תדריך שישי: רשתות החכמים

בקרוב

מטרתנו אינה דת, שכן לדת פנים רבות ביקום. ישנן דתות רבות ששמענו עליהן וכמה שפגשנו בעקיפין מעבר לעולמינו.