תדריך שלישי: חופש ביקום

בקרוב

על חברות חופשיות לשמור על משאבי המקור שלהן ככל האפשר ולעסוק רק במסחר עם מדינות חופשיות אחרות עבור דברים חיוניים.