ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΕΜΠΤΗ: Πολλές φωνές στο σύμπαν

Υπάρχουν πολλές φωνές τώρα που θα μιλήσουν στην ανθρωπότητα, φωνές από την Ευρύτερη Κοινότητα. Τα μηνύματά τους θα παραδίδονται σε άτομα για να τα διαδώσουν στον κόσμο. Πολλά από αυτά τα μηνύματα θα είναι τα ίδια ή πολύ παρεμφερείς – ενθαρρύνοντας την Επαφή, ενθαρρύνοντας την εμπιστοσύνη, ενθαρρύνοντας την ενδοτικότητα και αποθαρρύνοντας την αντίσταση, αποθαρρύνοντας τις αμφιβολίες, αποθαρρύνοντας περαιτέρω έρευνες και αποθαρρύνοντας όσους θέτουν ερωτήσεις. Η ανθρωπότητα έχει μόνο μια σειρά αληθινών συμμάχων σε αυτήν τη γειτονιά του διαστήματος στην οποίαν ο κόσμος σας υφίσταται. Εμείς σταλθήκαμε για να τους αντιπροσωπεύσουμε. Υπάρχουν κι άλλοι έμπιστοι σύμβουλοι πιο μακριά που θα στείλουν ένα μήνυμα στην ανθρωπότητα ενθαρρύνοντας την ανθρώπινη ελευθερία, την ανθρώπινη ένωση και την ανθρώπινη κυριαρχία. Όμως ανάμεσα όσους ζουν στα περίχωρά σας, εμείς αντιπροσωπεύουμε τα ελεύθερα έθνη που είναι το πιο κοντά στην ανθρωπότητα και έχουμε τις μεγαλύτερες ελπίδες και τους μεγαλύτερους φόβους, αναλόγως με τις αποφάσεις που θα πάρει η ανθρωπότητα για τον εαυτό της.

Οι συνέπειες θα είναι μεγάλες για μας. Διότι τα ελεύθερα έθνη είναι σπάνια και αναγκάστηκαν να κερδίσουν την ελευθερία τους. Αναγκάστηκαν να ωριμάσουν και να γίνουν ισχυρά και ενωμένα για ν’ απωθήσουν τις πολυάριθμες επιρροές που η Ευρύτερη Κοινότητα αναπόφευκτα θα τους έφερνε.

Υπάρχουν πολλές φωνές στο σύμπαν. Υπάρχουν πολλά μηνύματα που παραδίδονται στη Γη. Πρέπει να τα εκτιμήσετε βασιζόμενοι στο περιεχόμενό τους και στη σύνδεσή σας με τη Γνώση.

Δεν ξέρετε ακόμα πόσο μεγάλο είναι αυτό το απαιτούμενο. Ίσως δεν έχετε ακόμα την εμπιστοσύνη ότι η ανθρωπότητα μπορεί να πετύχει έναν τόσο αξιόλογο στόχο – έναν στόχο που ξεπερνά κατά πολύ οτιδήποτε η ανθρωπότητα έχει ιδρύσει για τον εαυτό της μέχρι τώρα.

Η Επέμβαση κατατρώει την ανθρώπινη εμπιστοσύνη, ενθαρρύνοντας την εξάρτηση της ανθρωπότητας από ξένες δυνάμεις για την τεχνολογία της, για καθοδήγηση και για διακυβέρνηση, ενώ οι αληθινοί σύμμαχοί σας μόνο θα παράσχουν σοφία και θα δείξουν την κατεύθυνση προς τη Γνώση.

Υπάρχουν πολλές φωνές. Αν η ζωή σας βασίζεται σ’ ευσεβείς πόθους και ελπίδες μόνο, θα επιλέξετε εκείνες τις φωνές που σας λένε όσα θέλετε ν’ ακούσετε και που ενισχύουν και δικαιολογούν τις ελπίδες σας. Αν η προσέγγισή σας στη ζωή είναι βασισμένη στον φόβο, θ’ ακούσετε εκείνες τις φωνές που σας λένε ότι δεν έχετε καμία δύναμη στο σύμπαν και ότι είναι ανώφελο ν’ αντισταθείτε.

