Tredje Briefing: Frihed i Universet

Nu vil vi give jer et perspektiv på, hvordan frihed ser ud, når først den er etableret. For at være fri, må en verden have en forenet regering. Regeringen kan bestå af repræsentanter fra forskellige grupper og regioner i en verden, men den må være forenet. Den kan ikke bestå af et kludetæppe af stridende stammer eller end ikke af store nationer, for det vil kun være en invitation til intervention og manipulation. De nationer, der er frie, fremmer individuel kreativitet og værdien af Kundskab i individet, men denne Kundskab må dirigeres derhen, hvor den kan tjene verdens større interesser og ikke blot individets interesser. Her anerkendes og værdsættes ægte talent højt, men det må dirigeres. Talentet er ikke kun givet for den enkelte. Det er en del af nationens rigdom. I modsætning til ufrie nationer, hvor menneskers liv blot er katalogiseret og dirigeret, hvor individuelt talent sjældent udnyttes, hvor status i samfundet er baseret på familieafstamning eller regionale behov alene, er individet i de frie nationer værdsat, og deres færdigheder og deres visdom dyrket, for denne visdom og færdighed er nødvendig for verdens stabilitet og velvære. De sendes i tjeneste, hvor de kan være til størst gavn. Men dette baseres på helhedens behov, ikke blot på individets ønsker. En verden bestående af omflakkende individer vil aldrig kunne etablere frihed i det Større Fællesskab. Her må individualiteten tjene, men den tjener ifølge individet, hvilket er én af de ting, der adskiller en fri nation fra en nation, der ikke er fri.

I en fri nation tolereres uenighed, men kun til et vist punkt. Hvis der konstant er oprør, kan nationen aldrig være stabil; den kan aldrig påtage sig en større frihed til endda at beskytte de friheder, den tilbyder sine borgere. Den må have denne stabilitet og denne sikkerhed udefra.

I er endnu ikke klar over, at I lever i det Større Fællesskab og er underlagt dets påvirkninger, så måske virker dette meget anderledes for jer, end hvor I står i dette øjeblik. Men det er noget, I må begynde at forstå og tage under overvejelse. For at være en forenet kraft, må der være forståelse for det store behov, der forlanger denne frihed og en vilje til at deltage og endda til at ofre visse personlige friheder for dens skyld.

Den frihed, som I nu nyder, er stort set kun for at tjene individets luner eller ønsker, men i det Større Fællesskab er det ikke, hvad frihed betyder.

Frie samfund må bevare deres oprindelige ressourcer så meget som muligt og kun engagere sig i kommers med andre frie nationer for essentielle ting. Derfor kan plyndringen af deres verdener ikke finde sted, ikke tillades, hvis der skal være nogen stabilitet og sikkerhed fremadrettet.

Her må der være stor tilbageholdenhed. For visdom forlanger altid stor tilbageholdenhed. Og frihed betyder altid, at du må være opmærksom på de ting, du virkelig ikke er fri til at gøre.

Det er verdens frihed. Det er hele verdens nations frihed, der sikrer individernes rettigheder i det Større Fællesskab. Men disse rettigheder må af nødvendighed være begrænset.

For at frie nationer kan forblive frie, må de kunne forpurre eller modstå alle de fristelser, der vil blive påført dem, især hvis deres verdener anses for at være værdifulde for andre. Her må I se, at frihed ses som en stor trussel af de ufrie nationer. De er bange for, at de friheder, som de frie nationer har, kan påvirke deres egen befolkning på en eller anden måde og føre til oprør, utilfredshed og uenighed.

Frie samfund må bevare deres oprindelige ressourcer så meget som muligt og kun engagere sig i kommers med andre frie nationer for essentielle ting.

Ting som kunst og musik og dans, som I nyder i dag, vil blive anset for at være en stor trussel for de kulturer, der ikke er frie. Individuelle friheder, som den frie nation kan give sine borgere, vil af de nationer, der ikke er frie, blive anset for at være en trussel.

Som en konsekvens transmitterer frie nationer ikke noget ud i universet. De afslører ikke, hvordan livet er i deres verdener, hvis de kan undgå det. De engagerer sig ikke i større handelsnetværk, som altid er meget kontrollerende og manipulerende og gør i meget højere grad ens egen verden sårbar overfor overtalelseskræfterne.

Her må frie nationer stort set være selvforsynede. De må være meget forenede. Og de må være meget diskrete. Dette er frihedens tre store krav i universet. Og I kan ikke undslippe dem. Der er ingen undtagelser her.

