Bài Tóm Tắt Thứ Ba: Ảnh Hưởng Trên Nhân Loại

Thiết yếu để bây giờ chúng tôi nói về bản chất của sự dụ dỗ đang được đặt trên nhân loại. Bởi vì đây là Sự Can Thiệp chứ không phải sự viếng thăm và bởi vì mục đích và mục tiêu tổng thể của nó là sự thống trị của thế giới bạn và sự chinh phục loài người, các phương pháp mà sẽ được sử dụng sẽ được sử dụng để khuyến khích, để lôi kéo và để dụ dỗ nhân loại vào trong vai trò hợp tác, hầu hạ cho những vị khách của bạn. Bởi vì những vị khách của bạn không được phép công khai xâm chiếm thế giới này, họ phải sử dụng các cách thức này. Bởi vì có nhiều hơn một Tập Đoàn đang hoạt động trong thế giới tìm cách đạt được mục tiêu này, họ đều sẽ sử dụng các cách thức này. Trong việc này, các Tập Đoàn vận hành hầu như theo cùng một cách. Bởi vì họ không mạo hiểm vào trong các lãnh thổ xa xôi hoặc chưa được khám phá, các Tập Đoàn phải duy trì trọng tâm của họ nơi mà họ có sự tập trung quyền lực và nơi mà tổ chức của họ có thể hoạt động hiệu quả. Trong đây, họ đã trở nên khá thành thạo trong việc sử dụng sức mạnh của sự thuyết phục. Trọng tâm chính của họ ngoài những con đường giao dịch và thương mại là để tiếp cận với những thế giới đang trỗi lên như của bạn và với những khám phá sinh học và khoáng sản mới ở những vùng mà họ có trội thế. Bởi vì trong hầu hết các khu vực họ bị ngăn cản để có sự hiện diện quân sự ngoài lực lượng an ninh của riêng họ, họ phải tham gia vào các hoạt động tinh vi hơn và tốn nhiều thời gian hơn. Nhưng điều này được họ xem là thích hợp ở đây bởi vì họ muốn sự hợp tác của nhân loại. Họ không thể hoạt động trong thế giới mà không có sự giúp đỡ của bạn. Họ không thể hít thở bầu không khí của bạn. Họ không thể truy cập vào tài nguyên của bạn. Họ không thể sống trên bề mặt thế giới của bạn một cách hiệu quả, và do đó để tận dụng hết các tài nguyên của thế giới và vị trí chiến lược của thế giới bạn, họ phải có sự trợ giúp của con người.

Thật vậy, ngoài điều này, các Tập Đoàn đang hoạt động trong thế giới ngày hôm nay muốn cộng thêm một thành phần con người vào cộng đồng và trí lực tập thể của họ. Không chỉ đơn giản là họ muốn bạn trở thành nhân lực cho họ; họ muốn bạn trở thành một phần của họ. Điều này tăng thêm sức mạnh tập thể của họ và sẽ giảm thiểu bất kỳ sự kháng cự nào trong tương lai mà nhân loại có thể lập lên cho lợi ích của riêng mình. Đây là lý do tại sao có sự đầu tư lớn về thời gian và năng lượng trong việc đạt được lòng trung thành của con người, trong việc gắn kết với nhân loại thông qua lai giống và trong việc thiết lập mối liên kết sâu rộng với gia đình nhân loại.

Đối với những người trong hành lang quyền lực trong chính phủ của bạn, những cá nhân được coi là dễ tiếp thu và hợp tác, lời hứa hẹn về công nghệ lớn hơn và thậm chí là sự thống trị thế giới sẽ được đưa ra.

Thế giới này có giá trị nhiều đến nỗi Sự Can Thiệp không muốn mạo hiểm với cuộc cách mạng bởi nhân loại trong tương lai. Những cuộc cách mạng như vậy đã từng xảy ra trước đây. Chúng tôi có thể chứng thực điều này từ kinh nghiệm của chính mình. Chúng tôi là sản phẩm của những cuộc cách mạng như vậy trong những thế giới của riêng mình. Mặc dù hoàn cảnh của chúng tôi khá khác so với của bạn, nhưng bản chất của Sự Can Thiệp và các cách thức được sử dụng là thật sự khá giống nhau. Đây là lý do tại sao chúng tôi có thể nói chuyện với thẩm quyền về chủ đề này.

