תדריך שני: החשיבות של איפוק

בקרוב

יהיה עליכם לנקוט איפוק רב. אם אתם נחושים שיהיה לכם טכנולוגיה מתקדמת מגזעים אחרים, הם ישיגו שליטה עם הזמן בכם ובעולמכם. זה חייב להיות מרוסן.

יהיה עליכם לרכוש כאן מיומנות רבה יותר והכנה: מודעות, נחישות, מיומנות, ריסון. מבחינתכם כרגע, היקום הוא רק הרקע לבעיות הגדולות שלכם בכדור הארץ.