Първи Коментар: Проблемът с Човешкото Отричане

Когато четат Брифингите на Съюзниците на Човечеството, много хора ще се изплашат. Те ще ги прочетат така, сякаш смятат, че са истински, а те са истински, и ще се изплашат, и ще искат да се оттеглят. Те ще искат да ги отрекат по някакъв начин. 

В известен смисъл материалът на Съюзниците на Човечеството разкрива вашите слабости. Той призовава вашата сила. Той призовава присъщата ви мъдрост. Той призовава Знанието, Духовният Ум във вас, но също така разкрива вашите слабости. Той разкрива вашата уязвимост. Той разкрива липсата на контрол върху собственото ви съзнание. Той разкрива вашите незащитени граници към космоса. Той разкрива вашите предположения, вашите грижи и като цяло, вашето незнание за живота във Вселената.

Тук е важно да се запитате дали човечеството някога ще срещне интелигентен живот отвъд неговия свят. И ако това се случи, независимо кога, как ще реагира човечеството? Как човечеството ще разбере дали новите посетители са приятелски настроени или не? Как човечеството ще може да различи мотивите на посетителите и тяхното съзнание? Как човечеството ще може да различи тяхната организация, техните методи и така нататък?

Ако разгледате тези въпроси сериозно, вие ще разберете, че имате много малко отговори. И без отговори може би ще се изплашите. Ще почувствате собствената си уязвимост и колко наистина неподготвени са хората за среща като тази.

Тъй като повечето хора все още смятат, че са сами във Вселената, че винаги са били сами и винаги ще бъдат сами, добре, този важен набор от въпроси наистина не се разглежда от много хора. И дори тези, които ги обмислят, са настроени много романтично за живота във Вселената, какво ще донесе този живот на човечеството и колко много ще спечели то от такава среща. Те си мислят колко ще се интересуват посетителите от изкуството и културата, от историята и темперамента на човечеството.

Така че дори сред малкото хора, които наистина обмислят тези въпроси и ги смятат за важни, често има много романтични спекулации. Хората се страхуват да бъдат реалисти по отношение на живота във Вселената, защото това разкрива техните слабости. Когато говорим за слабости, ние нямаме предвид липсата на технологии. Наистина, това, за което говорим, е вашата неинформираност, липсата ви на фокус в живота, липсата на социално сближаване във вашите нации и култури. Човечеството е разделено в себе си. Това ви прави уязвими за външни сили. Но вашата уязвимост наистина надхвърля това, защото е свързана с вашето душевно състояние. Тя е свързана с вашия възглед за вас самите и за вашия свят. Тя е свързана с вашите предположения, с вашите илюзии и с вашите грижи.

Сякаш голяма буря се е надигнала и е приближавала от известно време, но хората не са и обърнали внимание. И когато бурята удари, тя ще удари с огромна ярост. Тя ще удари с огромно въздействие. Хората ще бъдат напълно изненадани, те ще бъдат възмутени и ужасени. И все пак знаците за нейното приближаване са били налице.

Дори човешката наука започва да признава като теоретична възможност превъзходството на живота във Вселената. Но кой се интересува от това какво могат да означават първите ви големи срещи?

Когато се представят Брифингите на Съюзниците, ще има всякакви отричания, критики и отхвърляне. Защо? Защо толкова много се отхвърля среща, която всички смятат за напълно възможна? И все пак, когато това действително бъде отчетено, ще видите много отричане. “Възмутително! Смешно! Не може да се случи!” Ще чуете учените да казват: “Ами, не е възможно други раси да дойдат тук, предвид ограниченията на пътуването, скоростта и така нататък“. Колко самонадеяно! Осмеляват ли се хората да предполагат как са успели да се развият нациите и културите за дълъг период от време? Ограничена ли е Вселената от човешкото разбиране? Не е ли възможно други раси далеч да са надминали човешките постижения в технологиите?

Може да кажете: “Е, разбира се!“ Но когато се изправят пред перспективата за истинска среща, хората ще запеят много по-различна песен. Техният идеализъм ще ги напусне. Техният романтизъм ще бъде поставен под съмнение. Славното им очакване ще бъде помрачено от безпокойство и загриженост.

Така че, когато се представи посланието на Съюзниците на Човечеството, хората ще започнат да усещат истинската причина за своя страх, за липсата на подготовка и за слабостта на своята позиция. Съюзниците представят много реалистичен поглед за живота във Вселената. Те не са тук, за да отговорят на всеки ваш въпрос, а да ви осведомят какво наистина се случва на света днес и да разсеят голяма част от фантастичните спекулации, относно перспективата на човечеството да се сблъска с други форми на интелигентен живот. Дори въображаемото очакване, надеждното очакване крие страх в основата си, защото сте несигурни, защото не знаете, защото не сте подготвени, защото осъзнавате в момент на откровено признание колко уязвими сте всъщност, живеейки на повърхността на вашия свят, който е изложен във вселената и не е защитен.

