Sjette Briefing: De Vises Netværk

Religion er ikke vores formål, for religion har mange ansigter i universet. Der er mange religioner, vi har hørt om, og nogle få, vi indirekte er stødt på, udenfor vores egne kyster.

Det er ikke vores formål, ser du, for vi ledes af de Højere Magter, som I vil anse for at være den Englelige Forsamling. Da vores verdener er relativt frie i universet, afspejler vores religioner de ting, vi studerer, til gavn for vores racer og for vores verdeners trivsel. Men det, vi selv studerer, er af højere karakter. Det er af de Vises Koordinering, som er forbundet med Højere Magter, hinsides det fysiske rige.

Af denne grund er vi her ikke for at repræsentere vores verdeners religioner, for vi fungerer meget uafhængigt af dem. Vi er her ikke for at repræsentere vores verdeners racer, som var vi ambassadører af en eller anden art, for vi er her i et helt andet ærinde og på en helt anden mission. Vi er her ikke for at etablere formelle forbindelser mellem vores nationer og jeres nation, for det at etablere noget, der ligner det, er alt for tidligt. Og det er reelt ikke vores ultimative mål. Vi er dirigeret af et formål, der er endnu højere.

I universet er religion, hvis den overhovedet eksisterer, så ofte et symbol på de regerende magter. Vi føler, at det er ret sjældent, at der findes større åndelig sandhed i nogen race. Vi finder det næsten utænkeligt, at der kunne være en oplyst race, for det er for meget at forvente af nogen, der lever i den fysiske virkelighed.

Men de Vise har mange associationer og et større Netværk, der handler uafhængigt af regeringer og store kommercielle institutioner og store handelsnetværk. Disse ting kan være nyttige for os, men for det meste fungerer vi hinsides dem. Du vil finde de Vise mange steder, men som regel skjult og i dyb hemmelighed. At have så stor magt i universet ville i de fleste tilfælde virke truende på de herskende kræfter i en hvilken som helst verden, medmindre de er meget frie, på den måde vi taler om her i dag.

At være styret af Højere Magter langvejs fra i det Guddommeliges tjeneste kan kun være de udvalgte individers forsyn, individer, der ikke kun er udvalgt på baggrund af deres høje status i deres verdener. Nej, dette er af en anden karakter.

De Vises Netværk er valgt udfra individers større historie, en større skæbne de har. Det er en vanskelig ting, for det, at have så stor en skæbne, især i en verden, der ikke er fri, repræsenterer en meget vanskelig opgave, en meget farlig opgave, en opgave, der kræver stor tilbageholdenhed og stor diskretion og skarpsindighed.

Tænk ikke på dette som en glædelig rejse, én du håber at blive udvalgt til at foretage. For i universet som helhed er det en skræmmende opgave og et stort ansvar. Og skulle du med tiden opfylde betingelserne og blive udvalgt til en sådan rolle, vil du være nødt til at være forbundet med andre individer, som du aldrig ville møde, ikke en gang i din egen verden per se, og ej heller i andre verdener.

Religion er ikke vores formål, for religion har mange ansigter i universet. Der er mange religioner, vi har hørt om, og nogle få, vi indirekte er stødt på, udenfor vores egne kyster.

Du ville være nødt til at vente på dem i lange perioder for bestemte situationer at finde sted og blive frugtbare og passende for dit arbejde. Også dette ville forlange stor tålmodighed. Af denne grund kan vi være så tålmodige overfor den menneskelige familie, for vi har måttet udvikle denne store tålmodighed, selv mellem hinanden, i den Store Koordinering.

Vores mission er endnu ikke fuldført. Når den er og hvis vi overlever denne proces, vil vi vende tilbage til vores respektive verdener. Hvornår det sker, kan vi ikke sige, men vi holdes som en vigtig ressource for den menneskelige familie – for at blive tilkaldt, når der er brug for det, for at vidne om livet i universet, som vi kender det og har oplevet det, og de større sandheder, vi har måttet lære, og som vores racer har måttet lære – ting, som den menneskelige familie ikke kan se eller vide, uden dette vidnesbyrd.

For jer er det klogeste nu blot at have et åbent sind og tilsidesætte eventuelle kulturelle overbevisninger, med hensyn til livet udenfor jeres verden, for ikke at være påvirket af andres meninger eller af jeres regeringers arbejde eller af de fantasier og spekulationer, der eksisterer omkring dette store og vigtige emne.

