Alle Menneskehedens Allieredes Briefinger er gratis tilgængelige online. Indled rejsen med de Allierede Bog Tre.

Menneskehedens Allierede Bog Tre præsenterer det tredje sæt briefinger fra en uden-planetarisk kilde, hvis erklærede formål er at forberede den menneskelige familie på livets realiteter i vores lokale univers og at advare os om en fremmed Intervention, der nu finder sted på Jorden.

Menneskehedens Allierede hævder at repræsentere en gruppe af ”frie verdener” i vores lokale region i rummet, som ikke ønsker at intervenere eller dominere andre verdener, men i stedet søger at støtte frihed og suverænitet i opdukkende verdener som vores egen. Her adskiller de allierede sig fra de kommercielle kræfters Intervention i vores verden, som de kalder ”kollektiverne,” hvis aktiviteter repræsenterer en mørk dagsorden, der er blevet holdt hemmelig her i over et halvt århundrede. Menneskehedens Allieredes Briefinger afslører de fire hoved-aktiviteter i disse fremmedes dagsorden og giver os et klart billede af, hvem der besøger vores verden, hvorfor de er her, og hvad de ultimativt vil.

Briefingerne giver os også et indblik i livet udenfor vores verden, et indblik, som vi ellers aldrig ville have haft, og som afslører karakteren af den handel, rejsen og interaktion, der finder sted mellem verdener, og de udfordringer, menneskeheden vil stå overfor i vores lokale miljø i rummet. Med dette gør de Allierede det klart, at vi er i den uheldige situation, at være en indfødt verden, der bliver opdaget af stærke kræfter udefra. Historien har lært os om de farer og tragedier, som indfødte folk stod overfor, da de mødte kræfter udefra for første gang. Nu er vi alle indfødte i en ny verden, der står overfor truslen om Intervention.

De Allieredes Briefinger giver os de nøgleoplysninger, vi har brug for til at forstå interventionen, beskytte os selv mod dens aktiviteter og i sidste ende værne vores verden mod dens dagsorden. Med dette får vi også en ny vision for menneskehedens fremtid i rummet og en måde til at dyrke en større forenethed og frihed i vores verden, idet vi træder ind i et større univers af intelligent liv.

Begynd at læse Briefingerne online nu!

Indholdsfortegnelse:

Første Briefing: Kontaktens Realitet

Anden Briefing: De Krav Frihed stiller i Universet

Tredje Briefing: Interventionens Redskaber

Fjerde Briefing: Skjulte Kræfter

Femte Briefing: Mange Stemmer i Universet

Sjette Briefing: Større Fællesskabs Realiteter

Syvende Briefing: Spørgsmål og Svar

Nu gør The Society for Det Nye Budskab alle Menneskehedens Allieredes fire bind tilgængelige online uden omkostninger. Det gør vi, for at budskabet kan nå ud til så mange mennesker som muligt, både på græsrodsniveau og i politiske, økonomiske og religiøse magtpositioner.