални дарби. Пришълците ще се опитат да постигнат зависимост върху тези личности, да спечелят доверието им, убеждавайки ги, че са тук с цел повдигане духовноста на хората, с цел осигуряване надежда за хората, да ги благословят и да им вдъхнат сила и мощ – разбира се обещавайки нещо, което хората желаят, но не могат да имат. Може би ще се запитате, „Как може да се осъществи всичко това?” Но можете да сте сигурни че това не е трудно, ако имате необходимите качества и умения.

Усилията са насочени към успокояване и превъзпитание на хората чрез методите на духовното убеждение. Тази „Успокоителна Програма” се използува от различните групи в зависимост от техните идеи и темперамент. Тя винаги е насочена към личности, които могат да я приемат. Надеждата е, че хората ще загубят способността си да разпознават и ще повярват лесно в мощта и силата, чувствайки, че им е дадена от пришълците. Веднъж, когато подчинението е установено е изключително трудно за хората да различат в себе си кое е тяхно и кое им е дадено. Това е изкусна, но много разпространена форма на манипулация и убеждение. Ние ще говорим отново за нея по-нататък.

Нека сега да поговорим и за третата форма на дейност, която е установяване на присъствието на пришълците в света и как хората да свикнат с това. Иноземците желаят хората да се аклиматизират с тази голяма промяна случваща се във вашата среда – да свикнете с физическото присъствие на пришълците, както и с тяхното въздействие върху Менталната ви Среда. За да постигнат това, те ще изградят тайни бази на Земята, които ще имат силно въздействие върху хората живеещи в близост до тях. Пришълците ще отделят много време, за да са сигурни в ефективността на базите си и за да се уверят, че достатъчно хора са спечелили доверието им. Това са хората, които ще бранят и подпомагат присъствието им на Земята.

Това е, което се случва във вашия свят днес. Това е голямо предизвикателство, а за нещастие е и голям риск. Подобни неща, които ние описваме са се случвали много пъти на много различни места във Великата Общност. И присъединяващи се раси като вашата винаги са най-уязвими. Някои от тези раси съумяват да установят собствено съзнание, възможност и кооперация до степен да отхвърлят външното въздействие и да установят присъствие и позиции във Великата Общност. Други за съжаление още преди да извоюват свободата си, падат под контрола и влиянието на външни сили.

Ние разбираме, че тази информация би могла да причини страх, объркване или отричане. Но като наблюдатели ние виждаме, че има личности, които са наясно със ситуацията. Дори и тези личности, които съзнават наличието на външни сили нямат ясна и точна преценка относно ситуацията, в която се намира човечеството днес. И бидейки оптимисти и надявайки се на позитивизъм от страна на тези външни сили, те не виждат и не отчитат ясно този феномен.

Великата Общност е изключително конкурентна и трудна среда. Тези, които осъществяват пътешествия в космоса, не преставляват духовно напредналите раси, защото тези, които са наистина напреднали търсят изолация от Великата Общност. Те не желаят и не търсят възможност да търгуват. Те не се опитват да влияят върху други раси и не желаят да участват в сложните връзки и взаимоотношения установени в Общността. Точно обратното духовно напредналите раси желаят да останат неизвестни. Това е много различно разбиране от вашето, но е много необходимо, за да можете да разберете затрудненото положение, с което скоро ще се сблъскате. Но то от своя страна предлага и големи възможности. Ние бихме искали да ги разкрием пред вас сега.

Въпреки сериозността на положението, което описваме, ние не мислим, че то е трагично за човечеството. Разбира се ако ситуацията се оцени и разбере и ако подготовката за Великата Общност, която съществува на света може да бъде използувана, изучавана и употребена, тогава съзнателни хора от целия свят ще имат възможност да изучават Мъдростта и Знанието на Великата Общност. Оттук хората биха могли да намерят условия за кооперация и съюз за благото на човечеството, никога не осъществени до сега. Защото Великата Общност ще хвърли сянка върху това и този процес вече е започнал.

Вашата еволюция предопределя присъеденяването ви към Великата Общност на интелигентния живот. Това ще се случи без значение дали сте готови или не. То трябва да се случи. Подготовката в случая е най-важната. Разбирането и яснотата са двете необходими неща на днешно време за вас.

Хора от различини места по света притежават духовна дарба да виждат и да разбират ясно какво се случва. Точно този дар е необходим сега. Тези хора трябва да бъдат разпознати и използвани свободно по света. Това не е задача само за един духовен учител или светец, който може да извърши всичко това. То трябва да се развива в много хора днес. Ситуацията изизква необходимости и ако тези необходимости бъдат приети, те ще разкрият големи възможности.