Αυτές είναι δυο μορφές πειθούς που οδηγούν στο ίδιο τέλος. Όμως το μονοπάτι της ελευθερίας για την ανθρωπότητα πρέπει να θέσει έναν υψηλότερο στόχο, έναν στόχο που πετυχαίνεται πιο δύσκολα. Διότι η συγκαταβατικότητα είναι εύκολη. Η υποταγή φαίνεται να είναι εύκολή. Η αποδοχή δώρων, και με αυτά, η αποδοχή διακυβέρνησης, φαίνεται να είναι εύκολή. Πολλοί άνθρωποι θέλουν ο,τι είναι εύκολο, μέχρι κι αν δεν είναι το σωστό.

Το θέμα της πίστης και της αποφασιστικότητας είναι σημαντικότατο για την ανθρωπότητα, διότι οι σύμμαχοί σας δεν πρόκειται να έρθουν και να σας σώσουν δια της βίας. Μας έχει πάρει πολύ χρόνο να εξασφαλίσουμε τη θέση μας στην Ευρύτερη Κοινότητα, χτίζοντας τη μόνωσή μας και την ανωνυμία μας, διατηρώντας τις συνδέσεις μας οι μεν με τους δε, χτίζοντας τη δύναμή μας και τη διάκρισή μας, την ένωσή μας και την αυτάρκειά μας. Δεν θα τα θέταμε όλα αυτά σε κίνδυνο για να σώσουμε μια αδύναμη και διαιρεμένη φυλή, ανεξαρτήτως των μεγάλων χαρισμάτων και του μεγάλου δυναμικού της.

Είναι η ανθρωπότητα που πρέπει ν’ αποκτήσει αυτήν τη δύναμη, αυτήν την πίστη και αυτήν την αποφασιστικότητα. Αν δεν το κάνει αυτό τώρα, δεν θα το κάνει στο μέλλον. Η δύναμη της Γνώσης μέσα σας θα σας καθοδηγεί και θα σας οδηγήσει να το κάνετε αυτό ως άτομο και ως μέρος μια ευρύτερης προσπάθειας.

Για την ανθρώπινη οικογένεια , οι δυο μεγάλες δραστηριότητες είναι τώρα η εξασφάλιση σταθερότητας και ελευθερίας στον κόσμο σας. Αυτό σημαίνει να δημιουργήσετε σταθερότητα μπροστά σε μεγάλες αλλαγές που γίνονται στο περιβάλλον σας, και να καθιερώσετε την ένωση βασισμένη στην κοινή συναίνεση και τη συνείδηση αντί στην εκβιασμένη υποταγή. Πρέπει να το βάλετε στόχο αυτό και να μην κάνετε συμβιβασμούς με καμία ξένη δύναμη.

Ένας από τους λόγους για τους οποίους τα ελεύθερα έθνη είναι σπάνια είναι ότι ο στόχος απαιτεί πολύ δύναμη, πίστη και αποφασιστικότητα. Είναι εύκολο να ευθυγραμμίσετε τον εαυτό σας με άλλες δυνάμεις. Είναι εύκολο να δέχεστε τις προσφορές τους. Είναι εύκολο να παραδώσετε τα ηνία της εξουσίας σε άλλους, ελπίζοντας και πιστεύοντας ότι έχουν καλοήθεις προθέσεις.

Πολλοί επιλέγουν αυτό το μονοπάτι. Πολλοί οδηγούνται να επιλέξουν αυτό το μονοπάτι. Μερικοί οδηγούνται εύκολα. Με άλλους είναι πιο δύσκολο. Όμως η ανθρωπότητα θα πρέπει να είναι σφοδρά ανεξάρτητη αν πρόκειται να παραμείνει ελεύθερη εντός μιας Ευρύτερης Κοινότητας νοήμονος ζωής, όπου η εκδηλώσεις δύναμης και επιρροής είναι πολύ έντονες και είναι πολύ συνεχείς. Είναι η δύναμη της υπόστασης ενός προσώπου που είναι ισχυρό εντός της δικής του πολιτιστικής κληρονομιάς, αντιμέτωπο πλέον με τόσες πολλές επιρροές που εκθέτουν αυτό το πρόσωπο. Μπορούμε να μιλήσουμε περί τούτου, διότι είναι ένα συμπαντικό πρόβλημα.

