Επίλογος

Η ανθρωπότητα βρίσκεται μπροστά σε μια νέα αρχή. Αντιμετωπίζει μια σοβαρή κατάσταση. Η ανάγκη για νέα εκπαίδευση και κατανόηση είναι τεράστια. Βρισκόμαστε εδώ για να εξυπηρετήσουμε αυτή την ανάγκη επειδή μας το ζήτησαν οι Αθέατοι. Επαφίενται σε εμάς να μοιραστούμε τη σοφία μας, γιατί ζούμε στο υλικό σύμπαν όπως κι εσείς. Δεν είμαστε αγγελικά όντα. Δεν είμαστε τέλειοι. Δεν έχουμε φτάσει σε κορυφαία επίπεδα πνευματικής συνειδητότητας και επίτευξης. Γι’ αυτό και το μήνυμά μας προς εσάς για την Ευρύτερη Κοινότητα ελπίζουμε ότι θα είναι πιο σχετικό και θα γίνει πιο εύκολα αποδεκτό. Οι Αθέατοι γνωρίζουν πολύ περισσότερα από εμάς για τη ζωή στο σύμπαν και για τα επίπεδα εξέλιξης κι επίτευξης που είναι διαθέσιμα και εξασκούνται σε πολλά μέρη. Ωστόσο μας ζήτησαν να μιλήσουμε για την πραγματικότητα της ζωής στο υλικό επίπεδο, γιατί κι εμείς ζούμε πλήρως σε αυτό. Κι έχουμε μάθει, μέσα από τις δικές μας δοκιμασίες και λάθη, τη σημασία και το νόημα αυτών που τώρα μοιραζόμαστε μαζί σας. Έτσι, ερχόμαστε ως Σύμμαχοι της Ανθρωπότητας, γιατί αυτό είμαστε. Να είστε ευγνώμονες που έχετε συμμάχους που μπορούν να σας βοηθήσουν και να σας εκπαιδεύσουν και να υποστηρίξουν την ενδυνάμωση, την ελευθερία και επίτευξή σας. Διότι χωρίς την υποστήριξη αυτή, η προοπτική να ξεπεράσετε την εξωγήινη επέμβαση που βιώνετε τώρα θα ήταν πολύ περιορισμένη. Ναι, θα υπήρχαν ορισμένοι που θα συνειδητοποιούσαν την κατάσταση όπως ακριβώς είναι, αλλά δεν θα ήταν αρκετοί σε αριθμό και κανείς δεν θα τους άκουγε.

Ως προς αυτό το θέμα σας ζητούμε να μας εμπιστευθείτε. Ελπίζουμε ότι μέσω της σοφίας των λόγων μας και των ευκαιριών που έχετε για να καταλάβετε το νόημα και τη σχετικότητά τους θα μπορέσετε να αποκτήσετε την εμπιστοσύνη αυτή με τον καιρό, γιατί έχετε συμμάχους στην Ευρύτερη Κοινότητα. Έχετε σημαντικούς φίλους πέρα από αυτόν τον κόσμο που έχουν αντιμετωπίσει τις προκλήσεις που αντιμετωπίζετε εσείς τώρα και έχουν πετύχει. Επειδή άλλοι μας πρόσφεραν βοήθεια, πρέπει κι εμείς τώρα να βοηθήσουμε άλλους. Αυτή είναι η ιερή συμφωνία μας. Σε αυτήν έχουμε δεσμευτεί πλήρως.