Представете си за момент, че сте раса, която посещава вашия свят и искате просто да наблюдавате човешкото поведение. Просто го наблюдавайте, без да се намесвате. Е, можехте да гледате отвисоко на всичко. Всичко е там. Човешката дейност, човешкото участие, човешките конфликти, човешките взаимоотношения, човешката технология, човешката комуникация – всичко е достъпно за дискретния наблюдател.

Ето защо е много важно да се разбере, защо хората се страхуват. Страхът от реалността на контакта е дълбоко вкоренен. Много хора имат възхваляващо мнение, че са на върха на Божието творение, че техните религии са изградени върху превъзходството на човешката духовност и на човешката идентичност. Какво ще се случи, когато разберат, че човечеството е една малка раса, развиваща се в рамките на Голямата Общност на интелигентния живот? И че тази раса всъщност е много слаба, много разделена и незначителна в необятността на Сътворението!

Религиозните възгледи на хората не могат да търпят този вид осъзнаване. Много от тези възгледи вече са подкопани от откритията на науката, които показват, че Вселената не се върти около този свят, че той е само малка планета, въртяща се около незначителна звезда в една огромна галактика сред много други. Къде е тогава човешкото превъзходство? Кои сте вие във вселената? Наистина ли сте важни за някого или за нещо?

Задаваме тези въпроси, за да ви отведем в сърцевината на вашата тревожност, защото трябва да се сблъскате с това в себе си. Неспособността или нежеланието да се направи това, е всъщност източникът на цялото човешко невежество и презумпция относно мястото на човечеството във Вселената, както и по отношение на реалността на извънземната Намеса, която се случва днес на света.

Хората казват: “Е, тук няма никаква Намеса. Колко нелепо! Всичко това е фантазия на определени хора и на нуждата им от внимание или е плод на тяхната скука, или нещо подобно.” Какво всъщност чувате тук, освен извинение? Това е начинът, по който хората се успокояват от преживяване на истинско безпокойство.

Ако можехте да обмислите това рационално и обективно, вие бихте казали: “Е, разбира се, все някога ще ни посетят! Искам да кажа, ако има интелигентен живот във Вселената, някой там трябва да знае, че ние съществуваме тук“. И ако не сте ограничени от човешката наука, това ще отвори вратата към много повече възможности.

Ако можете да зададете тези въпроси, може да си помислите: “Да, разбира се, че човечеството ще има срещи. Да, нашите ресурси ще бъдат проверени. Да, нашият свят ще бъде оценен. Да, има други сили във Вселената, които може би искат нашият свят да бъде част от тяхната организация. И да, те биха искали да се възползват от това красиво място по някакъв практичен начин.”

Както виждате, тези наблюдения са толкова очевидни. Тези спекулации, ако можете да ги наречете така, са толкова естествени, но хората няма да ги обмислят. Те няма да се изправят срещу тях, поради своето безпокойство и поради своя страх. Всъщност реалността на живота във Вселената, срещата с живота във Вселената и със самата Интервенция, представляват най-отричаната реалност днес на света. Хората ще си помислят: “Това не е важно, имам друга работа. Аз имам моето семейство. Знаеш ли, имам си ежедневни проблеми. Имам предвид, защо това трябва да има значение за мен?“ За какво говорите? Ако има Интервенция, която се случва на света, смятате ли, че тя не е от значение за вас, за вашия живот и за това какво ще се случи с вас?

Можете ли да видите? Това е “изолационистично мислене“. Брифингите на Съюзниците представят реалността, че човечеството е приключило със своята изолация! Но изолационистичното мислене продължава с неотслабваща сила. Освен ако нямате директна среща със сили от Великата Общност и животът ви е смутен или разстроен по някакъв начин, вие просто ще продължите да мислите по начина, по който винаги сте мислили, живеейки с предположенията, които винаги сте имали, забравяйки за по-големите реалности, които оформят живота и съдбата ви. И как може Бог да достигне до вас, за да ви предупреди да бъдете бдителни и осъзнати, да ви накара да реагирате на тези по-големи реалности, които променят живота и съдбата ви?

Хората обичат идеята за Бога, който ще им хвърли спасителен пояс, когато се давят, но идеята, че Бог ще се намеси в живота им и ще им покаже нещо, което наистина не искат да видят, ами, това е наистина тест за вярата, нали? Точно това се случва днес. Ето защо учението за Духовността на Великата Общност е на света, защото то е Божието послание което да предупреди и подготви човечеството за тази по-голяма реалност. Осъзнаването не е достатъчно. Ако осъзнаването поражда първична тревожност и страх, хората няма да знаят какво да правят. Те ще кажат: “О, Боже мой! И какво ще правим?“ И няма да знаят какво да правят, защото никога преди не им се е налагало да отговарят на подобни въпроси. Ето защо Божието послание носи със себе си подготовката, за да започнат хората да мислят така, сякаш живеят във Великата Общност. Тогава те могат да бъдат съзнателни за реалността на Великата Общност, която ще влияе директно на тях, на техния живот и на техния свят. 

Подготовката трябва да ви даде това по-голямо осъзнаване и съзнание, тази чувствителност. В противен случай, вие ще бъдете като колония от мравки в полето, което предстои да бъде изорано. И бедната колония от мравки няма представа какво ще се случи. До момента на тяхното унищожение, животът ще бъде такъв, какъвто винаги е бил.

Но вие не сте мравки, вие имате съзнание. Вие можете да мислите за бъдещето и за неща, които са извън вашия видим обхват. И можете да смятате, че живеете в рамките на по-голяма арена на живота, както в света, така и извън него в рамките на една Велика Общност. Докато развивате това съзнание за Великата Общност, вие започвате да виждате, че вашият свят е едно много специално място, място с прекрасни атрибути. И може да си помислите: “Е, разбира се, другите биха се интересували от нашата планета. И се интересуват от нас, не защото сме великолепни, а защото сме стопани на това място. Ние контролираме този свят.“ И ще започнете да мислите много, много обективно за вашата ситуация тук.

Въпреки това, дори хората, които твърдят, че са обективни и научни в своята гледна точка, наистина все още се ръководят от този основен страх и безпокойство, и все още отричат факта, че светът е посетен и че Интервенцията се случва в него. Те дотолкова отричат този факт, че дори няма да го обмислят. Те няма да го доближат. Информацията, доказателствата са навсякъде, но те дори няма да се доближат до тях. Те просто ще кажат: “О, не, не. Всичко това е глупаво. Просто това са хора, които се опитват да привлекат внимание към себе си.“

Те отричат. Те мислят, че са разумни, но всъщност са много неразумни. Те подкрепят и укрепват собственото си невежество и невежеството на другите. И дори да не могат да приемат, че Намесата се случва, е, перспективата за живота във Вселената все още е едно удивително и романтично пътуване за тях. Това е нещо, за което мечтаят по най-славен начин. “О, ние ще се срещнем с тези напреднали раси, които ще ни дадат толкова много технологии и ще ни просветят как да живеем в мир и така нататък.“ Всичко това е глупаво! Тези хора нямат представа какво се случва във Вселената.

Ако на тези разумни хора им бъде дадена перспективата за Великата Общност, която Учението за Духовността на Великата Общност предоставя, о, Боже мой! Това ще докосне сърцевината на страха и безпокойството им. И в този момент те ще усетят колко уязвими, незащитени и неподготвени са. И когато погледнете хората, те нямат представа какво се случва. Те не искат да имат представа. И вие ще погледате своя свят и ще кажете: “О, Боже мой! Можем да бъдем превзети, без дори да подозираме!”

Ако нямахте подготовката за Духовността на Великата Общност, ако нямаше къде да отидете с това съзнание, това би могло да бъде непосилно за вас, защото бихте могли да си помислите, че няма изход за вас. Сякаш човечеството, като нищо неподозиращо местно племе, просто чака да бъде завладяно от друга раса.

Тогава, разбира се, възниква проблемът с предположението, че технологията е равна на спасение. Това се превръща в модерна религия в много култури по света. Развитите нации все повече вярват, че технологиите наистина са тяхното спасение. Има ли проблем? Е, технологията ще го реши. Има ли нещо, което не можем да разберем? Е, технологиите ще го преодолеят. Може ли да възникне ситуация, за която не сме подготвени? Е, технологията ще отговори на предизвикателството. “Ще посрещнем предизвикателството с нашата технология в единадесетия час.“ Има едно безспорно вярване, че технологията ще ви спаси, независимо от това, какво може да се случи – това е технология, смесена с човешка изобретателност. И колкото и тежка да е ситуацията, изобретателността плюс технологиите ще помогнат в последния момент.

Виждате ли, че всичко това е част от отричането? Това е пожелателното мислене. Що се отнася до Великата Общност, това наистина е пожелателно мислене. Мислите ли, че човечеството ще генерира технологичен отговор на присъствието на сили от Великата Общност, които биха могли да желаят вашата планета за себе си? Можем да ви уверим, че няма да можете да отговорите на тези влияния на технологично ниво. Изправени пред конкуренция, която е вероятно хиляди години пред вас технологично, мислите ли, че ще можете да ги настигнете през следващите няколко години?

Помислете за това: отговорът няма да се случи на ниво технология. Той ще бъде на ниво ум и съзнание. Тези, които се намесват в света днес, са много загрижени за опазването на световните ресурси и за запазването на човешкото присъствие тук като работна сила. Те не могат да използват само технологията, за да постигнат това. Да, тяхната технология е полезна за неутрализиране на някой, когото може да искат да вземат за себе си и да изследват. Въпреки това обаче, ако наложат насилствено своите технологии върху вашия свят, те ще унищожат световните ресурси и човешкото присъствие тук, а те не могат да си позволят това. Следователно, те трябва да използват средствата, на които можете да противодействате.

Но тук отново се сблъскваме със страха, защото хората осъзнават, че без своята технология, без надеждата и вярата, че технологията ще спечели и без човешкият интелект, който да реши проблема, те отново се завръщат на това уязвимо място. Тук обаче, ние не говорим за интелекта. На нивото на интелекта, човечеството не може да противодейства на това присъствие и да се укрепи във Великата Общност. Интелектът играе много важна роля по отношение на технологиите и за решаване на някои проблеми. Но в тази ситуация ще е необходимо по-дълбоко осъзнаване.

