Fjerde Briefing: Højere Magter

Der er to virkeligheder i universet; den ene overlapper den anden. Den første og mest primære i jeres oplevelse er virkeligheden af Adskillelse og evolutionær forandring, planetarisk forandring – fra primitivt liv, primitive sociale organisationer, tidlige nationer, større nationer, verdensnationer og endelig fremkomsten i et Større Fællesskab af større nationer. Overlappende dette er det Guddommeliges arbejde i hele universet, udført af de Højere Magter, de Englelige Kræfter, der overvåger alle racer, selv i ufrie nationer, på udkig efter muligheder for at dyrke Kundskab i individer, der i tilstrækkelig grad er frie og i stand til at reagere. Dette skaber et stort Netværk af de Vise, som så kan støtte fremkomsten af frie nationer, som endnu har potentialet til denne store bedrift. I det fysiske univers er der kun de kræfter, der blev sat i gang ved tidens begyndelse. Der er ingen Guddommelig Plan, der organiserer alt, kontrollerer alt, for det fysiske univers er i det store og hele kaotisk og styret af himmelske kræfter, geologiske kræfter og, i verdener, hvor livet har kunnet tage fat, biologiske kræfter. Det blev alt sammen sat i gang ved tidens begyndelse af det Guddommelige, og de kører nu af sig selv. Den Guddommelige Intervention foregår gennem de Højere Magter, gennem de Vises Netværk og gennem nationer, der har været i stand til at holde individuel bevidsthed og Kundskab i live, på trods af alle de farer og konflikter, der normalt finder sted i en verdens evolution og sociale udvikling.

Det Guddommelige har forposter mange, mange steder. Og der er grupper af de Vise, der arbejder mange, mange steder, endda i stor hemmelighed. Frie nationer tillader disse grupper at komme op til overfladen igen og blive effektive i samfundet. Men de virkeligt Vise er individer, der netværker i små grupper, netværker i deres egne nationer eller netværker mellem nationer, forbundet gennem de Højere Magter.

Så tænk ikke, at der er en oplyst race, der vil komme og oplyse menneskeheden, eller at menneskeheden selv vil blive en oplyst race. Det går langt ud over dens evner. Men at være en fri race, hvor Kundskab kan næres og åbent støttes, er den store bedrift. Det er den store udfordring og det krav, der ligger foran jer nu.

Der er to slags friheder. Der er praktisk frihed til at leve jeres liv uden overdreven tilbageholdenhed eller dominans, praktisk frihed til at leve med stabilitet og sikkerhed, uden den konstante trussel om krig eller anmassende korruption. Det er den grundlæggende frihed, og den er så vældig vigtig. Den er det første, der må etableres.

Den Guddommelige Intervention foregår gennem de Højere Magter, gennem de Vises Netværk og gennem nationer, der har været i stand til at holde individuel bevidsthed og Kundskab i live.

Så er der individets højere åndelige frihed til at begynde vedkommendes tilbagevenden til det Guddommelige og få adgang til den dybere Kundskab, som Gud har skabt i alle individer, i alle racer i universet, som lever i Adskillelse i fysisk virkelighed.

Denne større frihed er individers kald, og den er begrænset af de grundlæggende friheder, de måtte have i deres respektive verdener og kulturer. Men den større frihed er den ultimative frihed, fordi Himlens Magt kan bevæge sig gennem disse individer, i tjeneste til andre og, gennem de Vises store Netværk, nære frihed og Kundskab i hele det Større Fællesskab.

I må forstå, at det Guddommeliges Arbejde i jeres verden er forbundet med det Guddommeliges Arbejde i alle verdener. Der er ingen speciel plan for jeres verden, som kun er et lille sted i et større univers. Guds Plan er forenet og veletableret. Og Kundskab lever i dig som individ, hvilket er sådan du forbinder dig med det Guddommelige Nærvær og Magt, og sådan du begynder at få din indre frihed, som endda går ud over dit ydre miljøs begrænsninger.

Hvor end den grundlæggende frihed kan opbygges og etableres og opretholdes over tid, repræsenterer en større mulighed for, at den højere frihed kan fremmes og understøttes, samt den større frihed, den vil have i sit udtryk i pågældende verden, i pågældende nation, i pågældende kultur. For frihed i universet er ikke friheden til at fremme jeres Adskillelse. Den er friheden til at vende tilbage til din Kilde og være til denne fysiske virkeligheds tjeneste.

