Το βιβλίο ΟΙ ΣΥΜΜΑΧΟΙ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑΣ παρουσιάζεται για να προετοιμά­σει τον κόσμο για μια εντελώς καινούρια πραγματικότητα που σε μεγάλη έκταση έχει παραμείνει κρυμμένη και χωρίς αναγνώριση στον κόσμο σήμερα. Προσφέρει μια νέα οπτική που ενδυναμώνει τους ανθρώπους ώστε να αντιμετωπίσουν τη μεγαλύτερη πρόκληση και ευκαιρία που έχουμε αντιμετωπίσει ποτέ ως φυλή.

Το υλικό των Συμ­μάχων περιλαμβάνει ορισμένους κρίσιμους αν όχι ανησυχητικούς ισχυρισμούς για την αυξανόμενη επέμβαση και αφομοίωση των εξωγήινων στην ανθρώπινη φυλή, κα­θώς και για τις δραστηριότητες και τα κρυφά σχέδια των εξωγήινων.

Ο σκοπός του υλικού των Συμμάχων δεν είναι να παρουσιάσει «ατράνταχτα» στοιχεία για την πραγματικότητα των εξωγήινων επισκέψεων στον κόσμο μας, οι οποίες υπάρ­χουν ήδη καταγεγραμμένες εκτενώς σε πολλά άλλα αξιόλογα βιβλία και ερευνητικά πε­ριοδικά. Ο πραγματικός σκοπός του υλικού των Συμμάχων είναι η αντιμετώπιση των δραματικών και μακροπρόθεσμων επιπλοκών αυτού του φαινομένου.

Προσφέρει μια ματιά στην πραγματικότητα της νοήμονος ζωής στο σύμπαν και τι σημαίνει στην πραγματικότητα η «Επαφή». Για πολλούς αναγνώστες, ΟΙ ΣΥΜΜΑΧΟΙ ΤΗΣ ΑΝ­ΘΡΩΠΟΤΗΤΑΣ θα αποτελέσουν ένα εντελώς νέο κατώφλι στην κατανόηση. Για άλλους, θα αποτελέσει απλώς επιβεβαίωση όσων ένοιωθαν και γνώριζαν εδώ και καιρό.

Αν και το βιβλίο αυτό μεταφέρει ένα επείγον μήνυμα, στην ουσία πραγματεύ­εται τη μετάβαση προς μια υψηλότερη συνειδητότητα που καλείται «Γνώση», η οποία περιλαμβάνει μια μεγαλύτερη τηλεπαθητική επικοινωνία μεταξύ των ανθρώπων και των φυλών. Από αυτό το πρίσμα, το υλικό των Συμμάχων μεταδόθηκε στο συγγρα­φέα από μια εξωγήινη ομάδα όντων διαφόρων φυλών.

Περιγράφουν τους εαυτούς τους ως όντα με υλική υπόσταση που συγκεντρώθηκαν στο ηλιακό μας σύστημα κο­ντά στη γη προκειμένου να παρατηρούν τις επικοινωνίες και τις δραστηριότητες εκεί­νων των εξωγήινων φυλών που βρίσκονται στον κόσμο μας και επεμβαίνουν στις αν­θρώπινες υποθέσεις. Η πηγή αυτή αυτοαποκαλείται «οι Σύμμαχοι της Ανθρωπότη­τας». Ο σκοπός των Συμμάχων, όπως ισχυρίζονται οι ίδιοι, είναι να μας αφυπνίσουν στους κινδύνους της ανάδυσης σε μια Ευρύτερη Κοινότητα νοήμονος ζωής, και να μας βοηθήσουν στο να διαβούμε επιτυχώς αυτό το σπουδαίο κατώφλι με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορέσει να διατηρηθεί η ανθρώπινη ελευθερία και αυτοδιάθεση. Οι Σύμμα­χοι βρίσκονται εδώ για να μας συμβουλεύσουν για την ανάγκη να καθιερώσει η αν­θρωπότητα τους δικούς της κανόνες παιχνιδιού σε αυτούς τους πρωτοφανείς καιρούς. Σύμφωνα με τους Συμμάχους, εάν είμαστε σοφοί και καθοδηγούμαστε από τη «Γνώση», θα μπορούμε να αναλάβουμε τη θέση μας ως ώριμη και ελεύθερη φυλή στα πλαίσια της Ευρύτερης Κοινότητας.

Το βιβλίο ΟΙ ΣΥΜΜΑΧΟΙ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑΣ περιέχει μια σειρά ενοτή­των που δόθηκαν στο συγγραφέα από τους Συμμάχους σε μια περίοδο ενός έτους. Προσφέρει οπτική και όραμα σε ένα περίπλοκο θέμα, το οποίο, παρά τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί εδώ και δεκαετίες, εξακολουθεί να μπερδεύει τους ερευνητές. Ωστόσο το βιβλίο αυτό δεν είναι ρομαντικό, θεωρητικό ή ιδεαλιστικό στην προσέγ­γισή του σε αυτό το θέμα. Αντιθέτως, είναι σκληρά ρεαλιστικό και αμείλικτο σε σημείο που μπορεί να γίνει ιδιαίτερα προκλητικό, ακόμη και για τον αναγνώστη που έχει διαβάσει αρκετά πάνω στο θέμα.

