Anden Briefing: Vigtigheden af Tilbageholdelse

I må udvise stor tilbageholdenhed i universet. Tænk ikke, at I kan tage ud og engagere jer med nogen, I synes er interessante, eller at rejse til andre racers verdener, eller at I vil finde store mødesteder, hvor mange racer mødes for rekreation eller for sociale formål, for det er bestemt ikke tilfældet. Vi har kunnet se jeres film, der skildrer livet i universet. Desværre er de i allerhøjeste grad ukorrekte og farligt vildledende. Realiteten er meget anderledes og meget besindende. I bliver nødt til at udvise stor tilbageholdenhed. Hvis I er fast besluttede på at få avanceret teknologi fra andre racer, vil de med tiden få kontrol over jer og jeres verden. Dette må I afholde jer fra.

Hvis I forsøger at rejse eller erobre territorium udenfor dette solsystem, vil I møde stor modstand og konflikt. I må afholde jer fra at søge disse ting.

I vil ikke kunne tage udenfor dette solsystem for at lede efter en anden verden som jeres egen, hvis I skulle ødelægge den i for høj grad, for sådanne verdener er sjældne og ejes og bevogtes af andre, der er langt stærkere end I. I må afholde jer fra at ville eller forvente disse ting.

Hvis I tror, at der er andre verdener, der afventer jeres udforskning, skulle I ødelægge denne verden gennem krig eller tilbagegang, vil I opdage, at I ikke har styrken eller indflydelsen i det Større Fællesskab til at få adgang til dem, eller have en måde at nå dem på, i betragtning af jeres nuværende teknologiske udvikling. I må afholde jer fra at tænke disse ting – at tro, at en anden verden vil være der for at blive indtaget, for det vil ikke være tilfældet.

I kan tænke, at I kan ødelægge jeres verden, og at teknologi vil redde jer fra konsekvenserne. Men, hvis I gør det, vil jeres verden underminere den menneskelige civilisation og svække jer til det punkt, hvor I ikke ville kunne modstå fremmed intervention eller løfterne om fred, magt og teknologi, som endog i dag bliver præsenteret for jeres nationers ledere og for visse af jeres religiøse institutioners ledere.

I må afholde jer fra at tænke, at I kan plyndre denne verden og have noget som helst håb om frihed og suverænitet i universet, eller tænke, at I kan fortsætte krig og konkurrence, ødelæggende konkurrence, til fordel for jeres nation. For det vil kun føre til yderligere svækkelse af den menneskelige familie – opsplitte den menneskelige familie endnu mere, og vil i endnu højere grad ødelægge muligheden for fremtidigt samarbejde, et samarbejde, der vil være så nødvendig for jeres fremtid og for jeres velvære.

I må tilbageholde disse forestillinger om, at krig er fordelagtig for jer, at den vil give jer profit eller fortrin her, for den vil kun så kimen til jeres fald og styrke de racer, der søger at etablere sig her, som denne verdens overherrer.

I bliver nødt til at udvise stor tilbageholdenhed. Hvis I er fast besluttede på at få avanceret teknologi fra andre racer, vil de med tiden få kontrol over jer og jeres verden. Dette må I afholde jer fra.

Vend jeres øjne mod himlen. Det er der jeres fremtid og jeres skæbne ligger. Se op på himlen om natten og vid, at den er fuld af intelligent liv. Mens der er utallige golde og ubeboelige verdener derude, er antallet af racer i jeres lokalunivers, i denne sektor, som er en lille region af rummet, enormt. For I bor i en meget befolket del af galaksen, hvor regler for engagement længe har været etableret, og hvor krig er blevet undertrykt. Det er både en fordel og en ulempe for jer. Som vi har talt om i vores tidligere Briefinger, er I beskyttede mod direkte erobring, men muligheden for og realiteten af Intervention og overtalelse er enorm.

I bliver nødt til at få større færdigheder her og forberedelse: opmærksomhed, beslutsomhed, færdighed, tilbageholdenhed. Lige nu er universet for jer blot baggrunden for jeres store problemer på Jorden. Men dette univers’ realitet er den største drivkraft i jeres verden og jeres evolution. Det driver jer, på grund af den store udfordring det udgør, samt den store mulighed og det store krav om samlethed og samarbejde, som det vil fremme, hvis det kan ses og kendes og reageres på.

Intervention af denne art har aldrig før fundet sted i verden, for I var endnu for primitive og jeres teknologi endnu for uudviklet til, at I kunne være funktionsdygtige kandidater til fremmed kontrol og overtalelse. Selvom verden er blevet besøgt mange gange i løbet af jeres lange historie, har Intervention af denne art aldrig rigtig været forsøgt.

Men nu har I skabt international kommunikation, global kommers, global handel. I har skabt en grundlæggende infrastruktur, som andre kan benytte og profitere gennem. Dette, plus bevidstheden om, at menneskeheden kan blive for stærk for intervention, har genereret Interventionen i jeres verden i dag, som har accelereret siden den sidste store verdenskonflikt og nu accelererer i mange forskellige områder af jeres liv.

Hvis set korrekt, er det en udfordring, der kan gøre jer i stand til at hæve jer over jeres konflikter og konstante uenighed i jeres verden. Af ren og skær nødvendighed, må alle nationers ressourcer forenes, for at beskytte denne verden.

Jeres forståelse af universet må ændre sig og blive virkelighedsnært. Erkendelsen af jeres prekære situation må anerkendes og være grundlæggende for jer.

I må beskytte miljøet i denne verden – dens klima, dens ressourcer – ellers vil I blive forarmede og fortvivlede på et niveau, der aldrig før er set i denne verden. Dog er disse ting sket utallige gange i universet, med uundgåelige og forudsigelige resultater.

I bliver nødt til at få større færdigheder her og forberedelse: opmærksomhed, beslutsomhed, færdighed, tilbageholdenhed. Lige nu er universet for jer blot baggrunden for jeres store problemer på Jorden.

Vores kulturer er gamle nok til at have en historie, der inkluderer lokale begivenheder i denne del af galaksen. Vi har kunnet se og vide ting, som I endnu ikke kan se eller vide direkte. Vi kan kun give jer denne visdom, dette større perspektiv. Tænk ikke, at det bare er et perspektiv, for det er sandheden om jeres virkelighed. Det er det, der kommer. Det er det, der allerede er her.