Всички Документи на Съюзниците на Човечеството са налични и безплатни онлайн. Започнете пътешествието с Третата Книга на Съюзниците.

„Третата Книга на Съюзниците на Човечеството представя трети набор ”Документи” от мистериозен източник извън тази планета, чиято цел е да ориентира човешкото семейство за реалността на живота в нашата околна вселена и да ни предупреди за опасната Интервенция случваща се на Земята. Документите на Съюзниците представляват оригинална комуникация от група представляваща и представяща се от името на ”свободните раси” в нашия локален космос. Съюзниците се разграничават от расите, които се намесват в нашия свят днес. Те ни предупреждават за присъствието на Интервенцията, наблягайки на твърдението, че чужди раси не би трябвало да посещават нашия свят сега и в бъдеще, докато човечеството не стане достатъчно силно, обединено и зряло, за да взаимодейства успешно с Великата Общност на интелигентния живот във вселената.

Дали човечеството ще може да постигне това някога не е сигурно, но въпреки това Съюзниците ни уведомяват, че Интервенцията в нашия свят е започнала от няколко невоенни раси, желаещи да установят своето влияние и доминация в нашия свят чрез измамни и заблуждаващи средства. Документите разкриват, че ние сме в неблагоприятна позиция на новооткрита раса. Историята ни учи за опасността и трагедията, която местните хора са преживявали при първите им срещи с външни сили. Сега всички ние сме местно население на този свят и заплахата от Интервенция е за всички нас. В резултат на това, Съюзниците ни зовът да изградим съюз между племената, народите и религиите на Земята, за да опазим нашата свобода в нечовешка вселена.

Маршал Виан Самърс е получил тази уникална комуникация от Съюзниците на Човечеството като откровение, започнало през 1997г. Оттогава Съюзниците на Човечеството са предали три набора от Документи. Чрез Документите на Съюзниците, ние за пръв път получаваме прозорец към реалността на живота отвъд нашия свят, гледка, която не бихме могли да получим по друг начин. Това ни дава по-широка перспектива за разбиране на причината за Интервенцията, кой я осъществява и какво трябва да знае човечеството, за да опази и изгради човешката свобода и независимост и за да изпълним нашата съдба на свободна раса във вселената.

Електронна книга е в наличност на Amazon, iTunes и Библиотеката на Новото Познание.


Започнете да Четете Документите Онлайн сега!

Съдържание:

First Briefing: The Reality of Contact

Second Briefing: The Requirements for Freedom in the Universe

Third Briefing: The Tools of the Intervention

Fourth Briefing: Hidden Powers

Fifth Briefing: Many Voices in the Universe

Sixth Briefing: Greater Community Realities

Seventh Briefing: Questions & Answers

Общността на Новото Съобщение осигурява всички четири издания на Съюзниците на Човечеството безплатно онлайн. Ние правим това, за да може това съобщение да докосне колкото се може повече хора както на полето, така и на позиции в политическата, икономическата и религиозната власт.