Những sự dụ dỗ mà sẽ được thực hiện sẽ rất đa dạng, tùy thuộc vào đối tượng tiếp cận và nhằm mục đích gì. Đối với những cá nhân được coi là dễ tiếp thu và hợp tác trong hội trường chính phủ, lời dụ dỗ sẽ là lời hứa về quyền lực và công nghệ lớn hơn. Nhân loại đang ở trong vị trí rất dễ bị tổn thương theo nghĩa này bởi vì niềm tin của nó vào công nghệ, hy vọng của nó rằng công nghệ sẽ giải quyết được tất cả các vấn đề của nó là rất, rất mạnh. Tất nhiên điều này đã được hỗ trợ bởi Sự Can Thiệp bởi vì đây là một trong những con đường chính mà nhân loại sẽ trở nên phụ thuộc vào chính Sự Can Thiệp.

Đối với những người trong hành lang quyền lực trong chính phủ của bạn, những cá nhân được coi là dễ tiếp thu và hợp tác, lời hứa hẹn về công nghệ lớn hơn và thậm chí là sự thống trị thế giới sẽ được trình bày. Điều này có thể được trình bày thông qua Môi Trường Tinh Thần khi ý tưởng được gửi vào trong tâm trí của những cá nhân này, hoặc như đã xảy ra, có thể có cuộc gặp mặt với chính những vị khách.

Và họ sẽ chào mời cho nhân loại những gì? Họ sẽ chào mời cho nhân loại một số công nghệ cơ bản của họ, chắc chắn không thứ gì mà họ xem là tiên tiến, độc đáo, bí mật hoặc thiêng liêng đối với họ – động cơ phản lực cơ bản trong không gian, cách dùng cơ bản của năng lượng điện tử, phương pháp sản xuất. Họ sẽ không dạy về sức mạnh trong Môi Trường Tinh Thần, bởi vì họ không muốn nhân loại có sức mạnh này trừ khi nó được kiểm soát và chỉ đạo hoàn toàn bởi chính những vị khách.

Những người trong vị trí quyền lực kinh tế và của cải lớn lao, nếu họ được xem là dễ hợp tác và tiếp thu, cũng sẽ bị liên lạc. Và một lần nữa, ai trong số họ có thể chống lại sự cám dỗ như vậy, một lời hứa như vậy cho của cải, quyền lực và quyền hành? Tuy nhiên những lời dụ dỗ này chỉ là sự lừa dối.

Và ai trong hành lang quyền lực của bạn có thể chống lại sự cám dỗ như vậy? Nhiều người sẽ khuất phục. Họ sẽ thấy trong những món quà này của cải, quyền lực, sự điều khiển, sự thống trị và lợi thế vĩ đại trên đồng loại của họ và trên các quốc gia khác mà họ đang cạnh tranh trực tiếp. Chỉ những cá nhân có Tri Thức mạnh mẽ mới có thể nhận ra sự lừa dối và chống lại sự cám dỗ trong những lời dụ dỗ này.

Những người trong vị trí quyền lực kinh tế và của cải vĩ đại, nếu họ được coi là hợp tác và tiếp thu, cũng sẽ bị liên lạc. Và một lần nữa, ai trong số họ có thể chống lại sự cám dỗ như vậy, một lời hứa như vậy cho của cải, quyền lực và sự điều khiển? Tuy nhiên những lời dụ dỗ này chỉ là sự lừa dối, cách thức để lôi kéo người khác tham gia vào hoạt động của Tập Đoàn, cách thức để thiết lập mối liên hệ mạnh mẽ. Những người bị tiếp xúc, những cá nhân rơi vào bẫy của sự lừa dối này, sẽ không hiểu được ý nghĩa thật sự đằng sau nó. Và bất cứ sức mạnh và quyền lực nào được trao cho họ sẽ chỉ là sự ban tặng tạm thời.