Ένα ελεύθερο έθνος θέλει ισχυρά άτομα. Ένα έθνος που δεν είναι ελεύθερο θέλει ενδοτικά άτομα.

Ένα ελεύθερο έθνος θα υποστηρίζει την ατομική δημιουργικότητα και συνεισφορά. Ένα έθνος που δεν είναι ελεύθερο θα κατευθύνει κάθε πρόσωπο αναλόγως με τον σχεδιασμό που του έχει δοθεί.

Ένα ελεύθερο έθνος θα υποστηρίζει την ανακάλυψη και την εμπειρία της Γνώσης. Ένα έθνος που δεν είναι ελεύθερο δεν θα την αναφέρει ποτέ, αν έχει οποιαδήποτε συνείδηση τούτης.

Ένα ελεύθερο έθνος θα προσπαθήσει να παραμείνει απομονωμένο στο σύμπαν και να υποστηρίξει την αυτάρκειά του. Ένα έθνος που δεν είναι ελεύθερο θ’ αναζητήσει οποιονδήποτε πλούτο και οποιαδήποτε δύναμη μπορεί ν’ αποκτήσει από άλλους, και έτσι θα καταλήξει διαπλεγμένο με τις προθέσεις και τους συμβιβασμούς που έγιναν με τα άλλα έθνη.

Ένα ελεύθερο έθνος δεν θα προσπαθήσει ν’ αποκτήσει πρόσβαση σε άλλους κόσμους για να εκμεταλλευτεί τους πόρους τους και ν’ αποκτήσει τον έλεγχο επί των κατοίκων τους. Ένα έθνος που δεν είναι ελεύθερο θα το κάνει αυτό εντός των ορίων όσων επιτρέπονται μέσα στην περιοχή του στο διάστημα.

Αν ένα έθνος που δεν είναι ελεύθερο ζει σ’ έναν αχαρτογράφητο τόπο ή σε μια αραιοκατοικημένη περιοχή του Γαλαξία, τότε μπορεί να χρησιμοποιήσει βία για να καταλαμβάνει ένα άλλο έθνος, διότι σε αυτήν την περίπτωση, δεν υπάρχει τίποτα για να του φέρει αντίσταση εκτός και έχει έναν άμεσο ανταγωνιστή.

Τα ελεύθερα έθνη θα θέλουν να διατηρήσουν μια σύνδεση το ένα με το άλλο για υποστήριξη και για να μοιράζονται τη σοφία. Τα έθνη που δεν είναι ελεύθερα θα δεθούν το ένα με το άλλο για πλούτο και αποκτήματα και για να υποστηρίξουν το ένα το άλλο στη συντήρηση των ενδοτικών πληθυσμών τους.

Τα ελεύθερα έθνη θα προσπαθήσουν να επικοινωνήσουν εν βάθος και ανοιχτά με άλλα ελεύθερα έθνη. Τα έθνη που δεν είναι ελεύθερα θα προσπαθήσουν να ελέγξουν και να χειραγωγήσουν τις αντιλήψεις και τις αντιδράσεις των άλλων.

Τα ελεύθερα έθνη θα μοιραστούν τη σοφία τους με αναδυόμενες φυλές σαν τη δική σας. Τα έθνη που δεν είναι ελεύθερα θα προσπαθήσουν να εκμεταλλευτούν τέτοιες αναδυόμενες φυλές. Αν αυτές οι αναδυόμενες φυλές κατέχουν πλούτο ή έναν κόσμο στρατηγικής σημασίας, τότε αυτά θα προσπαθήσουν να τις κυριαρχήσουν και να τις ελέγξουν.