Γι’ αυτό το λόγο, για να λάβει ο αναγνώστης αυτά που έχει να προσφέρει αυτό το βιβλίο, πρέπει να βάλει στην άκρη έστω και για λίγο πολλές πεποιθήσεις, υποθέσεις και απορίες που μπορεί να έχει σχετικά με την εξωγήινη επικοινωνία, ακόμη και για το πώς μεταδόθηκε αυτό το βιβλίο. Το περιεχό­μενο αυτού του βιβλίου είναι σαν ένα μήνυμα σε μπουκάλι που εστάλη στη γη από κάπου στο διάστημα. Έτσι, δεν θα πρέπει να μας απασχολεί τόσο το μπουκάλι όσο το ίδιο το μήνυμα.

Οι Σύμμαχοι δεν απευθύνονται στο μυαλό μας αλλά στο βαθύτερο κομμάτι του εαυτού το οποίο μπορεί να διακρίνει και να βιώσει άμεσα την αλήθεια, όσο επι­σκιασμένη και αν είναι. Μιλώντας επί πραγματικού, δεν υπάρχει τρόπος να αποδει­χθούν τα όσα παρατίθενται εδώ. Για το λόγο αυτό, το υλικό τέτοιου είδους πρέπει να μπορεί να επιβεβαιώνεται από μόνο του. Γι’ αυτό προτρέπουμε τον αναγνώστη να χρησιμοποιήσει την διακριτική του ικανότητα και να ερευνήσει ώστε να δει αν μέσα του υπάρχει συμβατότητα με το μήνυμα των Συμμάχων.

Κατά το διάστημα που προέκυψε αυτή η σειρά ενοτήτων, οι Σύμμαχοι επανα­λάμβαναν ορισμένες ιδέες-κλειδιά που ένοιωθαν ότι είναι ζωτικής σημασίας για την κατανόησή μας. Κρατήσαμε αυτές τις επαναλήψεις στο βιβλίο ώστε να διατηρήσουμε την πρόθεση και τη συνοχή των επικοινωνιών τους. Λόγω της επείγουσας φύσης του μηνύματος των Συμμάχων και επίσης των δυνάμεων στον κόσμο που θα αντιτίθενταν στο μήνυμα αυτό, υπάρχει σοφία και αναγκαιότητα στις επαναλήψεις αυτές.

Κατά την ανάγνωση του υλικού των Συμμάχων, μπορεί να παρατηρήσετε ότι ορισμένες φορές η χρήση της γλώσσας είναι ασυνήθιστη. Εδώ είναι σημαντικό να θυμάστε ότι οι Σύμμαχοι δεν επικοινωνούν στη μητρική τους γλώσσα και αυτό μπο­ρεί να δικαιολογήσει τον ιδιάζοντα τρόπο ομιλίας τους.

Το βιβλίο ΟΙ ΣΥΜΜΑΧΟΙ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑΣ θα προκαλέσει πολλά ερωτήματα τα οποία θα απαιτήσουν περαιτέρω έρευνα και συλλογισμό. Για αυτό τον λόγο, το βιβλίο αυτό δεν είναι εισαγωγικό του θέματος. Δεν επικεντρώνει στο να πα­ραθέσει ονόματα, ημερομηνίες και τόπους αλλά στο να μεταφέρει μια οπτική του εξωγήινου φαινομένου και της ζωής στο σύμπαν που εμείς ως ανθρώπινα όντα δεν θα μπορούσαμε να δούμε με άλλο τρόπο. Όσο εξακολουθούμε να ζούμε απομονωμένοι στην επιφάνεια του πλανήτη μας, δεν μπορούμε να βλέπουμε και να γνωρίζουμε τι συμβαίνει με τη νοήμονα ζωή πέρα από τα σύνορά μας. Χρειαζόμαστε βοήθεια για κάτι τέτοιο, βοήθεια μιας πολύ ιδιάζουσας φύσεως. Μπορεί να μην αναγνωρίσουμε ή να αρνηθούμε τη βοήθεια αυτή στην αρχή. Ωστόσο είναι εδώ.

Εμείς στο New Knowledge Library θεωρούμε ότι το βιβλίο αυτό περιέχει κάτι που μπορεί να είναι το πιο σημαντικό μήνυμα που μεταφέρεται στον κόσμο σήμερα. ΟΙ ΣΥΜΜΑΧΟΙ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑΣ δεν είναι απλώς ένα ακόμα βιβλίο που περιέ­χει υποθέσεις για το φαινόμενο των ΑΤΙΑ. Είναι ένα γνήσιο μήνυμα για τη μετάλλαξη που στοχεύει άμεσα στον υποφώσκοντα σκοπό της εξωγήινης επέμβασης ώστε να ανυψώσει τη συνειδητότητα που θα χρειαστούμε για να αντιμετωπίσουμε τις προ­κλήσεις και τις ευκαιρίες που βρίσκονται μπροστά μας.

The Society for the New Message