תדריך שישי: רשתות החכמים

בקרוב

מטרתנו אינה דת, שכן לדת פנים רבות ביקום. ישנן דתות רבות ששמענו עליהן וכמה שפגשנו בעקיפין מעבר לעולמינו.

זו החוכמה של רשתות החכמים, אשר חולקות את חוכמתן זו עם זו באמצעות הכוחות העליונים. באופן זה, לשמיים יש את סוכניו על הקרקע - כאן, שם, בכל מקום ...