Οι πολύ σοφοί στο σύμπαν, από τους οποίους έχουμε μάθει στη δική μας ανάπτυξη με τον χρόνο, μας έχουν πει ότι κανείς δεν πρέπει ν’ αναζητεί τεχνολογία πέρα απ’ όσα χρειάζονται και απαιτούνται για ένωση, αυτάρκεια και διακριτικότητα. Διότι αν κανείς αναζητήσει περισσότερη δύναμη και περισσότερα πλεονεκτήματα μέσω της τεχνολογίας, τότε εκτίθεται σε άλλα έθνη. Θα ανταγωνιστεί με άλλα έθνη. Θα διαπλεχτεί με άλλα έθνη.

Υπάρχουν πολλές φωνές στο σύμπαν. Υπάρχουν πολλά μηνύματα που παραδίδονται στη Γη. Πρέπει να τα εκτιμήσετε βασιζόμενοι στο περιεχόμενό τους και στη σύνδεσή σας με τη Γνώση. Πρέπει να θέλετε την αλήθεια πάνω και πέρα απ’ οποιοδήποτε πλεονέκτημα, αλλιώς θα σας τυφλώσουν οι επιθυμίες σας, και οι πεποιθήσεις σας θα σας αποπλανήσουν.

Είναι μια δύσκολη πρόκληση να είστε η φυλή που αποκαλύπτεται. Φέρει μαζί της μεγάλη ευθύνη και μεγάλο κίνδυνο. Η ανθρωπότητα δεν έχει καμία άμυνα ακόμα εναντίον τέτοιων παρεισφρήσεων ούτε αναγνωρίζει τον κίνδυνο που βρίσκεται στα σύνορά της. Ζείτε και σκέφτεστε σαν να ζούσατε σε απομόνωση, χωρίς να συνειδητοποιείτε ότι η απομόνωσή σας έχει τελειώσει και ότι δεν θα την έχετε ποτέ ξανά. Έχετε φτάσει σ’ ένα σημείο στην ανάπτυξή σας όπου άλλες φυλές θα προσπαθούν βασικά να σας πείσουν και να σας επηρεάσουν συνεχώς.

Κατέχετε πλούτο και ωστόσο, εις μέρους σας είναι το ότι δεν σας πήραν τη Γνώση. Έχετε διατηρήσει τις θρησκευτικές παραδόσεις σας. Έχετε διατηρήσει τη συνείδησή σας ότι έχετε μια σύνδεση με μια Θεία Πηγή πέρα απ’ οποιαδήποτε εγκόσμια δύναμη. Εκτιμάτε τη συνείδησή σας, ακόμα. Η Γνώση έχει παραμείνει ζωντανή στον κόσμο σας για το καλό σας. Την χρειάζεστε τώρα περισσότερο από ποτέ.

Η Γνώση μας έχει πει να προετοιμάσουμε αυτές τις Αναφορές για το καλό της ανθρωπότητας. Η Γνώση μας καθοδήγησε να πάρουμε μεγάλα προσωπικά ρίσκα για να έρθουμε κοντά στον κόσμο σας ώστε να παρακολουθήσουμε από πλησίον την Επέμβαση που λαμβάνει χώρα εδώ. Τώρα που οι Αναφορές μας δημοσιοποιήθηκαν, η Επέμβαση έλαβε γνώση της παρουσίας μας και προσπάθησε να μας βρει. Για ν’ αποφύγουμε να μας πιάσουν, εγκαταλείψαμε την περιοχή σας και βρισκόμαστε σε μια ασφαλής τοποθεσία μακριά από το ηλιακό σύστημά σας.

Οι σκέψεις μας είναι κρυφές. Η Γνώση μας έμαθε πώς να κρατάμε τις σκέψεις μας κρυφές. Και η Μεγάλη Παρουσία – την οποίαν ονομάζουμε οι Δάσκαλοι, την οποίαν θα μπορούσατε ν’ αναλογιστείτε ως μια Αγγελική Παρουσία – κατέστησε δυνατόν να λάβουν χώρα αυτές οι επικοινωνίες στη Γη, άνευ οποιαδήποτε τεχνολογική παρέμβαση ή αναχαίτιση.

