Tredje Briefing: Frihed i Universet

Nu vil vi give jer et perspektiv på, hvordan frihed ser ud, når først den er etableret. For at være fri, må en verden have en forenet regering. Regeringen kan bestå af repræsentanter fra forskellige grupper og regioner i en verden, men verden må være forenet. Den kan ikke bestå af et kludetæppe af stridende stammer ej heller af store nationer, for det vil kun byde intervention og manipulation velkommen. De nationer, der er frie, fremmer individuel kreativitet og værdien af Kundskab i individet, men denne Kundskab må dirigeres derhen, hvor den kan tjene verdens større interesser og ikke blot individets interesser. Her anerkendes og værdsættes ægte talent højt, men det må dirigeres. Talentet er ikke kun givet for den enkelte. Det er en del af nationens rigdom.

I modsætning til ufrie nationer, hvor menneskers liv blot er katalogiseret og dirigeret, hvor individuelt talent sjældent udnyttes, hvor status i samfundet er baseret på familieafstamning eller regionale behov alene, er individet i de frie nationer værdsat og deres færdigheder og deres visdom dyrket, for denne visdom og færdighed er nødvendig for verdens stabilitet og velvære. De sendes i tjeneste, hvor de kan være til størst gavn. Men dette baseres på helhedens behov, ikke blot på individets ønsker.

En verden bestående af omflakkende individer vil aldrig kunne etablere frihed i det Større Fællesskab. Her må individualiteten tjene, men den tjener ifølge individet, hvilket er én af de ting, der adskiller en fri nation fra en nation, der ikke er fri.

I en fri nation tolereres uenighed, men kun til et vist punkt. Hvis der konstant er oprør, kan nationen ikke være stabil; den kan ikke påtage sig den større frihed til endda at beskytte de friheder, den tilbyder sine borgere. Den må have denne stabilitet og denne sikkerhed udefra.

I er endnu ikke klar over, at I lever i det Større Fællesskab og er underlagt dets påvirkninger, så måske virker det meget anderledes for jer, fra hvor I står lige nu. Men det er noget, I må begynde at forstå og tage under overvejelse. For at være en forenet kraft, må der være forståelse for det store behov, der kræver denne frihed og en vilje til at deltage og endda til at ofre visse personlige friheder for denne friheds skyld.

Den frihed, som I i øjeblikket nyder, er stort set kun for at tjene individets luner eller ønsker, men i det Større Fællesskab er det ikke det, frihed betyder.

Frie samfund må så vidt muligt bevare deres oprindelige ressourcer og kun engagere sig i kommers med andre frie nationer for essentielle ting. Derfor kan plyndringen af deres verdener ikke finde sted, ikke tillades, hvis der fremadrettet skal være nogen stabilitet og sikkerhed.

Her må der være stor tilbageholdenhed. For visdom forlanger altid stor tilbageholdenhed. Og frihed betyder altid, at du må være opmærksom på de ting, du reelt ikke er fri til at gøre.

Det er verdens frihed. Det er frihed for alle verdens nationer, der sikrer individernes rettigheder i det Større Fællesskab. Men disse rettigheder må nødvendigvis indskrænkes.

For at frie nationer kan forblive frie, må de kunne forpurre eller modstå alle de fristelser, der vil blive påført dem, især hvis deres verdener for andre anses for at have værdi. Her må I se, at for de ufrie nationer ser frihed ud som en stor trussel. De er bange for, at de friheder, som de frie nationer har, kan påvirke deres egne befolkninger på en eller anden måde og føre til oprør, utilfredshed og uenighed.

Ting som kunst og musik og dans, som I nyder i dag, vil blive anset for at være en stor trussel for de kulturer, der ikke er frie. Individuelle friheder, som den frie nation kan give sine borgere, vil af de nationer, der ikke er frie, blive anset for at være en trussel.

Frie samfund må så vidt muligt bevare deres oprindelige ressourcer og kun engagere sig i kommers med andre frie nationer for essentielle ting.

Som en konsekvens transmitterer frie nationer ikke noget ud i universet. De afslører ikke, hvordan livet er i deres verdener, hvis de kan undgå det. De engagerer sig ikke i større handelsnetværk, som altid er meget kontrollerende og manipulerende og gør i meget højere grad ens egen verden sårbar for overtalelseskræfter.

Her må frie nationer stort set være selvforsynede. De må være meget forenede. Og de må være meget diskrete. Det er de tre store betingelser i universet, som frihed stiller. Og I kan ikke slippe udenom dem. Der er ingen undtagelse her.