Изизкванията обаче, за изучаване на Великата Общност и за началото на опознаването на Духовността на Великата Общност са изключителни. Никога до сега не се е налагало на хората да изучват такива неща за толкова кратък период от време. Нещо повече, такива неща почти не са били изучавани от човешки същества до сега. Сега обаче, нуждите са променени. Условията са различни. Сега съществуват различни въздействия във вашата среда, въздействия, които можете да почувствате и узнаете.

Посетителите се опитват да извадят от строя хората и тяхната визия и познание за Мъдростта в тях. Те не я оценяват и не разбират нейната реалност. В този аспект хората са по-напреднали от тях. Но това е само потенциал, който трябва да се развие.

Извънземното присъствие на Земята се увеличава с всеки изминал ден и година. Много хора се чувстват подвластни, загубват своите способности да знаят, чувстват се объркани, разсеяни, вярват в неща, които могат допълнително да ги отслабят и обезсилят пред лицето на тези, които желаят да ги използуват за собствени цели.

Човечеството е възраждаща се раса. То е уязвимо и се изправя пред условия, ситуации и въздействия, пред каквито никога до сега не се е изправяло. До този момент сте се съревновавали помежду си и никога с други форми на интелигентен живот. Но това е надпревара, която ще ви направи по-силни и ще извади на яве вашите най-ценни качества, ако разбира се ситуацията бъде разбрана и оценена правилно.

Задачата на Невидимите е да насърчат и подпомогнат тези силни качества. Невидимите, които вие с право бихте нарекли ангели, които говорят не само на човешките сърца, но и на сърцата на всички разумни и съзнателни същества, които имат свободата да слушат и чуват.

Извънземното присъствие на света се увеличава. То расте с всеки изминал ден, с всяка изминала година. Много повече хора попадат под тяхното въздействие и губят способността си да знаят, стават объркани и разсеяни, вярват в неща, които могат само да ги отслабят.

Ние имаме трудно съобщение, но съобщение на обещание и надежда. Между другото това не е съобщение, което хората биха искали да чуят. И естествено не е съобщение, което пришълците биха одобрили. Това е съобщение, kоето може да се предава от човек на човек и то ще бъде, защото това е естествено. Пришълците и техните поддръжници ще се противопоставят на такова съзнание. Те не желаят да видят независимо човечество. Това не е тяхната цел. Те дори и не мислят, че това е необходимо и положително. Следователно нашето най-искрено желание е всичко това да бъде разгледано без тревога и безпокойство, но със сериозност и загриженост, които са добре описани тук.

Ние разбираме, че на света днес има много хора, които чувстват приближаващата промяна. Невидимите ни казаха за това. Много каузи са посветени на тази промяна и много резултати са предсказани. Докато не разберете , че човечеството се присъединява към Великата Общност на интелигентния живот, вие няма да можете правилно да разберете съдбата на човечеството, както и великата промяна приближаваща света.

От наша гледна точка, хората родени в този момент трябва да помагат и служат на света. Това е учение на Духовността във Великата Общност, учение на което ние сме ученици също така. То учи на свобода и сила на споделената цел. То предоставя на личността, която може да се обедини с другите – идеи, много рядко приети или ратифицирани във Великата Общност, защото Великата Общност не е божествена страна. Това е физическа реалност с цел оцеляване и всичко което тя завещава. Всички същества в тази реалност трябва да се борят с тези проблеми и нужди. И в това вашите пришълци приличат на вас. Те не са нерезбираеми. Те ще се опитат да бъдат неразбираеми, но те биха могли да бъдат разбрани. Вие имате способноста да го направите, но трабва да наблюдавате с ясен взор. Вие трябва да наблюдавате с ясна визия и интелигентност, които можете да развиете в себе си.

Ние считаме, че е нужно да поговорим за второто ниво на въздействие и убеждение, защото то е много важно и ние акцентираме върху това да разберете тези неща и да ги осмислите правилно.

Религията на света държи ключа към човешката преданост и вярност, повече от правителствата и от всяка друга институция. Това говори много за хората, защото подобни религии са много голяма рядкост във Великата Общност. Вашият свят е богат в този аспект, но силата ви е там, където е и вашата слабост и уязвимост. Много хора желаят да бъдат ръководени и назначавани от божествени сили, които да носят кръста на живота им и да имат духовна сила, която да ги ръководи , да ги напътства и предпазва. Това е откровено желание, но в рамките на Великата Общност значителна мъдрост трябва да бъде култивирана, за да бъде задоволено това желание. Много е тъжно за нас да наблюдаваме колко наивно и лесно здават своята власт хората – власт, която те никога не са имали напълно, власт, която ще предостъпят на някого, когото дори не познават.

Това съобщение е за хора с духовно влечение. Следователно е нужно да се спрем по-подробно на този субект. Ние защитаваме духовността, която се изучава във Великата Общност, не духовността, която се управлява от нации, правителства или съюзи, но естествената духовност – възможността да знаете, да виждате и да действате. Но на това не се обръща внимание от вашите гости. Те искат хората да вярват, че са част от тяхното семейство, че нашествениците са техния дом, че те са братя и сестри, майки и бащи. Много хора искат да вярват в това и го правят. Хората искат да виждат приятели и спасители в лицето на пришълците и това е което те целят.