Uden selv at vide det, er den menneskelige familie en del af en Større Koordinering. Det kan kun de Vise fuldt ud forstå. Og selv her må deres forståelse af dette store Netværk forblive ufuldstændig. For hvilket individ kan kende et Netværk, der er så stort, så kompliceret og koordineret af Højere og Større kræfter, som er underlagt så mange omstændigheder og skiftende tilstande, at det ligger udenfor noget individs eller nogen gruppes evne at forstå fuldt ud? Men at vide, at du er del af denne Koordinering, at udføre dine pligter som en del af denne Koordinering, er det bjerg, du må bestige for at lære nok om disse ting.

Nu taler vi om ting i tjeneste til denne Åbenbaring, der gives til verden, og i særdeleshed til dens lære om livet i universet. For I må have vidnesbyrd fra selve universet, og ikke alene fra én race eller ét individ, men fra et større Netværk, der repræsenterer utallige racer, som fungerer udenfor regeringers og kommersens rækkevidde; udenfor ambitiøse individers og gruppers og nationers rækkevidde; udenfor al den korruption og manipulation, der findes i dette område af rummet, som er betydeligt og kompliceret og farligt.

Vi bringer jer virkeligheden om livet i universet, som vi ser det og har kendt det. Det er ikke blot vores forståelse, vi præsenterer for jer her. Det er visdom fra de Vises Netværk, som deler deres visdom med hinanden, gennem de Højere Magter. På den måde har Himlen sine agenter på jorden – her, der, og alle vegne, skjult, små grupper og sommetider isolerede individer, men meget vel-forbundne, så den visdom, vi giver, ikke kun vil repræsentere vores individuelle erfaringer eller forståelser, men de Vises visdom i hele denne del af universet.

Der er ingen race, der fuldt ud vil kunne forstå meningen med livet i dette univers, eller fuldt ud vil kunne forstå, at alle væsener, der lever i den fysiske virkelighed, lever i en tilstand af Adskillelse fra det Guddommelige.

Nu kan Åbenbaringen til jeres verden og Budbringeren, der er sendt hertil med dette formål, forklare disse ting for jer, for I har brug for en menneskelig repræsentant til at forklare dette for jer. Han er også del af denne Større Koordinering, ligesom hans familie er. De er sendt hertil, som kimen til denne Større Koordinering i verden, ikke kun for at imødekomme den store udfordring, som Interventionen udgør, og de store udfordringer, menneskene står overfor, men også for at ledsage menneskene i deres fremkomst i det Større Fællesskab og her danne dette hellige bånd.

Hvis menneskene nogensinde skal opnå reel frihed i universet, eller kunne opretholde denne frihed og opnå stabilitet i denne verden med jeres miljø, vil I få brug for denne Større Koordinering her, for at opretholde et højere niveau af Kundskab og, hvis muligt, endda rådgive jeres fremtidige ledere. For, hvilken leder i en fri nation vil ikke ønske at have adgang til så stor visdom, uden at være en del af selve Netværket? Folk med politisk magt er sjældent involverede i de store Netværk, fordi de er for stærkt kontrollerede og under deres regeringers indflydelse.

Det er visdom fra de Vises Netværk, som deler deres visdom med hinanden, gennem de Højere Magter. På den måde har Himlen sine agenter på jorden – her, der, og alle vegne...

Tænk derfor ikke, at de bemærkelsesværdige mennesker i jeres verden er del af dette større Netværk. De er ikke frie. De kan ikke fungere på dette niveau. Men i fremtiden kan de, der er del af dette Netværk, rådgive disse mennesker. Og i en fri nation er sådan rådgivning afgørende vigtig, for nu har I adgang til visdom fra hele universet, ikke kun fra lokale regioner, ikke kun fra individuelle opfattelser, ikke kun fra én nations egen historie og begrænsede bevidsthed.

Vi siger disse ting til jer, så I mere fuldstændigt kan forstå, hvem vi er og hvorfor vi er her og hvad vi tjener. Vi håber, at dette vil mane enhver forestilling i jorden om, at vi her repræsenterer politiske eller økonomiske magter eller en magt forbundet med Interventionen. Vi er her ikke for at repræsentere andre regeringer, andre verdener.

Selv de frie nationer kan ikke intervenere i jeres verden, og ville ikke, for det ville være i modstrid med deres ikke-interventionsaftaler i universet, som de fleste frie nationer må etablere, for at have autonomi på denne større arena af livet.

Da I er en fremkommende race er det vigtigt, at I kan kende til disse fremragende Netværk. Selvom Interventionen muligvis vil høre disse informationer, kan den ikke få adgang til disse store Netværk. Kun de store Netværk, der er fri af fysisk livs og ledelses rænkespil, kan have denne frihed i universet.

