Πίνακας περιεχομένων:

ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΡΩΤΗ: Το σύμπαν μέσα στο οποίο αναδύεστε

ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΕΥΤΕΡΗ: Γιατί η Επέμβαση λαμβάνει χώρα

ΑΝΑΦΟΡΑ ΤΡΙΤΗ: Η επιρροή επί της ανθρωπότητας

ΑΝΑΦΟΡΑ ΤΕΤΑΡΤΗ: Οι Κολεκτίβες

ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΕΜΠΤΗ: Αυτό που θέλουν

ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΚΤΗ: Μια έκκληση για δράση

Πρώτο σχόλιο: Το πρόβλημα της ανθρώπινης άρνησης

Δεύτερο σχόλιο: Αποτελέσματα του προγράμματος ειρήνευσης

Τρίτο σχόλιο: Κατανόηση της επέμβασης

Η Εταιρεία για το Νέο Μήνυμα παρέχει τώρα και τους τέσσερις τόμους του βιβλίου Οι Σύμμαχοι της Ανθρωπότητας στο διαδίκτυο χωρίς κόστος. Το κάνουμε αυτό για να μπορέσει αυτό το μήνυμα να φτάσει σε όσο το δυνατόν περισσότερους ανθρώπους, τόσο στη βάση όσο και σε θέσεις πολιτικής, οικονομικής και θρησκευτικής εξουσίας.