В края на краищата, някои от най-блестящите ви в интелектуално отнощение хора, са в пълно отричане на Намесата и смятат, че животът във Вселената е някаква далечна възможност. И вие се питате: “Ами, ако са толкова блестящи и толкова добре информирани, защо не могат да усетят това присъствие на света днес? Защо дори не могат да се изправят пред тази възможност и да проучат доказателствата, вместо да ги отхвърлят без да се замислят? Ако хората са толкова умни, как могат да бъдат толкова глупави?“ Невежеството е едно на ръка. Невежеството може да бъде компенсирано чрез получаване на информация и перспектива. Но това не е просто невежество. Това е арогантност. Това е предположение, че знаете какъв е животът във Вселената. Боже мой! Човечеството знае какъв е животът във Вселената? Боже мой! Човечеството е толкова далеч от това да знае какъв е животът във Вселената, това е жалко!

Предвид необоснованата вяра в технологиите като източник на човешкото спасение, много хора смятат, че повече технология, е повече спасение. И те смятат, че технологично напредналите раси са еволюирали отвъд това да бъдат себелюбиви, свадливи и коварни. Те смятат, че технологично напредналите раси нямат конфликти и са надраснали хроничните проблеми, пред които човечеството все още е изправено. Какво нелепо предположение! Днес имате технология, която дори преди сто години вашите предци не биха могли да си представят. И все пак преодолели ли сте вашите проблеми?

Затова не се обръщайте за отговор към експертите. Трябва да намерите отговора сами, защото експертите може да не знаят, а може и да не искат да знаят. Не забравяйте, че те са хора като вас със своите страхове и безпокойства, срещу които вероятно не желаят да се изправят.

В известен смисъл Интервенцията е най-предизвикателното нещо, което може да се случи на човечеството. Част от отговорността или слабостта на човечеството тук, е презумпцията му, че то наистина разбира живота, че наистина знае какво се случва във Вселената, че разбира кой може да пътува, кой не може да пътува и колко време отнема да се стигне до други планети. То предполага, че човешкото разбиране определя стандарта за цялото разбиране във Вселената. Това е човешката арогантност, която поддържа и укрепва човешкото невежество.

Животът във Вселената е предизвикателен, труден и конкурентен, и това е представено в Учението за Духовността на Великата Общност и в посланието на Съюзниците на Човечеството. Ако вие подхождате към живота във Вселената романтично или го отречете напълно, то вие правите това с голям риск.

Това, което наистина трябва да се случи тук, е изцяло нова промяна в човешкото съзнание и в човешкото обучение. Сякаш сте достигнали този велик праг и трябва да имате напълно нова парадигма на разбиране. Не е нужно просто надграждане на минало разбиране и добавяне на друга характеристика или на друго измерение към човешкото съзнание. Тук наистина трябва да направите голям скок. Това е така, защото човешкото разбиране все още се базира основано на антропоцентричния възглед за Вселената, с човечеството в центъра на всичко и безспорната вяра, че животът във Вселената функционира според човешките ценности и идеали.

За много хора все още съществува идеята, че Бог се занимава предимно с човечеството като център на Сътворението и че всичко останало е просто вид тапет или фон на тази велика човешка драма. Погледнете вашите религии. Наистина ли са подготвени да се справят с реалностите на Великата Общност? Позволете ми да ви дам следната аналогия: Има местни племена, които са били изпреварени, както и култури, които са били асимилирани и унищожени на безброй места във вашия свят през последните 500 години. Това се случва и днес. Тези племена имат своите религии, които могат да бъдат много обширни. Но техните религии обикновено не включват реалността на човешкия живот извън техните граници, което ги поставя в много уязвима позиция, защото те наистина не знаят как да реагират пред лицето на една Интервенция.

В сравнение с Великата Общност, човечеството е като малко селце в джунглата. И когато това село е изправено пред сили, идващи да търсят предимства, какво може да направи то? Ами, интересното е, че то всъщност може да направи много. Първото нещо, е да осъзнаете Интервенцията и да се изправите пред собствения си страх и безпокойство. Трябва да видите колко зле сте подготвени, колко уязвими сте и колко лесно можете да бъдете убедени да мислите и вярвате, че посетителите са тук за ваша полза. Това е първият праг, праг, който за съжаление много хора няма да прекрачат. Те ще се оттеглят, ще отричат или ще хвърлят своята гледна точка върху целия въпрос. Първият праг е да разпознаете ситуацията си. Дори ако Интервенцията не се случваше в този момент, вие щяхте да знаете, че тя все някога ще се случи.

Виждате ли, интересно е. Хората имат свои грандиозни представи за интелигентния живот във Вселената, за модерните технологии и за други раси от алтруистични същества, които се носят наоколо. И все пак това, от което хората най-много се страхуват, е, че ще срещнат други като тях, но по-силни от тях. Какво е нещото, от което хората наистина се страхуват по отношение на перспективата да се срещнат с интелигентен живот отвъд света? Те се страхуват, че ще срещнат себе си. Може би в различна форма. Може би посетителите ще изглеждат различно и ще използват различен език или различни средства за комуникация. Но това, от което хората наистина се страхуват, нещото, за което никой дори не може да говори, особено в просветените кръгове, е реалността, че те ще срещнат себе си.