Έχουμε πολύ υποβοήθηση σε αυτό το θέμα. Και η ανθρωπότητα έχει πολύ υποβοήθηση επίσης. Όμως μέχρι και η καλύτερη υποβοήθηση δεν μπορεί να είναι αποτελεσματική αν η ανθρωπότητα δεν διεκδικήσει τη δύναμή της και δεν εκπληρώσει τα καθήκοντα και τις ευθύνες της ως οι ιθαγενείς λαοί αυτού του κόσμου. Η πολύ υποβοήθηση δεν μπορεί να υπερνικήσει την αμφιθυμία. Δεν μπορεί να υπερνικήσει τους συμβιβασμούς που έχετε κάνει στην εμπλοκή σας ο ένας με τον άλλον και στη χρήση σας του κόσμου σας.

Ξέρουμε πώς είναι να σας ανακαλύπτουν, και είμαστε πολύ κατάλληλοι για να παράσχουμε αυτήν τη σοφία σε σας, διότι έχουμε υποστεί επέμβαση, ο κάθε ένας από μας στον δικό του κόσμο. Σε αρκετούς από του κόσμους μας, η Επέμβαση πήρε τον έλεγχο και χρειάστηκε ν’ ανατραπεί βίαια, με μεγάλο κόστος. Άλλοι ανάμεσά μας κατάφεραν ν’ αποτρέψουν την κατάσχεση των εθνών τους και των ενεργητικών τους.

Μάθαμε μέσω των λαθών και των δοκιμασιών, τη σοφία που σας παρουσιάζουμε τώρα. Και εμείς πιστεύαμε όταν είμαστε το κέντρο της ζωής στο σύμπαν και ότι οποιοσδήποτε μας επισκεφτεί θα ενδιαφερθεί πολύ σε μας. Εφόσον ήμασταν αυτό-κεντρικοί, πιστεύαμε και περιμέναμε ότι οι επισκέψεις θα συγκεντρωνόντουσαν σε μας. Όμως αλλοίμονο, η παρουσία τους ήταν για ν’ αποκτήσουν πόρους, ν’ αποκτήσουν πιστή, να καθιερώσουν την εξάρτησή μας από την τεχνολογία τους και να μας διαπλέξουν στα δίκτυά τους συναλλαγών και εμπορίου, δελεάζοντάς μας με υποσχέσεις πλούτου και εξουσίας.

Το κάθε ένα από τα έθνη μας υπέκυψε σε ορισμένο βαθμό σε αυτήν την πειθώ, διότι αντιμετωπίζαμε την δική μας πρόκληση εξάντλησης πόρων σε διαφορετικές φάσεις. Από τα επτά έθνη μας, τα τέσσερα καταλείφθηκαν. Τα άλλα τρία αντιστάθηκαν σε αυτό επαρκώς για να χτίσουν τη δύναμη ν’ αντισταθούν στην επέμβαση. Δεν θέλουμε να δούμε την ανθρωπότητα να πέσει υπό την πειθώ ξένων δυνάμεων, διότι οι περισσότερες φυλές δεν πρόκειται ν’ ανακτήσουν ποτέ την ελευθερία ή την κυριαρχία τους.

Είναι μια κρίσιμη περίοδος αποφάσεων στο πώς θα ζείτε, πώς θα χρησιμοποιείτε και θα διατηρείτε τον κόσμο σας και πώς θ’ ασχολείστε και θα διακρίνετε την Ευρύτερη Κοινότητα. Η σοφία που παρέχουμε εδώ μπορεί να σας βοηθήσει πολύ να καταλάβετε τι αντιμετωπίζετε πέρα από τα σύνορα του κόσμου σας. Όμως πρέπει να κάνουμε έκκληση στη δύναμή σας. Πρέπει να σας ενθαρρύνουμε να οργανώσετε αυτό το κίνημα για τον εαυτό σας, να μορφώσετε τους λαούς σας και ν’ αναλαμβάνετε μια παιδεία της Ευρύτερης Κοινότητας. Οι λαοί σας αντιμετωπίζουν πειθώ, παρακινήσεις και εφησυχασμό από την επαφή τους μ’ εκείνους που είναι στον κόσμο σας σήμερα. Η Επέμβαση δεν νοιάζεται καθόλου για τις πολιτιστικές κληρονομιές σας, και δεν γνωρίζει την ελευθερία. Την βλέπει μόνο ως την αδυναμία της ανθρωπότητας, πιστεύοντας στη δύναμη της κοινής προσπάθειας.

