תדריך שלישי: ההשפעה על האנושות

בקרוב

לאלה שנמצאים במסדרונות הכוח בממשלות שלכם, לאותם אנשים הנחשבים כקשובים ומשתפי פעולה, תוצג ההבטחה לטכנולוגיה רבה יותר ואף לשלוט בעולם.