Như chúng tôi đã nói, các vị khách cần sự hỗ trợ của con người. Họ cũng cần sự lãnh đạo của con người. Các Tập Đoàn không có nhiều cá nhân hoạt động trong thế giới này, và vì vậy họ cần một hệ thống cấp bậc của thẩm quyền con người để phục vụ họ. Họ cần những cơ sở hạ tầng mà bạn đã xây dựng. Đây một lần nữa là lý do tại sao họ đã không đến thăm sớm hơn. Đây là lý do tại sao Sự Can Thiệp đã bị trì hoãn, cho đến thời đại này trong quá trình phát triển của con người. Họ cần các chính phủ, họ cần các tôn giáo, họ cần tất cả cấu trúc vận hành này mà qua đó tổ chức của họ có thể lưu thông.

Vì vậy, vào lúc đầu họ phải đạt được liên minh. Họ phải có được những người đi theo. Họ phải có được sự trợ giúp từ các cá nhân, đặc biệt là những người mà họ cho là ở trong vị trí quyền lực và quyền thế. Chúng tôi đã nói về điều này trong chuỗi các bài thảo luận đầu tiên của chúng tôi. Nhưng nó cần được lặp lại, bởi vì bạn phải hiểu rằng những điều này đang xảy ra và đã xảy ra rồi.

Có những cá nhân trong vị trí quyền lực và thương mại và chính phủ mà đã hợp tác với Sự Can Thiệp rồi. Số lượng của họ sẽ tăng lên, và sức mạnh và ảnh hưởng của họ sẽ tăng lên nếu Sự Can Thiệp không được ngừng và nếu việc giáo dục cộng đồng không thể được tạo ra thành công.

Nhóm các cá nhân tiếp theo được nhắm đến sẽ là các nhà lãnh đạo của các tổ chức tôn giáo của bạn. Những người trong số họ mà được coi là dễ tiếp thu và hợp tác sẽ bị nhắm đến và ý tưởng và thông tin sẽ chảy vào trong tâm trí họ cho đến khi cuộc gặp gỡ trực tiếp có thể được sắp xếp. Những gì sẽ được trao cho họ là lời hứa rằng tổ chức và hiệp hội tôn giáo của họ sẽ trở thành ưu thế trong Trật Tự Thế Giới Mới. Và thậm chí xa hơn thế, nó sẽ được hứa với họ rằng giáo lý tôn giáo của họ, vĩ đại hơn những tôn giáo khác, sẽ có thể vươn ra ngoài thế giới và có ảnh hưởng trong chính Cộng Đồng Vĩ Đại. Nhà lãnh đạo tôn giáo sùng đạo nào có thể cưỡng lại sự cám dỗ để truyền thống của họ phát triển và mở rộng thậm chí ra ngoài giới hạn của thế giới này? Không phải tất cả các nhà lãnh đạo sẽ bị liên hệ. Chỉ những người được coi là dễ tiếp thu và hợp tác và những người có thể trở nên thông cảm và hoạt động bên trong chính Sự Can Thiệp.

Sự Can Thiệp là một phần của lịch sử nhân loại của chính bạn. Chúng tôi hiểu rằng những điều như vậy đã xảy ra vô số lần. Khi các quốc gia lớn hơn cố gắng chế ngự các quốc gia yếu hơn, họ tìm cách quyến rũ các nhà lãnh đạo của các nhóm và quốc gia yếu hơn đó với những lời hứa về quyền lực và uy quyền và những món quà công nghệ, những thứ rẻ tiền. Việc này đã thật là hiệu quả. Tuy nhiên điều này không phải là độc nhất cho thế giới của bạn. Nó xảy ra khắp vũ trụ.

Có những cá nhân trong vị trí quyền lực và thương mại và chính phủ mà đã hợp tác với Sự Can Thiệp rồi.

Các nhà lãnh đạo của các tổ chức tôn giáo của bạn sẽ được hứa hẹn về sự ưu việt trong thế giới của bạn. Ngay cả niềm tin của họ sẽ được công nhận, nhưng đây lại là sự lừa dối. Các vị khách không quan tâm về tôn giáo của bạn. Họ tin rằng chúng chỉ là sự điên rồ và mê tín của loài người. Không có tôn giáo nào của riêng họ mà bạn có thể nhận ra và hiểu được, họ sẽ tìm cách sử dụng tôn giáo của bạn để thu hút lòng trung thành của bạn với họ. Các Tập Đoàn tin rằng điều này là hoàn toàn đạo đức, bởi vì họ tin rằng nhân loại sẽ hủy diệt thế giới nếu không có sự Can Thiệp của họ. Điều này tất nhiên là không đúng sự thật, nhưng đây là niềm tin của họ. Và họ cảm thấy rằng những cách thức như vậy là cần thiết để đảm bảo cái kết mà họ đang cố gắng đạt được. Các Tập Đoàn có thể biện minh cho những hành vi này bởi vì họ tin vào sự ưu việt của chủng loài họ và trong sự cần thiết của sứ mệnh của họ ở đây trên thế giới.

