Alle Menneskehedens Allieredes Briefinger er tilgængelige gratis online. Begynd rejsen med Allierede Bog Tre.

Menneskehedens Allierede Bog Tre præsenterer den tredje række af ”Briefinger” fra en mystisk uden-jordisk kilde, hvis erklærede formål er at orientere den menneskelige familie om livets realiteter i vores lokale univers og advare os om en farlig Intervention, der nu finder sted her på Jorden.

Menneskehedens Allieredes Briefinger er en ægte kommunikation fra en gruppe, der hævder at repræsentere de ”frie racer” i vor lokale region af rummet. De Allierede adskiller sig fra disse racer, der intervenerer i verden i dag. De advarer os imod denne Interventions tilstedeværelse, og insisterer på, at ingen fremmed race skulle besøge vores verden, hverken nu eller i fremtiden, før menneskeheden har fået den nødvendige styrke, forening og modenhed til at engagere sig med et Større Fællesskab af intelligent liv i universet.

Om menneskeheden nogensinde kan opnå dette er uvist, men de Allierede fortæller os, at intervention i vores verden allerede er begyndt af flere ikke-militære racer, der søger at etablere deres indflydelse i vores verden, gennem bedrageriske og overbevisende metoder.

Briefingerne afslører, at vi befinder os i en uheldig position, ved at være den race, der bliver opdaget. Historien har lært os om den fare og den tragedie, som indfødte folk stod overfor, da de mødte kræfter udefra for første gang. Nu er vi alle sammen en ny verdens indfødte, og truslen om Intervention er over os. Som et resultat opfordrer de Allierede os til at opbygge tilstrækkelig menneskelig samhørighed mellem jordens stammer, nationer og religioner, så vi kan beskytte vores frihed i et ikke-menneskeligt univers.

Marshall Vian Summers modtog denne enestående kommunikation fra Menneskehedens Allierede i en åbenbaringstilstand, der begyndte i november, 1997. I årene derefter, har Menneskehedens Allierede afleveret tre rækker af Briefinger. Menneskehedens Allierede Bog Tre er deres seneste kommunikation til Jorden.

Med de Allieredes Briefinger, bliver vi for første gang givet et vindue ud til livets virkelighed udenfor vores verden, et udsyn vi ellers aldrig ville have. Dette skaber en større kontekst for at forstå, hvorfor Intervention finder sted, hvem der genererer den, og hvad menneskeheden må vide for at bevare og opbygge menneskelig frihed og suverænitet, så vi kan opfylde vores skæbne som en fri race i universet.

Begynd at Læse Briefingerne Online Nu!

Indholdsfortegnelse:

Første Briefing: Kontaktens Realitet

Anden Briefing: De Krav Frihed Stiller i Universet

Tredje Briefing: Interventionens Redskaber

Fjerde Briefing: Skjulte Kræfter

Fjerde Briefing: Mange Stemmer i Universet

Sjette Briefing: Større Fællesskabs Realiteter

Syvende Briefing: Spørgsmål & Svar

The Society for Det Nye Budskab leverer nu alle Menneskehedens Allieredes fire bind online gratis. Det gør vi for at dette budskab kan nå så mange mennesker som muligt, både på græsrodsniveau og i politiske, økonomiske og religiøse magtpositioner.