Den Menneskelige Familie står overfor den største tærskel i sin lange historie – dens fremkomst i et Større Fællesskab af intelligent liv i universet. Fremkomsten vil ændre menneskers opfattelse, overbevisning og hvordan vi lever her på Jorden. Men menneskeheden er uforberedt.

For første gang gøres forberedelsen på at krydse den store tærskel ind i Det Større Fællesskab tilgængelig, gennem MV Summers’ skrifter. Denne store samling af Lærer ligner i sin helhed ikke noget, der er i verden i dag og repræsenterer et Nyt Budskab for Menneskeheden.

Uddannelse og Handling er livsvigtige, for at bringe dette nye budskab og bevidsthed til Menneskeheden.

Yderligere ressourcer:

Det Nye Budskabs Lærer:

Lærerens Kommentarer fra bogen, Menneskehedens Allierede Bog To: