Всички Документи на Съюзниците на Човечеството са налични и безплатни онлайн. Започнете пътешествието с Втората Книга на Съюзниците.

In this second set of briefings, the Allies of Humanity wish to give us a greater understanding and a greater vision of what life is really like in the Universe around us. Our allies abroad wish to warn us regarding the great risks that we face now, the risks of emerging into the Greater Community. They wish to show us our need to preserve our freedom and our integrity as a race as we undergo this difficult and prolonged transition.


Започнете да Четете Документите Онлайн сега!

Съдържание:

First Briefing: The Universe Into Which You are Emerging

Second Briefing: Why the Intervention is Occurring

Third Briefing: The Influence Upon Humanity

Fourth Briefing: The Collectives

Fifth Briefing: What They Want

Sixth Briefing: A Call to Action

First Commentary: The Problem of Human Denial

Second Commentary: Effects of the Pacification Program

Third Commentary: Understanding the Intervention

Общността на Новото Съобщение осигурява всички четири издания на Съюзниците на Човечеството безплатно онлайн. Ние правим това, за да може това съобщение да докосне колкото се може повече хора както на полето, така и на позиции в политическата, икономическата и религиозната власт.