Всички Документи на Съюзниците на Човечеството са налични и безплатни онлайн. Започнете пътешествието с Третата Книга на Съюзниците.

Третата Книга на Съюзниците на Човечеството, представя трети набор от Брифинги“ от мистериозен източник извън планетата Земя, чиято заявена цел е да ориентира човешкото семейство за реалностите на живота в нашата локална вселена и да ни предупреди за опасната Интервенция, която се случва сега и тук, на Земята.

Брифингите на Съюзниците на Човечеството са автентична комуникация от група, която твърди, че представлява свободните раси“ в нашия регион на космоса. Съюзниците се отличават от онези раси, които се намесват в света днес. Те ни предупреждават за присъствието на тази Намеса, настоявайки, че никоя чужда раса не трябва да посещава нашия свят сега или в бъдеще, докато човечеството не придобие силата, единството и зрялостта, необходими, за да се включи успешно във Великата Общност на интелигентния живот във Вселената.

Не е сигурно дали човечеството някога ще постигне това, но Съюзниците ни казват, че намесата в нашия свят вече е започнала от няколко невоенни раси, които се стремят да установят своето влияние и господство в нашия свят по измамни и убеждаващи начини.

Брифингите разкриват, че ние сме в злополучната позиция да бъдем расата, която е открита. Историята ни е научила за опасностите и трагедиите, пред които са изправени местните народи, когато се сблъскат с външни сили за първи път. Сега всички ние сме местни жители на един нов свят и заплахата от Намеса е над нас. В резултат на това, нашите Съюзници ни призовават да изградим необходимото човешко единство между племената, нациите и религиите на Земята, за да защитим свободата си в една нечовешка вселена.

Маршал Виан Самърс е получил това уникално съобщение от Съюзниците на Човечеството в състояние на откровение, започнало през ноември 1997г. През годините след това, Съюзниците на Човечеството са предали три комплекта Брифинги. Съюзниците на Човечеството“, Книга Трета представлява тяхното най-ново съобщение до Земята.

С Брифингите на Съюзниците за първи път ни се отваря прозорец към реалността на живота отвъд нашия свят, възглед, който никога не бихме имали по друг начин. Те ни дават по-голямо  разбиране за Намесата, кой я осъществява и какво ще трябва да знае човечеството, за да запази и изгради човешката свобода и суверенитет, така че да можем да изпълним съдбата си като свободна раса във Вселената.


Започнете да Четете Документите Онлайн сега!

Съдържание:

Първи Документ: Реалност на Контакта

Втори Документ: Изизкванията за Свобода във Вселената

Трети Документ: Инструментите на Интервенцията

Четвърти Документ: Скрити Сили

Пети Документ: Много Гласове във Вселената

Шести Документ: Реалности във Великата Общност

Седми Документ: Въпроси и Отговори

Общността на Новото Съобщение осигурява всички четири издания на Съюзниците на Човечеството безплатно онлайн. Ние правим това, за да може това съобщение да докосне колкото се може повече хора както на полето, така и на позиции в политическата, икономическата и религиозната власт.