Som du kan se her, må selv dine mest grundlæggende forestillinger om fred, frihed og ansvar nu omdefineres i en større sammenhæng, ellers vil du blive ved med at tænke, at din fred og din frihed og dit ansvar alene er for dig selv eller alene for din familie. Det er ikke det, disse ting betyder i det Større Fællesskab, og de vil ikke være effektive, ej heller meningsfulde i den verden, du nu begynder at træde ind i, hvor miljøforringelse, tabet af fødevareproduktion og klimaforandring i jeres verden vil gøre livet meget vanskeligere og kræve større deltagelse og samarbejde, hvis det skal lykkes jer.

Selv de ting, der truer jer udefra, hvor de her i denne verden kan underminere jer, kan skabe større frihed i den sandeste forstand, hvis denne mulighed bliver anerkendt og gjort krav på af tilstrækkeligt mange mennesker. Des større udfordring, desto større mulighed.

Lige nu er menneskeheden alt for svag, alt for splittet, alt for uorganiseret til nogensinde at kunne opretholde sig selv som en fri og suveræn race i universet. Det, der vil opbygge denne styrke, dette samarbejde, denne frihed og dette ansvar er de store udfordringer, som I nu står overfor: udfordringen ved nedbrydningen og sammenbruddet indefra og udfordringen med intervention og undertvingelse udefra. Kun disse store og anmassende udfordringer vil generere de betingelser, som frihed, styrke og ansvar stiller, som vi taler om her.

I må forstå, at det Guddommeliges Arbejde i jeres verden er forbundet med det Guddommeliges Arbejde i alle verdener.

Ikke alle vil være i stand til at reagere på denne udfordring, men selv hvis et lille mindretal af mennesker i jeres verden kan gøre det, kan det føre til et større udfald. Verden er, på godt og ondt, styret af et lille antal mennesker. I dette tilfælde kunne et lille antal mennesker redde hele menneskeheden fra sammenbrud og opløsning.

Ja, det er en kæmpe udfordring. Ja, det ser ud til at være uretfærdigt i henhold til jeres forståelse. Det virker endda grusomt i henhold til jeres forståelse. Men det er det, det betyder at udvikle sig i universet: at blive en moden race og ikke en ungdommelig race, der slås og kæmper indbyrdes om privilegier og rigdom og muligheder.

Vi har måttet udvikle os under den smerte og udfordring, som Intervention og nedbrydningen af vore verdener udgjorde. Det er del af livet, at blive voksen, at blive ansvarlig, ikke kun for sit eget vedkommende, men for ens verdens velbefindende – nu drevet af nødvendighed, nu drevet af udfordring, nu drevet af stor trussel. Alle disse ting er grundlaget for den styrke, den visdom, det samarbejde, som I har brug for, med hensyn til den store forandring, der kommer til verden.

Vi bringer derfor ikke fred, som I tænker på den. Vi bringer udfordring. Vi bringer ansvar. Vi bringer klarhed. Vi bringer visdom. Vi bringer styrke. Vi bringer kaldet på alle disse ting.

Hvis I blot kunne se eller have en fornemmelse af, hvor jeres liv er på vej hen og graden af Intervention i jeres verden i dag, vil det enten slå jer, eller I vil rejse jer for at imødekomme det. Det er den usete mulighed her.

Verden er, på godt og ondt, styret af et lille antal mennesker. I dette tilfælde kunne et lille antal mennesker redde hele menneskeheden fra sammenbrud og opløsning.

Gud ved, at dette er den største tærskel for den menneskelige familie, den største tærskel, I nogensinde har stået overfor og nogensinde vil stå overfor – en verden i forfald og fremkomst i det Større Fællesskab, som almindeligvis ledsager hinanden. Gud har sendt et Nyt Budskab til verden. Vi kender til dette. Det er en del af det, der har kaldt os hertil, for at opmuntre den menneskelige familie. Det vil vi tale om herefter, for det er grundlæggende for jeres succes og for jeres frihed.