Da frie nationer er diskrete, rejser de ikke rundt i universet og forsøger at plante deres flag eller øve deres indflydelse eller forsøger at intervenere i andres anliggender. De kan tale for frihed og ansvar, som vi gør gennem disse Briefinger, men de intervenerer ikke. At intervenere er at overtræde sin egen diskretion. At intervenere er at gøre sig kendt i det større univers, og frie nationer ønsker ikke at gøre sig kendte. Deres isolation er afgørende for deres særlige præstationer.

I frie nationer værdsættes og understøttes Kundskabens kraft i individet, selv indenfor pågældende samfunds frihedsindskrænkninger. I ufrie nationer er denne enten ukendt eller brutalt undertrykt. Og de Vises sammenkomster i ufrie nationer må finde sted i stor hemmelighed, for at overleve, hvilket ofte er tilfældet.

Folk i jeres verden tænker, at universet må være bedre end selve verden – mere ophøjet, mere frit, mere åndeligt, mere etisk – noget at søge, noget at opmuntre til, noget at byde velkommen i denne verden. Det er måske normalt, at racer, der lever i isolation, forventer dette. Det samme var gældende i vores verdener, indtil vores fremkomst i det Større Fællesskab begyndte, og vi måtte se Intervention i øjnene.

Vi fortæller jer disse ting, fordi I må forstå, hvad frihedsrejsen egentlig drejer sig om. Den drejer sig ikke om individuel lykke. Den drejer sig om jeres races frihed. Den drejer sig ikke om individuelle forfølgelser eller udskejelser. Den drejer sig om jeres verdens stabilitet og sikkerhed. Her er frihed ikke en rettighed i universet. Den er et stort privilegium og en stor præstation, som oprigtigt og konsekvent må fortjenes og beskyttes mod alle udfordringer.

Det går ikke at have et romantisk syn på livet i universet, hvis I vil have noget håb om at overleve i det. Det er den store nøgternhed, som visdom bringer. Hav ikke fantasifulde forestillinger om værdien af Kontakt, eller om hvad andre racer kan lære jer om frihed med deres intervention i jeres verden, for det er en fatal fejltagelse og en tragisk en.

Her må frie nationer stort set være selvforsynede. De må være meget forenede. Og de må være meget diskrete. Det er de tre store betingelser i universet, som frihed stiller.

Vi ved, gennem de Vises Netværk, hvor meget der er givet til denne verden for at opretholde og understøtte de tråde af frihed og visdom, der stadig eksisterer her. Meget er investeret her i jeres verden, med dette formål. Selvom I eskalerer og gør fremskridt i jeres teknologiske udvikling, er der lagt stor vægt på jeres verden for dens potentiale her, dens potentiale for at være en fri race i universet, et potentiale som I må gribe og udvikle, gennem jeres egen vilje og gennem samarbejde med hinanden.

Vi kan ikke give jer denne frihed, og der er ingen anden race i universet, der kan give jer denne frihed, ej heller at komme her og etablere den for jer. Hvilken som helst race, der lover dette, bedrager jer reelt og befinder sig her af andre grunde, af deres egne grunde.

Dog er det til vores fordel at have endnu en fri race i denne sektor af rummet. Det ville vi byde velkommen, selvom vi ikke søger nogen formelle forbindelser. I er ikke parate til formelle forbindelser. Og I vil muligvis ikke være parate i lang tid fremover. I er ikke stærke nok. I er ikke samlede nok. I er ikke modne nok og henfalder stadigt til konflikter og krig og destruktiv konkurrence.

Hvis vi kan støtte fremkomsten af Kundskab i verdener som jeres, vil vi gøre det i henhold til det Guddommeliges foreskrifter, gennem Kundskabens Netværk, ikke gennem regeringers netværk. Selv ikke vores egne regeringer ved, hvad vi foretager os her. Selvom de i teorien ville støtte det, er det ikke klogt for dem at have denne viden, for da ville de måtte være ansvarlige for vores handlinger.

I de fleste tilfælde har frie nationer været nødt til at lave ikke-interventionsaftaler med de større nationer omkring sig, for at holde disse større nationer ude af de frie nationers sfære og aktiviteter. Vi overtræder denne aftale med vores lille tilstedeværelse i jeres verdens tjeneste. For vi styres af Højere Magter, som I kun ved lidt om, men som I må blive uddannede om, og det er det næste vi vil tale om.

Frie nationer været nødt til at lave ikke-interventionsaftaler med de større nationer omkring sig, for at holde disse større nationer ude af de frie nationers sfære og aktiviteter.