תדריך שני: החשיבות של איפוק

בקרוב

יהיה עליכם לנקוט איפוק רב. אם אתם נחושים שיהיה לכם טכנולוגיה מתקדמת מגזעים אחרים, הם ישיגו שליטה עם הזמן בכם ובעולמכם. זה חייב להיות מרוסן.