Това не означава, че вашите посетители са човешки същества или че интелигентният живот функционира според човешките идеали и вярвания. Това, което ви казваме тук и с което трябва да се примирите, е, че ще срещнете същества, които са водени от същите нужди, от които сте водени и вие.

Великата Общност на живота, в която живеете, е много конкурентна среда. Можете да видите тази конкурентност във вашия собствен свят. Можете да я видите в естествения свят. Можете да я видите на нивото на растенията и животните. И все пак Великата Общност е конкурентна среда в мащаб, който дори не можете да разберете. Това означава, че всеки, който е в тази среда, особено тези, които са активни участници в търговията и обмена, трябва да намерят ресурси, да спечелят съюзи с други нации и да се опитват да убедят тези нации да влязат в съюз с тях.

Нуждата от ресурси не свършва заради технологиите. Технологията не решава основните нужди на живота. Тя не го е направила за вас и няма да го направи за никого във вселената. Да, Технологията ви освобождава от определени основни дейности, но и създава повече усложнения. Може да не се налага да ходите на лов и да ловите риба за храна, но трябва да ходите на работа. Трябва да поддържате много по-сложен живот, за да си позволите храната, която да консумирате. Технологията ви е освободила от лова и от земеделието, но не и от нуждата от ресурси. Наистина, това е направило живота ви по-сложен и по-вълнуващ, но в други отношения по-труден и по-стресиращ.

Същото е и с живота във Вселената. Всеки трябва да се храни. Всеки трябва да поддържа това, което е създал. Всеки трябва да се занимава с други форми на интелигентен живот, които могат да се надпреварват или конкурират за основни ресурси. Мислите ли, че една напреднала нация във Вселената няма голяма нужда от ресурси?

Колкото по-големи са нациите или организациите, толкова по-ограничителни ще бъдат те по отношение на личната свобода на своите избиратели и толкова по-голяма ще бъде нуждата от ред и сигурност в тях. Ето защо, истински свободните нации във Вселената са малки и изолирани. Технологията им е дала предимства, но те трябва да я пазят и да я пазят скрита.

Все едно да получите милион долара и да излезете на пазара с милионите си. Ами, това ще бъде груб шок. Сега всеки е ваш приятел. Сега всички искат да ви поканят да инвестирате в тяхното начинание, в техния проект или се нуждаят от вашата финансова помощ, защото са в затруднение. Ако човечеството можеше да пътува извън своите граници и да пренесе големия си стимул и предприемчивост във Вселената, това би било като домакиня, която има милион долара и излиза на пазара. Вие не бихте издържали много дълго там.

Виждате ли, тази реалност на живота, която е толкова отречена, е нещо, срещу което трябва да се изправите. Кого ще срещнете във Вселената? Ще срещнете други като вас. Не точно като вас. Не изглеждащи като вас, нито говорящи като вас, нито обличащи се като вас. Но те са като вас в своите нужди. А тези, които са изследователи на ресурси във Вселената, не са духовно просветлени.

Следователно е необходимо да се противодейства на много от преобладаващите предположения и вярвания, фантазии и митове, защото в противен случай не можете да се изправите срещу ситуацията. И ако не можете да се изправите срещу ситуацията, тя ще ви изпревари. Хората молят Бог за напътствие, за сила, за смелост и за мир, и Бог изпраща Духовност от Великата Общност като подготовка. А хората казват: “Какво е това? Не сме искали това! Какво ще правим с него? То не е уместно!” Не знаете какво  има значение. Това, което смятате за уместно, може да е важно лично за вас, но няма да защити вашите права и свободи в бъдеще.

Срещата на човечеството с интелигентния живот във Вселената не е продукт на човешките пътувания в космоса или на човешката наука, или на човешката философия, или на човешката религия. Това е резултат от Интервенцията. Това е резултат от идването на други раси тук, които искат да запазят света за себе си, вярвайки, че човечеството ще унищожи света в неговите конфликти и ще унищожи ценните световни ресурси.

Помислете за това. Ето как биха реагирали хората. Ако, да кажем, развитите нации в света открият малко племе в дълбините на джунглата, което живее върху тонове злато или други видове минерали, или притежава обширни гори, пълни с ценна дървесина, мислите ли, че напредналите нации не биха се намесили, особено ако вярват, че тези ресурси ще бъдат прахосани? Или какво ще кажете, ако местните жители изсичат всички дървета, защото харесват слънчевата светлина или искат да отглеждат храна? Ами, нациите по света ще бъдат там, правейки всичко възможно да получат ресурсите, законно или не. Това биха направили човешките нации. Мислите ли, че биха оставили местните да ограбват или пренебрегват това, което имат? Разбира се, че не. Е, ако тяхната земя няма стойност за могъщите нации, разбира се, дайте им своята резервация. Но ако те седят на 100 милиона долара в злато, това няма да се случи.