Δεν θα συναντήσετε τους ηγέτες τους, διότι αυτοί είναι κρυμμένοι. Μόνο θα συναντήσετε τους υπηρέτες τους και τους ανθρώπινους αντιπρόσωπούς τους. Ήδη έχουν δημιουργήσει διασταυρωμένα άτομα που είναι συμβουλάτορες στους διαδρόμους της εξουσίας, ιδιαίτερα στην κονίστρα του εμπορίου. Φυτεύουν τους σπόρους για μια μακρόχρονη προσπάθεια, και η ανθρωπότητα τους βοηθά με περισσότερους τρόπους απ’ ο,τι συνειδητοποιεί με το να εμπλέκεται σε διαμάχες ανάμεσα στα έθνη και τις υποφυλές σας, σε ανταγωνισμό και φιλονικία ανάμεσα στα θρησκευτικά ιδρύματά σας, και με το να εκμεταλλεύεται και να χρησιμοποιεί υπερβολικά τους πόρους του κόσμου σας και να μην τους διανέμει δίκαια, όπως οποιοδήποτε προοδευμένο έθνος πρέπει να κάνει.

Βοηθάτε την Επέμβαση με αμέτρητους τρόπους. Δεν έχει παρά να φυτέψει τους σπόρους της και να συνεχίσει την ατζέντα της, και να επιτρέψει στον χρόνο να φέρει την ανθρωπότητα στο χέρι της. Είναι ένα καλά επινοημένο σχέδιο, όμως δεν θα μπορούσε να πετύχει αν η ανθρωπότητα γνώριζε καλά τις υποθέσεις της Ευρύτερης Κοινότητας, αναγνώριζε τον κίνδυνο στην εστία της και ήταν αποφασισμένη να διορθώσει της δραστηριότητες και τις συμπεριφορές της στον κόσμο.

Γι’ αυτό στάλθηκαν και ξαναστάλθηκαν Αναφορές από τους Συμμάχους σας. Πρέπει να επαναλαμβάνουμε το μήνυμά μας συνεχώς για να κατανοηθεί σαφώς, διότι ανταγωνιζόμαστε με άλλα μηνύματα που αποστέλλονται στον κόσμο, μηνύματα από την Επέμβαση και μηνύματα από εκείνα τα έθνη που υποστηρίζουν την Επέμβαση. Επικοινωνούμε πολύ διαφορετικά μηνύματα οι μεν από τους δε, από πολύ διαφορετικές πηγές, μ’ ένα πολύ διαφορετικό μήνυμα, οδηγώντας σε μια πολύ διαφορετική έκβαση.

Αν πιστεύετε ή προσεύχεστε ότι ένα άλλο έθνος θα έρθει να σας σώσει, τότε θα σωθείτε από ένα άλλο έθνος που βοήθησε να οδηγηθείτε στην τωρινή και την μελλοντική κατάστασή σας παρακμής. Θα εξυπηρετείτε τα σχέδια που έχουν σπαρθεί και γίνει για σας. Ποιο έθνος θα ερχόταν να υπερασπιστεί τον κόσμο σας και να καθοδηγήσει τους ηγέτες σας αν δεν είχε την πρόθεση να εγκατασταθεί εδώ; Κανένα έθνος, κανένα ελεύθερο έθνος θα ρίσκαρε την ανωνυμία του για να το κάνει αυτό, ούτε θα έθετε τον εαυτό του σε απευθείας αντίθεση με έθνη που δεν είναι ελεύθερα, ούτε θα ρίσκαρε να γίνει πόλεμος και την καταστροφή όλων όσων έχει καθιερώσει για να χτίσει την ανοσία του, την διακριτικότητά του και την ελευθερία του από την Ευρύτερη Κοινότητα γενικά.