Tænk derfor ikke, at de bemærkelsesværdige mennesker i jeres verden er del af dette større Netværk. De er ikke frie. De kan ikke fungere på dette niveau.

Derfor vil en hvilken som helst individuel gruppe i Netværket kun delvist forstå det, så de ikke ville kunne forråde hele Netværket, hvis de skulle fejle eller blive overtaget af andre magter.

Måske er det derfor, at du, som hører dette og tager imod dette budskab, må forstå, at stadig større visdom, stadig større bevidsthed, ikke er målet. Ud over din sande rolles funktionalitet og formål, vil Himlen ikke give dig dette, fordi det ville gøre andre alt for sårbare overfor dine fejl. Her udvises der stor omhu i udviklingen af individer og tildelingen af roller.

Ligesom vi iagttog jeres verden, da vi befandt os i dens nærhed, er der andre, der iagttager os, for at sikre, at vi ikke gør noget forkert. Alle væsener i universet er fejlbarlige og tilbøjelige til at fejle. Sådan er det at leve i Adskillelse, i fysisk form. Vi lever i fysisk form. Vi er sansende væsener fra flere verdener. Derfor iagttager de Højere Magter os langt mere omhyggeligt, end de vil iagttage andre individer.

Men vi kan stadig vakle. Vi kan stadig blive overtaget af andre magter, der søger at få adgang til os eller tilintetgøre os eller opfatter os som en trussel. Der du, det er grunden til, at vi ikke befinder os i og vandrer rundt i jeres verden, for der er kræfter i jeres verden, som helt afgjort vil opfatte os som en trussel – en trussel mod deres politiske magt eller deres religiøse position, for vi repræsenterer en Større Autoritet i livet.

En hvilken som helst individuel gruppe i Netværket vil kun delvist forstå det, så de ikke ville kunne forråde hele Netværket, hvis de skulle fejle eller blive overtaget af andre magter.

Vi er ikke blot tjenere. Vi er denne Større Autoritets udsendinge. Men som vi har erklæret i vores Briefinger, er vores mission her meget specifik. Vi forstår disse ansvars grænser, som i sig selv er stort nok til konstant at udfordre os.

Derfor er det vigtigt for dig at forstå, at der i universet er to regeringsniveauer. Der er regeringen af politiske og religiøse kræfter og økonomiske kræfter, som forekommer at dominere overalt og endda må være stærke i frie verdener. Det er dette billede af universet, som dine sanser rapporterer.

Men der er et større regerings- og indflydelsesniveau, der taler til den dybeste del af dig, som vi kalder Kundskab eller Septa Varne. Denne større indflydelse og magt taler til dette i dig og påkalder bestemte individer til højere tjenesteniveauer i deres respektive verdener. Og de, for hvem denne lange forberedelse lykkes, vil blive tilknyttet den Større Koordinering af det Guddommelige, hvis Vilje og Formål er at etablere frihed og visdom og Kundskabens kraft overalt, idet dens potentiale ligger i alle sansende væsener, i alle verdener i hele universet.

Selv om vi tjener i en særlig funktion for at advare og hjælpe med at forberede menneskene på deres indtræden i dette Større Fællesskab af liv, repræsenterer vi også den Større Autoritet og indflydelse og, hvis vi kan, taler til fremkomsten af Kundskab i den enkelte, som vi har gjort, til støtte for den mægtige Åbenbaring, som det Guddommelige har sendt til verden – en sjælden og bemærkelsesværdig begivenhed i denne del af universet. Hvor få racer i denne del af universet er der ikke, der offentligt ville kunne tage imod en Ny Åbenbaring fra Gud. I har ingen anelse om, hvor heldige I er ved at være i denne position, eller hvor sjældent det finder sted i et univers af undertrykte nationer og strenge regeringer.

I, der virker til at være fascinerede af og forelskede i teknologi, indser endnu ikke dens store farer og den risiko den udgør for jeres frihed, individuelt og som en hel verden. Derfor har vi i Briefingerne talt om ikke at tage imod teknologi fra andre racer, for det vil så kimen til disse racers kontrol i jeres verden – de vil kontrollere jeres verden mere end I gør, og I vil blive afhængige af deres teknologi.

Tænk ikke, at fremragende teknologi i universet på nogen måde repræsenterer åndelig magt. Det er fuldstændigt falskt. Af samme grund, lad være med at tænke, at den repræsenterer ægte åndelig magt i jeres egen verden. Vi må gentage denne visdom som, er vi sikre på, er en del af den store Åbenbaring, der gives til verden.

Der er et større regerings- og indflydelsesniveau, der taler til den dybeste del af dig, som vi kalder Kundskab eller Septa Varne.