Вашият свят се разглежда по този начин от вашите посетители и от другите във вселената, които виждат този скъпоценен малък свят и тази раса от относително разрушителни същества, унищожаваща природните си ресурси и нарушаваща природните закони. Мислите ли, че това няма да доведе до Интервенция? Някои хора си мислят: “Е, разбира се, те биха дошли и биха поискали разрешение да бъдат тук и нашите народи, нашите правителства биха сключили сделка.“ Боже мой! Шегувате ли се? Това, което би се случило, е, че тези намесващи се раси ще създадат план за интервенция и интеграция, защото искат да запазят човешката работна сила. Те не могат да живеят във вашия свят. Те ще ви накарат да вършите цялата работа. Накарайте местните жители да копаят златото. Точно както се е случило във вашия свят. Мислите ли, че е необходимо разрешението на местните жители? Добре, може би ще намерят начин да ви убедят да се съгласите, но те ще получат това, което искат. Във вашата ситуация в днешния свят, вашите посетители ще получат това, което искат, освен ако не ги спрете. И начинът, по който ще ги спрете, не е само чрез използване на технология. Това ще се осъществи чрез интелигентност и чрез хитрост. Както и чрез сътрудничество в човешкото семейство.

Първата стъпка в противодействието на Интервенцията е осъзнаването, но осъзнаването наистина е голям праг поради страха, безпокойството и провалените идеали на хората. Можете ли да се изправите срещу собствения си страх? Можете ли да се изправите срещу собствената си уязвимост? Можете ли да се изправите срещу факта, че може би наистина сте сгрешили в оценката на ситуацията, ако изобщо сте я обмислили? Хората могат да кажат: “Добре, разбираме. Какво следва сега?“ Ха! Те не виждат, че осъзнаването е наистина голямо!

Следващата стъпка е, че трябва да създадете перспектива за Великата Общност по начина, по който гледате на себе си и по начина, по който гледате на вашия свят. Мислите ли, че човечеството би унищожило ресурсите на света, ако можеше да признае, че запазването и поддържането на тези ресурси е нещото, което ще запази човешката свобода в бъдеще? Ако човечеството загуби способността да се издържа и стане зависимо от чужди сили не само за напреднали технологии, но дори и за основните ресурси, вие ще загубите свободата си.

Може би ще кажете: “О, не вярвам. Не бихме загубили свободата си.” Но ако се замислите обективно, вие ще видите, че ще загубите свободата си. Явно или неусетно, вие ще разчитате на други раси във вселената и те ще определят условията на ангажимента. Те биха контролирали вашия свят. И все пак, тъй като не искат да създадат човешка революция, те ще се опитат да контролират вашия свят по такъв начин, че да е приемливо за хората да бъдат контролирани. Ето защо Интервенцията, която се случва днес, е толкова коварна и се извършва изключително внимателно с течение на времето. Ако те дойдат тук със сила, всички просто ще реагират и ще има голяма война, а световните ресурси ще бъдат сериозно повредени. Няма да има човешка работна сила, която да желае или да помогне на намесващите се раси.

Трябва да придобиете перспектива за Великата Общност. Вие сте човешки същества, които живеят в този свят. Този свят е незащитен. Той е ценен. Той е желан от други. Намесата на други раси ще расте с времето. Как ще защитите границите си? Как ще определите кой е тук, защо е тук и какво прави? Това не може да бъде привилегия на тайни групи и на тайни правителства.

Човечеството трябва да порасте и да надскочи детските си занимания. То трябва да надрасне юношеските фантазии за себе си и за живота, и да стане реалистично. В противен случай Намесата ще продължи и вашият свят постепенно ще попадне под управлението на чужди сили. И къде ще отидете тогава с оплакванията си, с протестите и с възмущението си? Именно поради тази причина придобиването на осведоменост и перспектива за Великата Общност е от решаващо значение, защото без тях дори не можете да направите следващата стъпка.

Третата стъпка е опознаването на умствената среда. Психичната среда е арена на влияние. Хората знаят много малко за това, но то е много важно за взаимодействията на Великата Общност, особено между раси или организации, които се конкурират помежду си. Те трябва да прекарват много време, опитвайки се да разберат какво ще направи другият и да повлияят на другите по фини начини. Това не се случва чрез технологиите, а чрез съзнанието, чрез осъзнаването, чрез проекция на мисълта и чрез хитри дейности. Конкурентите обикновено споделят една и съща технология, така че технологията не е предимство. Предимство са хитростта и убеждаването. Все още не можете да видите това, защото продължавате да мислите, че живеете в изолация и че Вселената се управлява от човешки принципи. Не искате да мислите за това, защото осъзнавате, че нямате тези умения. И това ви кара да се чувствате уплашени и уязвими. Така че третата стъпка в подготовката е развиването на умения в умствената среда. Всъщност вие можете да учите как да направите това, но трябва да имате съзнание и перспектива на Великата Общност, за да започнете.