Είναι μια παγίδα για χαζούς. Δεν βλέπετε ακόμα ότι όσοι θα ερχόντουσαν να σας σώσουν δεν είναι παρά ανταγωνιστές εκείνων που φαίνονται να σας απειλούν, και σε μερικές περιπτώσεις μέχρι και δουλεύουν μαζί συνεννοημένα. Ο ένας θα σας εξασθενήσει. Ο άλλος θα φαίνεται να σας διασώζει. Και όλες αυτές οι συμπεριφορές θα είναι συμμορφούμενες με όσα επιτρέπονται όσο η ανθρωπότητα δεν δείχνει αξιόλογη αντίσταση στην παρουσία των ξένων φυλών. Όπως με πολλούς γενικούς κανόνες, υπάρχουν πολλοί τρόποι να το παρακάμψουν, πολλοί τρόποι να το χρησιμοποιήσουν και πολλοί τρόποι να το εκμεταλλευτούν.

Οι περιφερειακές δυνάμεις που δεσπόζουν τόσο σε αυτήν την περιοχή του διαστήματος απλώς δεν θέλουν πόλεμο ή κατηγορηματική διαμάχη. Δεν θέλουν να ενοχληθούν τα δίκτυα εμπορίου τους. Μερικές ενδιαφέρονται στις δυνατότητες για τον κόσμο σας, αλλά οι περισσότερες απλώς θέλουν να διατηρήσουν τα μεγάλα δίκτυα που έχουν εγκαταστήσει και από τα οποία εξαρτώνται τώρα.

Οι αληθινοί φίλοι σας στην Ευρύτερη Κοινότητα δεν θα προσπαθήσουν να καταλαμβάνουν τον κόσμο σας. Οποιοσδήποτε έρθει στον κόσμο σας και παρέμβει στις ανθρώπινες υποθέσεις, πρέπει ν’ αποπειραθεί να ελέγξει την ανθρώπινη συνείδηση, αντίληψη και συμπεριφορά για ιδίους σκοπούς. Μέχρι κι αν πιστεύει ότι το κάνει αυτό προς καλού σας, χρειάζεται ακόμα να πάρει τον έλεγχο και ν’ ασκήσει την επιρροή του με τρόπους που θα υπονομεύσουν το μέλλον σας και την ελευθερία σας.

Οι σοφοί στο σύμπαν τα ξέρουν αυτά τα πράγματα. Οι άσοφοι είτε δεν ξέρουν είτε επιλέγουν να μην ακούσουν. Η μοίρα της ανθρωπότητας θα καθοριστεί στις μερικές δεκαετίες που έρχονται από τον τρόπο με τον οποίον η ανθρωπότητα θ’ αντιμετωπίσει την περιβαλλοντική κρίση της και τον τρόπο με τον οποίον η ανθρωπότητα επιλέξει ν’ αντεπεξέλθει και ν’ αντιδράσει στην Επέμβαση που είναι στον κόσμο σήμερα. Είναι μια περίοδος μεγάλων επιλογών, μια περίοδος μεγάλων ρίσκων.

Το ξέρουμε αυτό. Εμείς επιλέξαμε σφαλμένα και μετά σωστά όσον αφορά τις συναντήσεις μας με τη ζωή στο σύμπαν. Όμως είχαμε άλλους σαν εμάς να μας συμβουλεύουν, διότι δεν είχαμε μόνο συμμάχους στο σύμπαν, είχαμε μεγάλους φίλους πέραν του πεδίου της όρασης. Ομάδες σαν τη δική μας στάλθηκαν σε κάθε έναν από τους κόσμους μας για να μας συμβουλέψουν και να μας βοηθήσουν να προετοιμαστούμε μέσω της Γνώσης και της σοφίας. Δεν συμμετείχαν δραστήρια στην απελευθέρωσή μας. Μόνο μας καθοδήγησαν προς την ελευθερία μας και μας μόρφωσαν περί όσων απαιτεί η ελευθερία και πώς αυτά κατορθώνονται.