Suy nghĩ của họ là, “Tại sao để người bản xứ hủy hoại thế giới khi chúng ta có thể điều hành nó cho họ và chúng ta có thể dạy cho họ giá trị và lợi ích to lớn của cộng đồng tập thể của chúng ta?” Đây là lý do tại sao bạn không được nhìn Sự Can Thiệp theo cách mê tín. Các vị khách không phải là thiên thần, và họ không phải là ác quỷ. Họ là những cá nhân được thúc đẩy bởi cùng những nhu cầu thúc đẩy nhân loại, và họ sẽ sử dụng nhiều kỹ thuật tương tự mà nhân loại đã cố gắng sử dụng, mặc dù ở quy mô nhỏ hơn nhiều, để đạt được mục tiêu của họ.

Tiếp theo, sự dụ dỗ sẽ được tập trung vào hai nhóm cá nhân riêng biệt. Trên thực tế, đây không phải là các nhóm các cá nhân, mà thật sự là một phân loại các cá nhân. Nhóm đầu là những người được coi là ngoại cảm và nhạy cảm. Sự dụ dỗ ở đây là để nhận ra sự nhạy cảm của họ và để dụ họ tham gia vào tâm trí tập thể của chính Sự Can Thiệp. Ở đây họ sẽ được khuyến khích để hỗ trợ Sự Can Thiệp và niềm tin của chính họ về sự yếu đuối và tội lỗi của nhân loại sẽ được khuyến khích. Và hy vọng của họ rằng quyền lực lớn hơn từ bên ngoài thế giới sẽ đến để giải cứu nhân loại khỏi sự diệt vong của chính nó sẽ được khuyến khích rất nhiều. Ở đây nó sẽ được dạy cho họ rằng họ là một phần của sự liên kết lớn hơn của cuộc sống mà được thể hiện bằng chính Sự Can Thiệp. Ở đây quan điểm và nguyện vọng tôn giáo của họ sẽ được khuyến khích nhưng được hướng về các Tập Đoàn.

Họ sẽ được bảo để tin tưởng vào sự hiện diện đang ở trong thế giới, rằng nó đang ở đây để nâng nhân loại lên, để biến đổi nhân loại, và để giải cứu nhân loại khỏi những sai lầm của chính mình. Sẽ được khuyến khích để những cá nhân này trở thành người đại diện, trở thành diễn giả, truyền cảm hứng cho những người khác để bắt đầu trao niềm tin của họ và sự tin tưởng của họ vào sự hiện diện của người ngoài trái đất trong thế giới ngày hôm nay và trở thành một phần của chuyển động vĩ đại trong ý thức, sự thay đổi tiến hóa vĩ đại này mà đang xảy ra giữa họ. Tuy nhiên những cá nhân này, không biết được bản chất thật sự của Sự Can Thiệp hoặc ý định thật sự của người chủ của họ, sẽ vô tình trở thành diễn giả của họ và người đại diện của họ. Đã trở thành một phần của Chương Trình Bình Định, giờ đây họ sẽ bình định những người khác và đưa họ đến với Sự Can Thiệp.

Vì vậy trong khi các vị khách tìm kiếm mối liên hệ với các cá nhân có chức vụ quyền lực trong chính phủ và tôn giáo, họ cũng tìm cách thiết lập các sứ giả trong khắp dân cư con người. Đối với những người nhạy cảm mà không thể trở nên tiếp thu và hợp tác với Sự Can Thiệp, kỹ năng và khả năng của họ sẽ bị cản trở và bù đắp. Nếu những cá nhân như vậy thật sự bắt đầu hiểu được bản chất thật của Sự Can Thiệp, những cá nhân này có thể trở thành mục tiêu cho sự rối loạn tinh thần thật sự. Ngoài ra, giữa những người nhạy cảm và những người ngoại cảm, sẽ có cuộc tìm kiếm cho những cá nhân đó, số ít cá nhân đang sống trong thế giới ngày hôm nay mà có hiểu biết bẩm sinh và trực quan về các kho lưu trữ. Cuộc tìm kiếm họ đang được tiến hành.