Четвъртото нещо, което наистина трябва да развивате през цялото време, е Знанието. Какво е Знание? Когато говорим за Знание, ние нямаме предвид перспектива или масивна информация от данни. Ние говорим за способността да се знае – отвъд измамата, отвъд заблудата, отвъд външния вид, отвъд личните предпочитания, отвъд страха и отричането. Способността да се знае. Интервенцията протича активно от почти 50 години. А хората, които твърдят, че изучават феномена НЛО, знаят ли още нещо или все още събират данни? “Ами, не искаме да стигаме до никакви преждевременни заключения. Знаете ли, това е толкова сложно и може никога да не го разберем!“ За какво говорите? Това отричане ли е? Това нежелание да се стигне до заключение ли е? Или хората просто не знаят? Не могат ли да видят и да усетят какво всъщност се случва? След 50 години не могат ли да видят и да усетят какво всъщност е това? Имат нужда от още доказателства? Боже мой! Колко още доказателства? Още 50 години доказателства? Сто години доказателства? Още 50 години доказателства и всичко ще приключи. И заключението, до което ще стигнете, ще бъде много очевидно.

Това е като партньори с 30-годишен брак, които така или иначе никога не е трябвало да се женят и на които им трябват 30 години, за да разберат, че наистина са направили грешка някъде там и е трябвало да следват по-дълбоките си чувства, а не да вървят надолу по пътя с тази личност. Но те се опитват да оправят нещата през последните 30 години.

Без Знание, вие ще знаете само това, което другите искат да знаете. Ще мислите само това, което другите искат да мислите – независимо дали това са вашите родители, вашата култура, вашата социална група, вашето правителство или Великата Общност. Ще бъдете като добитък и ще ви водят наоколо, от пасище на пасище. Без Знание, умствената среда ви изпреварва и завладява. Знанието е по-дълбокият Духовен Ум във вас. То е единствената част от вас, която не се влияе от менталната среда. То е единствената част от вас, която е свободна от измами и манипулация.

Искате ли свобода за себе си? Тогава трябва да научите пътя на Знанието. Иначе какво е свобода? Да имате повече пари? Да работите по-малко и да имате повече пари? Това свобода ли е? Вижте богатите, които нямат свобода. О, те имат много пари и могат да отидат където си поискат. Те дори не трябва да работят, някои от тях. Свободни ли са? Или са роби на парите и на положението си, на привилегиите си, на апетита и на страховете си?

Посланието в Брифингите на Съюзниците на Човечеството е за свободата. И за да имате свобода, вие трябва да сте наясно с Интервенцията. Трябва да придобиете перспектива за Великата Общност. Трябва да учите за менталната среда и за нейното въздействие върху вас. И трябва да развиете своя опит за Знание. Тук няма много технологии, въпреки че технологията може да има малка роля във всичко това.

Когато говорим за изучаване на пътя на Знанието, ние нямаме предвид само развиване на интуиция. Това не е адекватно. Всъщност трябва да се свържете с Познаващия Ум във вас, а това не е лесна задача. Ще има много, които няма да желаят или няма да могат да направят това. Но не всеки трябва да го направи, за да може човечеството да обърне хода, да развие съзнание за Великата Общност и да започне да изгражда граници около вашия свят.

Вшата планета не може да се превземе със сила. Следователно Интервенцията трябва да бъде фина. Трябва да е измамна. Трябва да е инвазивна. Не може да се използва груба сила. Това е добре за вас, защото вие не можете да устоите на грубата сила. А грубата сила би унищожила резултата за посетителите, ако можете да ги наречете посетители. Има много причини да не я използват.

Създателят е отговорил на голямата нужда на човечеството, потребност, която едва се признава като потребност, като е предоставил учението на Духовността на Великата Общност. Това учение обхваща реалността на живота във Великата Общност. Никога преди такова учение не е било давано на света, защото не е било необходимо. Да, има много духовни учения, които чертаят пътя на Знанието до известна степен. Но пътя на Знанието от Великата Общност никога досега не е даван на света. Сега обаче, той ви е нужен. Той няма да замени световните религии, а ще им даде по-голям обхват, по-голяма перспектива и по-голям контекст, в който да продължат да растат, да съществуват и да се развиват.

И все пак любопитното е, че световните религиозни лидери може би ще бъдат най-съпротивляващи се на изучаването на Духовността на Великата Общност. За да запазят своите традиции, своя авторитет и сила, те може да отрекат това, което би могло да даде на традицията им бъдеще във Великата Общност. Защото без човешката свобода, няма бъдеще. Без човешкото самоопределение, няма бъдеще. И без разбиране за Великата Общност, тук няма бъдеще за никого, нито бъдеще, което можете да прегърнете така или иначе.

Трябва да видите уместността на това за себе си. Всичко, което искате от живота, всичко, което искате да бъдете, да правите и да имате, може да ви бъде отнето от Интервенцията. Ще преследвате ли безсмислено личните си цели и ще пратите ли по дяволите всичко останало, за което казвате, че няма значение?