Stor nøgternhed må udvises i forbindelse med indtrædelsen i dette univers. Det er den største tærskel, som nogen verden kan træde over. Den har store farer og kan have store løfter, afhængigt af hvad der næres i pågældende verden og i hvor høj grad den dybere Kundskab dyrkes og holdes i live der.

Menneskene anses i denne henseende for at have stort løfte, men der er stærke kræfter i jeres verden, der modarbejder dette løfte og altid har modarbejdet det, og der er menneskenes store sårbarhed overfor universet – med hensyn til dets påvirkninger, dets fristelser, dets løfter om fred og magt, dets tilbud om teknologi, overfor en mere primitiv og dog mere åndeligt orienteret race som jeres.

Forstå derfor, at menneskenes sande Allierede kun delvist er repræsentanter for de frie nationer. Dog indikerer den fulde betydning af dette, at det er de Vises Netværk, der er jeres største Allierede og aktiv, og dem, der i realiteten kan repræsentere dette, for de vil være fri af korruptionen i en hvilken som helst verden. De har ikke teknologisk magt. De bruger teknologi til at nå deres mål, men det er ikke deres styrke. Det er ikke deres force. Det er ikke deres banner. For de har ikke noget banner, da de stort set er usynlige for jeres øjne.

Menneskenes sande Allierede er således de Vise i alle verdener samt de få, der er Vise i jeres verden, som vil fremme Kundskabens kraft. Men jeres største Allierede er De Usete, de Højere Magter, som I vil tænke på som de Englelige, der nu bringer en Ny Åbenbaring fra det Guddommelige til verden, for at forberede menneskene på det Større Fællesskab, sørge for grundlaget for ægte forening og større frihed i jeres verden.

Vi er blevet kaldt til tjeneste og koordinering i forbindelse med præsentationen af denne store Åbenbaring. Selv om den ikke er blevet givet til os specifikt, kender vi dens formål og hensigt, og vi gentager afgjort dens Visdom. Men det, der skal læres jer i jeres verden, må komme fra jeres verden. Og det, der skal læres jer udefra, må komme udefra. Det er alt sammen en del af denne store Åbenbaring til menneskeheden.

Derfor beder vi dig om at tænke på os på denne større måde, selvom det kan være svært at forstå eller forestille sig. Det er så vigtigt for jer at adskille og skelne de Guddommelige Magter på arbejde i universet fra de politiske magter, der anstrenger sig overalt.

Det er de Vises Netværk, der er jeres største Allierede og aktiv, og dem, der i realiteten kan repræsentere dette, for de vil være fri af korruptionen i en hvilken som helst verden.

Forveksl dem ikke, ellers vil du åbne dig for megen forførelse og manipulation. Tænk ikke, at en nation, der ankommer til jeres kyster, er åndeligt tilbøjelig eller repræsenterer de Vises Netværk, for det ville medføre den ultimative forførelse af jeres folk. Og selvom Interventionen vil forsøge at fremme denne idé, idet den er opmærksom på jeres dispositioner og jeres sårbarheder, må I ikke give efter for disse overtalelser.

Tænk alrig, at de væsner, der forekommer at have fantastisk teknologi, i deres etik eller moral eller åndelighed på nogen måde er hævet over jer. I har i det forløbne århundrede helt bestemt set dettes sandhed i jeres egen verden, at højere teknologi ikke repræsenterer større sandhed, større mening eller højere formål.

Der er så meget, der må adskilles og skelnes her, så I kan forstå vores budskab, vores formål og vores virkelighed. Der er så mange idéer og overbevisninger, der må tilsidesættes bevidst, for at kunne se disse ting med nogen som helst klarhed. Det er en udfordring i jeres verden og i en hvilken som helst verden.

Hvor få er der ikke i universet, der har friheden til at se, uden deres nationers og kulturers overvældende indflydelse, og religioners, hvis de har en religion. Dette er noget, der er sjældent og smukt, og potentialet for det findes i hvert enkelt menneske i verden, i dig og i andre, da Kundskab er holdt i live her, gennem manges store indsats, der er i det Guddommeliges tjeneste og som opererer på forskellige niveauer, med stort individuelt afkald, stort mod, stor integritet – ting, der forekommer at være sjældne, men som dog er tilstrækkeligt tilstede i jeres verden til at give jeres race som helhed et større løfte og en større anerkendelse blandt de Vise.

Må vores gaver til jer genlyde dybt i dig. Og må du erkende de krav og den tilbageholdenhed, der er nødvendig, for at kunne se en større virkelighed, der til enhver tid og i hele universet lever i jeres midte.