Frie nationer, da de er diskrete, rejser ikke rundt i universet og søger at plante deres flag eller at øve deres indflydelse eller søger at intervenere i andres anliggender. De kan tale for frihed og ansvar, som vi gør gennem disse Briefinger, men de intervenerer ikke. For det, at intervenere, er at overtræde sin egen diskretion. At intervenere er at gøre sig kendt i det større univers, og frie nationer ønsker ikke at gøre dette. Deres isolation er afgørende for deres unikke præstationer.

I de frie nationer værdsættes og understøttes Kundskabens kraft i individet, selv indenfor deres samfunds frihedsindskrænkninger. I ufrie nationer er dette enten ukendt eller brutalt undertrykt. Og de Vises sammenkomster i ufrie nationer må finde sted i stor hemmelighed for at overleve, hvilket ofte er tilfældet.

Folk i jeres verden tænker, at universet må være bedre end verden selv – mere ophøjet, mere frit, mere åndeligt, mere etisk – noget at søge, noget at opmuntre til, noget at byde velkommen i denne verden. Det er måske normalt at forvente for racer, der lever i isolation. Det var det samme i vore verdener, indtil vor fremkomst i det Større Fællesskab begyndte, og vi måtte se Intervention i øjnene.

Vi fortæller jer disse ting, fordi I må forstå, hvad frihedens rejse egentlig drejer sig om. Den drejer sig ikke om individuel lykke. Den drejer sig om jeres races frihed. Den drejer sig ikke om individuelle forfølgelser eller udskejelser. Den drejer sig om jeres verdens stabilitet og sikkerhed. Frihed er her ikke en ret i universet. Den er et stort privilegium og en stor præstation, som oprigtigt og konsekvent må fortjenes og beskyttes mod alle udfordringer.

Her må frie nationer stort set være selvforsynede. De må være meget forenede. Og de må være meget diskrete. Dette er frihedens tre store krav i universet.

I kan ikke have et romantisk syn på livet i universet, hvis I vil have håb om at overleve i det. Sådan er den store nøgternhed, som visdom bringer. Hav ikke fantasifulde forestillinger om Kontaktens værdi eller hvad andre racer kan lære jer om frihed, gennem deres intervention i jeres verden, for det er en fatal fejltagelse, og en tragisk en af slagsen.

Vi ved, gennem de Vises Netværk, hvor meget der er givet til denne verden, for at opretholde og understøtte de friheds- og visdomstråde, der stadig eksisterer her. Meget er investeret her i jeres verden, med dette formål. Selvom I eskalerer og gør fremskridt i jeres teknologiske udvikling, er der lagt stor vægt på jeres verden for dens potentiale her, dens potentiale for at være en fri race i universet, et potentiale som I må gribe og udvikle, gennem jeres egen vilje og samarbejde med hinanden.

Vi kan ikke give jer denne frihed, og der er ingen anden race i universet, der kan give jer denne frihed, ej heller komme her og etablere den for jer. Hvilken som helst race, der lover dette, bedrager jer virkeligt og befinder sig her for andre formål, deres egne formål.

Det er imidlertid til vores fordel at have endnu en fri race i denne sektor af rummet. Det ville vi byde velkommen, selvom vi ikke søger nogen formelle forbindelser. I er ikke parate til formelle forbindelser. Og I vil muligvis ikke være parate i lang tid fremover. I er ikke stærke nok. I er ikke samlede nok. I er ikke modne nok og henfalder stadigt til konflikter og krig og destruktiv konkurrence.

Hvis vi kan støtte fremkomsten af Kundskab i verdener som jeres, vil vi gøre det i henhold til det Guddommeliges foreskrivelser, gennem Kundskabens Netværk, ikke gennem regeringers netværk. Selv vore egne regeringer ved ikke, hvad vi foretager os her. Selvom de i teorien ville støtte det, er det ikke klogt for dem at have denne viden, for så ville de måtte være ansvarlige for vores handlinger.

For i de fleste tilfælde har frie nationer været nødt til at lave ikke-interventionsaftaler med de større nationer omkring sig, for at holde disse større nationer ude af de frie nationers sfære og aktiviteter. Vi overtræder denne med vores lille tilstedeværelse i jeres verdens tjeneste. For vi styres af Højere Magter, som I kun ved lidt om, men som I må blive uddannet om, og dette er det næste vi vil tale om.

Frie nationer har været nødt til at lave ikke-interventionsaftaler med de større nationer omkring sig, for at holde disse større nationer ude af de frie nationers sfære og aktiviteter.