Дори Интервенцията да не се случваше, деградацията на вашите природни ресурси и нарастващото население на света биха променили това, което е на ваше разположение. Някои хора казват: “Ами, просто отивам да получа това, което искам и няма да се тревожа за нищо друго.“ Когато хората мислят така, те са като скакалци. Хвърлени върху земята, те ще погълнат всичко, което е пред погледа им. Те ще оставят пустош след себе си и ще продължат напред, докато няма къде да отидат и тогава всички ще измрат. Това ли е обещанието за човешкия напредък? Да бъдете като паразити, които унищожават гостоприемника си и когато гостоприемникът умре, всички вие също да умрете?

Сега повечето хора биха казали: “Разбира се, че не! Абсолютно не!“ Но ако поведението им е егоистично, това е подходящата аналогия. Интересно е, че тези, които се намесват във вашия свят, гледат на човечеството като на унищожителна сила на света, която ще унищожи това приказно място. Тяхното отношение е: “Ще отидем там и ще ги спрем. И ако не използват правилно своя свят и да го опазят, ние ще го запазим за себе си. Те могат да работят за нас.“ Точно така си мислят те. Това е тяхната гледна точка. Така бихте мислили и вие, ако бяхте на тяхно място. Дори с целия си велик идеализъм, вие също бихте мислили така. “Няма да им позволим да унищожат това място! Ако те не могат да се възползват от него, ние ще го направим!” Точно така би реагирало едно човешко правителство. Може би така бихте отговорили и вие лично.

Тези, които се намесват, не са зли. Те просто виждат ситуацията от определена гледна точка. Те не се ръководят от Знанието или от духовността, в противен случай не биха се намесили тук.

Има хора по света, които желаят Намесата, защото смятат, че извънземните раси по някакъв начин ще опазят човечеството от самото себе си. Те вярват в същата перспектива като извънземните раси. Понякога те самите стигат до това заключение в себе си. Понякога това мислене се насърчава от Интервенцията. Но резултатът е един и същ – пълна загуба на човешката свобода и самоопределение. Ако се замислите върху това, ще разберете, че това е най-лошият възможен сценарий за вас.

Ето защо Създателят ви осигурява подготовката за Великата Общност. Ето защо трябва да я учите и да я вземете присърце. Ето защо трябва да придобиете съзнание. Хората трябва да се изправят срещу страха и безпокойството си, и да осъзнаят ситуацията, в която се намират. Те трябва да придобият ново разбиране за това къде стоят във вселената и за тяхната роля и отговорност като местни хора и стопани на този свят. Те трябва да упражняват силата, която имат поотделно и колективно, за да запазят собствените си родни места.

Вашето духовно разбиране трябва да се промени, за да осъзнаете какво е дал Бог на човечеството, за да се запази напредъка на човешката свобода, неговото разбирателство и сътрудничество. Във Вселената тези неща трябва да се защитават. Трябва да надраснете вашите фантазии и идеали, дори вашите изисквания и очаквания, за да видите ситуацията ясно. Създателят е помолил съюзниците на човечеството да бъдат наблюдатели, да предоставят коментари и да представят своето послание, така че човечеството да придобие перспектива за Великата Общност.

Бог е дал учение за умствената среда и Знанието. Изучаването на пътя на Знанието е индивидуално духовно пътуване за всеки човек. Знанието е по-голямата интелигентност, която живее във вас. То знае как да се справи с Великата Общност. Знанието не се ръководи от човешките вярвания, предположения, грижи, измами, идеали или амбиции. То е чисто. То е святата част във вас. То знае. Вашият ум мисли. Знанието знае. Пропастта между тях изглежда огромна, но те могат да бъдат обединени в едно. И това е крайната цел на вашето духовно развитие. Този дар на Духовността на Великата Общност има за цел да осигури на човешката свобода истинска основа, да упълномощи индивида, да упълномощи групата, да упълномощи човечеството, което губи сила всеки ден заради тези, които се намесват на света.

Надяваме се, че този доклад дава яснота, но всъщност това е само първата стъпка. Не си мислете, че можете да прочетете този доклад или да прочетете Брифингите на Съюзниците на Човечеството и да кажете: “Е, сега разбирам. Знам какво да правя.” Все още не знаете какво да правите. Но може би започвате да разбирате. Ако това раздвижи нещо дълбоко във вас, тогава Знанието във вас ще се активира. Но има какво да учите занапред.

Срещата на човечеството с реалностите на живота отвъд този свят е нов праг, може би най-големият праг, пред който човечеството някога се е изправяло. Обучението трябва да бъде ускорено. Не мислете, че вече знаете или разбирате. Все още не. Може да имате идея. Може да изпитате резонанс с това съобщение. Може да смятате, че е важно, но все пак трябва да тренирате и да се готвите. Не катерите най-високата планина в света, защото обичате планините. Не изкачвате най-високата планина в света, защото имате туристически обувки. Трябва да тренирате и да се подготвите, иначе няма да успеете.

Това е предизвикателството на вашето време. Това е величието на вашето време. Тук ще откриете своето собствено величие. Никога няма да откриете своето величие в индивидуалните си търсения, защото в тях няма величие. Ще откриете своето величие само, ако отговорите на реалната нужда на света и на призванието, което живее във вас дори в този момент. Това е страхотна ситуация, която ще разкрие величието във вас, ако можете да отговорите.