Ще се нуждаете от много трезва и обективна оценка, за да можете да отсеете всички тези трудности и заблуди. Човечеството ще трябва да направи това, ако иска успешно да се присъедини към Великата Общност и да запази свободата и независимостта си в среда на огромно влияние и въздействие от външни сили. В тази среда вашия свят може да бъде завзет без оръжие, защото насилието се счита за примитивно и жестоко и не се използува в такива случаи.

Вие може да попитате, „Съществува ли инвазия на Земята?” Ние сме длъжни да отговорим на този въпрос с „да” инвазия от най-фин тип. Ако можете да вникнете в това сериозно, ще можете да го видите. Доказателствата за инвазията са навсякъде. Вие ще видите как човешките способности са засенчени от желание за щастие, мир и сигурност, как човешките способности и визия за знание са възпрепятствани и ограничавани дори в рамките на собствената им култура. Колко по-големи ще бъдат тези въздействия в средата на Великата Общност.

Това е трудно съобщение за вас. Но това е съобщение, което трябва да бъде казано, истина, която трябва да се изрече, истина която е жизненоважна и не може да чака. Много е важно за хората да изучават Знането, великата Мъдрост и Духовността, за да могат да открият истинските си възможности и да ги използуват ефективно.

Свободата ви е атакувана. Бъдещето на света е застрашено и затова бяхме изпратени тук да говорим от името на Съюзниците на Човечеството. Те са тези, които пазят свободата и мъдростта във вселената и практикуват Духовността на Великата Общност. Те не обикалят космоса, за да търсят влияние върху други светове. Те не отвличат хората против волята им. Те не отвличат животните и растенията ви. Те не се опитват да въздействат върху правителствата ви. Те не се опитват да се възпроизвеждат с вас, за да установят ново управление. Вашите съюзници не желаят да участват в делата ви. Те не искат да променят и манипулират човешката съдба. Те наблюдават отдалеч и пращат емисари като нас, които с цената на голям риск ви съветват и окуражават, както и изясняват някои неща, ако е необходимо. Ние идваме с мир и носим жизнено важно съобщение.

Сега трябва да поговорим за четвъртата област, в която пришълците желаят да се установят и това е кръстосаното възпроизвеждане. Те не биха могли да живеят във вашата среда. Те се нуждаят от физическата ви издръжливост, както и от естественото ви сходство със Земята. Те също така се нуждаят от репродуктивните ви способности. Желанието им да се свържат с вас е и защото по този начин ще изградят вярност и преданост. По този начин потомството им ще има кръвно родство с вас и в същото време ще бъде предано на пришълците. Това може и да изглежда невероятно, но е напълно възможно.

Пришълците не са тук, за да отнемат репродуктивните ви способности. Те са тук, за да се установят. Те искат хората да им вярват, да им служат и да работят за тях. Те ще обещават, предлагат и правят всичко възможно да постигнат тази си цел. И въпреки, че способностите им да убеждават са невероятни, тяхната численост е малка. Тяхното влияние обаче нараства, а програмата за кръстосано възпроизвеждане, която е в ход от няколко десетилетия вероятно ще бъде успешна. Ще има човешки същества с огромен интелект, които обаче няма да са част от човешкото семейство. Такива неща са възможни и са се случвали вече безброй пъти във Великата Общност. Вие можете да видите примери от вашата история, когато такива кръстоски са се осъществявали и да прецените какво е въздействието им върху културата и расите и колко въздействащи и властни могат да бъдат една на друга.

Така че ние носим сериозни и важни послания. Но вие трябва да проявите сърцатост, защото няма място за колебания. Това не е време за пасивност или прекалена ангажираност със собственото ви щастие. Това е време за принос и съдействие към света, за сплотяване на човечеството и за проявяване на онези човешки способности като: способност за виждане, чуване и действие в хармония едни с други. Тези способности биха могли да отблъснат въздействието, в което е впримчено човечеството, но тези способности трябва да се развиват, увеличават и споделят от всички.

Това е нашият съвет. Той е с добри чувства и намерения. Бъдете благодарни, че имате съюзници във Великата Общност, защото имате нужда от такива. Вие навлизате във велика вселена, изпълнена със сили и въздействия, на които не сте научени как да противодействате. Вие навлизате във великата панорама на живота и трябва да се готвите за нея. Нашите думи са малка част от тази подготовка. Подготовката е пратена на света вече. Тя не идва от нас. Тя е пратена от Създателят на живота. Тя идва в правилното време, защото това е времето, в което човечеството трябва да стане мъдро и силно. Вие сте способни да го осъществите. И събитията и условията на живота ви създават предпоставка това да бъде осъществено.