Κάθε άτομο στο σύμπαν που είναι νοήμων έχει τη Γνώση μέσα του. Όμως σ’ ένα πολύ ελεγχόμενο περιβάλλον, η πιθανότητα να ωθηθεί αυτή η Γνώση και ν’ αναδυθεί γίνεται πάρα πολύ μικρή. Εμείς θεωρούμε τη ζωή σε αυτά τα έθνη ανυπόφορη και εξαιρετικά άσπλαχνη. Εκεί απλώς σε χρησιμοποιούν ως πόρο για να εξυπηρετήσεις την ύπαρξη και την επιβίωση της ομάδας σου και των δυνάμεων που σας οδηγούν. Υπάρχουν μέχρι και έθνη στον κόσμο σας σήμερα που τείνουν προς αυτήν την κατεύθυνση. Το είδαμε αυτό και το μάθαμε μέσω των επικοινωνιών σας, μέσω των ανόητων εκπομπών σας.

Αν χάσετε τους πόρους σας, τότε θα χάσετε την ελευθερία σας. Αυτό θα ήταν έτσι μέχρι και χωρίς την Επέμβαση. Για ν’ αποτραπεί η κατάρρευση του πολιτισμού, θα επέβαλλαν αυστηρή τάξη με καμία ανοχή για διχογνωμία ή διαφωνία. Γι’ αυτό η καταστροφή της αυτάρκειάς σας έχει καλέσει και τους συμμάχους σας και τους ανταγωνιστές σας στον κόσμο σας. Οι ανταγωνιστές σας βλέπουν ένα μεγάλο πλεονέκτημα. Οι σύμμαχοί σας βλέπουν μια μεγάλη ανάγκη.

Δεν χρειαζόμαστε όσα έχει ο κόσμος σας, όμως χρειαζόμαστε να έχουμε άλλο ένα ελεύθερο έθνος στην περιοχή μας – ένα έθνος που δεν κυβερνείται από μακριά, ένα έθνος που έχει καθιερώσει τη σταθερότητα και την ασφάλεια για τον λαό του, ένα έθνος που έχει γίνει ώριμο και έχει μεγαλώσει σε πεδίο δράσεως, και που έχει γίνει αξιόπιστο και ενωμένο.

Το υποστηρίζουμε αυτό παντού στο σύμπαν, και το υποστηρίζουμε πολύ εντός της δικής μας περιοχής. Γι’ αυτό μας έφερε η Γνώση στην υπηρεσία της ανθρωπότητας. Στη μεγάλη παράδοση της ζωής στο σύμπαν, όσες φυλές κατάκτησαν την ελευθερία και πέτυχαν τη συλλογική συνείδηση της Γνώσης έχουν μια ευθύνη να παρέχουν Γνώση και σοφία σε ασθενέστερες φυλές και σε αναδυόμενες φυλές όπως τη δική σας. Ωστόσο αυτή η παροχή πρέπει να γίνει χωρίς παρέμβαση. Αυτός είναι ένας από τους απαιτούμενους όρους. Μπορούμε να συμβουλέψουμε, αλλά δεν μπορούμε να παρέμβουμε αν είναι να μεταβιβάσουμε αυτήν τη σοφία στους λαούς της Γης, κι αν είναι να ισχυροποιήσουμε τους λαούς της Γης για να γίνουν μια δυνατή και ενωμένη φυλή.

Αυτή η μεγάλη κληρονομιά στη μεταβίβαση της σοφίας υφίσταται από πριν τη μνήμη και τη συνείδηση οποιουδήποτε. Είναι μέρος του Σχεδίου του Δημιουργού για να μοιράζονται τα κατορθώματα μιας φυλής με τις άλλες. Υποθέτουμε ότι αυτό συμβαίνει απανταχού στο σύμπαν, παρόλο που δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι.

Μας υποστήριξαν να εγκαθιδρύσουμε ξανά την ελευθερία και την ανεξαρτησία μας, και τώρα είμαστε εδώ για να συμβουλέψουμε την ανθρώπινη οικογένεια σε όσα πρέπει να δει, να ξέρει και να κάνει για να εξασφαλίσει την ελευθερία και την ανεξαρτησία της. Έτσι, η παράδοση διατηρείται, και συνεχίζεται.