תדריך שלישי: חופש ביקום

בקרוב

על חברות חופשיות לשמור על משאבי המקור שלהן ככל האפשר ולעסוק רק במסחר עם מדינות חופשיות אחרות עבור דברים חיוניים.

כאן אומות חופשיות חייבות להיות עצמאיות ובעלות היסתפקות עצמית במידה רבה. הן חייבות להיות מאוחדות מאוד. והן חייבות להיות מאוד חשאיות. אלה שלושת הדרישות הגדולות של חופש ביקום.