Lời Kết

Nhân loại đang ở một điểm khởi đầu mới. Nó đang đối mặt với một tình cảnh nghiêm trọng. Nhu cầu cho một học thức và hiểu biết mới là rất cần thiết. Chúng tôi đang ở đây để phục vụ nhu cầu này theo yêu cầu của Những Người Vô Hình. Họ đang dựa vào chúng tôi để chia sẻ minh triết của chúng tôi, bởi vì chúng tôi sống trong vũ trụ vật chất, như bạn vậy. Chúng tôi không phải là thiên thần. Chúng tôi không hoàn hảo. Chúng tôi chưa đạt được đỉnh cao của nhận thức và thành tựu trong thánh linh. Và do đó thông điệp của chúng tôi cho bạn về Cộng Đồng Vĩ Đại, chúng tôi tin sẽ phù hợp hơn và dễ được chấp nhận hơn. Những Người Vô Hình biết nhiều hơn chúng tôi về sự sống trong vũ trụ và về những cấp bậc tiến triển và thành tựu có thể đạt được và đang được thực hành ở nhiều nơi. Nhưng họ đã hỏi chúng tôi để nói về thực tế của sự sống vật chất bởi vì chúng tôi hoàn toàn tham dự ở đó. Và thông qua thử nghiệm và sai lầm của chúng tôi, chúng tôi đã học về tầm quan trọng và ý nghĩa của điều chúng tôi đang chia sẻ với bạn. Do đó, chúng tôi đến như Đồng Minh của Nhân Loại, bởi vì chúng tôi là vậy. Biết ơn rằng bạn có đồng minh có thể giúp bạn và có thể giáo dục bạn và có thể ủng hộ sức mạnh của bạn, tự do của bạn và thành tựu của bạn. Bởi vì không có sự trợ giúp này, triển vọng để bạn vượt qua khỏi kiểu xâm nhập từ ngoài hành tinh mà bạn đang trải nghiệm ngay lúc này sẽ rất có giới hạn. Đúng, sẽ có một vài cá nhân sẽ nhận ra tình cảnh đang hiện diện, nhưng số lượng của họ sẽ không đủ lớn, và tiếng nói của họ sẽ không được nghe thấy.

Về việc này, chúng tôi chỉ có thể xin bạn tin tưởng. Chúng tôi hi vọng rằng thông qua sự khôn ngoan của lời nói của chúng tôi và thông qua những cơ hội bạn có để học về ý nghĩa và sự xác đáng của nó, rằng chúng tôi có thể đạt được sự tin tưởng này theo thời gian, bởi vì bạn có đồng minh trong Cộng Đồng Vĩ Đại. Bạn có những người bạn tuyệt vời bên ngoài thế giới này, những người đã chịu nạn dưới những thử thách mà bạn đang đối mặt ngay lúc này và đã giành được thành công. Bởi vì chúng tôi đã được trợ giúp, chúng tôi phải trợ giúp những người khác ngay lúc này. Đó là thảo thuận thiêng liêng của chúng tôi. Đó là cho điều này mà chúng tôi rất cam kết.