Những vị khách hiểu rằng chìa khóa cho lòng trung thành của con người là sự tìm kiếm quyền lực, sự giàu có và sự toại nguyện tâm linh. Ở đây con người sẽ vận hành chống lại lợi ích tốt nhất của chính họ nếu họ tin rằng các hoạt động của họ được xếp đặt và hỗ trợ bởi một thế lực lớn lao. Chúng tôi đã nói về điều này rồi trong loạt bài thảo luận đầu tiên của chúng tôi. Nhưng một lần nữa bây giờ chúng tôi phải giải thích kỹ về điểm này và cung cấp cho bạn thông tin cụ thể hơn. Có lẽ bạn sẽ thấy những người tự nhận là ngoại cảm và nhạy cảm, đang hỗ trợ và khuyến khích mọi người tin tưởng và tin vào sự hiện diện của các vị khách, tin rằng họ đại diện cho một nhận thức tâm linh, một sức mạnh tâm linh, thậm chí là chính sự tiến hóa. Những vị khách sẽ nói với họ, “Hãy nhìn xem, chúng tôi không có chiến tranh. Chúng tôi sống trong hòa bình và hợp tác. Bạn chưa đạt được những điều này. Do đó, hãy tin tưởng rằng chúng tôi có thể trao chúng cho bạn và dạy bạn cách hợp tác và dạy bạn cách sống trong hòa bình, hòa hợp và bình đẳng.”

Ai trong số những người đầy lý tưởng có thể chống lại sự cám dỗ như vậy, khi đã mất niềm tin vào tinh thần con người? Đã từ chối các thể chế của con người ở mức độ nào đó, giờ đây họ nhìn lên trời cho sự giúp đỡ, cho cảm hứng, và cho chính sự cứu rỗi. Và khi họ bị bắt bởi những vị khách hoặc bị liên lạc bởi những vị khách, những khuynh hướng như thế đặt họ vào vị trí hoàn hảo để trở nên dễ tiếp nhận với Sự Can Thiệp và trở thành sứ giả cho Sự Can Thiệp.

Đối với những người sẽ không hợp tác, họ sẽ được cung cấp thông tin lẫn lộn. Họ thậm chí có thể bị dày vò về tinh thần trừ khi họ kêu gọi quyền lực của Những Người Vô Hình, Sự Hiện Diện của Thiên Thần, để giúp họ. Và họ phải đạt được vị thế mạnh mẽ để chống lại Sự Can Thiệp với sự hiểu biết thật sự về Sự Can Thiệp. Lời nói của chúng tôi sẽ trao cho họ sức mạnh, sự khích lệ và cuối cùng là sự tự do khỏi bất kỳ sự thao túng nào có thể bị đặt lên họ. Đây một phần là lý do tại sao thông điệp của chúng tôi là được cần rất khẩn cấp trong thế giới ngày hôm nay.

Nhóm tiếp theo sẽ bị liên lạc sẽ là những người đại diện sốt sắng cho truyền thống tôn giáo của họ. Chủ nghĩa chính thống của họ là rất gần trong nhiều khía cạnh với triết lý và tâm tính của các Tập Đoàn. Các Tập Đoàn chỉ ủng hộ một quan điểm về thực tại và chỉ một quan điểm về cộng đồng, và họ giữ điều này trong sự tôn kính gần như đến mức nó là một trọng tâm tôn giáo. Những người sốt sắng, đặc biệt là những người đầy sự tức giận và bất bình chống lại thế giới và chống lại những người mà họ thấy chống lại họ trong thế giới, sẽ trở thành những ứng cử viên hàng đầu để khuyến khích sự hợp tác với các Tập Đoàn và sự tiêu diệt những người chống lại Tập Đoàn.

