Всички Документи на Съюзниците на Човечеството са налични и безплатни онлайн. Започнете пътешествието с Втората Книга на Съюзниците.

В този втори набор от брифинги, Съюзниците на Човечеството желаят да ни дадат по-добро разбиране и по-добър поглед за това какъв всъщност е животът във Вселената около нас. Нашите съюзници отвъд искат да ни предупредят относно големите рискове, пред които сме изправени сега, рисковете от навлизането във Великата Общност. Те желаят да ни покажат, че е нужно да запазим свободата и целостта си като раса, докато преминаваме през този труден и продължителен преход.

 


Започнете да Четете Документите Онлайн сега!

Съдържание:

Първи Документ: Вселената, към Която се Присъединяваме

Втори Документ: Защо се Случва Интервенцията

Трети Документ: Влияние върху Човечеството

Четвърти Документ: Колективите

Пети Документ: Какво Желаят Те

Шести Документ: Зов за Действие

Първи Коментар: Проблемът с Човешкото Отричане

Втори Коментар: Ефектите от Умиротворяващата Програма

Трети Коментар: Разбиране на Интервенцията

Общността на Новото Съобщение осигурява всички четири издания на Съюзниците на Човечеството безплатно онлайн. Ние правим това, за да може това съобщение да докосне колкото се може повече хора както на полето, така и на позиции в политическата, икономическата и религиозната власт.