Đây là một tình huống rất khó khăn và nguy hiểm, vì các vị khách sẽ sử dụng lòng trung thành của con người và các sứ giả của họ để thực hiện các hoạt động phá hoại của họ trong thế giới. Đó sẽ không phải là những vị khách mà sẽ tiêu diệt những người không chịu và không thể hợp tác. Đó sẽ là đối tác con người của những vị khách, đại diện con người của họ, mà sẽ thực hiện sự hủy diệt đó. Bằng cách này, bản chất và mục đích thật của Sự Can Thiệp vẫn ẩn giấu và những hành vi bạo lực như vậy sẽ chỉ đơn giản bị quy cho lỗi lầm của con người và bạo lực của con người và chứng tỏ nhu cầu cho Sự Can Thiệp. Bởi vì những vị khách một lần nữa sẽ nói, “Hãy nhìn những hành động bạo lực khủng khiếp này! Chúng tôi không bạo lực. Chúng tôi không đến với vũ khí chiến tranh. Chúng tôi không tiêu diệt bạn. Đây là kết quả của sự ngu ngốc của con người và sự sa đọa của con người. Chúng tôi sẽ dạy cho bạn cách vượt qua tất cả những điều này.” Vì vậy ngay cả bạo lực được thực hiện bởi Sự Can Thiệp cũng sẽ được sử dụng bởi những vị khách để hỗ trợ sự ưu việt của họ và để góp phần cho ảo tưởng rằng bản thân họ không sử dụng sự lừa dối, thao túng hoặc vũ lực để đạt được lợi thế của họ.

Rõ ràng, có những cá nhân trên thế giới rất sốt sắng trong việc đại diện cho niềm tin và nguyện vọng tôn giáo của họ. Những Người Vô Hình đã nói nhiều với chúng tôi về điều này, và tất nhiên chúng tôi đã thấy điều này trong nhiều thế giới khác. Nó không phải là duy nhất đối với loài người. Tuy nhiên đó là một dạng đam mê mù quáng, và sự đam mê mù quáng được thúc đẩy bởi sự tức giận và thù địch trở thành một thế lực mãnh liệt cho cá nhân, một thế lực có thể bị thao túng nhiều và dễ bị lấn chiếm bởi chính Sự Can Thiệp. Những người nhiệt thành như vậy sẽ tập hợp một phong trào tuân thủ nghiêm ngặt và sẽ lôi ra những người phản đối sự tuân thủ nghiêm ngặt đó. Bạo lực sẽ đổ lên họ, và họ sẽ bị gạt sang bên. Bằng cách này, thông qua con mắt của Sự Can Thiệp, những người chống lại Sự Can Thiệp và những người không thể sẵn sàng ủng hộ nó sẽ được nhận diện và sẽ được phân loại trong số nhiều người sống trong thế giới của bạn. Và việc sàng lọc sẽ xảy ra ở mức độ tương tác của con người. Bằng cách này, những vị khách sẽ nhận ra đối thủ thật sự của họ và đối thủ tiềm tàn của họ. Và giờ đây khi đã có được một mạng lưới các đại diện của con người mà nhiệt thành ủng hộ và thúc đẩy các mục đích tôn giáo của họ, Sự Can Thiệp sẽ sử dụng những cá nhân này như phương tiện mà thông qua đó bạo lực sẽ được mở rộng. Trong suốt thời gian đó, những vị khách dường như vẫn ở trên và vượt trên hoạt động và hành vi như thế.

Bạn có thể dừng lại ở điểm này và tự hỏi, “Chà, làm sao những điều như vậy có thể xảy ra? Điều này có vẻ quá cực đoan! Điều này có vẻ quá tiêu cực, quá khủng khiếp! ” Nhưng đối với bất kỳ ai đã nghiên cứu lịch sử loài người, bạn sẽ thấy minh chứng cho tất cả những điều mà chúng tôi đang nói đến – thao túng tôn giáo, lai giống, bạo lực trên kẻ thù, đặc biệt trong các tình huống mà người dân bản địa đã được khuyến khích để chấp nhận và tiếp nhận những vị khách mới của họ. Dễ hơn nhiều để quản lý một người tin vào động cơ của bạn và hợp tác hơn là một người đơn giản đang bị nô dịch. Nhân loại có sức mạnh lớn lao để vứt bỏ xiềng xích của sự nô dịch. Và do đó Sự Can Thiệp sẽ tìm cách dùng những sự dụ dỗ này để đạt được càng nhiều sự hợp tác và càng nhiều sự tin tưởng vào sự hiện diện của họ cũng như động cơ của họ càng tốt. Họ sẽ tuyển dụng những cá nhân trong vị trí quyền lực, những người có sự nhạy cảm và khả năng ngoại cảm lớn lao và những người đại diện nhiệt thành cho truyền thống tôn giáo của họ, để thúc đẩy và tạo ra sự hợp tác như vậy.

Đối với phần lớn người trong thế giới của bạn, Sự Can Thiệp sẽ không được biết đến và hoàn toàn bị che giấu. Tuy nhiên đối với những người trở nên nhận biết về nó, hoặc vì họ đã bị bắt, hoặc vì họ đã chứng kiến ​​bằng chứng cho Sự Can Thiệp trong thế giới của bạn, những cá nhân này hoặc sẽ được khuyến khích để tin và ủng hộ Sự Can Thiệp hoặc họ sẽ bị gạt sang bên và bị dày vò bởi nó. Chúng tôi hiểu rằng đã có những cá nhân trong thế giới của bạn mà đã bị gạt sang bên và đang bị dày vò, những người đã nhìn thấy và cảm nhận và nhận ra những thứ mà họ không thể sát nhập vào hiểu biết của mình. Không tìm thấy lòng trắc ẩn giữa những đồng loại của họ, họ rơi vào trong sự trầm cảm và vào trong sự tách rời bản thân.

Ở đây những vị khách cố gắng gắn kết bạn với họ hoặc cố gắng vô hiệu hoá bạn. Chỉ người mạnh mẽ với Tri Thức sẽ có thể cưỡng lại sự dụ dỗ và tìm thấy sự cách ly và tự do khỏi sự dày vò. Đó là lý do tại sao việc học Con Đường của Tri Thức phải được khuyến khích.

Ở đây, bạn phải học cách chống lại xu hướng của bạn để muốn nhìn thấy kết quả tốt đẹp và ở trong vị trí đầy hy vọng, điều khiến bạn dễ bị thuyết phục và thao túng. Bạn phải nhìn với đôi mắt sáng tỏ, đôi mắt tỉnh táo, không với hy vọng và sợ hãi, nhưng với sự rõ ràng của Tri Thức bên trong bạn. Nếu bạn có thể đạt được nhận thức này, tất cả những gì chúng tôi đang nói với bạn và tất cả những gì chúng tôi đang nhắc nhở bạn sẽ trở nên rất hiển nhiên với bạn. Bạn không cần phải sống trong không gian để thấy được những điều này. Bạn không cần phải du hành khắp Cộng Đồng Vĩ Đại để hiểu được những gì đang xảy ra trong thế giới của bạn. Nhưng bạn cần sự hỗ trợ. Bạn cần cách nhìn. Bạn cần sự hiểu biết. Và bạn cần sự khuyến khích để nhìn rõ và không giao hết trí óc của bạn, trái tim của bạn hay thế giới của bạn cho bất kỳ thế lực nào hứa hẹn bạn hòa bình, quyền lực, tự do hay bình đẳng. Bởi vì những thứ này phải được sinh ra từ bản chất của chính bạn và hoạt động của chính bạn. Chúng không thể bị ép buộc lên bạn hoặc thậm chí được trao cho bạn. Bạn phải đạt được chúng và tự xây dựng chúng.

Tại thời điểm này, ngay từ đầu, bạn phải được cung cấp thông tin. Và bạn phải trở nên tỉnh táo và khôn ngoan. Bạn có thể nghi ngờ những lời nói của chúng tôi, nhưng bạn sẽ không tìm thấy sự bảo đảm như vậy ở bất kỳ nơi nào khác, bởi vì chúng tôi là những người đại diện duy nhất của Đồng Minh của bạn. Các thế lực khác ngoài trái đất mà đang thật sự tham gia trong thế giới của bạn, mặc dù họ có thể cố gắng thể hiện mình là đồng minh và vị cứu tinh của nhân loại, chỉ đang ở đây để đạt được lòng trung thành của bạn và kiểm soát thế giới của bạn. Bạn không có bạn bè nào trong số họ. Tình hình là rất rõ ràng nhưng rất khó khăn, rất thử thách. Nó không mơ hồ. Mặc dù bạn có nhiều câu hỏi về cuộc sống trong Cộng Đồng Vĩ Đại và thực tế của chính Sự Can Thiệp, nhiều câu hỏi mà ngay cả chúng tôi cũng không thể trả lời thành công, bạn vẫn có thể thấy rõ điều gì đang xảy ra và gầy dựng nỗ lực cần thiết để chống lại nó. Bạn có sức mạnh cá nhân và tập thể để làm điều này.

Mặc dù các vị khách có công nghệ vượt trội, sự thành công của toàn bộ sứ mệnh của họ dựa vào khả năng của họ để thuyết phục và để khuyến khích lòng trung thành của con người. Bạn có sức mạnh để cưỡng lại điều này. Bạn có sức mạnh để nhìn thấu sự lừa dối. Đó không phải là công nghệ mà bạn cần bây giờ mà là nhận thức, sự sáng suốt và niềm tin bên trong. Tình huống là rất rõ ràng, nếu bạn có thể nhìn thấy nó, và một khi bạn nhìn thấy nó, bạn sẽ không nghi ngờ gì về những gì đang xảy ra, và bạn sẽ nhìn quanh và bạn sẽ thấy với sự lo lắng lớn lao việc những người khác đang vô tâm đi theo, hoặc thậm chí đang khuyến khích chính điều mà sẽ lấy đi từ nhân loại quyền tự do và quyền tự quyết của chính nó ra sao.

Như chúng tôi đã nói, toàn bộ hiện tượng này không phải là một tình huống thần bí hay phức tạp nào đó nằm ngoài tầm hiểu biết của con người. Đó là tự nhiên đang được thực hiện một cách tinh tế, với kỹ năng vĩ đại. Đó là một quyền lực lớn lao đang cố gắng lợi dụng một quyền lực yếu hơn. Một hoạt động như vậy sẽ thành công hay thất bại, tùy thuộc vào sức mạnh và sự quyết tâm của thế lực yếu hơn. Các Tập Đoàn bị ngăn chặn khỏi việc đơn giản điều khiển thế giới của bạn. Các đối thủ cạnh tranh của họ sẽ không cho phép điều đó, và các tổ chức cầm quyền quản lý về thương mại và giao dịch trong khu vực mà thế giới của bạn nằm trong này, sẽ không cho phép điều đó. Các Tập Đoàn sẽ hoạt động dựa theo quy tắc, nhưng ngoài các quy tắc đó nó sẽ sử dụng bất kỳ cách thức nào nó có thể dùng để đảm bảo các mục tiêu của nó và để hoàn thành sứ mệnh của mình.

Sự dụ dỗ lớn lao đang bị đặt trên thế giới. Nó có nhiều cách thể hiện và nhấn mạnh. Tuy nhiên nó đều nhằm vào một mục tiêu — để đưa nhân loại đến vị trí tin tưởng, trung thành và phụ thuộc vào chính Sự Can Thiệp. Điều này hoàn toàn che giấu bản chất thật sự của sự chiếm đóng đang được cố gắng làm trong thế giới của bạn. Sự chiếm đóng này sẽ trở nên dễ dàng được nhận ra một khi nó được thiết lập đầy đủ, nhưng đến lúc đó sẽ quá muộn để bạn có thể bù đắp những ảnh hưởng của nó mà không với sự vật lộn và hy sinh vĩ đại.

Do đó, chúng tôi thúc giục bạn và đặc biệt khuyến khích bạn đặt hiện tượng này lên hàng đầu trong nhận thức và sự chú ý của bạn. Bạn có thời gian để dừng Sự Can Thiệp. Nó có thể được ngăn chặn. Bạn có quyền lực và sức mạnh tập thể để làm điều này. Công nghệ không phải là bất lợi của bạn. Đó là sự thiếu hiểu biết. Đó là lòng tham. Đó là sự thù địch. Đó là sự ngây thơ. Đây là những thứ sẽ làm suy giảm sức mạnh của nhân loại. Chính những điều này sẽ khiến thế giới bị chiếm đoạt mà không với chiến tranh và không với bạo lực được thực hiện trên quy mô lớn. Chính sức mạnh của Tri Thức bên trong bạn mà sẽ tạo nên mọi sự khác biệt, một khi bạn đạt được đôi mắt để nhìn và có thể hiểu được tình hình một cách rõ ràng.